En de winnaar is …

Vermogen Beleggen Actueel – 22 maart 2022

Beste film, boek, artiest … er worden jaarlijks heel wat prijzen uitgereikt. En hoe zit dat voor beleggingsfondsen? Kunnen die een award winnen? Jazeker, ook fondsen kunnen prijzen in de wacht slepen.

Vierde jaar op rij award voor het beste Belgische aandelenfonds op de De Tijd & L'Echo Fund Awards

AXA B Fund Equity Belgium, een compartiment van de zelfbeheerde bevek naar Belgisch recht AXA Belgium Fund, valt ook in 2022 in de prijzen tijdens de De Tijd en L'Echo Fund Awards. Jérôme Antonini, hoofdbeheerder van dit succesvolle compartiment van de bevek AXA Belgium Fund, blikt terug op het afgelopen jaar 2021.

 

de tijd l'echo fund awards 
Voor het vierde jaar op rij een bekroning op de De Tijd & L'Echo Fund Awards.

Op dinsdag 8 maart 2022 heeft AXA B Fund Equity Belgium, een compartiment van de zelfbeheerde bevek AXA Belgium Fund, voor het vierde jaar op rij de prijs van beste Belgische aandelenfonds gewonnen op de De Tijd en L'Echo Fund Awards 2022 in Brussel, uitgereikt door Trustmedia (De Tijd en L’Echo).

De De Tijd en L'Echo Fund Awards evalueerde dit jaar 9 Belgische aandelenfondsen. Deze awards worden toegekend op basis van de kronen-methodologie ontwikkeld door De Tijd en L'Echo. De kronen worden berekend op basis van de koershistoriek op 5 jaar. De awards van dit jaar houden rekening met de jaren 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021. Alle berekeningen gebeuren vanuit het standpunt van de Europese belegger. De rendementen worden dus in euro berekend.

De kronen zijn het resultaat van het gewogen gemiddelde van vier percentages: consistentie van de rendementen (40%), rendement op 5 jaar (20%), Sharpe-ratio op 5 jaar (20%) en prestatie in een dalende markt (20%). Door het berekenen van het gewogen gemiddelde van de vier percentages krijgt elk fonds één eindpercentage. Het fonds met het hoogste eindpercentage binnen zijn categorie is winnaar van de award. De details van de methodologie zijn beschikbaar bij De Tijd.

AXA B Fund Equity Belgium sleepte die prijs al 3 keer eerder in de wacht. Het compartiment ontving op 12 maart 2019, op 24 maart 2020 en op 17 maart 2021 ook de award voor beste Belgische aandelenfonds tijdens de De Tijd & L’Echo Fund Awards, uitgereikt door Trustmedia (De Tijd en L'Echo). Deze awards werden toegekend na evaluatie van het rendement van 13 Belgische aandelenfondsen in 2018, van 10 aandelenfondsen in 2019 en van 9 aandelenfondsen in 2020.

Let wel, aan elke belegging zijn risico’s verbonden, dus ook aan AXA B Fund Equity Belgium. Verlies die risico's, ze staan hieronder opgesomd, dus niet uit het oog als u wilt beleggen in dit compartiment. Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

Sterke prestatie in uitdagende marktomstandigheden

De prijs is ook een erkenning voor de expertise van Jérôme Antonini, de hoofdbeheerder van AXA B Fund Equity Belgium, een compartiment van de zelfbeheerde bevek AXA Belgium Fund. Het beheer van het compartiment wordt dus niet door een aparte beheervennootschap uitgevoerd. Verder in deze blog leest u meer over het beheer van de beleggingsportefeuille van AXA B Fund Equity Belgium dat wordt uitbesteed aan AXA Investment Managers Paris.

Het compartiment bewees ook in 2021 veerkrachtig te zijn in een jaar dat in het teken stond van een duidelijke economische heropleving met ook nog een voelbare impact van nieuwe virusvarianten in verschillende sectoren en activaklassen.

Jérôme Antonini: "2021 werd vooral in de ontwikkelde landen gekenmerkt door de hoop om de crisis als gevolg van het coronavirus op te lossen dankzij een wijdverspreide vaccinatie en ondanks de bijzonder besmettelijke varianten die opdoken.

Op de aandelenmarkt werd deze hoop aanvankelijk weerspiegeld in een sterke rotatie die gunstig was voor de aandelen en sectoren die in 2020 het meest te lijden hadden gehad: banken en verzekeringen, basisproducten in het bijzonder. Bovendien verraste een sterk algemeen wereldwijd herstel veel economische spelers en zorgde het voor veel spanningen en druk op toeleveringsketens en grondstoffen, wat leidde tot hogere inflatieverwachtingen."

