AXA B Fund FoF Patrimonial Selection

Taal
ProspectusPDF Nederlands
HalfjaarverslagPDF Frans
JaarverslagPDF Frans
Essentiële-informatiedocument (KID)PDF Nederlands
Prestatiescenario’sPDF Nederlands
In het verleden behaalde resultatenPDF Nederlands

 


Informatie in het kader van de SFDR-regelgeving (Sustainable Finance Disclosure Regulation) over duurzaamheid in de financiële dienstensector.

  • Integratie van de duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid van Architas Multi-Manager Europe Ltd (Architas), de beheerder van het compartiment FoF Patrimonial Selection: Architas, als lid van de AXA Groep, houdt zich aan het AXA Groep Beleid inzake Verantwoord Beleggen (“het Beleid”). De meest recente sectorrichtlijnen zijn beschikbaar op de website van AXA Group Responsible Investment: https://www.axa.com/en/page/responsible-investment. Gezien hun aard kan het Beleid echter niet worden toegepast op fondsen die zijn gestructureerd als fund-of-funds of fondsen die een index volgen, en is het dus alleen van toepassing op fondsen die rechtstreeks beleggen in individueel geselecteerde effecten. U kunt de website van Architas raadplegen voor meer informatie over de methodologieën en gegevens: https://be.architas.com/professional/onze-oplossingen/overzicht/.
  • Dit compartiment neemt de ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking omdat het noch ecologische en sociale kenmerken promoot, noch een duurzaam beleggingsdoel hanteert.
  • Het verloningsbeleid integreert geen specifieke duurzaamheidsrisico’s doch zet ook niet aan tot het nemen van buitensporige risico's in verband met mogelijke duurzaamheidsrisico's.