___

 

U beslist. Uw agent begeleidt u.


U beslist samen met uw bankagent over uw beleggingen. U behoudt zelf de controle.

luisteren

Stap voor stap,

volgens uw plannen

 

 

U legt uw plannen en uw financiële situatie uit.

U bepaalt uw strategie, samen met uw bankagent.

U bouwt kapitaal op om uw projecten uit te voeren.

modelportefeuille

Wij helpen u bij de keuze

en het beheer van uw

beleggingsportefeuille

 

U kiest een van onze 13 modelportefeuilles. De portefeuille die bij u past.

Uw agent kan u steeds helpen bij het aanpassen van uw portefeuille.

U volgt uw beleggingen online op en via rapporten die u regelmatig ontvangt.

analyse

Experts beleggen

uw geld

 

 

Fondsbeheerders beleggen uw geld en volgen voor u de financiële markten.

_1

Beleggen in kwaliteitsoplossingen


Geen keuzestress voor uw beleggingen: AXA Bank heeft voor u alvast een aantal fondsen geselecteerd.

Uw bankagent stelt een optimale modelportefeuille van fondsen voor u samen.

analyse

Kwantitatief model

Voor de juiste mix van fondsen combineert AXA Bank technologie en expertise om voor een bepaald risico naar het beste potentiële rendement te streven…

modelportefeuille

13 modelportefeuilles

... en 13 modelportefeuilles samen te stellen, aangepast aan uw persoonlijke situatie.

luisteren

Eén korf, drie activa

De modelportefeuille bestaat uit verschillende activaklassen en bevat:

  • aandelen voor groei;
  • obligaties voor bescherming;
  • alternatieven voor verscheidenheid.

 

Hoeveel kan een belegging in een modelportefeuille u opleveren?

Doe de test. Dit is een simulatie. De behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

_3

 

Duurzaam beleggen en expertise


Uw experts


De bankagent

Hij adviseert u bij het:

  • samenstellen,
  • beheren,
  • aanpassen van uw beleggingsportefeuille als die niet meer aan uw voorkeuren en plannen beantwoordt.

De fondsbeheerders

  • verifiëren de resultaten van de onderliggende activa waarin het fonds heeft belegd,
  • volgen de markten en passen het fonds waar nodig aan,
  • kopen of verkopen bepaalde activa op het geschikte moment.

TOP 25


U wilt dat uw geld goed wordt beheerd.
 

luisteren

AXA Bank vertrouwt op de kracht van de AXA Groep, in de top 25 van grootste vermogensbeheerders, met een beheerd vermogen van 858 miljard euro: AXA Investment Managers. (Bron IPE 06/2021 – activa in beheer op 31/12/2020).

Duurzaam beleggen


Maak een positieve keuze voor de planeet, de samenleving én uw geld.

Ga een stap verder en kies voor fondsen met een direct meetbare impact.

 


Uw plannen zijn uniek, net zoals uzelf

Een vermogen opbouwen

Inflatie vreet aan uw koopkracht

De inflatie in België bedroeg 2% op jaarbasis in april 2019. (bron: statbel.fgov.be)

Met andere woorden, 100.000 euro vandaag zal 55.207 euro waard zijn in 2049 als de inflatie 2% blijft.

 

De rentevoeten liggen laag

De rentevoeten liggen de laatste jaren te laag om de inflatie te compenseren.

Het effect van een hogere rente op langere termijn is aanzienlijk.

Beleggen biedt een potentieel hoger rendement, maar er zijn ook risico's, kosten en taksen aan verbonden. Beleg daarom alleen geld dat u niet direct nodig hebt. Lees meer over de risico's, kosten en taksen voordat u belegt.


Vergelijking van de opbrengst van 100.000 euro over 10 en 20 jaar bij een rendement van 0,11% en 4,03%. Deze grafiek houdt geen rekening met inflatie, kosten en taksen.

Beleg op de lange termijn een bedrag dat u nu niet nodig hebt.

Sparen voor iemand anders

Uw kinderen: zoveel liefde én budget

«Een kind kost een huis»: een cliché? De kosten variëren per leeftijdsgroep.

Ook studeren kost geld. Zo betaalt u voor een student die niet op kot zit en die geen beurs ontvangt, zo’n 3361 euro per jaar.Hoe beheert u dat financieel?                                   

Door de huidige lage rente op spaarrekeningen moet u grote bedragen sparen óf heel lang sparen om een interessant vermogen op te bouwen tegen de tijd dat uw kinderen verder gaan studeren.

Wanneer u belegt, gaan risico en rendement hand in hand. Beleg alleen het geld dat u niet direct nodig hebt. Lees meer over de risico's, kosten en taksen voordat u belegt.

Impact van het verschil in rendement

50 euro per maand beleggen, en dat vanaf de geboorte van uw (klein)kind 18 jaar lang, kan al een groot effect hebben op het uiteindelijke resultaat. Dus, voor al wie u lief is: beleg wat u niet direct nodig hebt om te kunnen profiteren van een potentieel hoger rendement.

