De Vlaamse woonbonus verdwijnt. Nog snel een woning kopen?

Wonen Fiscaliteit Lenen – 16 oktober 2019

De Vlaamse woonbonus op de eerste en enige woning wordt vanaf 1 januari 2020 afgeschaft. In ruil worden de registratierechten op die woning verlaagd van 7% naar 6%. Maar die vermindering van de registratierechten weegt voor een normale woning niet op tegen het fiscale voordeel van de woonbonus. Het gevolg: een stormloop op vastgoed, met 40% meer verkopen sinds de aankondiging van de afschaffing. Wilt u nog snel snel een woning kopen? Hier moet u op letten.

Tot wanneer krijgt u nog de Vlaamse woonbonus?

afschaffing Vlaamse woonbonus 
De verwerkingstermijn bij de notaris is cruciaal. Bekijk samen met hem of het verlijden van de akte vóór 31 december nog haalbaar is.

Als de verkoopakte nog in 2019 verleden wordt, zijn de huidige fiscale regels en dus de woonbonus nog van toepassing. Dat kan in principe nog, op voorwaarde dat de notaris snel het dossier kan afhandelen. Hiervoor heeft hij een aantal documenten nodig:

  • het bodemattest
  • het stedenbouwkundig uittreksel
  • het postinterventiedossier
  • het keuringsbewijs van de elektrische installatie
  • het energieprestatiecertificaat
  • het attest van onderhoud van de mazouttank (als die aanwezig is)

Meer uitleg vindt u in de blog Welke documenten heeft de notaris nodig voor het verlijden van de akte?

Check dus best met de verkoper of deze documenten beschikbaar zijn en bekijk dan samen met uw notaris of het verlijden van de akte vóór 31 december nog haalbaar is.

Hoeveel tijd hebt u nog om een hypothecair krediet aan te vragen als u de Vlaamse woonbonus nog wilt genieten?

Voor een gemiddelde kredietaanvraag verlopen er tussen het indienen van de kredietaanvraag en het verlijden van de akte ongeveer 3 maanden. Er is met andere woorden maar heel weinig tijd meer over om een hypothecair krediet aan te vragen als u de woonbonus nog wilt genieten. Bij AXA Bank raden we aan om uw aanvraag in dat geval zeker in te dienen vóór 25 oktober. Na deze datum wordt de kans dat het kredietdossier nog tijdig kan worden verwerkt uitermate klein. Zorg ervoor dat u bij de kredietaanvraag zeker de volgende documenten kunt voorleggen:

  • bewijzen van uw inkomsten
  • voor verbouwingswerken zonder architect: een raming van de kosten (bestelbon, offerte)
  • voor bouw- of verbouwingswerken met architect: de kostenraming door de architect

Bij de bank zullen ze alles in het werk stellen om alle kredietaanvragen zo snel mogelijk te verwerken. Houd er wel rekening mee dat u niet de enige bent, met mogelijks langere doorlooptijden en het risico dat uw aanvraag toch niet tijdig kan worden verwerkt. Hoe dan ook is de verwerkingstermijn bij de notaris cruciaal.

Wat als u het fiscaal voordeel van de Vlaamse woonbonus al geniet?

Voor mensen die nu al recht hebben op de Vlaamse woonbonus, verandert er niets: zij behouden het huidige voordeel, ook wanneer ze hun huidige woonlening zouden herfinancieren.

Let wel op als u van plan bent om een stukje van uw hypothecair krediet opnieuw op te nemen, bijvoorbeeld uw woning te verbouwen of renoveren. Een wederopname van een krediet wordt beschouwd als een nieuw krediet. Dat moet dus worden afgesloten voor het einde van het jaar als u nog wilt profiteren van de woonbonus. Ook hier begint de tijd dus te dringen …

Wat als u uw woning verkoopt en een nieuwe hebt gekocht. Behoudt u dan de woonbonus?

Dat zou volgens de geldende regels kunnen, onder bepaalde voorwaarden, wanneer u een hypotheekruil of pandwissel doet. Dan verschuift u een bestaande hypotheek op een pand naar een nieuwe woning. Die voorwaarden blijven in de toekomst ook gelden.

Denkt u momenteel aan een hypothecair krediet?

Doe dan even een simulatie, dan hebt u meteen beter zicht op wat dat maandelijks voor uw budget betekent. 

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoeveel kost het om een onroerend goed te kopen?

Wilt u een huis of een appartement kopen? Wilt u ruimer gaan wonen, neemt u “de grote stap” of wilt u in bakstenen investeren? Wij zullen zeker niet proberen om het u uit het hoofd te praten. We willen u wel een idee geven van alle, soms onbekende elementen waarmee u bij de aankoop van een onroerend goed in België rekening moet houden. Want een huis kost uiteindelijk meer dan de totaalprijs van het huis zelf. We luisteren stilletjes mee naar een gesprek van een jong koppel (Julie en Peter) dat een huis wil kopen.

Lees verder

Het nieuwe Vlaamse renovatiekrediet uitgelegd

Overweegt u om een woning of appartement aan te kopen in het Vlaams Gewest en bent u van plan om uw nieuwe eigendom grondig te renoveren of te slopen en opnieuw op te bouwen en op die manier energiezuiniger te maken? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor een Vlaamse renovatielening. Zo kunt u tot wel 60.000 euro lenen en genieten van rentesubsidies voor uw geplande renovatie. Ontdek aan welke voorwaarden u moet voldoen, hoe het precies zit met de rentesubsidie van de Vlaamse overheid en hoe u de renovatielening aanvraagt via AXA Bank.

Lees verder

Hoeveel btw betaalt u op renovatiewerken?

Hoeveel btw u verschuldigd bent op renovatie- of verbouwingswerken, hangt af van de ouderdom van uw woonst. Is uw woning nog geen 10 jaar oud? Dan betaalt u op de kostprijs van de werken 21% btw. Voor woningen van meer dan 10 jaar geldt een verlaagd btw-tarief van 6% als uw woning en de renovatiewerken aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Lees verder

Belg goed voorbereid op aankoop eerste woning

Blijven kopers van een eerste woning binnen het budget dat ze hadden vooropgesteld? Hoe veel geld moesten ze op tafel leggen voor de aankoop en zijn er daarin verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel? En welk deel van het maandelijks inkomen gaat er bij kopers van een eerste woning naar de aflossing van hun hypothecair krediet? Pertinente vragen die we voorlegden aan het marktonderzoeksbureau Ipsos, dat in opdracht van AXA Bank 1001 jonge Belgen tussen 22 en 35 jaar bevroeg over de aankoop van hun eerste eigen woning. Dit zijn hun bevindingen.

Lees verder

Vlaanderen zet in op energiezuinig bouwen en renoveren

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in Europa Bijna-EnergieNeutraal (of BEN) zijn. In Vlaanderen wordt het energiepeil of E-peil daarom stapsgewijs aangescherpt tot E30, vanaf 2021 de verplichte norm. De Vlaamse overheid wil ook eigenaars van bestaande woningen stimuleren om energiezuinig te renoveren en stelt tegen 2050 een E-peil van maximum 60 voorop. Hoe goed doen we het in Vlaanderen? En wat krijgt u van de Vlaamse overheid in ruil voor een BEN-woning of renovatiewerken die het energiepeil drastisch verlagen?

Lees verder