Hoe lager de rente op spaarrekeningen, hoe meer spaarders denken aan beleggen. Beleggingsfondsen kunnen dan een uitweg bieden. Fondsen zijn ook interessant wanneer u nog geen ervaring hebt met beleggen, voor beleggen met kleinere bedragen of als u weinig tijd hebt om uw beleggingen op te volgen.

Voordelen van fondsen

Laagdrempelig en flexibel

Beleggen al mogelijk vanaf 25 euro. U stapt in en uit wanneer u wilt.

Spreiding

Met relatief kleine bedragen belegt u onrechtstreeks in verschillende aandelen en/of obligaties tegelijk. Professionele fondsbeheerders maken een selectie voor u. U hoeft dus niet zelf de meest interessante aandelen of obligaties uit te zoeken.

Professioneel beheer

Fondsbeheerders met een ruime expertise volgen het fonds van nabij op en passen de samenstelling van het fonds aan de evolutie van de markten aan.

Toegankelijkheid

Via een fonds krijgt u toegang tot markten die vaak alleen voor professionals of ‘grote spelers’ zijn bedoeld en niet voor particulier beleggers.

Beleggen met advies?

Maak een afspraak met uw AXA Bankagent. Hij is uw vertrouwd gezicht voor al uw beleggingen.

Wist u dat...

u ook online kunt beleggen bij AXA Bank? Het enige wat u daarvoor nodig hebt is homebanking.
Log in en

Wat is het rendement van fondsen?

Risico

De vuistregel: als u een potentieel hoger rendement wilt, dan zult u ook meer risico moeten nemen.

Soort

Het rendement hangt af van het soort fonds dat u kiest, de manier waarop het beheerd wordt, uw beleggingshorizon, de kosten …

Kapitalisatie

Bij fondsen met kapitalisatie worden de dividenden herbelegd. Dat komt het rendement ten goede.

Doe hier een simulatie van uw opbrengst

Tip

*  Wilt u het rendementsrisico beperken, kies dan voor een fonds met een goede spreiding tussen aandelen en obligaties. Of beleg in meerdere fondsen die complementair zijn.

*  Spreiden doet u ook best in de tijd. Door op geregelde tijdstippen te beleggen in plaats van een groot bedrag in één keer, is de kans dat u op een slecht moment instapt kleiner. Bij AXA Bank kan dit automatisch. U kiest één keer de frequentie en het bedrag van de storting en u hebt er verder geen omkijken meer naar.

*  Beleg enkel met geld dat u een tijdje kunt missen. Hou bij de keuze van een fonds ook rekening met uw beleggingsprofiel. Als pieken en dalen u niet afschrikken, kies dan voor fondsen met een hogere risicoklasse, zoals een puur aandelenfonds. Beleggen in aandelen rendeert meestal op lange termijn.

*  Lees vooraleer u belegt in fondsen, steeds het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds na.

Hoe kies ik een fonds?

Dat hangt af van verschillende factoren:

uw plannen en doelen

uw beleggingshorizon en beleggersprofiel

het risico dat u wilt nemen

Meer info?

Uw AXA Bankagent zal u graag hierbij adviseren. Toch liever zelf een fonds kiezen?

Beleg makkelijk via homebanking

Hoe snel en eenvoudig beleggen en een AXA fonds aankopen? We beschrijven het stap voor stap.

Wat zijn fondsen?

Fondsen is een populaire benaming voor instellingen voor collectieve beleggingen, of kortweg ICB’s. In zo’n collectieve belegging wordt het spaargeld van een grote groep beleggers samengebracht, die elk een aantal deelbewijzen bezitten. Het kapitaal wordt verdeeld over een waaier van aandelen, obligaties of een mix van beide. Een fonds kan ook investeren in alternatieve activaklassen zoals vastgoed of valuta. Een professionele vermogensbeheerder beheert de belegging volgens een vooraf bepaalde strategie.

Welke risico's zijn er als u belegt in fondsen?

Het grootste risico ligt bij de schommelende waarde van de aandelen of obligaties waarin het fonds belegt. Stijging of daling van die waarde bepaalt hoeveel uw belegging waard is. De belangrijkste andere risico’s:

Marktrisico

Een financiële crisis, een economische recessie of een stijgende inflatie kunnen het fonds in waarde doen dalen.

Wisselkoersrisico

(vooral bij beleggingen in vreemde valuta): een plotse daling van een wisselkoers kan een serieus waardeverlies opleveren.

Liquiditeitsrisico

Het risico dat een positie (d.w.z. het aantal aandelen dat een fonds van een bedrijf bezit) niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd.

Concentratierisico

Als u uitsluitend in opkomende landen belegt of in een bepaalde sector, loopt u meer risico dan bij een belegging in een fonds dat over verschillende regio’s of sectoren spreidt.

Risico op faillissement

In het uitzonderlijke geval dat een ICB (zelfs met kapitaalbescherming) failliet zou gaan, riskeert u het volledig geïnvesteerd bedrag te verliezen.