beleggen

Mijn plan voor een mooie toekomst

Beleg vandaag om morgen goed te leven.

Beleggen bij AXA Bank

Uw plannen zijn uniek, net zoals uzelf

Een vermogen opbouwen

Inflatie vreet aan uw koopkracht

De inflatie in België bedroeg 2% op jaarbasis in april 2019. (bron: statbel.fgov.be)

Met andere woorden, 100.000 euro vandaag zal 55.207 euro waard zijn in 2049 als de inflatie 2% blijft.

 

De rentevoeten liggen laag

De rentevoeten liggen de laatste jaren te laag om de inflatie te compenseren.

Het effect van een hogere rente op langere termijn is aanzienlijk.

Beleggen biedt een potentieel hoger rendement, maar er zijn ook risico's, kosten en taksen aan verbonden. Beleg daarom alleen geld dat u niet direct nodig hebt. Lees meer over de risico's, kosten en taksen voordat u belegt.


Vergelijking van de opbrengst van 100.000 euro over 10 en 20 jaar bij een rendement van 0,11% en 4,03%. Deze grafiek houdt geen rekening met inflatie, kosten en taksen.

Sparen voor iemand anders

Uw kinderen: zoveel liefde én budget

«Een kind kost een huis»: een cliché? De kosten variëren per leeftijdsgroep.

Ook studeren kost geld. Zo betaalt u voor een student die niet op kot zit en die geen beurs ontvangt, zo’n 3361 euro per jaar.Hoe beheert u dat financieel?                                   

Door de huidige lage rente op spaarrekeningen moet u grote bedragen sparen óf heel lang sparen om een interessant vermogen op te bouwen tegen de tijd dat uw kinderen verder gaan studeren.

Wanneer u belegt, gaan risico en rendement hand in hand. Beleg alleen het geld dat u niet direct nodig hebt. Lees meer over de risico's, kosten en taksen voordat u belegt.

Impact van het verschil in rendement

50 euro per maand beleggen, en dat vanaf de geboorte van uw (klein)kind 18 jaar lang, kan al een groot effect hebben op het uiteindelijke resultaat. Dus, voor al wie u lief is: beleg wat u niet direct nodig hebt om te kunnen profiteren van een potentieel hoger rendement.

De grafiek toont het resultaat van 50 euro per maand sparen gedurende 18 jaar bij een rendement van 0,11% en 4,03%. Deze grafiek houdt geen rekening met inflatie, kosten of taksen.

 

Sparen voor een project

Hoe financiert u uw projecten?

Door de huidige lage rente op de spaarrekeningen moet u grote bedragen sparen óf heel lang sparen om een interessant vermogen op te bouwen, bijvoorbeeld om een huis aan te kopen.

10%

Goed om te weten: u kunt aan een voordeliger tarief lenen als u minstens 10% van uw vastgoedproject financiert met eigen vermogen. Weet ook dat u de notaris- en dossierkosten met uw eigen spaargeld moet financieren.Impact van het verschil in rendement

Als u belegt, dan groeit uw kapitaal in normale marktomstandigheden vooral door de combinatie van rendement en looptijd.

De grafiek illustreert de impact van een verschillend rendement op 3 jaar en 5 jaar. Deze grafiek houdt geen rekening met inflatie, kosten en taksen.

 

 

 

Uw pensioen alleen zal niet volstaan

Met een gemiddeld maandelijks pensioen van 1125 euro kunt u waarschijnlijk niet al uw kosten dekken.

Als u tijdens uw pensioen 2330 euro per maand uitgeeft, de gemiddelde maandelijkse uitgaven van een alleenstaande Belg tijdens zijn pensioen, hebt u dus 1205 euro extra nodig. 

Hoe beheert u dat financieel?                                   

Niet iedereen komt gelijk aan de start als het over pensioen gaat en iedereen moet zich volgens zijn eigen middelen voorbereiden. Pensioensparen is al een zeer goede start, maar het is niet voldoende. Probeer dus zeker om de vier pensioenpijlers te gebruiken.

4 de

pijler

Traditionele spaar-en investeringsformules zonder fiscaal voordeel.

3 de

pijler

Pensioensparen, via fiscale voordelen aangemoedigd door de overheid.

2 de

pijler

Het aanvullend pensioen, eventueel voorgesteld door uw werkgever via een groepsverzekering of een pensioenfonds.

1 ste

pijler

Het wettelijk pensioen.

De impact van een langere termijn is zeer groot.

Waarom nog wachten met de opbouw van uw kapitaal? Hoe vroeger u begint, hoe meer u geniet van het effect van rendement op rendement.

Beleggen biedt een potentieel hoger rendement maar er zijn ook risico's, kosten en taksen aan verbonden. Beleg daarom alleen geld dat u niet direct nodig hebt. Lees meer over de risico's, kosten en taksen voordat u belegt.

Vergelijking van de opbrengst van 100.000 euro over 10 en 20 jaar bij een rendement van 0,11% en 4,03%. Deze grafiek houdt geen rekening met inflatie, kosten en taksen.

 

Geniet heel lang van uw pensioen

63,7%

Het wettelijk pensioen van een werknemer in België bedraagt slechts 63,7% van het laatste nettoloon (bron: De Tijd).

U hebt misschien een inkomen uit een groepsverzekering of uit pensioensparen. Maar hoe lang doet u daarmee om uw pensioeninkomen aan te vullen? 

Minder inkomsten bij uw pensioen… en minder uitgaven?

Dat is waar, althans in de eerste periode van uw pensioen. Maar uw kosten, vooral de medische, stijgen jammer genoeg snel. Dus uiteindelijk hebt u minder inkomsten voor meer onkosten.

Hoe houdbaar is dit op de lange termijn?

En de inflatie zal dan ook nog eens aan uw vermogen vreten. Maar het is nog niet te laat!

We leven steeds langer                                    

De periode na uw pensionering, uw tweede leven, vraagt om extra inkomsten voor een langere periode.

Een goed beheer van het opgebouwde kapitaal is daarom van groot belang.

 

 

Onze oplossingen: kwaliteit en prestatie


Investeer volgens een bewezen strategie

Focus op diversificatie en prestaties

Unieke combinatie van technologie en professionalisme van onze experts


Voorbeeld: potentieel brutorendement voor een beleggingshorizon van meer dan 10 jaar:


Modelportefeuille voorzichtige beleggingsstrategie

Modelportefeuille evenwichtige beleggingsstrategie

 

Deze rendementen worden berekend op de indexen die de benchmark van de modelportefeuilles vormen. Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en kunnen dus ook lager zijn. Het brutorendement houdt geen rekening met kosten en taksen, verbonden aan de onderliggende fondsen van de modelportefeuille.