Augustus 2022: recessies staan voor de deur

Vermogen Beleggen Actueel – 13 september 2022

Centrale bankiers voerden hun retoriek van monetaire verkrapping op naarmate de energiecrisis in Europa een zorgwekkender wending nam. Terwijl de recessie in de VS zou kunnen ontstaan na een periode van oververhitting, zal de dreigende recessie in Europa waarschijnlijk uitsluitend te wijten zijn aan de gevolgen van de energieprijzen en de mogelijke rantsoenering tijdens de winter.

macro-economie
Op de agenda: recessie, energiecrisis, strijd tegen de inflatie 

De Federal Reserve en (iets verrassender) de Europese Centrale Bank hebben zich in Jackson Hole (een groot economisch symposium waar centrale bankiers vanuit de hele wereld bijeenkomen) behoorlijk fors uitgesproken over de inflatie en beleggers eraan herinnerd dat de verkrapping van het monetaire beleid nog lang niet voorbij is.

Terwijl de recessie in de VS zou kunnen ontstaan na een periode van oververhitting, zal de dreigende recessie in Europa alleen te wijten aan de gevolgen van de energieprijzen en de mogelijke rantsoenering tijdens de winter. Laten we dit eens in detail bekijken.

Eurozone: economie verslechtert snel

De economische bedrijvigheid gaat in de eurozone in snel tempo achteruit. De gascrisis is de belangrijkste oorzaak. 

Na een paar dagen onderhoud heeft Rusland de gastoevoer via NordStream 1 definitief stopgezet. 

Dankzij het lagere verbruik is Duitsland, dat zeer kwetsbaar is, er niettemin in geslaagd zijn voorraden tot 85% aan te vullen, wat vroeger is dan gepland. Toch zal Duitsland geen andere keuze hebben dan het gas voor bepaalde industriële activiteiten te rantsoeneren.

Nu de inflatie opnieuw toeneemt (9,1% op jaarbasis in augustus), zijn alle ingrediënten aanwezig voor een aanzienlijke terugval van de bedrijvigheid in de komende maanden. 

Volgens de enquêtes van de Europese Commissie is het vertrouwen van de gezinnen stabiel gebleven op -24,9, maar is het ondernemersvertrouwen al sterk verslechterd, vooral in de verwerkende industrie (1,2 na 3,4) en, in mindere mate, in de dienstensector (8,7 na 10,4 in juli).

Dit werd bevestigd door het PMI Composite-cijfer voor de eurozone (dat de productie in de verwerkende industrie en de dienstensector meet), dat voor de tweede achtereenvolgende maand krimpt. Het zwaarst getroffen land is uiteraard Duitsland, maar ook de rest van de eurozone heeft ermee te kampen. 

De ECB (Europese Centrale Bank) handhaaft  resoluut een sterk uitgesproken visie dat de rente hoger moet, ondanks een bijna onvermijdelijke recessie. De sterke stijging van de elektriciteits- en gasprijzen zorgt immers voor een verdere opwaartse druk op de inflatie, en die moet met alle middelen bestreden worden.

De Italiaanse politiek was in augustus op vakantie, maar de kaarten zijn al geschud nu Fratelli di Italia (FdI) de peilingen domineert in de aanloop naar de verkiezingen van 25 september. Een centrumrechtse coalitie met Lega, Forza Italia en geleid door Giorgia Meloni (FdI) lijkt nu een feit, maar de stabiliteit ervan op middellange termijn roept veel vragen op.

Verenigde Staten: activiteit zwakt af maar houdt stand

In de Verenigde Staten verzwakt de economische activiteit, maar ze blijft nog altijd op een hoog niveau, zoals blijkt uit de jongste ISM-indicatoren voor augustus. Deze indicatoren blijven in een expansieve zone, zowel voor de verwerkende industrie als voor de dienstensector. 

Ook het vertrouwen van de gezinnen is veerkrachtig en steeg in augustus tot 103,2 tegen 95,3 in juli. 

De andere belangrijke indicator om in het oog te houden is de werkgelegenheid. Uit de laatste enquête blijkt een aanzienlijke vertraging van de werkgelegenheid. Het aantal banen blijft stijgen, maar in een trager tempo (315.000 nieuwe banen in augustus tegen 526.000 in juli). De werkloosheidsgraad is licht gestegen tot 3,7% (+0,2 pp = procentpunten), onder invloed van de stijging van de participatiegraad (tot het hoogste peil sedert maart, namelijk 62,4%).

De lonen beginnen te dalen. Het stijgingspercentage bedroeg +0,3% op maandbasis, het laagste sinds april. 

