Belastingvoordeel voor hypothecaire leningen: de evolutie van de woonbonus

Wonen Fiscaliteit Lenen – 12 november 2019

Wanneer u een hypothecaire lening afsluit om uw eigen woning te kunnen kopen of bouwen, dan kreeg u tot voor kort een fiscaal voordeel in de vorm van een woonbonus. Tot voor kort, want na Brussel gaat nu ook Vlaanderen binnenkort – vanaf 1 januari 2020 - de woonbonus afschaffen. In Wallonië werd de woonbonus in 2016 vervangen door een ander systeem: de wooncheque of chèque habitat. Is de woonbonus nu helemaal dood en begraven? Wij zetten voor u alles even op een rij.

De woonbonus: een uitdovend fiscaal voordeel

fiscaal voordeel hypothecaire lening 
Op hypothecaire kredieten voor de eigen woning die werden afgesloten toen het stelsel van de woonbonus (onder de één of andere vorm) nog in voege was, wordt het fiscaal voordeel wel nog toegekend.

Vroeger was de fiscaliteit van woonkredieten een federale materie. De berekening van het belastingvoordeel gebeurde in alle gewesten met een veralgemeende fiscale korf: de woonbonus. Maar sinds midden 2014 valt de fiscaliteit van hypothecaire kredieten onder de bevoegdheid van de gewesten en nu past elk gewest zijn eigen regels toe.

In Vlaanderen wordt de woonbonus op 1 januari 2020 afgeschaft. In de plaats krijgt u een verlaging van de registratierechten die u moet betalen bij de aankoop van uw woning. In Brussel werd de woonbonus al op 1 januari 2017 afgeschaft en vervangen door een hogere vrijstelling op de registratierechten. Wallonië voerde begin 2016 een nieuw systeem in: de wooncheque.

Op hypothecaire kredieten voor de eigen woning die werden afgesloten toen het stelsel van de woonbonus (onder de één of andere vorm) nog in voege was, wordt het fiscaal voordeel wel nog toegekend.

 De federale overheid blijft ook bevoegd voor ‘andere’ woningen, woningen bestemd voor verhuur of tweede verblijven. Daar kan men op federaal vlak een fiscale aftrek verkrijgen in het kader van het langetermijnsparen of voor de op het krediet betaalde intresten.

Welke voorwaarden moeten zijn vervuld voor de woonbonus?

Om in aanmerking te komen voor de woonbonus of wooncheque, moet het hypothecair krediet:

  • gewaarborgd zijn door een inschrijving bij een hypotheekkantoor: de zogenaamde hypothecaire inschrijving
  • dienen voor het verwerven of behouden van een in België gelegen eigen - en in Wallonië enige - woning
  • een looptijd hebben van minimum 10 jaar

Wat kunt u allemaal inbrengen bij de woonbonus?

Naast de aflossingen van een hypothecair krediet kunt u eventueel ook  de premies van de schuldsaldoverzekering die de terugbetaling van het krediet waarborgt, fiscaal aftrekken in het kader van de woonbonus. Maar in de meeste gevallen is de korf voor de woonbonus al volledig gevuld met de hypothecaire aflossingen en intresten en kunt u niet ook nog eens de premies van de schuldsaldoverzekering fiscaal benutten.

Enkel voor woonkredieten afgesloten voor het einde van 2019, kunt u - als u nog in aanmerking komt voor de woonbonus - voor het eerste jaar de fiscale aftrek maximaliseren door de schuldsaldoverzekering te betalen met een eenmalige premie en die integraal in te brengen. Maar er zijn redenen om de schuldsaldoverzekering niet fiscaal af te trekken. 

Meer informatie over de fiscale aftrek van hypothecaire kredieten

Hebt u plannen voor de bouw of de aankoop van een woning?

Maak een simulatie van de hypothecaire lening of vraag advies aan uw bankagent.

bouwgids

 

Meer informatie over bouwen, renoveren en verbouwen vindt u in de bouwgids.

76 pagina’s boordevol advies, tips en inspiratie om uw plannen tot een goed einde te brengen.

Download nu uw exemplaar.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Vlaanderen zet in op energiezuinig bouwen en renoveren

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in Europa Bijna-EnergieNeutraal (of BEN) zijn. In Vlaanderen wordt het energiepeil of E-peil daarom stapsgewijs aangescherpt tot E30, vanaf 2021 de verplichte norm. De Vlaamse overheid wil ook eigenaars van bestaande woningen stimuleren om energiezuinig te renoveren en stelt tegen 2050 een E-peil van maximum 60 voorop. Hoe goed doen we het in Vlaanderen? En wat krijgt u van de Vlaamse overheid in ruil voor een BEN-woning of renovatiewerken die het energiepeil drastisch verlagen?

Lees verder

Vlaanderen: naar 6% registratierechten voor eigen woning

Wie een eigen huis koopt in het Vlaams Gewest, zal daar vanaf 1 januari 2020 minder registratierechten op moeten betalen: 6% in plaats van 7%. Die vermindering van de registratierechten is een gedeeltelijke compensatie voor de afschaffing van de Vlaamse woonbonus.

Lees verder

Einde woonbonus in het Vlaams Gewest: wat met bestaande fiscale voordelen?

Vanaf 1 januari 2020 wordt er geen woonbonus meer toegekend in Vlaanderen. In ruil daarvoor komt er een verlaging van de registratierechten, die evenwel het fiscaal voordeel van de woonbonus niet compenseert. Wordt u binnenkort eigenaar van uw eigen woning? Als uw leningsakte nog voor het jaareinde bij de notaris wordt verleden, krijgt u wel nog belastingvoordeel voor uw hypothecaire lening, en dat is ook zo voor lopende woonleningen. Maar wat als u die lening herfinanciert of er opnieuw een stukje van opneemt om te verbouwen of renoveren? Of als u uw oude woning wilt inruilen tegen een nieuwe? Wat dan met de woonbonus? Ontdek het in deze blog.

Lees verder

De Vlaamse woonbonus verdwijnt. Nog snel een woning kopen?

De Vlaamse woonbonus op de eerste en enige woning wordt vanaf 1 januari 2020 afgeschaft. In ruil worden de registratierechten op die woning verlaagd van 7% naar 6%. Maar die vermindering van de registratierechten weegt voor een normale woning niet op tegen het fiscale voordeel van de woonbonus. Het gevolg: een stormloop op vastgoed, met 40% meer verkopen sinds de aankondiging van de afschaffing. Wilt u nog snel snel een woning kopen? Hier moet u op letten.

Lees verder

Meerderheid jongeren verkiest energiezuinige en instapklare woning

3 op 4 Belgen die hun eerste woning kopen, vinden energiezuinig wonen belangrijk. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau InSites Consulting* in opdracht van AXA Bank bij recente en toekomstige huiseigenaars over de aankoop van hun eerste woning. Maar ze lijken minder bereid om voor die energiezuinige woning zelf de handen uit de mouwen te steken, want de meerderheid verkiest nieuwbouw of een instapklare bestaande woning in goede staat boven een bestaand huis dat grondig moet worden gerenoveerd. Waarom? Dat ontdekt u in deze blog.

Lees verder