Twee sectoren binnen de portefeuille presteerden bijzonder goed.

Jérôme Antonini: "Ten eerste, de holdingmaatschappijen, een uniek kenmerk van de Belgische markt, waarvan een aantal uitstekende prestaties hebben neergezet dankzij de operationele uitmuntendheid van sommige van hun participaties en van de efficiëntie en wendbaarheid van hun beleid op het vlak van kapitaaltoewijzing.

Ook de magazijn- en logistieke vastgoedbedrijven, ruim vertegenwoordigd in de portefeuille en een ander typisch kenmerk waarin de Belgische markt uitblinkt, hebben een uitstekend jaar achter de rug. Ze profiteerden van de onderliggende trends die ook nu nog altijd sterk aanwezig zijn, in het bijzonder de opkomst van de onlinehandel."

Beleggen? Dat doet u goed geïnformeerd.

AXA B Fund Equity Belgium (ISIN-code BE0152676954) is een compartiment van de zelfbeheerde bevek AXA Belgium Fund naar Belgisch recht. Het beheer van de beleggingsportefeuille wordt uitbesteed aan AXA Investment Managers Paris.

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in een goed gespreide portefeuille van Belgische aandelen uit alle economische sectoren en aandelen van buitenlandse bedrijven die in België op de beurs genoteerd staan. Er wordt geen enkele kapitaalbescherming of -garantie geboden. Wanneer u uw deelbewijzen verkoopt is het dus mogelijk dat u minder terugkrijgt dan uw oorspronkelijk belegde bedrag.

AXA B Fund Equity Belgium wordt actief beheerd. De fondsbeheerder kan dus indien nodig tijdelijk of aanvullend liquiditeiten aanhouden en ook gebruik maken van afgeleide producten wat het risicoprofiel van het compartiment zowel positief als negatief kan beïnvloeden.

Het compartiment gebruikt een benchmark ('Referentie-indicator') om de prestatievergoeding te berekenen. Voor die berekening wordt gekeken naar de prestatie van het compartiment ten opzichte van deze Referentie-indicator. Omdat de Referentie-indicator alleen wordt gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding en de beleggingsallocatie of -mix van het compartiment niet is opgebouwd in functie van deze index, kan de afwijking van de beleggingen ten opzichte van de Referentie-indicator aanzienlijk zijn.

De referentie-index is samengesteld uit 40% van de BEL20 RI index (index die de 20 grootste kapitalisaties omvat die verhandeld worden op de beurs van Brussel, met inbegrip van de netto dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit deze is samengesteld) en 60% van de BEL MID RI index (index die de gemiddelde beurskapitalisaties van de beurs van Brussel omvat, met inbegrip van de netto dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit deze is samengesteld).

AXA B Fund Equity Belgium is ook een financieel product dat ecologische en/of sociale kenmerken promoot in de zin van artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 (de SFDR-verordening) over informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector.

Het compartiment biedt alleen kapitalisatiedeelbewijzen aan. U ontvangt dus geen dividenden. Alle door het compartiment ontvangen inkomsten worden herbelegd. De netto inventariswaarde kunt u elke werkdag raadplegen op www.beama.be/netto-inventariswaarden/.

De looptijd is onbeperkt. Het compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die vóór een termijn van 8 jaar hun belegging willen verkopen.

Verlies de risico's niet uit het oog

 • Risicoklasse:
  Risicoklasse
  Ieder compartiment krijgt een risicoscore (SRRI) van 1 tot 7 die het markt- en rendementsrisico aangeeft en het risico op kapitaalverlies. Het markt- en rendementsrisico is het risico dat de waarde en/of het rendement van de beleggingsproducten (aandelen, obligaties, ...) waarin het compartiment heeft geïnvesteerd, schommelt. Die schommelingen kunnen voorkomen omwille van muntevoluties en scherpe stijgingen of dalingen van de intrestvoeten en/of beurskoersen in het algemeen. Compartimenten met een hoog marktrisico krijgen een score van 6 of 7. Compartimenten met een laag marktrisico krijgen een lagere score: 1 of 2. Deze score wordt regelmatig aangepast.
 • Liquiditeitsrisico: risico dat het compartiment de activa moeilijk kan kopen of verkopen.
 • Tegenpartijrisico: risico op wanbetaling of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen, wat kan leiden tot een betalings- of leveringsrisico.
 • Concentratierisico: risico verbonden aan een grote concentratie van de beleggingen met betrekking tot een activacategorie of een welbepaalde markt.
 • Duurzaamheidsrisico's: gezien de beleggingsstrategie en het risicoprofiel van het compartiment zal de waarschijnlijke impact van de duurzaamheidsrisico's op het rendement van het compartiment naar verwachting gemiddeld zijn.

