Benieuwd naar de wereld van morgen? Ontdek de 5 trends

Vermogen Actueel Beleggen – 13 januari 2022

In welke trends moet ik op lange termijn beleggen? Niet makkelijk wanneer u het niet weet. AXA Investment Managers, een vermogensbeheerder, heeft vijf tendensen binnen de zich ontwikkelende economie geïdentificeerd die waarschijnlijk zowel het tempo als het soort verandering in onze samenleving in de komende tien jaar zullen bepalen. Binnen deze tendensen nemen verschillende bedrijven de kop, zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde. Hun innovaties bieden oplossingen die een echt verschil zullen maken voor onze wereld. Kom meer te weten over deze vijf trends.

1. Vergrijzing en levensstijl

Trends van de toekomst 
In de zich ontwikkelende economie zijn er 5 thema's die waarschijnlijk het tempo en de aard van de verandering in onze samenleving zullen dicteren.

De eerste trend: ‘Vergrijzing en levensstijl’. Het aantal 60-plussers zal tussen 2018 en 2030 wereldwijd met 42% toenemen, vijf keer sneller dan het aantal mensen onder de 60 jaar1.

Deze demografische verschuiving zal de vraag naar allerlei soorten diensten doen stijgen: gezondheidszorg, diagnostiek, monitoring enz.

2. Connected Consumer’ of verbonden consument

De Covid-19 pandemie heeft de trend van de ‘Connected Consumer’ in een stroomversnelling gebracht. Maar hoewel online shoppen marktaandeel blijft winnen ten koste van de traditionele detailhandel, wordt wereldwijd slechts 13% van de aankopen online gedaan2.

Deze lage penetratiegraad wijst op aanzienlijke investeringsmogelijkheden in de toekomst, naarmate meer en meer consumenten voor online shoppen zullen kiezen.

3. Automatisering

‘Automatisering’, de derde trend, zal de efficiëntie en de productiviteit in de samenleving verhogen, bedrijfsmodellen verstoren en de arbeidsmarkten reorganiseren.

Verwacht wordt dat de wereldwijde robotica-industrie tot 2025 jaarlijks met ten minste 10-15% zal groeien3 .

Bovendien zal de gezamenlijke evolutie van robotica, kunstmatige intelligentie en 5G een revolutie teweegbrengen op tal van gebieden, van digitale fabrieken tot voedselverwerking, logistiek en robot-geassisteerde chirurgie.

4. Schone technologieën

Bevolkingsgroei en verstedelijking creëren enorme uitdagingen voor de natuurlijke hulpbronnen van de planeet. Daarom zullen ‘schone technologieën’ in de toekomst een thema worden waar je niet omheen kunt, waarbij regeringen en bedrijven zich concentreren op een positief effect op het milieu.

Geschat wordt dat de jaarlijkse investeringen in hernieuwbare energie tegen 2050 zullen moeten verdrievoudigen tot 800 miljard dollar om de belangrijkste mondiale doelstellingen op het gebied van het koolstofarm maken van de economie en de klimaatverandering te halen4.

Uit deze cijfers blijkt het enorme groeipotentieel van bedrijven die innovatieve oplossingen ontwikkelen voor de overgang naar een duurzame wereld.

De jaarlijkse wereldwijde investeringen in hernieuwbare energie zullen tegen 2050 800 miljard dollar moeten bedragen.

5. Veranderende samenleving

De vijfde en laatste trend is die van de ‘Veranderende samenleving’. Naar schatting zullen in het komende decennium zo'n 3 miljard mensen, ofwel meer dan een derde van de wereldbevolking, aan de armoede worden onttrokken en in de middenklasse worden opgenomen5.

Naarmate de welvaart zich uitbreidt en de consumptiepatronen veranderen, zal er een aanzienlijke vraag naar infrastructuur en andere diensten ontstaan.

Voor meer informatie over deze trends

Bron: AXA Investment Managers

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Verenigde Naties, Departement van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking, oktober 2018

Connected Consumer: AXA IM, Bank of America Merrill Lynch – Higher Online Penetration Primer, Euromonitor, oktober 2020

Automatisatie: International Federation of Robotics, september 2020

International Renewable Energy Agency, november 2020

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), december 2018

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Pensioensparen: let op voor uitstelgedrag

Spaart u voor uw pensioen? Dat is verstandig: u haalt er vandaag een belastingvoordeel uit en later een aanvullend inkomen. AXA Bank heeft de cijfers van 2021 geanalyseerd. Daaruit blijkt dat sommige klanten de jaarlijkse stortingen steeds uitstellen. Onze tip: start met pensioensparen in januari met maandelijkse stortingen voor een beter potentieel rendement!

Lees verder

Terugblik op 2021: wereldwijd economisch herstel, ondanks de aanhoudende pandemie

De Covid-19-pandemie bleef ook in 2021 het nieuws overheersen. Maar dankzij de vaccinatiecampagnes zijn we kunnen afstappen van de 'stop-and-go' van de lockdowns en was een ruimere heropleving van de economie mogelijk. We kunnen dan ook stellen dat 2021 een jaar van duidelijk economisch herstel was, al hadden we te kampen met beperkingen en een zekere volatiliteit.

Lees verder

Sparen of beleggen? Eerst sparen, dan beleggen!

Wilt u starten met beleggen? Zorg er dan eerst voor dat u een veilige geldreserve voor noodgevallen achter de hand hebt. En misschien hebt u nog specifieke plannen waarvoor u ook graag wat geld aan de kant zou zetten. Hoe pakt u het aan om dat allemaal in goede banen te leiden? En welke spaar- en beleggingsformules zijn geschikt voor uw plannen op korte, middellange en lange termijn?

Lees verder

Pensioensparen: 990 of 1.270 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 990 of 1.270 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 990 of 1.270 euro pensioensparen?

Lees verder

Contacteer uw AXA Bankagent