Notes / optinotes

Notes / optinotes

Surf mee op de financiële markten

Onze notes worden uitgegeven door AXA Belgium Finance (NL), gewaarborgd door AXA Bank Europe en aangeboden via het gamma optinote. Dankzij een vooraf gekend rendement of rendementsmechanisme weet u wat u kunt verwachten.

  • Een regelmatig aanbod, zodat u uw kapitaal vlot kunt herbeleggen op vervaldag
  • Vast in- en uitstapmoment
  • Vooraf gekende berekeningswijze van het rendement

Meer details

Over het algemeen zijn notes schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door financiële instellingen en waarvan het rendement en/of de terugbetaling van het kapitaal meestal afhangt van de evolutie van een onderliggende waarde. Die kan gekoppeld worden aan de prestatie van aandelen, obligaties en/of een andere onderliggende waarde. Er bestaan tal van varianten, waarbij er al dan niet een (volledig of gedeeltelijk) recht is op terugbetaling van het kapitaal en waarbij de coupons vast of variabel kunnen zijn.

Benieuwd naar ons huidige aanbod optinotes?

Optinote australia 3 - AXA Belgium Finance (NL)

Hebt u belangstelling voor deze optinote? Voordat u investeert in deze gestructureerde obligatie, lees zeker onderstaande documenten:

 

Optinote australia 3 - AXA Belgium Finance (NL)

Intekenperiode
Van 30 oktober 2017 tot 1 december 2017. Een vervroegde afsluiting is mogelijk.

Brochure De brochurePDF die een omschrijving van de voordelen, de risico’s en de werking van optinote australia 3 bevat, alsook de gedetailleerde technische fiche.
Definitieve Voorwaarden De definitieve voorwaardenPDF (Final Terms) van 18 oktober 2017 in het Engels.
Basisprospectus
Het basisprospectus AXA Belgium Finance (NL) bv and AXA Bank Europe nv Notes Issuance Programme, EUR 2,000,000,000 in het Engels, op 26 september 2017 goedgekeurd door de FSMA, en van de samenvatting ervan in het Nederlands, alsook van alle eventuele latere supplementen in het Engels en de samenvattingen ervan in het Nederlands, met in het bijzonder de risicofactoren m.b.t. de emittent, de garant, de gestructureerde obligatie en het belegde kapitaal, en dit, overeenkomstig hun specifieke financiële situatie en beleggingsdoelstellingen.

Vorige optinotes Brochures en definitieve voorwaarden van vorige optinotes.
AANVULLENDE DIENSTEN
Ideale bewaarplaats voor uw beleggingen effectenrekening
Om te kunnen beleggen begint u best met sparen spaarrekeningen
De basis van uw activiteiten bij AXA Bank zichtrekening
Uw bankproducten centraliseren bij één bank helpt u om gemakkelijk het overzicht te behouden. Daarnaast geeft het ons ook een duidelijker beeld van uw situatie, waardoor we u nog beter kunnen adviseren. Daarom bieden we u de producten hierboven aan.
KLACHTENBEHANDELING EN BEMIDDELING
Interne klachtendienst Customer Relations AXA Bank
B42/494
Grotesteenweg 214
2600 Berchem
Bemiddeling Ombudsman in financiële geschillen
North Gate II
Koning Albert II laan 8
1000 Brussel
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be
Let wel, de ombudsman bij financiële geschillen komt pas tussen nadat de klacht eerst behandeld is door de interne klachtenbehandelingsdienst.

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan