En de winnaar is …

Vermogen Beleggen Actueel – 18 maart 2021

Beste film, boek, artiest, maar ook restaurant of architecturale blikvanger … er worden jaarlijks heel wat prijzen uitgereikt. En hoe zit dat dan voor beleggingsfondsen? Kunnen die in de prijzen vallen? Jazeker, ook fondsen kunnen prijzen in de wacht slepen.

Prijs voor het beste Belgische aandelenfonds op de De Tijd & L'Echo Fund Awards 2021 en Morningstar Awards 2021

AXA B Fund Equity Belgium, een compartiment van de zelfbeheerde bevek naar Belgisch recht AXA Belgium Fund, valt ook in 2021 in de prijzen tijdens de Morningstar Awards en De Tijd en L'Echo Fund Awards. Jérôme Antonini, hoofdbeheerder van dit succesvolle compartiment van de bevek AXA Belgium Fund, krijgt het woord.

 

de tijd l'echo fund awards 
Voor het derde jaar op rij een bekroning op de De Tijd & L'Echo Fund Awards.

Op woensdag 17 maart 2021 heeft AXA B Fund Equity Belgium, een compartiment van de zelfbeheerde bevek AXA Belgium Fund, voor het derde jaar op rij de prijs van beste Belgische aandelenfonds gewonnen op de De Tijd en L'Echo Fund Awards 2021 in Brussel, uitgereikt door Trustmedia (De Tijd en L’Echo).

De De Tijd en L'Echo Fund Awards evalueerde dit jaar 9 Belgische aandelenfondsen. Deze awards worden toegekend op basis van de kronen-methodologie ontwikkeld door De Tijd en L'Echo. De kronen worden berekend op basis van de koershistoriek op 5 jaar. De awards van dit jaar houden rekening met de jaren 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020. Alle berekeningen gebeuren vanuit het standpunt van de Europese belegger. De rendementen worden dus in euro berekend.

De kronen zijn het resultaat van het gewogen gemiddelde van vier percentages: consistentie van de rendementen (40%), rendement op 5 jaar (20%), Sharpe-ratio op 5 jaar (20%) en prestatie in een dalende markt (20%). Door het berekenen van het gewogen gemiddelde van de vier percentages krijgt elk fonds één eindpercentage. Het fonds met het hoogste eindpercentage binnen zijn categorie is winnaar van de award. De details van de methodologie zijn beschikbaar bij De Tijd.

AXA B Fund Equity Belgium sleepte die prijs al 2 keer eerder in de wacht. Het compartiment ontving op 12 maart 2019 en op 24 maart 2020 ook de award voor beste Belgische aandelenfonds tijdens de De Tijd & L’Echo Fund Awards, uitgereikt door Trustmedia (De Tijd en L'Echo). Deze awards werden toegekend na evaluatie van het rendement van 13 Belgische aandelenfondsen in 2018 en van 10 aandelenfondsen in 2019.

 

morningstar fund awards 
Voor het vierde jaar op rij een bekroning op de Morningstar Fund Awards.

Bij de uitreiking van de Morningstar Awards 2021 op woensdag 10 maart 2021 ging de prijs voor het beste fonds in de categorie Aandelen België ook opnieuw naar AXA B Fund Equity Belgium.

De Morningstar Awards, uitgereikt door Morningstar en Roularta, zijn een erkenning voor fondsen die de beste risicogewogen prestatie in hun categorie lieten optekenen in 2020 en op langere termijn. Morningstar evalueerde in de categorie België het rendement van 11 aandelenfondsen via een kwantitatieve methodologie die de prestaties op 1, 3 en 5 jaar beoordeelt, en een kwalitatieve controle. Voor meer informatie over de methodologie, bezoek de website (enkel in het Engels).

AXA B Fund Equity Belgium heeft deze Morningstar Award, uitgereikt door Morningstar en Roularta, al verschillende keren gewonnen, tijdens de Morningstar Awards op 28 februari 2018, op 13 februari 2019 en op 4 maart 2020 in Brussel. De Morningstar Awards kenden deze awards toe na evaluatie van het rendement van 31 Belgische aandelenfondsen in 2017, van 30 Belgische aandelenfondsen in 2018 en van 11 Belgische aandelenfondsen in 2019.

Let wel, aan elke belegging zijn risico’s verbonden, dus ook aan AXA B Fund Equity Belgium. Verlies die risico's, ze staan hieronder opgesomd, dus niet uit het oog als u wilt beleggen in dit compartiment. Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

Veerkrachtig in moeilijke marktomstandigheden

De prijs is ook een erkenning voor de expertise van Jérôme Antonini, de hoofdbeheerder van AXA B Fund Equity Belgium, een compartiment van de bevek AXA Belgium Fund. Dat is een "zelfbeheerde" bevek, het beheer wordt dus niet door een aparte beheervennootschap uitgevoerd. Verder in deze blog leest u meer over het beheer van de beleggingsportefeuille van AXA B Fund Equity Belgium dat wordt uitbesteed aan AXA Investment Managers Paris.

