Nieuw in ons gamma

 AXA World Funds Multi
 Asset Inflation Plus A

 • ISIN-code: LU1598028337
 • Risicoklasse:
 • Type: Open fonds
 • Munt: EUR
 • Geografische zone: Wereldwijd
 • Activaklasse: Gemengd

 AXA World Funds Framlington
 Longevity Economy A (H)

 • ISIN-code : LU1830283831
 • Risicoklasse:
 • Type: Open fonds
 • Munt: EUR
 • Geografische zone: Wereldwijd
 • Activaklasse: Aandelen

 AXA World Funds Global Inflation
 Short Duration Bonds A (H)

 • ISIN-code : LU1353950725
 • Risicoklasse:
 • Type: Open fonds
 • Munt: EUR
 • Geografische zone: Wereldwijd
 • Activaklasse: Obligaties

 AXA World Funds Selectiv'
 Infrastructure A

 • ISIN-code : LU1719066794
 • Risicoklasse:
 • Type: Open fonds
 • Munt: EUR
 • Geografische zone: Wereldwijd
 • Activaklasse: Gemengd

 AXA World Funds Framlington
 Evolving Trends A (H)

 • ISIN-code : LU1830285299
 • Risicoklasse:
 • Type: Open fonds
 • Munt: EUR
 • Geografische zone: Wereldwijd
 • Activaklasse: Aandelen

 AXA World Funds Framlington
 Digital Economy A (H)

 • ISIN-code : LU1684369710
 • Risicoklasse:
 • Type: Open fonds
 • Munt: EUR
 • Geografische zone: Wereldwijd
 • Activaklasse: Aandelen

 AXA World Funds Emerging Markets
 Short Duration Bonds A (H)

 • ISIN-code : LU0800572702
 • Risicoklasse:
 • Type: Open fonds
 • Munt: EUR
 • Geografische zone: Groeimarkten
 • Activaklasse: Obligaties

Top 3

De in 2018 meest verkochte open fondsen, compartimenten van collectieve beleggingsfondsen zonder vervaldag, die door AXA Bank gecommercialiseerd worden.

 AXA World Funds
 Global Income Generation A

 • ISIN-code: LU00960400249
 • Risicoklasse:
 • Type: Open fonds
 • Munt: EUR
 • Geografische zone: Wereldwijd
 • Activaklasse: Gemengd

 AXA World Funds
 Defensive Optimal Income A

 • ISIN-code: LU0094159042
 • Risicoklasse:
 • Type: Open fonds
 • Munt: EUR
 • Geografische zone: Wereldwijd
 • Activaklasse: Gemengd

 AXA World Funds
 Global Optimal Income A

 • ISIN-code: LU0465917044
 • Risicoklasse:
 • Type: Open fonds
 • Munt: EUR
 • Geografische zone: Wereldwijd
 • Activaklasse: Gemengd

Beheer door ervaren experts

Fondsbeheerders met een ruime expertise volgen de fondsen van nabij op en passen de samenstelling van de fondsen aan de evolutie van de markten aan.

Maak kennis met onze fondsbeheerders

AXA Investment Managers

een van de grootste vermogensbeheerders van Europa

aanbieder van kwaliteitsvolle en gerenommeerde fondsen

Inzicht, innovatie en robuust risicomanagement

100% dochteronderneming van AXA Groep

Architas

Vermogensbeheerder gespecialiseerd in dakfondsen en multimanagerfondsen

meer dan 28 miljard euro in beheer

zetels in België, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk

100% dochteronderneming van AXA Groep

Beleggen met advies?

Maak een afspraak met uw AXA Bankagent. Hij is uw vertrouwd gezicht voor al uw beleggingen.

Wist u dat...

u ook online kunt beleggen bij AXA Bank? Het enige wat u daarvoor nodig hebt is homebanking. Log in en:

open uw effectenrekening

koop rechtstreeks uw fondsen.

Wat is een open fonds?

Een “open fonds” is een “Instelling voor collectieve belegging (ICB) van het open type”, zowel met als zonder rechtspersoonlijkheid, waarvan het aantal rechten van deelneming schommelt in functie van het aantal toetredings-en uittredingsaanvragen van de beleggers. Er zijn verschillende soorten ICB's, zoals beleggingsfondsen (bv. pensioenspaarfondsen) en beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (beveks). Economisch gezien zijn beleggingsfondsen en beleggingsvennootschappen nauw verwant. Daarom worden ze allebei ook wel “fondsen” genoemd, maar juridisch is er wel een verschil: enkel beleggingsvennootschappen hebben rechtspersoonlijkheid. Binnen eenzelfde bevek of beleggingsfonds is het mogelijk om verschillende compartimenten te creëren waarin alle activa met dezelfde eigenschappen worden gegroepeerd. In principe vormen de compartimenten afzonderlijke vermogens met eigen rendementen en eigen risico’s. Ook de afzonderlijke compartimenten worden “fondsen” genoemd. Beleggers kunnen hun deelbewijzen in ICB’s in principe steeds integraal terugvorderen bij een faillissement van de financiële instelling die voor hen de deelbewijzen bewaart op rekening. Als de terugvordering uitzonderlijk niet lukt, dan zal het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten tussenkomen tot maximaal 20.000 euro. Het eventuele verlies aan waarde van deelbewijzen in ICB ten opzichte van zijn aanschaffingsprijs wordt niet gedekt door het beschermingsfonds.

Goed om te weten

Voor u een beleggingsbeslissing neemt, lees aandachtig de prospectus en het KIID van het compartiment waarin u wilt investeren. Alle risico's eigen aan het compartiment, de aanbevolen beleggingshorizon en de risicoklasse worden hierin beschreven.
Wilt u weten of die fondsen of lopende emissies voor u een geschikte belegging zijn? Ga dan langs bij uw AXA Bankagent voor deskundig beleggingsadvies.
De informatie op deze pagina is geen beleggingsadvies volgens het financieel recht. Belegt u dus zelf op basis hiervan, zonder een AXA Bankagent te raadplegen, dan is dit uw persoonlijke beleggingsbeslissing. AXA Bank Belgium nv, noch haar aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld worden, behoudens zware fout of bedrog, voor eventuele (in)directe schade naar aanleiding van een mogelijk ongeschikte of niet-passende belegging, die u op eigen initiatief zou doen.
Hebt u een klacht? Vertel het ons dan.
Contacteer Customer Relations AXA Bank of de Ombudsman in financiële geschillen: North Gate II, Koning Albert II laan 8, 1000 Brussel - TEL 02 545 77 70 - FAX 02 545 77 79 - e-mail: ombudsman@ombudsfin.be.
De ombudsman in financiële conflicten komt pas tussen als de klacht vooraf door onze interne klachtendienst werd behandeld.