Het conflict Rusland-Oekraïne: wat met de financiële markten?

Vermogen Actueel Beleggen – 24 februari 2022

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne bereikt een nieuw hoogtepunt met de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Los van de vele dramatische gevolgen en het menselijke leed van deze oorlog, is er ook de impact op de financiële markten. We gaan er in deze blog dieper op in.

Wat is er gebeurd?

conflict Rusland-Oekraïne: wat met de financiële markten? 
Laat u niet leiden door de vele boodschappen in de media die het conflict en de impact op de beurs zullen uitvergroten. Blijf dus rustig en verkoop nooit in paniek. De fondsenbeheerders van AXA Investment Managers en Architas zijn experts en volgen de financiële markten voor u op.

De Russische president Vladimir Poetin lanceert een brede aanval op Oekraïne. Het zou de bedoeling zijn om Oekraïne militair te neutraliseren, niet om Oekraïne te bezetten. Hoe deze oorlog verder evolueert zal pas in de komende weken duidelijk worden. Vast staat dat ook deze oorlog slachtoffers zal maken en voor veel menselijk leed aan de poorten van Europa zal zorgen. Het laat ook de financiële markten niet onberoerd.

Hoe reageren de financiële markten ?

De laatste weken en dagen corrigeerden de beurzen, onder meer anticiperend op een mogelijk beperkt conflict tussen Rusland en Oekraïne. Een deel van dit nieuwsfeit zit dus al in de beurskoersen. Wat nog niet in de koersen zit, is een veel uitgebreidere invasie bijvoorbeeld.

Wat het uiteindelijk scenario ook is, de financiële markten zullen op korte termijn zeker volatiel reageren. Bij het opstellen van dit artikel noteren de beurzen overal in de wereld diep in het rood.

Beurzen reageren altijd nerveus op onzekerheden zoals een oorlog, een pandemie of andere bruuske gebeurtenissen. Zodra de precieze omvang van deze explosieve situatie duidelijker wordt, zullen de beurzen wellicht stabiliseren of zelfs aantrekken. Maar het is te vroeg om dat nu al precies in te schatten. Vorige conflicten in de wereld tonen wel aan dat een oorlog van die orde voor een grote volatiliteit zorgt, maar dat dit vaak tijdelijk van aard is.

Rusland mag dan wel een nucleaire grootmacht zijn, economisch is het van minder betekenis, met een bruto nationaal product kleiner dan Italië. De Russische economie is 15 keer kleiner dan de Chinese en 20 keer kleiner dan de Amerikaanse. De sancties die Rusland opgelegd krijgt, zullen daarom een beperkt effect op de wereldeconomie hebben, maar zullen zich wel lokaal doen voelen.

Uitzondering is de energiemarkt: Rusland staat voor 10% van de energietoelevering wereldwijd en bijna 40% van het gas dat in Europa wordt verbruikt. België importeert (slechts) 3% gas uit Rusland, maar steunt voor 40% op de invoer van olie vanuit Rusland.

Wat met de inflatie?

Dit conflict zal de nu al hoge energieprijzen verder verhogen. De reeds hoge inflatie zal daardoor op korte termijn extra stijgen. Maar omdat Rusland afhankelijk is van de inkomsten van de levering van gas aan Europa wordt verwacht dat Rusland zich niet in de eigen voet zal schieten door de gasprijzen verder de hoogte in te jagen. Het is echter wel mogelijk dat ze hiermee dreigen. Maar naast militaire belangen spelen ook commerciële belangen mee.

Wat doen de centrale banken?

Het is afwachten wat de centrale banken gaan doen. De Amerikaanse Federal Reserve (FED) zal haar aangekondigde renteverhoging wellicht niet bijsturen. De FED wil de inflatie bestrijden, die onder meer door een verhitte economie hoge toppen scheert. 

Wat de Europese Centrale Bank (ECB) zal doen is wat onduidelijker. Ook in Europa is de inflatie hoog. Maar de economie is er zwakker. Zeker de zuiderse landen kunnen de verdere steun van de ECB gebruiken. Alhoewel de ECB aangaf pas later dit jaar een eventuele renteverhoging door te voeren, valt het af te wachten of deze crisis de Europese Centrale Bank op andere ideeën zal brengen.

Conclusie

  • Het is momenteel onduidelijk wat de precieze omvang van deze oorlog wordt. Een deel van dit nieuwsfeit zit al in de beurskoersen.
  • Zolang de onduidelijkheid blijft, zullen de beurzen volatiel blijven. Maar dat lijkt tijdelijk van aard, historisch gezien. Na verloop van tijd zullen de beurzen stabiliseren omdat duidelijker zal worden wat de impact is.

Hoe reageert u best op deze situatie?

  • Laat u niet leiden door de vele boodschappen in de media die het conflict en de impact op de beurs zullen uitvergroten.
  • Blijf dus rustig en verkoop nooit in paniek. Paniek is zeker in dit geval een slechte raadgever. 
  • Denk zeker aan de langere termijn. U belegt voor jaren, niet voor enkele dagen, weken of maanden. 
  • De fondsenbeheerders van AXA Investment Managers en Architas zijn experts die de financiële markten voor u opvolgen en uw beleggingsfondsen op een erg professionele manier beheren. 
  • Spreek uw AXA Bankagent aan als u met vragen zit of twijfelt. Hij is prima geplaatst om u advies te geven.

