Conflict in Oekraïne: economie onder druk in april 2022

Vermogen Actueel Beleggen – 12 mei 2022

De oorlog sleept in al zijn gruwelijkheid aan op 2000 kilometer van onze grenzen, met tal van slachtoffers en onnoemelijk menselijk leed. Ook onze economieën hebben te lijden onder dit conflict, en dat weegt met name op het vertrouwen van de Europese huishoudens. De centrale banken zetten een beleid op om de inflatie onder controle te houden. Een blik op de economische wereld in een gespannen context.

conflict oekraïne druk op economie april 2022 Het vertrouwen van de huishoudens in Europa is laag. En dat zal nog een tijdlang zo blijven.

April 2022: wat moet u onthouden

  1. Het conflict in Oekraïne weegt nog steeds op onze economieën, vooral in Europa. Het vertrouwen van de huishoudens is sterk gedaald. De sterke prijsstijgingen tasten de koopkracht van de gezinnen aan en dat doet vrezen dat de economische activiteit zal vertragen en op het randje van een recessie staat.

  2. In China voert de regering haar ‘zero COVID’-strategie uit, wat aanzienlijke risico’s met zich meebrengt voor de bevoorrading op een ogenblik dat de binnenlandse vraag vertraagt.

  3. In deze sombere maar allesbehalve catastrofale context gaan de centrale banken van de VS en het VK niettemin door met het normaliseren van hun monetair beleid om de inflatie te beteugelen.

Verenigde Staten: een vertraging van de activiteit in zicht?

In de Verenigde Staten is het bbp in het eerste kwartaal gekrompen (-1,4% op kwartaalbasis), vooral onder invloed van de negatieve buitenlandse handel en een negatieve bijdrage van de voorraden. De particuliere consumptie en investeringen hielden in het eerste kwartaal echter goed stand (+2,6%).

De binnenlandse vraag is dus veerkrachtig gebleven, maar de signalen van een vertraging van de bedrijvigheid in de VS stapelen zich op, met name door de aanhoudende inflatie, die de koopkracht uitholt. In maart stegen de prijzen met 8,5% op jaarbasis en hoewel AXA Investment Managers van mening is dat de piek bijna is bereikt, zullen de huidige niveaus waarschijnlijk aanhouden.

De Federal Reserve (Fed) heeft in haar jongste communiqués aangegeven dat zij haar renteverhogingen wil versnellen. Verwacht wordt dan ook dat de Fed de rente tijdens de komende twee bijeenkomsten (mei en juni) in totaal met 1 basispunt zal verhogen. Daarna zal het tempo van de normalisatie sterk afhangen van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. AXA Investment Managers denkt dat de Fed de rente tegen het einde van dit jaar tot 2,5% zou kunnen optrekken.

Eurozone: vertrouwen huishoudens verslechtert

De economische gegevens in de eurozone weerspiegelen slechts ten dele de impact van het conflict in Oekraïne. Ten eerste had de groei van het bbp in het eerste kwartaal (+0,2% op kwartaalbasis) te lijden onder een aanzienlijke daling van de particuliere consumptie, die hoofdzakelijk te wijten was aan gezondheidsbeperkingen aan het begin van het jaar.

Het had slechter kunnen uitvallen zonder de outperformance van sommige landen, zoals Portugal en Oostenrijk, die respectievelijk +2,6% en +2,5% op kwartaalbasis lieten optekenen. De vooruitzichten op zeer korte termijn zouden moeten worden ondersteund door een heropening van de dienstenactiviteiten.

Niettemin is het voorlopige inflatiecijfer in april opnieuw versneld tot 7,5% op jaarbasis (+0,1 pp), ook al hebben de meeste staten hun fiscale steun opgevoerd, met name door kortingen op de prijzen aan de pomp.

Naast het directe effect van de stijging van de energieprijzen, zien we nu ook een doorwerking naar de voedselprijzen, maar ook naar de prijzen van goederen en diensten.

De gevolgen voor de koopkracht zijn frappant en de jongste vertrouwensenquêtes blijven wijzen op een zeer verslechterd klimaat:

  • een daling van de koopkracht;

  • een lichte toename van de spaarintenties;

  • de vrees voor werkloosheid is toegenomen.

De economische bedrijvigheid zal dus waarschijnlijk nog enige tijd op een laag pitje blijven staan. Ondanks deze weinig hoopgevende context dringen de leden van de Raad van Bestuur van de ECB (Europese Centrale Bank) steeds meer aan op een normalisatie van de basisrentetarieven, mogelijk reeds in juli.

AXA Investment Managers is van mening dat dit vanuit macro-economisch oogpunt nauwelijks te rechtvaardigen is en blijft van mening dat de ECB pas in december zal optreden, ook al kan een eerste renteverhoging in september niet worden uitgesloten als de economische activiteit goed stand houdt.

