En de winnaar is …

Vermogen Beleggen Actueel – 15 januari 2021

Voor het derde jaar op rij een bekroning voor AXA B Fund Equity Belgium, een compartiment van de bevek AXA Belgium Fund, een zelfbeheerde bevek naar Belgisch recht, op de Kristallen Fondsen 2020. Jérôme Antonini, hoofdbeheerder van dit succesvolle compartiment van de bevek AXA Belgium Fund, krijgt het woord.

Prijs voor het beste Belgische aandelenfonds

award 
Voor het derde jaar op rij een bekroning op de Kristallen Fondsen 2020.

Op woensdag 7 oktober 2020 heeft AXA B Fund Equity Belgium, een compartiment van de zelfbeheerde bevek AXA Belgium Fund, voor het derde jaar op rij de prijs van beste Belgische aandelenfonds gewonnen op de Kristallen Fondsen 2020 uitgereikt in bekendgemaakt door De Standaard en La Libre.

Deze bekroning wordt toegekend aan de fondsen die in hun categorie op 1 jaar de beste prestatie neerzetten.

In de categorie Belgische aandelenfondsen zaten in 2020 26 fondsen. Om het beste fonds te bepalen, worden de fondsen binnen elke categorie gerangschikt puur op basis van hun rendement zonder rekening te houden met de volatiliteit van het fonds.

Deze prestatie wordt berekend op basis van de prestatie over één jaar van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020, die wordt gewogen op 75%. Naast deze prestatie wordt het verschil in prestatie over 3 jaar gewogen op 25%. Alleen fondsen die in België aan het grote publiek (particuliere beleggers) worden verkocht, kunnen in deze rangschikking worden opgenomen.

AXA B Fund Equity Belgium sleepte die prijs al 2 keer eerder in de wacht. Het compartiment ontving op 14 maart 2018 en op 9 oktober 2019 ook de award voor beste Belgische aandelenfonds op 1 jaar tijdens de Kristallen Fondsen uitgereikt door De Standaard en La Libre. De Kristallen Fondsen kenden deze awards toe na evaluatie van het rendement van 12 Belgische aandelenfondsen in 2017 en van 42 aandelenfondsen in 2018.

Let wel, aan elke belegging zijn risico’s verbonden, dus ook aan AXA B Fund Equity Belgium. Verlies die risico's, ze staan hieronder opgesomd, dus niet uit het oog als u wilt beleggen in dit compartiment. Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

Veerkrachtig in moeilijke marktomstandigheden

De prijs is ook een erkenning voor de expertise van Jérôme Antonini, de hoofdbeheerder van AXA B Fund Equity Belgium, een compartiment van de bevek AXA Belgium Fund. Dat is een "zelfbeheerde" bevek, het beheer wordt dus niet door een aparte beheervennootschap uitgevoerd. Verder in deze blog leest u meer over het beheer van de beleggingsportefeuille van AXA B Fund Equity Belgium dat wordt uitbesteed aan AXA Investment Managers Paris.

Het compartiment bewees zeer veerkrachtig te zijn in moeilijkere marktfases zoals de huidige gezondheidscrisis waarvan de impact voelbaar is in alle sectoren en activaklassen.

Jérôme Antonini: "Het jaar 2020 was bijzonder volatiel op de Belgische markt, die werd getroffen door de coronacrisis. Een aantal bedrijven, die goed gewapend zijn om deze crisis het hoofd te bieden, zijn opvallend veerkrachtig geweest, terwijl andere, meer cyclische of kwetsbaardere, op de proef zijn gesteld. De vooruitzichten voor de gezondheidszorg, en dus op het herstelvermogen van de economie, blijft beperkt."

In die onzekere omgeving heeft de Belgische markt een sterke aantrekkingskracht door zijn specifieke kenmerken.

Jérôme Antonini: "Ten eerste is er op de Belgische markt een sterke traditie van innovatie in de gezondheids- en biotechnologiesector. Het zorgt voor een ecosysteem dat de ontwikkeling van innovatieve bedrijven stimuleert op het vlak van financiering en verregaande samenwerking tussen universiteiten en laboratoria. Veel succesverhalen uit het verleden, heden en waarschijnlijk ook in de toekomst bewijzen dat."

Er is ook de uitgesproken ondernemerstraditie met managementteams die weten hoe ze zich op de toekomst moeten richten.

"Denk daarbij aan krachtige nichespelers, die marktleider zijn bijvoorbeeld in vastgoed (rusthuizen, magazijnen, studentenwoningen) en de voedingsindustrie. Bedrijven die de voorkeur geven aan organische groei boven externe groei", verduidelijkt Jérôme Antonini.

En vergeet tot slot ook de sterke traditie van waardecreatie voor de aandelenhouders niet, een aanpak van vermogensbeheer die zorgt voor waarde op lange termijn.

Nog een keer Jérôme aan het woord: "Een specifiek kenmerk van de Belgische markt zijn de holdingvennootschappen, die in de loop van de tijd uitzonderlijke mogelijkheden op het vlak van kapitaaltoewijzing hebben aangetoond. Ook zien we een evenwichtig en duurzaam beloningsbeleid voor aandeelhouders."

Beleggen? Dat doet u goed geïnformeerd.

AXA B Fund Equity Belgium (ISIN-code BE0152676954) is een compartiment van de zelfbeheerde bevek AXA Belgium Fund naar Belgisch recht. Het beheer van de beleggingsportefeuille wordt uitbesteed aan AXA Investment Managers Paris.

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in een goed gespreide portefeuille van Belgische aandelen uit alle economische sectoren en aandelen van buitenlandse bedrijven die in België op de beurs genoteerd staan. Er wordt geen enkele kapitaalbescherming of -garantie geboden. Wanneer u uw deelbewijzen verkoopt is het dus mogelijk dat u minder terugkrijgt dan uw oorspronkelijk belegde bedrag.

