Welk belastingvoordeel krijgt u op uw hypothecaire lening?

Wonen Fiscaliteit Lenen – 13 februari 2019

Wanneer u een hypothecaire lening afsluit om uw eigen woning te kunnen kopen of bouwen, dan hebt u recht op fiscale voordelen. Tot voor kort was dat de federale woonbonus, maar sinds midden 2014 valt de fiscaliteit van hypothecaire kredieten onder de bevoegdheid van de gewesten. Elke deelstaat kent dan ook een ander belastingvoordeel toe op woonkredieten voor de eigen woning. Hoe zit dat dan met de woonbonus in Vlaanderen, in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Een overzicht.

Fiscale aftrek voor hypothecaire leningen: de evolutie van de woonbonus

fiscaal voordeel hypothecaire lening 
Voor oudere hypothecaire kredieten die zijn afgesloten in 2014 of vroeger, kunt u wel nog aanspraak maken op de federale woonbonus. Maar ook voor woningen bestemd voor verhuur of tweede verblijven is er op federaal vlak nog fiscale aftrek mogelijk in het kader van het langetermijnsparen of voor de op het krediet betaalde intresten.

Toen de fiscaliteit van woonkredieten nog een federale materie was, gebeurde de berekening van het belastingvoordeel in alle gewesten met een veralgemeende fiscale korf: de woonbonus. Met de regionalisering van deze belastingaftrek kwam daar verandering in en nu past elk gewest zijn eigen regels toe.

In Vlaanderen kunnen de kapitaalaflossingenvan het hypothecair krediet en de interestendie u daarop betaalt nog steeds in het kader van de woonbonus worden aangegeven, maar de bedragen zijn wel gewijzigd. Men spreekt hier van de geïntegreerde of de Vlaamse woonbonus. In Brussel is de woonbonus sinds 1 januari 2017 afgeschaft en in Wallonië werd hij begin 2016 vervangen door een nieuw systeem: de wooncheque. Op eerder afgesloten kredieten wordt het fiscaal voordeel van de woonbonus in Brussel en Wallonië wel nog toegekend.

Federale woonbonus: dood en begraven?

In sommige gevallen kunt u wel nog aanspraak maken op de federale woonbonus. Dat is zeker zo voor oudere hypothecaire kredieten die zijn afgesloten vóór de bevoegdheidsoverdracht (dus in 2014 of vroeger).

Maar die overdracht sloeg specifiek op de fiscaliteit van woonkredieten (en de daarbij horende schuldsaldoverzekering) die worden afgesloten voor de eigen woning. De federale overheid blijft dus bevoegd voor ‘andere’ woningen, woningen dus bestemd voor verhuur of tweede verblijven. Daar kan men op federaal vlak een fiscale aftrek verkrijgen in het kader van het langetermijnsparen of voor de op het krediet betaalde intresten.

Wanneer krijgt u een geïntegreerde woonbonus of een wooncheque?

Om in aanmerking te komen voor de woonbonus of wooncheque, moet het hypothecair krediet:

  • gewaarborgd zijn door een inschrijving bij een hypotheekkantoor: de zogenaamde hypothecaire inschrijving
  • dienen voor het verwerven of behouden van een in België gelegen eigen - en in Wallonië enige - woning
  • een looptijd hebben van minimum 10 jaar

Ook de premies van de schuldsaldoverzekering die de terugbetaling van het krediet waarborgt, komen eventueel in aanmerking voor de woonbonus of de wooncheque. Maar in de meeste gevallen kunt u niet én het kapitaal plus intresten van het krediet én de premies van de schuldsaldoverzekering fiscaal benutten omdat de korf voor de woonbonus al volledig is gevuld met de hypothecaire aflossingen en intresten.

Enkel wanneer u een woonkrediet afsluit op het einde van het jaar, kunt u voor dat eerste jaar de fiscale aftrek maximaliseren door de schuldsaldoverzekering te betalen met een eenmalige premie en die integraal in te brengen. Maar er zijn redenen om de schuldsaldoverzekering niet fiscaal af te trekken. 

Meer informatie over de fiscale aftrek van hypothecaire kredieten

Hebt u plannen voor de bouw of de aankoop van een woning?

Maak een simulatie van de hypothecaire lening of vraag advies aan uw bankagent.

bouwgids

 

Meer informatie over bouwen, renoveren en verbouwen vindt u in de bouwgids.

76 pagina’s boordevol advies, tips en inspiratie om uw plannen tot een goed einde te brengen.

Download nu uw exemplaar.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Meerderheid jongeren verkiest energiezuinige en instapklare woning

3 op 4 Belgen die hun eerste woning kopen, vinden energiezuinig wonen belangrijk. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau InSites Consulting* in opdracht van AXA Bank bij recente en toekomstige huiseigenaars over de aankoop van hun eerste woning. Maar ze lijken minder bereid om voor die energiezuinige woning zelf de handen uit de mouwen te steken, want de meerderheid verkiest nieuwbouw of een instapklare bestaande woning in goede staat boven een bestaand huis dat grondig moet worden gerenoveerd. Waarom? Dat ontdekt u in deze blog.

Lees verder

In 5 stappen naar een energiezuinige woning

Nog niet zo lang geleden stond een nieuwe badkamer of keuken op de eerste plaats bij eigenaars met renovatieplannen. Nu is bezuinigen op energie prioritair. In veel woningen zijn er al energiebesparende renovaties uitgevoerd en bij naar schatting 1 op 3 eigenaars staan er in de komende 5 jaar energetische renovaties op de planning. En dat is nodig ook, want een groot deel van de bestaande woningen scoort nog altijd niet goed op het vlak van energiezuinigheid. Maar hoe pakt u dat aan, van uw huis een energiezuinige woning maken?

Lees verder

Vlaanderen zet in op energiezuinig bouwen en renoveren

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in Europa Bijna-EnergieNeutraal (of BEN) zijn. In Vlaanderen wordt het energiepeil of E-peil daarom stapsgewijs aangescherpt tot E30, vanaf 2021 de verplichte norm. De Vlaamse overheid wil ook eigenaars van bestaande woningen stimuleren om energiezuinig te renoveren en stelt tegen 2050 een E-peil van maximum 60 voorop. Hoe goed doen we het in Vlaanderen? En wat krijgt u van de Vlaamse overheid in ruil voor een BEN-woning of renovatiewerken die het energiepeil drastisch verlagen?

Lees verder

Waalse verzekering tegen inkomensverlies: nu met betere voorwaarden voor de bescherming van uw thuis

Op uw verzoek sluit het Waals Gewest gratis in uw naam een ‘verzekering tegen inkomensverlies’ af in het kader van een hypothecaire lening voor de bouw, aankoop of renovatie van uw woning. Die verzekering zal onder bepaalde voorwaarden de afbetalingen van uw lening gedeeltelijk op zich nemen bij totale en onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of op non-actiefstelling. De voorwaarden van die verzekering tegen inkomensverlies zijn nu hervormd en verbeterd. Een overzicht.

Lees verder