Op politiek vlak kan de reële manoeuvreerruimte van Emmanuel Macron, de herkozen president van de republiek, pas worden beoordeeld na de parlementsverkiezingen.

Zorgen in het Verenigd Koninkrijk

In Groot-Brittannië is het economische beeld zorgwekkend: de inflatie kan in april oplopen tot 9% per jaar, terwijl de begrotingssteun minder is dan in de eurozone.

Tot dusver heeft de consumptie van de huishoudens zich vrij goed gehandhaafd dankzij een aanhoudende stijging van de werkgelegenheid. Deze verschillende indicatoren zouden echter moeten beginnen te verslechteren onder invloed van de sterke inkrimping van de koopkracht van de gezinnen en de opeenvolgende verhogingen van de basisrente van de Bank of England, die in juni 1,25% zou kunnen bereiken.

Productie en particuliere consumptie op hun laagst in China

In China waren de economische gegevens voor maart (productie en particuliere consumptie) het laagst in meer dan twee jaar, onder invloed van een opflakkering van het aantal COVID-besmettingen en de lockdown van enkele grote steden.

Helaas zal april waarschijnlijk nog erger zijn, aangezien er nu lockdowns zijn in belangrijke economische centra zoals Shanghai en Beijing.

De regering staat voor een kritieke keuze: de ‘zero-CVID’-strategie handhaven en haar economie verlammen, of de beperkingen versoepelen maar ten koste van een hoger sterftecijfer omdat de vaccinatiegraad bij de bevolking niet hoog genoeg ligt.

Japan: inflatie daalt... net als de yen

Ook Japan is niet immuun voor inflatie, ook al blijft deze lager dan elders. Verwacht wordt dat de inflatie in april weer tot boven de 2% zal stijgen onder invloed van de energieprijzen, maar ook door de zwakte van de yen, die zojuist 130 yen per dollar heeft bereikt, het hoogste niveau in meer dan twintig jaar.

De voornaamste reden blijft het verwachte renteverschil tussen de VS en Japan, maar de Bank of Japan blijft er vooralsnog bij dat de economische basisgegevens, met name de onderliggende inflatie, nog niet verenigbaar zijn met een begin van normalisatie. De regering sluit een interventie op de wisselkoersen niet uit.

Bron: AXA Investment Managers. Artikel geschreven op basis van informatie op 25 april 2022.

Opgelet: dit artikel vormt geen beleggingsadvies in de zin van de financiële wetgeving.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Beleggen op lange termijn: hoe lang duurt lang?

Wie wil beleggen, kan rekenen op raad in overvloed. Zoals: ‘Investeer alleen geld dat u kunt missen’. Of: ‘Beleggen doet u op lange termijn’. Maar hoe lang is die ‘lange termijn’ dan eigenlijk? En hoe vermijdt u dat uw geld jarenlang tot stilstand komt na een dip in de financiële markten? Twee tips om de grillen van de beurzen tegen te gaan.

Lees verder

Oorlog in Oekraïne: impact op de economie in maart 2022

Het conflict woedt nog volop in Oekraïne. Naast het menselijke drama organiseren de centrale banken en de economische beleidsmakers zich over de hele wereld (met name de Amerikaanse Federal Reserve). De energieprijzen en de inflatie zijn fors gestegen, terwijl het vertrouwen en de consumptie van huishoudens daalt. Met specifieke klemtonen, afhankelijk van de regio. Een analyse.

Lees verder

Wat u moet weten over het wettelijk pensioen en uw pensioenopbouw

De meeste Belgen zijn wel bezig met de opbouw van hun pensioen, maar vreemd genoeg weten er niet veel hoe hoog (of hoe laag) hun wettelijk pensioen dan wel zal zijn. Maar één ding is zeker: dat wettelijk pensioen zou wel eens kunnen tegenvallen en zal niet of nauwelijks volstaan om goed te blijven genieten van het leven. Hoe hoog ligt een gemiddeld pensioen? Hoelang moeten we rondkomen met een pensioenuitkering? En is extra pensioenopbouw noodzakelijk? De cijfers spreken voor zich.

Lees verder

Belg op zoek naar 1200 euro extra pensioeninkomen

De Belg wil gemiddeld 1200 euro extra pensioeninkomen per maand, bovenop het wettelijk pensioen. Dat blijkt uit de antwoorden van meer dan 80.000 Belgen die op de website van AXA Bank de drie-vragen-test invulden over hun pensioen. Die geeft een eerste idee van hoeveel kapitaal u ongeveer moet opbouwen om goed voorbereid te zijn op uw pensioen. Om 1200 euro extra per maand te bekomen tijdens uw pensioen, spaart u best een vermogen van gemiddeld 320.000 euro bijeen.

Lees verder