Belg op zoek naar 1200 euro extra pensioeninkomen

Vermogen Fiscaliteit Pensioen Beleggen – 11 april 2022

De Belg wil gemiddeld 1200 euro extra pensioeninkomen per maand, bovenop het wettelijk pensioen. Dat blijkt uit de antwoorden van meer dan 80.000 Belgen die op de website van AXA Bank de drie-vragen-test invulden over hun pensioen. Die geeft een eerste idee van hoeveel kapitaal u ongeveer moet opbouwen om goed voorbereid te zijn op uw pensioen. Om 1200 euro extra per maand te bekomen tijdens uw pensioen, spaart u best een vermogen van gemiddeld 320.000 euro bijeen.

1200 euro extra per maand

extra pensioeninkomen
Voor heel wat Belgen volstaat het wettelijk pensioen niet om dezelfde levenstandaard te behouden na het bereiken van de pensioenleeftijd. Daarom is het belangrijk om zelf een spaarpotje op te bouwen.

Uit de antwoorden blijkt dat Belgen een extra maandinkomen van gemiddeld 1200 euro willen tijdens hun pensioen. Dat is het gemiddelde bedrag dat men denkt nodig te hebben als aanvulling op het wettelijk pensioen, om goed te kunnen blijven leven en alle uitgaven te kunnen dekken.

Vermogen opbouwen

Hoeveel kapitaal moet u dan ongeveer opbouwen om uw pensioen goed voor te bereiden? Een flink bedrag, zo blijkt uit de resultaten. Om op het gewenste extra inkomen te kunnen rekenen tijdens uw pensioen, moet u tegen uw pensioenleeftijd gemiddeld 320.000 euro bij elkaar gespaard hebben.

Zo'n bedrag hebt u niet in één-twee-drie opgebouwd. Maar door stap voor stap te gaan komt u al een heel eind.

De eerste stap is pensioensparen. Met stortingen in een pensioenspaarfonds kunt u jaarlijks fiscaal voordelig sparen tot een wettelijk maximumbedrag van 990 euro of 1270 euro, wat u mogelijk een jaarlijkse belastingvermindering oplevert van 30% (of 297 euro) of 25% (of 317,5 euro). Let wel op: de fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke persoon en kan altijd evolueren in de toekomst.

Er is keuze tussen verschillende pensioenspaarfondsen die samengesteld zijn uit een mix van aandelen en obligaties, met een laag tot hoog risicoprofiel. l. Uiteraard houden we bij de keuze voor het pensioenspaarfonds dat het beste bij u past altijd rekening met uw persoonlijke situatie en wensen, uw kennis en ervaring met beleggen en uw risico-appetijt. En we informeren u over de fiscaliteit. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Wist u trouwens dat vrouwen vaak een groter pensioenkapitaal nodig hebben omdat ze gemiddeld een lager pensioen hebben. Dat heeft verschillende mogelijke oorzaken: een vrouw verdient gemiddeld minder dan een man, ze heeft een kortere loopbaan omdat ze bijvoorbeeld de zorg voor de kinderen op zich neemt. En dat terwijl een vrouw een hogere levensverwachting heeft dan een man.

U doet al aan pensioensparen? Perfect. En u hebt nog wat geld dat u voor langere tijd kunt missen? Dan is het tijd voor de tweede stap: begin met beleggen.

Pensioensparen is immers beperkt tot een jaarlijks fiscaal maximum. Om een groter kapitaal op te bouwen, moet u ook beleggen zonder daarbij de risico's die bij beleggen horen uit het oog te verliezen. Bij AXA Bank hebben we daarvoor verschillende oplossingen, van zelf online beleggen tot beleggen met het advies van uw bankagent.

De 3-vragen-test

Van de bijna 80.000 Belgen die de vragen over pensioen invulden:

  • was de helft tussen de 35 en 55 jaar oud (50%),
  • gevolgd door 55-plussers (31%),
  • en ook de Belgen onder de 35 jaar oud (19%) bleken al benieuwd te zijn naar hoeveel vermogen ze zouden moeten opbouwen.

Uiteraard is het eindresultaat van de test slechts een indicatie van het vermogen dat u nodig zou hebben om die pensioenkloof te dichten. Voor een grondige analyse van uw financiële situatie en voor persoonlijk advies kunt u terecht bij uw bankagent die u begeleidt bij de opbouw en het beheer van uw vermogen in de aanloop naar uw pensioen.

Wilt u de test ook eens doen? Bereken hoeveel kapitaal u nodig hebt om goed te leven tijdens uw pensioen.

Interesse in een grondige analyse tijdens een persoonlijk gesprek?

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Beleggen in tijden van crisis

Inflatie, dure energie, oorlog en dreiging uit China. Heel wat uitdagingen voor beleggers. Hoe houdt u het hoofd koel in die woelige wereld? Wat zijn de gevaren? En waar liggen de kansen. Tijdens een webinar gingen professor Jonathan Holslag en chief economist bij Crelan Bart Abeloos op zoek naar antwoorden.

Lees verder

Focus op de macro-economie: inflatie, inflatie, inflatie

Het gevaar van geopolitieke escalatie is, na een relatief rustige zomer, teruggekeerd. De energiesituatie is verre van uitgeklaard. De tekenen van groeiafkoeling worden zichtbaarder. Maar de blijvend hoge inflatiecijfers zetten al deze bezorgdheden op de achtergrond voor beleggers. Hoe moet het nu verder?

Lees verder

September 2022 in lijn met voorgaande maanden

De maand september sloot aan bij de ontwikkelingen van de afgelopen maanden, met een aanzienlijke druk op de prijzen, wat zorgde voor een verkrapping van het monetaire beleid van de centrale banken. Een combinatie die zowel op de consumptie als op de investeringen weegt.

Lees verder

Pensioensparen: nu minder belastingen, later meer pensioen!

Wat zou u graag doen als u met pensioen bent? Met de kleinkinderen naar de bioscoop, eens goed gaan eten met de familie, af en toe een citytrip of wat cultuur opsnuiven…? We willen toch allemaal genieten van onze oude dag? Wel, het slechte nieuws is dat uw wettelijk pensioen niet volstaat om uw levensstandaard te behouden. Maar gelukkig is er pensioensparen. Een aanvullend pensioen opbouwen helpt immers om later minder zorgen te hebben en meer te genieten van uw oude dag.

Lees verder

Contacteer uw AXA Bankagent