Benieuwd naar de wereld van morgen? Ontdek de 5 trends

Vermogen Actueel Beleggen – 27 januari 2022

In welke trends moet ik op lange termijn beleggen? Niet makkelijk wanneer u het niet weet. AXA Investment Managers, een vermogensbeheerder, heeft vijf tendensen binnen de zich ontwikkelende economie geïdentificeerd die waarschijnlijk zowel het tempo als het soort verandering in onze samenleving in de komende tien jaar zullen bepalen. Binnen deze tendensen nemen verschillende bedrijven de kop, zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde. Hun innovaties bieden oplossingen die een echt verschil zullen maken voor onze wereld. Kom meer te weten over deze vijf trends.

1. Vergrijzing en levensstijl

Trends van de toekomst 
In de zich ontwikkelende economie zijn er 5 thema's die waarschijnlijk het tempo en de aard van de verandering in onze samenleving zullen dicteren.

De eerste trend: ‘Vergrijzing en levensstijl’. Het aantal 60-plussers zal tussen 2018 en 2030 wereldwijd met 42% toenemen, vijf keer sneller dan het aantal mensen onder de 60 jaar1.

Deze demografische verschuiving zal de vraag naar allerlei soorten diensten doen stijgen: gezondheidszorg, diagnostiek, monitoring enz.

2. Connected Consumer’ of verbonden consument

De Covid-19 pandemie heeft de trend van de ‘Connected Consumer’ in een stroomversnelling gebracht. Maar hoewel online shoppen marktaandeel blijft winnen ten koste van de traditionele detailhandel, wordt wereldwijd slechts 13% van de aankopen online gedaan2.

Deze lage penetratiegraad wijst op aanzienlijke investeringsmogelijkheden in de toekomst, naarmate meer en meer consumenten voor online shoppen zullen kiezen.

3. Automatisering

‘Automatisering’, de derde trend, zal de efficiëntie en de productiviteit in de samenleving verhogen, bedrijfsmodellen verstoren en de arbeidsmarkten reorganiseren.

Verwacht wordt dat de wereldwijde robotica-industrie tot 2025 jaarlijks met ten minste 10-15% zal groeien3 .

Bovendien zal de gezamenlijke evolutie van robotica, kunstmatige intelligentie en 5G een revolutie teweegbrengen op tal van gebieden, van digitale fabrieken tot voedselverwerking, logistiek en robot-geassisteerde chirurgie.

4. Schone technologieën

Bevolkingsgroei en verstedelijking creëren enorme uitdagingen voor de natuurlijke hulpbronnen van de planeet. Daarom zullen ‘schone technologieën’ in de toekomst een thema worden waar je niet omheen kunt, waarbij regeringen en bedrijven zich concentreren op een positief effect op het milieu.

Geschat wordt dat de jaarlijkse investeringen in hernieuwbare energie tegen 2050 zullen moeten verdrievoudigen tot 800 miljard dollar om de belangrijkste mondiale doelstellingen op het gebied van het koolstofarm maken van de economie en de klimaatverandering te halen4.

Uit deze cijfers blijkt het enorme groeipotentieel van bedrijven die innovatieve oplossingen ontwikkelen voor de overgang naar een duurzame wereld.

De jaarlijkse wereldwijde investeringen in hernieuwbare energie zullen tegen 2050 800 miljard dollar moeten bedragen.

5. Veranderende samenleving

De vijfde en laatste trend is die van de ‘Veranderende samenleving’. Naar schatting zullen in het komende decennium zo'n 3 miljard mensen, ofwel meer dan een derde van de wereldbevolking, aan de armoede worden onttrokken en in de middenklasse worden opgenomen5.

Naarmate de welvaart zich uitbreidt en de consumptiepatronen veranderen, zal er een aanzienlijke vraag naar infrastructuur en andere diensten ontstaan.

Voor meer informatie over deze trends

Bron: AXA Investment Managers

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Verenigde Naties, Departement van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking, oktober 2018

Connected Consumer: AXA IM, Bank of America Merrill Lynch – Higher Online Penetration Primer, Euromonitor, oktober 2020

Automatisatie: International Federation of Robotics, september 2020

International Renewable Energy Agency, november 2020

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), december 2018

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Pensioensparen: 1.020 of 1.310 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 1.020 of 1.310 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 1.020 of 1.310 euro pensioensparen?

Lees verder

Macro-economie: op naar een harde of zachte landing?

Na het uiterst turbulente 2022 werd 2023 aangekondigd als een terugkeer naar de normaliteit op de markten. Die belofte kwam tot dusver ook grotendeels uit. Aandelen kenden een uitstekende eerste jaarhelft, en ook de zwaar getroffen obligaties konden een stuk van de opgelopen verliezen recupereren.

Lees verder

Duurzaam beleggen: wat zijn uw voorkeuren?

Kiest u voor de zee of de bergen? En de opwarming van de aarde, bent u daarmee een beetje, erg veel of helemaal niet bezig? En in welk opzicht? Op het vlak van duurzaam beleggen wil uw bankagent graag uw voorkeuren kennen, zodat uw portefeuille zo goed mogelijk aansluit bij uw beleggersprofiel en bij de Europese regelgeving die sinds augustus 2022 van kracht is. Er bestaat hierover een brochure waarin alles in eenvoudige bewoordingen wordt uitgelegd.

Lees verder

Macro-economische vooruitzichten voor de zomer: afkalvende inflatie en zwakke economische groei

De inflatie heeft nu in de grote economieën een duidelijke daling ingezet. Hoewel niet alle zorgen van de baan zijn, hebben beleggers het inflatieprobleem als ‘opgelost’ geklasseerd. Dat is wellicht te voortvarend op langere termijn, maar voor de komende maanden is die inschatting terecht. De energieprijzen dalen al sinds het begin van 2023, en zullen binnenkort gevolgd worden door de tweede belangrijkste oorzaak van inflatie tijdens het voorbije jaar: voedingsprijzen.

Lees verder

Beleggen: een kwestie van kennis of van geluk?

Ik zou wel willen, maar … ik heb daar geen tijd voor. Of Het interesseert me eigenlijk niet echt, het is te ingewikkeld, en dan begin ik er beter niet aan, toch? Het zijn een paar van de vaak gehoorde argumenten om niet te beleggen. Herkenbaar, niet? Achter al die redenen gaat een stilzwijgende, onuitgesproken veronderstelling schuil: succesvol beleggen is een kwestie van kunde, expertise, kennis. Maar is dat wel zo?

Lees verder

Contacteer uw AXA Bankagent