AXA B Fund Equity Belgium wordt actief beheerd. De fondsbeheerder kan dus indien nodig tijdelijk of aanvullend liquiditeiten aanhouden en ook gebruik maken van afgeleide producten wat het risicoprofiel van het compartiment zowel positief als negatief kan beïnvloeden.

AXA B Fund Equity Belgium gebruikt een gespecificeerde benchmark ('Referentie-indicator') om de prestatievergoeding te berekenen. Voor die berekening wordt gekeken naar de prestatie van het compartiment ten opzichte van deze Referentie-indicator. Omdat de Referentie-indicator alleen wordt gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding en de beleggingsallocatie of -mix van het compartiment niet is opgebouwd in functie van deze index, kan de afwijking van de beleggingen ten opzichte van de Referentie-indicator aanzienlijk zijn.

De referentie-index is samengesteld uit 40% van de BEL20 RI index (index die de 20 grootste kapitalisaties omvat die verhandeld worden op de beurs van Brussel, met inbegrip van de netto dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit deze is samengesteld) en 60% van de BEL MID RI index (index die de gemiddelde beurskapitalisaties van de beurs van Brussel omvat, met inbegrip van de netto dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit deze is samengesteld).

Het compartiment biedt alleen kapitalisatiedeelbewijzen aan. U ontvangt dus geen dividenden. Alle door het compartiment ontvangen inkomsten worden herbelegd. De netto inventariswaarde kunt u elke werkdag raadplegen op www.beama.be/netto-inventariswaarden/.

De looptijd is onbeperkt. Het compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die vóór een termijn van 8 jaar hun belegging willen verkopen.

Verlies de risico's niet uit het oog

 • Risicoklasse:
  Risicoklasse
  Ieder compartiment krijgt een risicoscore (SRRI) van 1 tot 7 die het markt- en rendementsrisico aangeeft en het risico op kapitaalverlies. Het markt- en rendementsrisico is het risico dat de waarde en/of het rendement van de beleggingsproducten (aandelen, obligaties, ...) waarin het compartiment heeft geïnvesteerd, schommelt. Die schommelingen kunnen voorkomen omwille van muntevoluties en scherpe stijgingen of dalingen van de intrestvoeten en/of beurskoersen in het algemeen. Compartimenten met een hoog marktrisico krijgen een score van 6 of 7. Compartimenten met een laag marktrisico krijgen een lagere score: 1 of 2. Deze score wordt regelmatig aangepast.
 • Liquiditeitsrisico: risico dat het compartiment de activa moeilijk kan kopen of verkopen.
 • Tegenpartijrisico: risico op wanbetaling of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen, wat kan leiden tot een betalings- of leveringsrisico.
 • Concentratierisico: risico verbonden aan een grote concentratie van de beleggingen met betrekking tot een activacategorie of een welbepaalde markt.

Kosten en taksen

 • De geschatte lopende kosten zijn 1,47% op jaarbasis.
 • De instapkosten bedragen maximum 2,50% op het belegde bedrag, bij uitstap betaalt u niets.
 • De maximale beheerskosten zijn 1,20%
 • Dit compartiment kan - afhankelijk van het behaalde resultaat - een prestatievergoeding in rekening brengen.
 • Gratis bewaring op een effectenrekening bij AXA Bank.
 • De beurstaks bij uitstap of overstap bedraagt 1,32 % met een maximum van 4.000 euro.
 • Roerende voorheffing voor kapitalisatiefondsen als het compartiment meer dan 10% belegt in schuldvorderingen of obligaties: 30% roerende voorheffing op de inkomsten die voortkomen uit de activa belegd in schuldvorderingen en obligaties. Andere kapitalisatiefondsen zijn in principe vrij van roerende voorheffing. Raadpleeg de prospectus om voor elk specifiek compartiment de reglementering te kennen.

Vergeet ook niet om voordat u in dit compartiment wilt beleggen de essentiële beleggersinformatiePDF en het prospectus PDFte lezen.

Hebt u een klacht? Vertel het ons dan.

Contacteer Customer Relations AXA Bank, Grotesteenweg 214, 2600 Berchem - e-mail: customer.relations@axa.be of de Ombudsman in financiële geschillen: North Gate II, Koning Albert II laan 8, 1000 Brussel - TEL 02 545 77 70 - FAX 02 545 77 79 - e-mail: ombudsman@ombudsfin.be.

De ombudsman in financiële conflicten komt pas tussen als de klacht vooraf door de interne klachtendienst van AXA Bank werd behandeld.

Wilt u ook beleggen bij AXA Bank?

Contacteer een AXA Bankagent bij u in de buurt.

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

De wereldeconomie van januari 2021 in een notendop

De COVID-pandemie en de bijhorende maatregelen blijft wereldwijd voor economische onrust zorgen. China knoopt aan met groei en laat hiermee de pandemie achter zich. De centrale banken blijven ondersteunen en hoop groeit dat dankzij het vaccinatieprogramma de wereldwijde economie haar elan terug zal vinden.

Lees verder

Uw gedrag zal de belangrijkste factor zijn geweest in de resultaten van uw portefeuille in 2020!

De COVID-19 pandemie is de eerste echte test sinds de laatste inkrimping van de economie die door de financiële crisis van 2008 in gang is gezet. Elke belegger die in de jaren 2008-2010 een portefeuille aanhield, zal zich de ongerustheid en de inadequate reacties van veel beleggers in die tijd herinneren. Het jaar 2020 is niet zo heel anders en de panikerende belegger kan zich vandaag wel voor het hoofd slaan.

Lees verder