Kosten en taksen

 • De geschatte lopende kosten zijn 1,47% op jaarbasis.
 • De instapkosten bedragen maximum 2,50% op het belegde bedrag, bij uitstap betaalt u niets.
 • De maximale beheerskosten zijn 1,20%.
 • Dit compartiment kan - afhankelijk van het behaalde resultaat - een prestatievergoeding in rekening brengen.
 • Gratis bewaring op een effectenrekening bij AXA Bank.
 • De beurstaks bij uitstap of overstap bedraagt 1,32 % met een maximum van 4.000 euro.
 • Roerende voorheffing voor kapitalisatiefondsen als het compartiment meer dan 10% belegt in schuldvorderingen of obligaties: 30% roerende voorheffing op de inkomsten die voortkomen uit de activa belegd in schuldvorderingen en obligaties. Andere kapitalisatiefondsen zijn in principe vrij van roerende voorheffing. Raadpleeg de prospectus om voor elk specifiek compartiment de reglementering te kennen.

Vergeet ook niet om voordat u in dit compartiment wilt beleggen de essentiële beleggersinformatiePDF en het prospectus PDFte lezen.

Hebt u een klacht? Vertel het ons dan.

Contacteer Customer Relations AXA Bank, Grotesteenweg 214, 2600 Berchem - e-mail: customer.relations@axa.be of de Ombudsman in financiële geschillen: North Gate II, Koning Albert II laan 8, 1000 Brussel - e-mail: ombudsman@ombudsfin.be.

De ombudsman in financiële conflicten komt pas tussen als de klacht vooraf door de interne klachtendienst van AXA Bank werd behandeld.

Wilt u ook beleggen bij AXA Bank?

Contacteer een AXA Bankagent bij u in de buurt.

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Economische evolutie op wereldschaal: een goed medicijn smaakt altijd bitter

De inflatie blijft zowat overal nieuwe pieken bereiken, maar stilaan verschuift de aandacht van de financiële markten naar het gevaar van een afkoelende economische groei. Vooral de energie-onzekerheid in Europa houdt consumenten en bedrijven in de greep. Na de forse renteverhogingen die de Amerikaanse Federal Reserve al doorvoerde, heeft nu ook de Europese Centrale Bank een eerste stap gezet naar een normalisering van de beleidsrente. Beide centrale banken zullen hun verstrakkende geldbeleid de komende maanden wellicht verderzetten, ondanks de zwakkere groei-indicatoren.

Lees verder

Beleggingen: welke experts bij AXA Bank staan u bij?

Lage rentes op spaarrekeningen, hoge inflatie, uw plannen op middellange en lange termijn, uw pensioen dat u nu al begint te plannen. Er zijn heel wat redenen waarom u een oplossing zoekt om uw kapitaal potentieel te laten aangroeien. Hebt u daarvoor zelf de tijd of de ervaring niet? Beleg via fondsen en vertrouw uw kapitaal toe aan specialisten!

Lees verder

Gerenommeerde fondsenhuizen versterken beleggingsaanbod

AXA Bank biedt al jaren beleggingsoplossingen aan in samenwerking met AXA Investment Managers. We breiden nu ons aanbod uit met een gevarieerde en kwalitatieve selectie van fondsen van de fondsenhuizen Amundi en Econopolis. En da's goed nieuws voor u! U krijgt een ruimere keuze om uw beleggingsportefeuille te spreiden, op het vlak van beheer, maar ook als u de focus wilt leggen op specifieke sectoren of thema's.

Lees verder

Wereldeconomie krijgt het moeilijk in juni 2022

Na maanden van veerkracht, begint de consumptie in de VS te vertragen. Ook de eurozone wordt steeds meer bedreigd en zelfs de dienstensector vertoont tekenen van zwakte. De inflatie heeft (nieuwe) historische hoogtes bereikt. Als gevolg daarvan moest de Fed (Amerikaanse centrale bank) haar belangrijkste rentetarieven in juni met 75 basispunten verhogen, terwijl ook de ECB (Europese Centrale Bank) in juli actie zal ondernemen.

Lees verder

Hoe beleggen? Regelmatig

Is er een ideaal moment om te beleggen? Dat is de hamvraag voor zowel ervaren als beginnende beleggers. Laten we deze vraag proberen te beantwoorden door verschillende beleggingsoplossingen te bekijken voor wie op zoek is naar potentieel rendement, naast een voldoende grote spaarreserve voor onverwachte uitgaven.

Lees verder