Het compartiment bewees zeer veerkrachtig te zijn in moeilijkere marktfases zoals de huidige gezondheidscrisis waarvan de impact voelbaar is in alle sectoren en activaklassen.

Jérôme Antonini: "Het jaar 2020 was bijzonder volatiel op de Belgische markt, die werd getroffen door de coronacrisis. Een aantal bedrijven, die goed gewapend zijn om deze crisis het hoofd te bieden, zijn opvallend veerkrachtig geweest, terwijl andere, meer cyclische of kwetsbaardere, op de proef zijn gesteld. De vooruitzichten voor de gezondheidszorg, en dus op het herstelvermogen van de economie, blijft beperkt."

In die onzekere omgeving heeft de Belgische markt een sterke aantrekkingskracht door zijn specifieke kenmerken.

Jérôme Antonini: "Ten eerste is er op de Belgische markt een sterke traditie van innovatie in de gezondheids- en biotechnologiesector. Het zorgt voor een ecosysteem dat de ontwikkeling van innovatieve bedrijven stimuleert op het vlak van financiering en verregaande samenwerking tussen universiteiten en laboratoria. Veel succesverhalen uit het verleden, heden en waarschijnlijk ook in de toekomst bewijzen dat."

Er is ook de uitgesproken ondernemerstraditie met managementteams die weten hoe ze zich op de toekomst moeten richten.

"Denk daarbij aan krachtige nichespelers, die marktleider zijn bijvoorbeeld in vastgoed (rusthuizen, magazijnen, studentenwoningen) en de voedingsindustrie. Bedrijven die de voorkeur geven aan organische groei boven externe groei", verduidelijkt Jérôme Antonini.

En vergeet tot slot ook de sterke traditie van waardecreatie voor de aandelenhouders niet, een aanpak van vermogensbeheer die zorgt voor waarde op lange termijn.

Nog een keer Jérôme aan het woord: "Een specifiek kenmerk van de Belgische markt zijn de holdingvennootschappen, die in de loop van de tijd uitzonderlijke mogelijkheden op het vlak van kapitaaltoewijzing hebben aangetoond. Ook zien we een evenwichtig en duurzaam beloningsbeleid voor aandeelhouders."

Beleggen? Dat doet u goed geïnformeerd.

AXA B Fund Equity Belgium (ISIN-code BE0152676954) is een compartiment van de zelfbeheerde bevek AXA Belgium Fund naar Belgisch recht. Het beheer van de beleggingsportefeuille wordt uitbesteed aan AXA Investment Managers Paris.

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in een goed gespreide portefeuille van Belgische aandelen uit alle economische sectoren en aandelen van buitenlandse bedrijven die in België op de beurs genoteerd staan. Er wordt geen enkele kapitaalbescherming of -garantie geboden. Wanneer u uw deelbewijzen verkoopt is het dus mogelijk dat u minder terugkrijgt dan uw oorspronkelijk belegde bedrag.

AXA B Fund Equity Belgium wordt actief beheerd. De fondsbeheerder kan dus indien nodig tijdelijk of aanvullend liquiditeiten aanhouden en ook gebruik maken van afgeleide producten wat het risicoprofiel van het compartiment zowel positief als negatief kan beïnvloeden.

AXA B Fund Equity Belgium gebruikt een gespecificeerde benchmark ('Referentie-indicator') om de prestatievergoeding te berekenen. Voor die berekening wordt gekeken naar de prestatie van het compartiment ten opzichte van deze Referentie-indicator. Omdat de Referentie-indicator alleen wordt gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding en de beleggingsallocatie of -mix van het compartiment niet is opgebouwd in functie van deze index, kan de afwijking van de beleggingen ten opzichte van de Referentie-indicator aanzienlijk zijn.

De referentie-index is samengesteld uit 40% van de BEL20 RI index (index die de 20 grootste kapitalisaties omvat die verhandeld worden op de beurs van Brussel, met inbegrip van de netto dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit deze is samengesteld) en 60% van de BEL MID RI index (index die de gemiddelde beurskapitalisaties van de beurs van Brussel omvat, met inbegrip van de netto dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit deze is samengesteld).

Het compartiment biedt alleen kapitalisatiedeelbewijzen aan. U ontvangt dus geen dividenden. Alle door het compartiment ontvangen inkomsten worden herbelegd. De netto inventariswaarde kunt u elke werkdag raadplegen op www.beama.be/netto-inventariswaarden/.

