Beleggen: crisis, vertrouwen en kansen

Vermogen Corona Beleggen Budget – 08 april 2020

De pandemie met Covid-19 (coronavirus) is een crisis zonder weerga, met menselijk drama, grote sociale en economische gevolgen en een negatieve impact op de wereldeconomie. Wie het heeft meegemaakt, zal het nooit vergeten. De beleggers onder u ook niet. We herhalen hier nog even de basisregels voor beleggen. Vooral nuttig in een onrustige periode waarin emotie het ten onrechte vaak wint van de rede.

vertrouwen en kansen 
Belegt u? Onthoud dan deze sleutelwoorden: vertrouwen, lange termijn, diversificatie.

Beleggingen: logische emotie… logische rede

In deze tijden van enorme onzekerheid worden al onze grondbeginselen door elkaar geschud.

En ook voor onze financiële activa, onze beleggingen op de beurs die mogelijk rendement kunnen opbrengen. Voor onze goede dagen, onze oude dag, de toekomst van wie ons dierbaar is.

Veel beleggers zijn geen beleggingsexperts. Ze vertrouwden op hun bankagent, die op zijn beurt weer vertrouwt op specialisten, de fondsbeheerders.

Om de begrijpelijke angst en zelfs paniek te temperen, frissen uw adviseurs de basisregels voor beursbeleggingen nog eens op.

Drie van de belangrijkste: vertrouwen, langetermijndenken, diversificatie.

1. Uw vermogen in goede handen

U hebt geïnvesteerd na een diepgaand beleggingsgesprek waarbij uw bankagent rekening heeft gehouden met een hele reeks elementen die u aanbelangen: uw huidige en toekomstige financiële situatie, uw plannen, uw risicobereidheid en risicotolerantie en ook uw kennis van en ervaring met beleggingen.

Zodra uw modelportefeuille is samengesteld, gaan de experts van AXA Investment Managers aan de slag. We leggen het hier ook uit.

Een voorbeeld: als u hebt belegd in een gemengd fonds (d.w.z. samengesteld uit verschillende activaklassen), zal uw beheerder beslissen om het percentage aandelen te verminderen. Als uw fonds uitsluitend uit aandelen bestaat, zal hij bijvoorbeeld kiezen voor aandelen die minder crisisgevoelig zijn.

We willen hier niet overdreven geruststellen, maar herinneren aan de essentie: uw geld wordt beheerd door professionals die de fondsen in uw modelportefeuille op elk moment aanpassen.

Blijf beleggen om op het juiste spoor te blijven. Als u nog vragen hebt, kunt u ze aan uw bankagent stellen. In vertrouwen. Zonder verplichtingen.

2. Beleggen: denk op lange termijn

Wat is het nut voor een beginneling om elke ochtend de beurskoersen te raadplegen als een belegging altijd op de lange termijn rendeert?

Volatiliteit is er altijd al geweest. Vooral in deze turbulente tijden neemt ze indrukwekkende vormen aan en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Dat bewijst dit artikel.

Het sleutelwoord: geduld.

Wanneer komt het herstel terug? Niemand weet het.

Wat moet er gebeuren? Denk op de lange termijn om uw beleggingen in de tijd te spreiden en u door turbulente markten als deze te loodsen.

3. Diversificatie: meer dan ooit de sleutel!

Diversifieer uw beleggingen: een andere fundamentele factor om rendement en minimalisatie van het risico te combineren. U bent dan niet afhankelijk van de evolutie van een enkel aandeel of obligatie. Beleggingsfondsen zijn hiervoor zeer nuttig.

Uw beleggingsexperts zorgen voor de ideale schikking van aandelen, obligaties en liquiditeiten voor uw beleggingsfonds en detecteren de juiste kansen. Op het juiste moment.

Regelmatig beleggen betekent dat u geen bedrag ineens belegt. U belegt kleine bedragen, automatisch gespreid over de tijd. Via een beleggingsplan bijvoorbeeld.

En het beleggingsrisico?

Wie belegt neemt inderdaad een risico. Wie rendement wil, loopt een risico. Bijvoorbeeld om een deel van zijn kapitaal te verliezen.

Dus, is beleggen volgens u het risico waard? Risico is een essentiële factor die dagelijks door uw fondsbeheerders wordt beoordeeld en beheerd. In uw plaats.

Sommige klanten zullen zich wellicht grote zorgen maken door de huidige financiële context. Anderen daarentegen zullen deze bijzondere periode ongetwijfeld zien als een kans om te beleggen. Ook rekening houdend met kosten en lasten.

Blijf op het juiste spoor. Als u wilt beleggen, doe dat dan in producten waar u voeling mee hebt: beleggingsstrategie en -profiel aangepast aan uw plannen en doelstellingen, gebaseerd op onze modelportefeuilles.

voor al uw vragen over uw financieel vermogen. Hij zal aandachtig naar u luisteren en u in uw keuzes begeleiden.

Beleggen brengt risico's, kosten en taksen met zich mee. Lees altijd zorgvuldig de documenten die AXA Bank u ter beschikking stelt.

Let op: dit artikel vormt geen beleggingsadvies in de zin van het financieel recht.

Lees ook

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Een erfenis aanvaarden of verwerpen?

De meeste erfenissen worden aanvaard. Toch zijn er situaties waar een erfenis wordt geweigerd. Meestal is dat omdat er gedacht wordt dat er schulden zijn, soms zijn er ook psychologische redenen, of er is de vrees voor de erfbelasting. Of gewoon omdat ze geen zin hebben in rompslomp. Maar is het verwerpen van een erfenis definitief? En bestaat er een tussenoplossing tussen aanvaarden en verwerpen?

Lees verder

De kracht van rente op rente en het sneeuwbaleffect bij pensioenopbouw

Einstein wees ooit de samengestelde rente aan als de allergrootste kracht van het universum. U zou het ook zo kunnen formuleren: vele kleintjes maken een groot. En dat groot is misschien nog een stuk groter dan u zich had voorgesteld. Ontdek wat rente op rente kan opleveren en hoe het bij de opbouw van uw vermogen een sneeuwbaleffect kan teweegbrengen.

Lees verder

Dit moet u weten over de nieuwe taks op de effectenrekening

De nieuwe effectentaks is op 26 februari 2021 in werking getreden.  Het gaat om een taks van 0,15% die wordt geheven op een effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro. De inning, aangifte en betaling daarvan gebeurt door de bank – als tussenpersoon - en zal in het najaar voor de eerste keer plaatsvinden.

Lees verder

Beleggen, (n)iets voor u?

Spreekt het vooruitzicht op een potentieel hoger rendement u wel aan? Maar raakt u niet wegwijs in de wereld van spaar- en beleggingsproducten? Uw bankagent is de geknipte bondgenoot!

Lees verder

Spreek er uw AXA Bankagent over aan