De grafiek toont het resultaat van 50 euro per maand sparen gedurende 18 jaar bij een rendement van 0,11% en 4,03%. Deze grafiek houdt geen rekening met inflatie, kosten of taksen.

 

Begin er vroeg mee en gun ze een hoger potentieel rendement dan met gewoon sparen, om uw kinderen alle kansen te geven.

Sparen voor een project

Hoe financiert u uw projecten?

Door de huidige lage rente op de spaarrekeningen moet u grote bedragen sparen óf heel lang sparen om een interessant vermogen op te bouwen, bijvoorbeeld om een huis aan te kopen.Goed om te weten

10%


U kunt aan een voordeliger tarief lenen als u minstens 10% van uw vastgoedproject financiert met eigen vermogen. Weet ook dat u de notaris- en dossierkosten met uw eigen spaargeld moet financieren.

Impact van het verschil in rendement

Als u belegt, dan groeit uw kapitaal in normale marktomstandigheden vooral door de combinatie van rendement en looptijd.

De grafiek illustreert de impact van een verschillend rendement op 3 jaar en 5 jaar. Deze grafiek houdt geen rekening met inflatie, kosten en taksen.

 

Klassiek sparen alleen volstaat niet. Combineer het met een belegging om de aankoop van een huis te financieren.

 

Uw pensioen alleen zal niet volstaan

Met een gemiddeld maandelijks pensioen van 1125 euro kunt u waarschijnlijk niet al uw kosten dekken.

Als u tijdens uw pensioen 2330 euro per maand uitgeeft, de gemiddelde maandelijkse uitgaven van een alleenstaande Belg tijdens zijn pensioen, hebt u dus 1205 euro extra nodig. 

Hoe beheert u dat financieel?                                   

Niet iedereen komt gelijk aan de start als het over pensioen gaat en iedereen moet zich volgens zijn eigen middelen voorbereiden. Pensioensparen is al een zeer goede start, maar het is niet voldoende. Probeer dus zeker om de vier pensioenpijlers te gebruiken.

4 de

pijler

Traditionele spaar-en investeringsformules zonder fiscaal voordeel.

3 de

pijler

Pensioensparen, via fiscale voordelen aangemoedigd door de overheid.

2 de

pijler

Het aanvullend pensioen, eventueel voorgesteld door uw werkgever via een groepsverzekering of een pensioenfonds.

1 ste

pijler

Het wettelijk pensioen.

De impact van een langere termijn is zeer groot.

Waarom nog wachten met de opbouw van uw kapitaal? Hoe vroeger u begint, hoe meer u geniet van het effect van rendement op rendement.

Beleggen biedt een potentieel hoger rendement maar er zijn ook risico's, kosten en taksen aan verbonden. Beleg daarom alleen geld dat u niet direct nodig hebt. Lees meer over de risico's, kosten en taksen voordat u belegt.

Vergelijking van de opbrengst van 100.000 euro over 10 en 20 jaar bij een rendement van 0,11% en 4,03%. Deze grafiek houdt geen rekening met inflatie, kosten en taksen.

 

Pensioensparen is al een goed begin. Als u daarnaast ook nog belegt, kunt u ook later van het leven blijven genieten.

Geniet heel lang van uw pensioen

63,7%

Het wettelijk pensioen van een werknemer in België bedraagt slechts 63,7% van het laatste nettoloon (bron: De Tijd).

U hebt misschien een inkomen uit een groepsverzekering of uit pensioensparen. Maar hoe lang doet u daarmee om uw pensioeninkomen aan te vullen? 

Minder inkomsten bij uw pensioen… en minder uitgaven?

Dat is waar, althans in de eerste periode van uw pensioen. Maar uw kosten, vooral de medische, stijgen jammer genoeg snel. Dus uiteindelijk hebt u minder inkomsten voor meer onkosten.

Hoe houdbaar is dit op de lange termijn?

En de inflatie zal dan ook nog eens aan uw vermogen vreten. Maar het is nog niet te laat!

We leven steeds langer                                    

De periode na uw pensionering, uw tweede leven, vraagt om extra inkomsten voor een langere periode.

Een goed beheer van het opgebouwde kapitaal is daarom van groot belang.

 

Overweeg om een deel van uw pensioenkapitaal te beleggen en zo een potentieel rendement te krijgen en langer te kunnen genieten.

_5

De risico's van een belegging


Beleggen biedt een hoger potentieel rendement dan sparen. Vooral op de lange termijn. Maar beleggen houdt ook kosten, belastingen en risico's in. In sommige gevallen loopt u het risico om uw belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Maar u staat er niet alleen voor. Uw bankagent legt u de gouden regels van beleggen uit:

spreiding;

lange termijn;

vertrouwen in onze experts.

 

Hij zoekt naar een compromis tussen rendement, duur en risico van een belegging. Rekening houdend met:

uw financiële situatie en uw plannen;

uw risicobereidheid en risicotolerantie;

uw kennis van en ervaring met beleggingen.

 

Hij zal u ook adviseren om een reserve aan te leggen voor moeilijke tijden.

Ontdek onze aanpak