De looptijd is onbeperkt. Het compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die vóór een termijn van 8 jaar hun belegging willen verkopen.

Verlies de risico's niet uit het oog

 • Risicoklasse:
  Risicoklasse
  Ieder compartiment krijgt een risicoscore (SRRI) van 1 tot 7 die het markt- en rendementsrisico aangeeft en het risico op kapitaalverlies. Het markt- en rendementsrisico is het risico dat de waarde en/of het rendement van de beleggingsproducten (aandelen, obligaties, ...) waarin het compartiment heeft geïnvesteerd, schommelt. Die schommelingen kunnen voorkomen omwille van muntevoluties en scherpe stijgingen of dalingen van de intrestvoeten en/of beurskoersen in het algemeen. Compartimenten met een hoog marktrisico krijgen een score van 6 of 7. Compartimenten met een laag marktrisico krijgen een lagere score: 1 of 2. Deze score wordt regelmatig aangepast.
 • Liquiditeitsrisico: risico dat het compartiment de activa moeilijk kan kopen of verkopen.
 • Tegenpartijrisico: risico op wanbetaling of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen, wat kan leiden tot een betalings- of leveringsrisico.
 • Concentratierisico: risico verbonden aan een grote concentratie van de beleggingen met betrekking tot een activacategorie of een welbepaalde markt.

Kosten en taksen

 • De geschatte lopende kosten zijn 1,47% op jaarbasis.
 • De instapkosten bedragen maximum 2,50% op het belegde bedrag, bij uitstap betaalt u niets.
 • De maximale beheerskosten zijn 1,20%
 • Dit compartiment kan - afhankelijk van het behaalde resultaat - een prestatievergoeding in rekening brengen.
 • Gratis bewaring op een effectenrekening bij AXA Bank.
 • De beurstaks bij uitstap of overstap bedraagt 1,32 % met een maximum van 4.000 euro.
 • Roerende voorheffing voor kapitalisatiefondsen als het compartiment meer dan 10% belegt in schuldvorderingen of obligaties: 30% roerende voorheffing op de inkomsten die voortkomen uit de activa belegd in schuldvorderingen en obligaties. Andere kapitalisatiefondsen zijn in principe vrij van roerende voorheffing. Raadpleeg de prospectus om voor elk specifiek compartiment de reglementering te kennen.

Vergeet ook niet om voordat u in dit compartiment wilt beleggen de essentiële beleggersinformatiePDF en het prospectus PDFte lezen.

Hebt u een klacht? Vertel het ons dan.

Contacteer Customer Relations AXA Bank, Grotesteenweg 214, 2600 Berchem - e-mail: customer.relations@axa.be of de Ombudsman in financiële geschillen: North Gate II, Koning Albert II laan 8, 1000 Brussel - e-mail: ombudsman@ombudsfin.be.

De ombudsman in financiële conflicten komt pas tussen als de klacht vooraf door de interne klachtendienst van AXA Bank werd behandeld.

Wilt u ook beleggen bij AXA Bank?

Contacteer een AXA Bankagent bij u in de buurt.

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Een erfenis aanvaarden of verwerpen?

De meeste erfenissen worden aanvaard. Toch zijn er situaties waar een erfenis wordt geweigerd. Meestal is dat omdat er gedacht wordt dat er schulden zijn, soms zijn er ook psychologische redenen, of er is de vrees voor de erfbelasting. Of gewoon omdat ze geen zin hebben in rompslomp. Maar is het verwerpen van een erfenis definitief? En bestaat er een tussenoplossing tussen aanvaarden en verwerpen?

Lees verder

De kracht van rente op rente en het sneeuwbaleffect bij pensioenopbouw

Einstein wees ooit de samengestelde rente aan als de allergrootste kracht van het universum. U zou het ook zo kunnen formuleren: vele kleintjes maken een groot. En dat groot is misschien nog een stuk groter dan u zich had voorgesteld. Ontdek wat rente op rente kan opleveren en hoe het bij de opbouw van uw vermogen een sneeuwbaleffect kan teweegbrengen.

Lees verder

Dit moet u weten over de nieuwe taks op de effectenrekening

De nieuwe effectentaks is op 26 februari 2021 in werking getreden.  Het gaat om een taks van 0,15% die wordt geheven op een effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro. De inning, aangifte en betaling daarvan gebeurt door de bank – als tussenpersoon - en zal in het najaar voor de eerste keer plaatsvinden.

Lees verder

Beleggen, (n)iets voor u?

Spreekt het vooruitzicht op een potentieel hoger rendement u wel aan? Maar raakt u niet wegwijs in de wereld van spaar- en beleggingsproducten? Uw bankagent is de geknipte bondgenoot!

Lees verder