Beleggen in opkomende landen: interessant, maar niet zonder risico

Vermogen Beleggen Beleggen – 12 oktober 2016

Opkomende landen zijn landen in volle ontwikkeling naar een meer geavanceerde economie. Men spreekt in dat verband ook wel over groeilanden of emerging markets. Omdat er hoge returns mogelijk zijn, gaan investeerders vaak op zoek naar opportuniteiten in deze markten. Beleggen in opkomende landen kan interessant zijn, maar is zeker niet zonder risico. Ga daarom oordeelkundig te werk en doe een beroep op de expertise van uw bankagent.

Wilt u weten hoe AXA Bank inspeelt op beleggen in groeilanden? Neem dan contact op met uw bankagent.

Opkomende landen: meer dan Azië alleen

Als we spreken over groeilanden, denken we vaak aan Azië: China vooral, maar ook India en Zuid-Korea. Maar er zijn er veel meer. De vier grootste worden benoemd onder het acroniem BRIC. Het gaat dan met name over Brazilië, Rusland, India en China.

Verder bestaan ze voor het grootste deel uit landen uit:

  • Latijns-Amerika: Chili, Colombia, Mexico, Peru, Argentinië en Venezuela;
  • Azië: Indonesië, Maleisië, Filipijnen, Thailand en Pakistan;
  • Oost-Europa: Hongarije Polen, Bulgarije, Oekraïne.

Waarom we spontaan aan Azië denken als we spreken over opkomende landen? Dat heeft vooral te maken met het feit dat in de voorbije jaren de groei voornamelijk uit die regio kwam. De andere opkomende landen kwamen in een neerwaartse cyclus terecht, na eerdere groei in het verleden. Het is daarom belangrijk om te weten waar er wordt geïnvesteerd.

Opportuniteiten, maar ook risicovol

Beleggen in opkomende landen kan interessant zijn omdat deze landen een hogere economische groei hebben gemeten op basis van het bruto binnenlands product (BBP). Het bruto binnenlands product is de geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een jaar.

Meestal zijn er ook grotere risico’s door politieke instabiliteit, problemen met de infrastructuur en een onstabiele munt. In veel opkomende landen functioneren de financiële markten nog niet helemaal optimaal en/of zijn ze niet altijd toegankelijk voor buitenlandse investeerders.

Innovatiever dan we denken

Opkomende landen worden vaak geassocieerd met goedkope, gekopieerde producten van mindere kwaliteit. Dit was en is deels nog wel het geval. Maar heel wat emerging markets zijn innovatiever dan we denken.

Met China op kop zijn heel wat groeilanden bezig aan de omschakeling van een industriële naar een meer innovatieve economie. Op het hoogtepunt van de industriëel eeconomie maakten grondstoffen nodig voor de productie meer dan een derde van de economie uit. Ondertussen is dat teruggevallen naar een vijfde (20%).

Vooral sectoren als IT en e-commerce zijn sterke groeiers. Volgens JP Morgan heeft de beursindex MSCI Emerging Markets een grotere blootstelling aan IT-bedrijven dan de Amerikaanse, Japanse of Europese tegenhangers. En bijna de helft van alle e-commerce sales is afkomstig uit de opkomende landen.

Wat u moet onthouden

  • Als we praten over opkomende landen, gaat het over heel wat landen wereldwijd
  • Sommige opkomende landen doen het goed en andere minder goed. Het is daarom belangrijk te weten waar er wordt geïnvesteerd.
  • Opkomende markten zijn geen synoniem meer voor goedkope industriële productie. Er is ook heel wat innovatie.
  • Beleggen in opkomende landen kan interessant zijn, maar is zeker niet zonder risico. Expertise is een must.

Een fonds met aandelen uit emerging markets kan een uitstekende diversificatie zijn voor het dynamische deel in een breed gespreide portefeuille. Hou wel rekening met uw beleggersprofiel, uw beleggershorizon en uw wensen en doelen.

Uw bankagent zal graag met u de mogelijkheden bespreken.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoe is het nu eigenlijk met het zomerakkoord?

Het parlement keurde onlangs de taks op de effectenrekeningen goed. Deze taks was één van de maatregelen uit het zomerakkoord 2017, een akkoord over de begroting voor dit en volgend jaar waarin ook een aantal belangrijke fiscale hervormingen zitten. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de andere maatregelen die in dat zomerakkoord werden aangekondigd? Een stand van zaken.

Wat betekent de effectentaks concreet voor u?

In het zomerakkoord van juni 2017 kondigde de regering aan een taks op effectenrekeningen te willen invoeren. De wet op deze effectentaks werd begin februari in de Kamer gestemd. Ze wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking de dag na de publicatie. Maar wat houdt de effectentaks voor u als belegger in?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 3

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. We begonnen met de algemene economische omgeving, vorige week lag de focus op de Verenigde Staten en Europa. In deze derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

Wat is MiFID II?

Sinds 3 januari is de beleggersrichtlijn MiFID II van kracht. Deze richtlijn legt de spelregels vast die financiële instellingen moeten volgen als ze beleggingsproducten aanbieden of als ze daarover advies geven. Wat is MiFID II en waarvoor staat het?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 1

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. Beginnen doen we met de algemene economische omgeving, in het tweede deel focussen we op de Verenigde Staten en Europa. In de derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan