Belastingvoordeel voor hypothecaire leningen: de evolutie van de woonbonus

Wonen Fiscaliteit Lenen – 14 november 2019

Wanneer u een hypothecaire lening afsluit om uw eigen woning te kunnen kopen of bouwen, dan kreeg u tot voor kort een fiscaal voordeel in de vorm van een woonbonus. Tot voor kort, want na Brussel gaat nu ook Vlaanderen binnenkort – vanaf 1 januari 2020 - de woonbonus afschaffen. In Wallonië werd de woonbonus in 2016 vervangen door een ander systeem: de wooncheque of chèque habitat. Is de woonbonus nu helemaal dood en begraven? Wij zetten voor u alles even op een rij.

De woonbonus: een uitdovend fiscaal voordeel

fiscaal voordeel hypothecaire lening 
Op hypothecaire kredieten voor de eigen woning die werden afgesloten toen het stelsel van de woonbonus (onder de één of andere vorm) nog in voege was, wordt het fiscaal voordeel wel nog toegekend.

Vroeger was de fiscaliteit van woonkredieten een federale materie. De berekening van het belastingvoordeel gebeurde in alle gewesten met een veralgemeende fiscale korf: de woonbonus. Maar sinds midden 2014 valt de fiscaliteit van hypothecaire kredieten onder de bevoegdheid van de gewesten en nu past elk gewest zijn eigen regels toe.

In Vlaanderen wordt de woonbonus op 1 januari 2020 afgeschaft. In de plaats krijgt u een verlaging van de registratierechten die u moet betalen bij de aankoop van uw woning. In Brussel werd de woonbonus al op 1 januari 2017 afgeschaft en vervangen door een hogere vrijstelling op de registratierechten. Wallonië voerde begin 2016 een nieuw systeem in: de wooncheque.

Op hypothecaire kredieten voor de eigen woning die werden afgesloten toen het stelsel van de woonbonus (onder de één of andere vorm) nog in voege was, wordt het fiscaal voordeel wel nog toegekend.

 De federale overheid blijft ook bevoegd voor ‘andere’ woningen, woningen bestemd voor verhuur of tweede verblijven. Daar kan men op federaal vlak een fiscale aftrek verkrijgen in het kader van het langetermijnsparen of voor de op het krediet betaalde intresten.

Welke voorwaarden moeten zijn vervuld voor de woonbonus?

Om in aanmerking te komen voor de woonbonus of wooncheque, moet het hypothecair krediet:

  • gewaarborgd zijn door een inschrijving bij een hypotheekkantoor: de zogenaamde hypothecaire inschrijving
  • dienen voor het verwerven of behouden van een in België gelegen eigen - en in Wallonië enige - woning
  • een looptijd hebben van minimum 10 jaar

Wat kunt u allemaal inbrengen bij de woonbonus?

Naast de aflossingen van een hypothecair krediet kunt u eventueel ook  de premies van de schuldsaldoverzekering die de terugbetaling van het krediet waarborgt, fiscaal aftrekken in het kader van de woonbonus. Maar in de meeste gevallen is de korf voor de woonbonus al volledig gevuld met de hypothecaire aflossingen en intresten en kunt u niet ook nog eens de premies van de schuldsaldoverzekering fiscaal benutten.

Enkel voor woonkredieten afgesloten voor het einde van 2019, kunt u - als u nog in aanmerking komt voor de woonbonus - voor het eerste jaar de fiscale aftrek maximaliseren door de schuldsaldoverzekering te betalen met een eenmalige premie en die integraal in te brengen. Maar er zijn redenen om de schuldsaldoverzekering niet fiscaal af te trekken. 

Meer informatie over de fiscale aftrek van hypothecaire kredieten

Hebt u plannen voor de bouw of de aankoop van een woning?

Maak een simulatie van de hypothecaire lening of vraag advies aan uw bankagent.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoeveel kost het om een onroerend goed te kopen?

Wilt u een huis of een appartement kopen? Wilt u ruimer gaan wonen, neemt u “de grote stap” of wilt u in bakstenen investeren? Wij zullen zeker niet proberen om het u uit het hoofd te praten. We willen u wel een idee geven van alle, soms onbekende elementen waarmee u bij de aankoop van een onroerend goed in België rekening moet houden. Want een huis kost uiteindelijk meer dan de totaalprijs van het huis zelf. We luisteren stilletjes mee naar een gesprek van een jong koppel (Julie en Peter) dat een huis wil kopen.

Lees verder

Het nieuwe Vlaamse renovatiekrediet uitgelegd

Overweegt u om een woning of appartement aan te kopen in het Vlaams Gewest en bent u van plan om uw nieuwe eigendom grondig te renoveren of te slopen en opnieuw op te bouwen en op die manier energiezuiniger te maken? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor een Vlaamse renovatielening. Zo kunt u tot wel 60.000 euro lenen en genieten van rentesubsidies voor uw geplande renovatie. Ontdek aan welke voorwaarden u moet voldoen, hoe het precies zit met de rentesubsidie van de Vlaamse overheid en hoe u de renovatielening aanvraagt via AXA Bank.

Lees verder

Hoeveel btw betaalt u op renovatiewerken?

Hoeveel btw u verschuldigd bent op renovatie- of verbouwingswerken, hangt af van de ouderdom van uw woonst. Is uw woning nog geen 10 jaar oud? Dan betaalt u op de kostprijs van de werken 21% btw. Voor woningen van meer dan 10 jaar geldt een verlaagd btw-tarief van 6% als uw woning en de renovatiewerken aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Lees verder

Belg goed voorbereid op aankoop eerste woning

Blijven kopers van een eerste woning binnen het budget dat ze hadden vooropgesteld? Hoe veel geld moesten ze op tafel leggen voor de aankoop en zijn er daarin verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel? En welk deel van het maandelijks inkomen gaat er bij kopers van een eerste woning naar de aflossing van hun hypothecair krediet? Pertinente vragen die we voorlegden aan het marktonderzoeksbureau Ipsos, dat in opdracht van AXA Bank 1001 jonge Belgen tussen 22 en 35 jaar bevroeg over de aankoop van hun eerste eigen woning. Dit zijn hun bevindingen.

Lees verder

Vlaanderen zet in op energiezuinig bouwen en renoveren

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in Europa Bijna-EnergieNeutraal (of BEN) zijn. In Vlaanderen wordt het energiepeil of E-peil daarom stapsgewijs aangescherpt tot E30, vanaf 2021 de verplichte norm. De Vlaamse overheid wil ook eigenaars van bestaande woningen stimuleren om energiezuinig te renoveren en stelt tegen 2050 een E-peil van maximum 60 voorop. Hoe goed doen we het in Vlaanderen? En wat krijgt u van de Vlaamse overheid in ruil voor een BEN-woning of renovatiewerken die het energiepeil drastisch verlagen?

Lees verder