Belastingvoordeel voor hypothecaire leningen: de evolutie van de woonbonus

Wonen Fiscaliteit Lenen – 14 november 2019

Wanneer u een hypothecaire lening afsluit om uw eigen woning te kunnen kopen of bouwen, dan kreeg u tot voor kort een fiscaal voordeel in de vorm van een woonbonus. Tot voor kort, want na Brussel gaat nu ook Vlaanderen binnenkort – vanaf 1 januari 2020 - de woonbonus afschaffen. In Wallonië werd de woonbonus in 2016 vervangen door een ander systeem: de wooncheque of chèque habitat. Is de woonbonus nu helemaal dood en begraven? Wij zetten voor u alles even op een rij.

De woonbonus: een uitdovend fiscaal voordeel

fiscaal voordeel hypothecaire lening 
Op hypothecaire kredieten voor de eigen woning die werden afgesloten toen het stelsel van de woonbonus (onder de één of andere vorm) nog in voege was, wordt het fiscaal voordeel wel nog toegekend.

Vroeger was de fiscaliteit van woonkredieten een federale materie. De berekening van het belastingvoordeel gebeurde in alle gewesten met een veralgemeende fiscale korf: de woonbonus. Maar sinds midden 2014 valt de fiscaliteit van hypothecaire kredieten onder de bevoegdheid van de gewesten en nu past elk gewest zijn eigen regels toe.

In Vlaanderen wordt de woonbonus op 1 januari 2020 afgeschaft. In de plaats krijgt u een verlaging van de registratierechten die u moet betalen bij de aankoop van uw woning. In Brussel werd de woonbonus al op 1 januari 2017 afgeschaft en vervangen door een hogere vrijstelling op de registratierechten. Wallonië voerde begin 2016 een nieuw systeem in: de wooncheque.

Op hypothecaire kredieten voor de eigen woning die werden afgesloten toen het stelsel van de woonbonus (onder de één of andere vorm) nog in voege was, wordt het fiscaal voordeel wel nog toegekend.

 De federale overheid blijft ook bevoegd voor ‘andere’ woningen, woningen bestemd voor verhuur of tweede verblijven. Daar kan men op federaal vlak een fiscale aftrek verkrijgen in het kader van het langetermijnsparen of voor de op het krediet betaalde intresten.

Welke voorwaarden moeten zijn vervuld voor de woonbonus?

Om in aanmerking te komen voor de woonbonus of wooncheque, moet het hypothecair krediet:

  • gewaarborgd zijn door een inschrijving bij een hypotheekkantoor: de zogenaamde hypothecaire inschrijving
  • dienen voor het verwerven of behouden van een in België gelegen eigen - en in Wallonië enige - woning
  • een looptijd hebben van minimum 10 jaar

Wat kunt u allemaal inbrengen bij de woonbonus?

Naast de aflossingen van een hypothecair krediet kunt u eventueel ook  de premies van de schuldsaldoverzekering die de terugbetaling van het krediet waarborgt, fiscaal aftrekken in het kader van de woonbonus. Maar in de meeste gevallen is de korf voor de woonbonus al volledig gevuld met de hypothecaire aflossingen en intresten en kunt u niet ook nog eens de premies van de schuldsaldoverzekering fiscaal benutten.

Enkel voor woonkredieten afgesloten voor het einde van 2019, kunt u - als u nog in aanmerking komt voor de woonbonus - voor het eerste jaar de fiscale aftrek maximaliseren door de schuldsaldoverzekering te betalen met een eenmalige premie en die integraal in te brengen. Maar er zijn redenen om de schuldsaldoverzekering niet fiscaal af te trekken. 

Meer informatie over de fiscale aftrek van hypothecaire kredieten

Hebt u plannen voor de bouw of de aankoop van een woning?

Maak een simulatie van de hypothecaire lening of vraag advies aan uw bankagent.

bouwgids

 

Meer informatie over bouwen, renoveren en verbouwen vindt u in de bouwgids.

76 pagina’s boordevol advies, tips en inspiratie om uw plannen tot een goed einde te brengen.

Download nu uw exemplaar.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Belg goed voorbereid op aankoop eerste woning

Blijven kopers van een eerste woning binnen het budget dat ze hadden vooropgesteld? Hoe veel geld moesten ze op tafel leggen voor de aankoop en zijn er daarin verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel? En welk deel van het maandelijks inkomen gaat er bij kopers van een eerste woning naar de aflossing van hun hypothecair krediet? Pertinente vragen die we voorlegden aan het marktonderzoeksbureau Ipsos, dat in opdracht van AXA Bank 1001 jonge Belgen tussen 22 en 35 jaar bevroeg over de aankoop van hun eerste eigen woning. Dit zijn hun bevindingen.

Lees verder

Vlaanderen zet in op energiezuinig bouwen en renoveren

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in Europa Bijna-EnergieNeutraal (of BEN) zijn. In Vlaanderen wordt het energiepeil of E-peil daarom stapsgewijs aangescherpt tot E30, vanaf 2021 de verplichte norm. De Vlaamse overheid wil ook eigenaars van bestaande woningen stimuleren om energiezuinig te renoveren en stelt tegen 2050 een E-peil van maximum 60 voorop. Hoe goed doen we het in Vlaanderen? En wat krijgt u van de Vlaamse overheid in ruil voor een BEN-woning of renovatiewerken die het energiepeil drastisch verlagen?

Lees verder

Welke notariskosten zijn er bij de aankoop van een woning?

Of u nu de aankoopakte van een huis dan wel contracten met de architect, de aannemer of de bouwpromotor tekent, het is belangrijk dat uw handtekening het resultaat van een rationeel genomen beslissing is. De notaris is één van de personen die, net zoals de bankier of de fiscalist, u waardevol advies kunnen geven. Zijn raad is in principe kosteloos, maar voor de opzoekingen en notariële akten moet u wel betalen. Welke kosten mag een notaris u aanrekenen?

Lees verder