De Vlaamse woonbonus verdwijnt. Nog snel een woning kopen?

Wonen Fiscaliteit Lenen – 16 oktober 2019

De Vlaamse woonbonus op de eerste en enige woning wordt vanaf 1 januari 2020 afgeschaft. In ruil worden de registratierechten op die woning verlaagd van 7% naar 6%. Maar die vermindering van de registratierechten weegt voor een normale woning niet op tegen het fiscale voordeel van de woonbonus. Het gevolg: een stormloop op vastgoed, met 40% meer verkopen sinds de aankondiging van de afschaffing. Wilt u nog snel snel een woning kopen? Hier moet u op letten.

Tot wanneer krijgt u nog de Vlaamse woonbonus?

afschaffing Vlaamse woonbonus 
De verwerkingstermijn bij de notaris is cruciaal. Bekijk samen met hem of het verlijden van de akte vóór 31 december nog haalbaar is.

Als de verkoopakte nog in 2019 verleden wordt, zijn de huidige fiscale regels en dus de woonbonus nog van toepassing. Dat kan in principe nog, op voorwaarde dat de notaris snel het dossier kan afhandelen. Hiervoor heeft hij een aantal documenten nodig:

  • het bodemattest
  • het stedenbouwkundig uittreksel
  • het postinterventiedossier
  • het keuringsbewijs van de elektrische installatie
  • het energieprestatiecertificaat
  • het attest van onderhoud van de mazouttank (als die aanwezig is)

Meer uitleg vindt u in de blog Welke documenten heeft de notaris nodig voor het verlijden van de akte?

Check dus best met de verkoper of deze documenten beschikbaar zijn en bekijk dan samen met uw notaris of het verlijden van de akte vóór 31 december nog haalbaar is.

Hoeveel tijd hebt u nog om een hypothecair krediet aan te vragen als u de Vlaamse woonbonus nog wilt genieten?

Voor een gemiddelde kredietaanvraag verlopen er tussen het indienen van de kredietaanvraag en het verlijden van de akte ongeveer 3 maanden. Er is met andere woorden maar heel weinig tijd meer over om een hypothecair krediet aan te vragen als u de woonbonus nog wilt genieten. Bij AXA Bank raden we aan om uw aanvraag in dat geval zeker in te dienen vóór 25 oktober. Na deze datum wordt de kans dat het kredietdossier nog tijdig kan worden verwerkt uitermate klein. Zorg ervoor dat u bij de kredietaanvraag zeker de volgende documenten kunt voorleggen:

  • bewijzen van uw inkomsten
  • voor verbouwingswerken zonder architect: een raming van de kosten (bestelbon, offerte)
  • voor bouw- of verbouwingswerken met architect: de kostenraming door de architect

Bij de bank zullen ze alles in het werk stellen om alle kredietaanvragen zo snel mogelijk te verwerken. Houd er wel rekening mee dat u niet de enige bent, met mogelijks langere doorlooptijden en het risico dat uw aanvraag toch niet tijdig kan worden verwerkt. Hoe dan ook is de verwerkingstermijn bij de notaris cruciaal.

Wat als u het fiscaal voordeel van de Vlaamse woonbonus al geniet?

Voor mensen die nu al recht hebben op de Vlaamse woonbonus, verandert er niets: zij behouden het huidige voordeel, ook wanneer ze hun huidige woonlening zouden herfinancieren.

Let wel op als u van plan bent om een stukje van uw hypothecair krediet opnieuw op te nemen, bijvoorbeeld uw woning te verbouwen of renoveren. Een wederopname van een krediet wordt beschouwd als een nieuw krediet. Dat moet dus worden afgesloten voor het einde van het jaar als u nog wilt profiteren van de woonbonus. Ook hier begint de tijd dus te dringen …

Wat als u uw woning verkoopt en een nieuwe hebt gekocht. Behoudt u dan de woonbonus?

Dat zou volgens de geldende regels kunnen, onder bepaalde voorwaarden, wanneer u een hypotheekruil of pandwissel doet. Dan verschuift u een bestaande hypotheek op een pand naar een nieuwe woning. Die voorwaarden blijven in de toekomst ook gelden.

Bouwgids

Denkt u momenteel aan een hypothecair krediet?

Doe dan even een simulatie, dan hebt u meteen beter zicht op wat dat maandelijks voor uw budget betekent.

En download zeker de gratis AXA Bank bouwgids met 76 pagina’s info, tips en weetjes over kopen, bouwen en verbouwen. Een onmisbare bron van inspiratie.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoeveel btw betaalt u op renovatiewerken?

Hoeveel btw u verschuldigd bent op renovatie- of verbouwingswerken, hangt af van de ouderdom van uw woonst. Is uw woning nog geen 10 jaar oud? Dan betaalt u op de kostprijs van de werken 21% btw. Voor woningen van meer dan 10 jaar geldt een verlaagd btw-tarief van 6% als uw woning en de renovatiewerken aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Lees verder

Vlaanderen zet in op energiezuinig bouwen en renoveren

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in Europa Bijna-EnergieNeutraal (of BEN) zijn. In Vlaanderen wordt het energiepeil of E-peil daarom stapsgewijs aangescherpt tot E30, vanaf 2021 de verplichte norm. De Vlaamse overheid wil ook eigenaars van bestaande woningen stimuleren om energiezuinig te renoveren en stelt tegen 2050 een E-peil van maximum 60 voorop. Hoe goed doen we het in Vlaanderen? En wat krijgt u van de Vlaamse overheid in ruil voor een BEN-woning of renovatiewerken die het energiepeil drastisch verlagen?

Lees verder

In 5 stappen naar een energiezuinige woning

Nog niet zo lang geleden stond een nieuwe badkamer of keuken op de eerste plaats bij eigenaars met renovatieplannen. Nu is bezuinigen op energie prioritair. In veel woningen zijn er al energiebesparende renovaties uitgevoerd en bij naar schatting 1 op 3 eigenaars staan er in de komende 5 jaar energetische renovaties op de planning. En dat is nodig ook, want een groot deel van de bestaande woningen scoort nog altijd niet goed op het vlak van energiezuinigheid. Maar hoe pakt u dat aan, van uw huis een energiezuinige woning maken?

Lees verder

Vlaanderen: naar 6% registratierechten voor eigen woning

Wie een eigen huis koopt in het Vlaams Gewest, zal daar vanaf 1 januari 2020 minder registratierechten op moeten betalen: 6% in plaats van 7%. Die vermindering van de registratierechten is een gedeeltelijke compensatie voor de afschaffing van de Vlaamse woonbonus.

Lees verder