Achtergrond: waarom escaleert dit conflict ?

De banden tussen Rusland en Oekraïne zijn historisch. Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, wordt door Rusland gezien als de bakermat van het Russische rijk. Als voormalige Sovjetrepubliek heeft Oekraïne diepe sociale en culturele banden met Rusland en er wordt ook vandaag nog veel Russisch gesproken.

In 1989 viel de Berlijnse Muur. In de nasleep van die historische gebeurtenis, spatte de toenmalige Sovjet-Unie uiteen. Oekraïne verklaarde zich onafhankelijk op 24 augustus 1991. Wat voor veel Oekraïners heuglijk nieuws was, was voor veel Russen dan weer een smadelijke nederlaag.

De revanchistische gedachten escaleerden in 2014. Tussen de twee landen brak oorlog uit. De Krim werd door Rusland geannexeerd. Pro-Russische rebellen bezetten van toen af Loehansk en Donetsk, gebieden waar vooral Russisch wordt gesproken.

Verder stappen werden niet gezet door Rusland. Het land was niet klaar voor een brede oorlog. Sindsdien heeft het Rusland zich wel voorbereid door onder andere stapels goud aan te leggen, voor 600 miljard dollar buitenlandse deviezenreserves aan te leggen en nauwere politieke en economische banden met China aan te knopen.

Rusland heeft zich lange tijd verzet tegen de toenadering van Oekraïne tot de Europese instellingen, zowel de NAVO als de EU. De belangrijkste eis: de garantie van het Westen dat Oekraïne niet zal toetreden tot de NAVO. Een NAVO-land in de Russische achtertuin is erg bedreigend. Maar meer dan die bedreiging zal bij toetreding van de NAVO Oekraïne niet langer onder Russische invloedsfeer te krijgen zijn. De pagina is dan definitief omgedraaid. Want als een vijand een NAVO-land aanvalt, zal heel de alliantie militair reageren. En dat kan Rusland nooit aan. Het is dus nu of nooit voor Rusland.

Tot dusver ging het Westen niet in op de eis van Poetin, maar er wordt ook niet openlijk gezegd dat Oekraïne wél kan toetreden tot de NAVO.

Oekraïne kan voor Rusland ook een opstap zijn om zijn invloed in Europa en de wereld te doen gelden. Poetin wil zijn plaats in de geschiedenis. Hij wil gezien worden als de man die de eer van Rusland herstelde door de landen die zich na het vallen van Berlijnse muur afscheurden terug in het Russische rijk te integreren. Dat is geen fait divers voor Poetin en zijn entourage. Heimwee naar moedertje Rusland is bijzonder groot. Maar zonder slag of stoot zal dat niet lukken. Het Westen mag dan bereid zijn Oekraïne niet met troepen te verdedigen, andere landen annexeren zal veel moeilijker zijn.

 

Artikel geschreven op basis van info op 24 februari 2022.

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Pensioensparen: 1.020 of 1.310 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 1.020 of 1.310 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 1.020 of 1.310 euro pensioensparen?

Lees verder

Macro-economie: op naar een harde of zachte landing?

Na het uiterst turbulente 2022 werd 2023 aangekondigd als een terugkeer naar de normaliteit op de markten. Die belofte kwam tot dusver ook grotendeels uit. Aandelen kenden een uitstekende eerste jaarhelft, en ook de zwaar getroffen obligaties konden een stuk van de opgelopen verliezen recupereren.

Lees verder

Duurzaam beleggen: wat zijn uw voorkeuren?

Kiest u voor de zee of de bergen? En de opwarming van de aarde, bent u daarmee een beetje, erg veel of helemaal niet bezig? En in welk opzicht? Op het vlak van duurzaam beleggen wil uw bankagent graag uw voorkeuren kennen, zodat uw portefeuille zo goed mogelijk aansluit bij uw beleggersprofiel en bij de Europese regelgeving die sinds augustus 2022 van kracht is. Er bestaat hierover een brochure waarin alles in eenvoudige bewoordingen wordt uitgelegd.

Lees verder

Macro-economische vooruitzichten voor de zomer: afkalvende inflatie en zwakke economische groei

De inflatie heeft nu in de grote economieën een duidelijke daling ingezet. Hoewel niet alle zorgen van de baan zijn, hebben beleggers het inflatieprobleem als ‘opgelost’ geklasseerd. Dat is wellicht te voortvarend op langere termijn, maar voor de komende maanden is die inschatting terecht. De energieprijzen dalen al sinds het begin van 2023, en zullen binnenkort gevolgd worden door de tweede belangrijkste oorzaak van inflatie tijdens het voorbije jaar: voedingsprijzen.

Lees verder

Beleggen: een kwestie van kennis of van geluk?

Ik zou wel willen, maar … ik heb daar geen tijd voor. Of Het interesseert me eigenlijk niet echt, het is te ingewikkeld, en dan begin ik er beter niet aan, toch? Het zijn een paar van de vaak gehoorde argumenten om niet te beleggen. Herkenbaar, niet? Achter al die redenen gaat een stilzwijgende, onuitgesproken veronderstelling schuil: succesvol beleggen is een kwestie van kunde, expertise, kennis. Maar is dat wel zo?

Lees verder

Maak een afspraak met uw bankagent