• Een regelmatig aanbod, zodat u uw kapitaal vlot kunt herbeleggen op vervaldag
  • Vast in- en uitstapmoment
  • Vooraf gekende berekeningswijze van het rendement

Meer details

Over het algemeen zijn notes schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door financiële instellingen en waarvan het rendement en/of de terugbetaling van het kapitaal meestal afhangt van de evolutie van een onderliggende waarde. Die kan gekoppeld worden aan de prestatie van aandelen, obligaties en/of een andere onderliggende waarde. Er bestaan tal van varianten, waarbij er al dan niet een (volledig of gedeeltelijk) recht is op terugbetaling van het kapitaal en waarbij de coupons vast of variabel kunnen zijn.

Vorige optinotes Brochures en definitieve voorwaarden van vorige optinotes.
AANVULLENDE DIENSTEN
Ideale bewaarplaats voor uw beleggingen effectenrekening
Om te kunnen beleggen begint u best met sparen spaarrekeningen
De basis van uw activiteiten bij AXA Bank zichtrekening
Uw bankproducten centraliseren bij één bank helpt u om gemakkelijk het overzicht te behouden. Daarnaast geeft het ons ook een duidelijker beeld van uw situatie, waardoor we u nog beter kunnen adviseren. Daarom bieden we u de producten hierboven aan.
KLACHTENBEHANDELING EN BEMIDDELING
Interne klachtendienst Customer Relations AXA Bank
B42/494
Grotesteenweg 214
2600 Berchem
Bemiddeling Ombudsman in financiële geschillen
North Gate II
Koning Albert II laan 8
1000 Brussel
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be
Let wel, de ombudsman bij financiële geschillen komt pas tussen nadat de klacht eerst behandeld is door de interne klachtenbehandelingsdienst.