Benieuwd naar de wereld van morgen? Ontdek de 5 trends

Vermogen Actueel Beleggen – 27 januari 2022

In welke trends moet ik op lange termijn beleggen? Niet makkelijk wanneer u het niet weet. AXA Investment Managers, een vermogensbeheerder, heeft vijf tendensen binnen de zich ontwikkelende economie geïdentificeerd die waarschijnlijk zowel het tempo als het soort verandering in onze samenleving in de komende tien jaar zullen bepalen. Binnen deze tendensen nemen verschillende bedrijven de kop, zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde. Hun innovaties bieden oplossingen die een echt verschil zullen maken voor onze wereld. Kom meer te weten over deze vijf trends.

1. Vergrijzing en levensstijl

Trends van de toekomst 
In de zich ontwikkelende economie zijn er 5 thema's die waarschijnlijk het tempo en de aard van de verandering in onze samenleving zullen dicteren.

De eerste trend: ‘Vergrijzing en levensstijl’. Het aantal 60-plussers zal tussen 2018 en 2030 wereldwijd met 42% toenemen, vijf keer sneller dan het aantal mensen onder de 60 jaar1.

Deze demografische verschuiving zal de vraag naar allerlei soorten diensten doen stijgen: gezondheidszorg, diagnostiek, monitoring enz.

2. Connected Consumer’ of verbonden consument

De Covid-19 pandemie heeft de trend van de ‘Connected Consumer’ in een stroomversnelling gebracht. Maar hoewel online shoppen marktaandeel blijft winnen ten koste van de traditionele detailhandel, wordt wereldwijd slechts 13% van de aankopen online gedaan2.

Deze lage penetratiegraad wijst op aanzienlijke investeringsmogelijkheden in de toekomst, naarmate meer en meer consumenten voor online shoppen zullen kiezen.

3. Automatisering

‘Automatisering’, de derde trend, zal de efficiëntie en de productiviteit in de samenleving verhogen, bedrijfsmodellen verstoren en de arbeidsmarkten reorganiseren.

Verwacht wordt dat de wereldwijde robotica-industrie tot 2025 jaarlijks met ten minste 10-15% zal groeien3 .

Bovendien zal de gezamenlijke evolutie van robotica, kunstmatige intelligentie en 5G een revolutie teweegbrengen op tal van gebieden, van digitale fabrieken tot voedselverwerking, logistiek en robot-geassisteerde chirurgie.

4. Schone technologieën

Bevolkingsgroei en verstedelijking creëren enorme uitdagingen voor de natuurlijke hulpbronnen van de planeet. Daarom zullen ‘schone technologieën’ in de toekomst een thema worden waar je niet omheen kunt, waarbij regeringen en bedrijven zich concentreren op een positief effect op het milieu.

Geschat wordt dat de jaarlijkse investeringen in hernieuwbare energie tegen 2050 zullen moeten verdrievoudigen tot 800 miljard dollar om de belangrijkste mondiale doelstellingen op het gebied van het koolstofarm maken van de economie en de klimaatverandering te halen4.

Uit deze cijfers blijkt het enorme groeipotentieel van bedrijven die innovatieve oplossingen ontwikkelen voor de overgang naar een duurzame wereld.

De jaarlijkse wereldwijde investeringen in hernieuwbare energie zullen tegen 2050 800 miljard dollar moeten bedragen.

5. Veranderende samenleving

De vijfde en laatste trend is die van de ‘Veranderende samenleving’. Naar schatting zullen in het komende decennium zo'n 3 miljard mensen, ofwel meer dan een derde van de wereldbevolking, aan de armoede worden onttrokken en in de middenklasse worden opgenomen5.

Naarmate de welvaart zich uitbreidt en de consumptiepatronen veranderen, zal er een aanzienlijke vraag naar infrastructuur en andere diensten ontstaan.

Voor meer informatie over deze trends

Bron: AXA Investment Managers

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Verenigde Naties, Departement van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking, oktober 2018

Connected Consumer: AXA IM, Bank of America Merrill Lynch – Higher Online Penetration Primer, Euromonitor, oktober 2020

Automatisatie: International Federation of Robotics, september 2020

International Renewable Energy Agency, november 2020

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), december 2018

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Economische evolutie op wereldschaal: een goed medicijn smaakt altijd bitter

De inflatie blijft zowat overal nieuwe pieken bereiken, maar stilaan verschuift de aandacht van de financiële markten naar het gevaar van een afkoelende economische groei. Vooral de energie-onzekerheid in Europa houdt consumenten en bedrijven in de greep. Na de forse renteverhogingen die de Amerikaanse Federal Reserve al doorvoerde, heeft nu ook de Europese Centrale Bank een eerste stap gezet naar een normalisering van de beleidsrente. Beide centrale banken zullen hun verstrakkende geldbeleid de komende maanden wellicht verderzetten, ondanks de zwakkere groei-indicatoren.

Lees verder

Beleggingen: welke experts bij AXA Bank staan u bij?

Lage rentes op spaarrekeningen, hoge inflatie, uw plannen op middellange en lange termijn, uw pensioen dat u nu al begint te plannen. Er zijn heel wat redenen waarom u een oplossing zoekt om uw kapitaal potentieel te laten aangroeien. Hebt u daarvoor zelf de tijd of de ervaring niet? Beleg via fondsen en vertrouw uw kapitaal toe aan specialisten!

Lees verder

Gerenommeerde fondsenhuizen versterken beleggingsaanbod

AXA Bank biedt al jaren beleggingsoplossingen aan in samenwerking met AXA Investment Managers. We breiden nu ons aanbod uit met een gevarieerde en kwalitatieve selectie van fondsen van de fondsenhuizen Amundi en Econopolis. En da's goed nieuws voor u! U krijgt een ruimere keuze om uw beleggingsportefeuille te spreiden, op het vlak van beheer, maar ook als u de focus wilt leggen op specifieke sectoren of thema's.

Lees verder

Wereldeconomie krijgt het moeilijk in juni 2022

Na maanden van veerkracht, begint de consumptie in de VS te vertragen. Ook de eurozone wordt steeds meer bedreigd en zelfs de dienstensector vertoont tekenen van zwakte. De inflatie heeft (nieuwe) historische hoogtes bereikt. Als gevolg daarvan moest de Fed (Amerikaanse centrale bank) haar belangrijkste rentetarieven in juni met 75 basispunten verhogen, terwijl ook de ECB (Europese Centrale Bank) in juli actie zal ondernemen.

Lees verder

Hoe beleggen? Regelmatig

Is er een ideaal moment om te beleggen? Dat is de hamvraag voor zowel ervaren als beginnende beleggers. Laten we deze vraag proberen te beantwoorden door verschillende beleggingsoplossingen te bekijken voor wie op zoek is naar potentieel rendement, naast een voldoende grote spaarreserve voor onverwachte uitgaven.

Lees verder

Contacteer uw AXA Bankagent