De inflatie bedroeg in juli 8,5% op jaarbasis, iets minder dan in juni (-0,6 pp). Het is echter nog te vroeg om een aanhoudende neerwaartse trend te zien. Hoewel die cijfers de financiële markten gerust hadden kunnen stellen omdat ze een mogelijk teken waren van het toekomstige minder streng beleid van de Fed, waren ze dat uiteindelijk niet. Want de toespraak van Jay Powell in Jackson Hole was heel duidelijk : de rente gaat omhoog tot de inflatie ingedijkt is.

Verenigd Koninkrijk: exit Boris, hello Liz!

In het Verenigd Koninkrijk is het belangrijkste nieuws natuurlijk de benoeming van Liz Truss als opvolger van Boris Johnson. 

De Britse premier zal een regering leiden die er alles aan zal moeten doen om de forse daling van de koopkracht tegen te gaan (10,1% inflatie op jaarbasis in juli en een verwachte piek van 13%) en om de kwestie van het Noord-Ierse protocol op te lossen.

China: de cijfers zijn niet goed

In China zijn de economische resultaten niet veel beter. Het nul-COVID-beleid, dat volledige districten en steden op slot zet, is daar grotendeels verantwoordelijk voor.

Dat heeft gevolgen voor de productiecapaciteit, maar ook voor de vooruitzichten van bedrijven en gezinnen. De langverwachte opleving laat dus op zich wachten en de recessies deze winter in de Verenigde Staten en de eurozone zullen evenmin bijdragen tot de buitenlandse vraag.

De moeilijkheden waarmee de vastgoedsector te kampen heeft, zijn niet geruststellend en zullen een rem op de groei blijven zolang de middelen en het kapitaal die voor deze sector worden uitgetrokken, niet worden verschoven naar sectoren met toekomst. 

Heterogeen herstel in het land van de rijzende zon

In Japan blijft het herstel gemengd, zoals blijkt uit de PMI-indexen. De sector van de verwerkende industrie steeg (51,5 na 50 in juli), maar de dienstensector kromp opnieuw (49,5 tegen 49,2), deels als gevolg van de voortzetting van de strenge anti-COVID-regels voor het toerisme. 

In juli bedroeg de inflatie 2,6% op jaarbasis. Verwacht wordt dat die in augustus verder zal toenemen. Er zijn eerste tekenen van loonstijgingen (het minimumloon is met 3,3% gestegen), hoewel dit vooralsnog anekdotisch blijft.

Bron: AXA Investment Managers. Artikel geschreven op basis van informatie op 2 september 2022.

Opgelet: dit artikel vormt geen beleggingsadvies in de zin van de financiële wetgeving.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Volgt na de inflatie een recessie? 9 vragen en antwoorden.

Tijdens de pandemie leek de stemming op de financiële markten opperbest. Nu covid stilaan naar de achtergrond verdwenen is, is de sfeer helemaal omgeslagen en slaat het pessimisme overal toe. Door de oplopende rente, de inflatie en de oorlogsdreiging hebben zowel het consumenten- als het beleggersvertrouwen zware klappen gekregen. Wat is er dan juist aan de hand? En is er licht aan het einde van de tunnel? Of loert er een recessie om de hoek? Een stand van (beurs)zaken.

Lees verder

Geen erfbelasting op 150% van de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen

Kinderen die de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen op naam van de langstlevende ouder laten staan, moeten in Vlaanderen voortaan geen erfbelasting meer betalen op deze tegoeden bij het overlijden van die langstlevende ouder. Of deze maatregel ook zal worden overgenomen door de belastingdienst van het Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest, valt nog af te wachten.

Lees verder

Maak het uzelf gemakkelijk en laat u bijstaan als u belegt

Er kruipt wel wat werk en tijd in zelf beleggen in individuele aandelen of obligaties: een goede portefeuille samenstellen, voldoende gediversifieerd, op het juiste moment handelen of net niet handelen, ... Het is niet evident. Laat u daarom bijstaan door uw AXA Bankagent.

Lees verder

Beleggen, (n)iets voor u?

Spreekt het vooruitzicht op een potentieel hoger rendement u wel aan? Maar raakt u niet wegwijs in de wereld van spaar- en beleggingsproducten? Uw bankagent is de geknipte bondgenoot!

Lees verder

Advies vragen voor uw geld: vier voordelen

De intresten op uw spaarrekening ... Niets om over naar huis te schrijven, toch? Waar kunt u naartoe om genoeg rendement proberen te behalen, zodat u over een paar jaar of bij uw pensioen de plannen kunt financieren die u zo aan het hart liggen? Hoe meer u uitstelt, hoe minder u ervan zult kunnen profiteren. Vraag nu al advies aan beleggingsspecialisten.

Lees verder