Beurzen blijven sterk presteren

Vermogen Actueel Beleggen – 27 november 2017

Het ziet ernaar uit dat 2017 een sterk beursjaar wordt: de waardering van aandelen is wereldwijd zeer hoog op basis van sterke bedrijfsresultaten en een langetermijnrente die nog steeds zeer laag is. De verwachting is dat die slechts licht zal stijgen, zelfs al hebben de centrale banken aangekondigd dat hun politiek geleidelijk aan zal wijzigen. Zo zal de Europese Centrale Bank (ECB) het ritme van op opkopen van obligaties verminderen. Ook de Amerikaanse aandelenmarkten bereiken nieuwe records. De vraag is: zal dat onder de administratie Trump zo blijven?

Centrale banken nog niet met vakantie

beurskoersen
De waardering van aandelen is wereldwijd zeer hoog op basis van sterke bedrijfsresultaten en een langetermijnrente die nog steeds zeer laag is.

Uit vrees voor een depressie zoals in de jaren 30 van vorige eeuw, reageerden centrale banken wereldwijd op een ongeziene manier. Hun hoofddoel was om zowel de lange- als de kortetermijnrente laag te houden en zo de economie te stimuleren. Dit leidde tot groot optimisme, wat de aandelenmarkten naar steeds hogere niveaus voerde.

Op basis van hogere economische groei hebben centrale banken aangekondigd dat hun politiek langzaam zal wijzigen, zij het zeer geleidelijk. Ook de ECB zal het aankoopprogramma van obligaties in de markt verminderen (zodat de prijs stijgt en dus de rente laag blijft), maar houdt alle opties open. Zo blijft als het ware haar onzichtbare hand boven de markten hangen, mochten ongewenste marktbewegingen zich voordoen. In het kader van een voorzichtige communicatiepolitiek van de ECB, een hogere economische groei in Europa (beter dan verwacht) en een stabilisatie van de euro, verwachten we slechts licht hogere langetermijnrentevoeten.

Blijvend interessante omgeving voor aandelen en op groei gerichte beleggingen

Europese aandelen lijken niet overgewaardeerd in het licht van het groeipotentieel van de economie. Ondanks soms tumultueuze gebeurtenissen op politiek vlak, wijzen diverse Europese indicatoren op een economische cyclus die zijn top nog niet heeft bereikt.

Amerikaanse aandelen hebben nieuwe hoogtepunten bereikt, gesteund door sterke bedrijfsresultaten, onafgezien van de aangekondigde belastinghervormingen en de hogere rente. In 2018 verwachten we eerder beperkte stijgingen van de koersen als gevolg van een veeleer matige winstgroei in de ondernemingen. Het is niet duidelijk of al dan niet aangekondigde maatregelen van de administratie Trump er zullen komen en welke impact ze zullen hebben, maar het risico op een lagere interne groei naar 2019 toe, is er wel degelijk. Amerikaanse aandelen krijgen daarom een lager gewicht in de portefeuilles.

Alles in aanmerking genomen, blijft AXA Investment Managers een hoger gewicht toekennen aan groeigevoelige beleggingen, niet alleen aandelen maar ook hoogrentende obligaties en obligaties van opkomende landen. Amerikaanse overheids- en bedrijfsobligaties en Europese overheidsobligaties van kernlanden zijn onderwogen. De veranderende politiek van de centrale banken en de stijgende inflatie kunnen immers leiden tot hogere obligatierendementen.

Marktrisico’s liggen op de loer

De schommelingen in de diverse markten waren afgelopen maanden zeer laag, waardoor volatiliteitsindexen zich op een historisch laag niveau bevinden.

De centrale banken zijn tot nog toe voorzichtig geweest in hun communicatie in verband met de vermindering van hun steunmaatregelen, maar sterkere marktreacties zijn niet uitgesloten.

Waarnemers beschouwen voor de nabije toekomst de politieke risico’s als de belangrijkste. Een programma van fiscale hervormingen in de VS kan tot meer dan verwachte stijgingen leiden van aandelenkoersen. De Catalaanse crisis werd tot nu toe genegeerd door de markten, met Spaanse aandelen die slechts licht achterbleven op de rest van Europa.

Te onthouden

  • Het ziet er naar uit dat de Europese Centrale Bank (ECB) het ritme van op opkopen van obligaties zal verminderen.
  • De Amerikaanse aandelenmarkten bereiken nieuwe records en dat doet vragen rijzen in het licht van het beleid dat Trump wil voeren.
  • AXA Investment Managers blijft positief in verband met beleggingen die profiteren van economische groei.

Bron : AXA Investment Managers – Research & Investment Insights.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 1

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. Beginnen doen we met de algemene economische omgeving, in het tweede deel focussen we op de Verenigde Staten en Europa. In de derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

De kracht van rente op rente

Einstein wees ooit de samengestelde rente aan als de allergrootste kracht van het universum. U zou het ook zo kunnen formuleren: vele kleintjes maken een groot. En dat groot is misschien nog een stuk groter dan u zich had voorgesteld. Ontdek wat rente op rente kan opleveren en hoe het bij pensioensparen een sneeuwbaleffect teweegbrengt.

Hoeveel kost een verblijf in een rusthuis?

De kostprijs van een verblijf in een rusthuis is misschien niet iets waar u op dit moment van wakker ligt. Toch is het belangrijk om tijdig aan vermogensopbouw te doen of te denken aan een aanvullend inkomen. Het gemiddelde pensioen volstaat immers vaak niet om een verblijf in een rusthuis te betalen.

Groeiende wereldeconomie, sterkere euro

De economie kent wereldwijd de hoogste groei sinds de schuldcrisis van 2008 en de inflatie blijft – tegen de verwachtingen van een aantal waarnemers in – onder controle. Maar het meest opmerkelijke feit deze zomer was de koersstijging van de euro tegenover de Amerikaanse dollar, terwijl het Britse Pond onder druk blijft staan. 

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan