De Oekraïne-crisis: update van de financiële markten

Vermogen Actueel Beleggen – 06 april 2022

De Russische invasie in Oekraïne doet de hele wereld met afschuw reageren. Miljoenen mensen zijn op de vlucht, Europa balanceert op de rand van een grootschalig conflict. Die onzekerheid weegt ook op de financiële markten. En hoewel niets kostbaarder is dan een mensenleven, zien we het als onze taak om u als lezer correct te informeren over de economische impact van deze crisis.

Wereldwijde sancties tegen Rusland laten zich ook bij ons voelen

inflatie crisis Oekraïne 
Voor de crisis in Oekraïne bestond de hoop dat we dichtbij een ‘inflatiepiek’ stonden en dat stilaan sommige prijzen zouden beginnen te dalen. Die hoop is nu verdwenen: de inflatie dreigt nog hoger op te lopen. 

Het conflict is nu drie weken oud. In plaats van de ‘blitzkrieg’ die de Russen voor ogen hadden, verzandt de inval en balanceren we nog steeds tussen hoop op een staakt-het-vuren en een begin van vredesonderhandelingen, en vrees voor een trage, wrede uitputtingsslag die nog veel leed met zich mee kan brengen.

Het Westen kondigde eendrachtig en snel een golf van zware economische sancties af om Moskou onder druk te zetten. De onmiddellijke impact bleef niet uit. De Russische roebel crashte op ongeziene wijze; de beurs van Moskou blijft uit voorzorg dicht (de beurs is piepklein naar internationale normen, en vertegenwoordigt ca.0,3% van de wereldwijde aandelenmarkt). Zelfs de zwaarste economische sanctie, de uitsluiting van Russische banken uit het wereldwijde SWIFT-betalingssysteem, werd tegen de verwachtingen in goedgekeurd. Rusland is daarmee economisch nagenoeg volledig geïsoleerd van het Westen. Alleen de gas- en oliekraan blijft openstaan, ook al kondigden de VS en het Verenigd Koninkrijk aan dat ze snel de import van Russische olie zullen bannen. Zo’n verregaande stap is voor Europa nog niet aan de orde, maar de trend is duidelijk. De oliemarkt zal de komende jaren krapper worden, en we zullen moeten leren leven met dure olie, en regelmatige prijspieken.

Naast energie is Rusland ook grootleverancier van heel wat andere grondstoffen: titanium (een onmisbaar metaal voor bv. de vliegtuigindustrie), palladium, neon (gebruikt bij de productie van halfgeleiders), en andere cruciale grondstoffen. Rusland is, samen met Oekraïne, de grootste graanexporteur ter wereld (veel landen in het Midden-Oosten overleven op Oekraïense en Russische graanimport) en een dominante speler in landbouwgrondstoffen zoals kaliumnitraat, een onmisbaar ingrediënt van kunstmest.

Al deze elementen dragen sterk bij aan dezelfde trend. De inflatie, die ook zonder de Oekraïne-crisis al hoog was (de index van de consumptieprijzen noteert nu 8,04% hoger dan een jaar geleden), dreigt nog hoger op te lopen, en langer aan te houden. Voor de oorlog bestond de hoop dat we dichtbij een ‘inflatiepiek’ stonden en dat stilaan sommige prijzen zouden beginnen te dalen (energie, bijvoorbeeld). Die hoop is nu verdwenen. Dat is een eerste belangrijk economisch neveneffect van de Oekraïne-crisis.

Centrale banken aan zet

Met de huidige hoge inflatie moet de Europese Centrale Bank (ECB) harde keuzes maken. Ze had tot nu toe de hoge inflatie in de eurozone gedoogd, om het prille economische herstel na de Covid-pandemie niet af te remmen. Zeker de zuiderse landen, met een hoge schuldgraad, hebben die zuurstof van de ECB nodig. Maar de Europese economie dreigt de komende maanden door de oorlog te vertragen. Door de dure energie hebben consumenten minder te besteden. Bedrijven kampen met hogere kosten die ze maar beperkt kunnen doorrekenen. De oorlogsonzekerheid zet velen aan tot afwachten. Tegelijk blijft de inflatie nog een tijdlang zo hoog dat de ECB niet afzijdig kan blijven. In haar bijeenkomst op 10 maart gaf de ECB aan dat ze zich klaarmaakt om later op het jaar de rente te verhogen. Eén of twee renteverhogingen in 2022 is een realistisch vooruitzicht. In verhouding tot het hoge inflatiepeil zijn dat eerder symbolische stappen, maar een meer doortastende inflatiebestrijding kan de ECB zich niet veroorloven.

In de Verenigde Staten staat de Amerikaanse centrale bank (de Fed) voor een gelijkaardige situatie, met één essentieel verschil: de Amerikaanse economie is veel minder getroffen door de oorlog in Oekraïne. Zo beschikt de VS over een enorme binnenlandse energieproductie, waardoor met name de gasprijzen er veel lager zijn. Bovendien zijn de economische groei en de arbeidsmarkt er uitzonderlijk sterk. De vraag van de consumenten is bijzonder hoog. En de ondernemingen kunnen die vraag niet volgen. Dit leidt tot erg hoge inflatiecijfers, die bovendien hardnekkiger en breder verankerd zijn dan in Europa. Voor de Fed bestaat er dan ook geen enkele twijfel dat de rente omhoog moet, en dat gebeurde ook met een eerste verhoging op 16 maart.

Voortaan zal -zo verwachten we- de Fed bij elke bijeenkomst dit jaar (er staan er nog zes op de agenda) de rente verhogen, om daar in 2023 mee verder te gaan, richting 2,75%. Dat is een behoorlijk stevig tempo van renteverhogingen. De Fed erkent dus dat het inflatieprobleem drastisch ingrijpen vereist. Tegelijk signaleert ze dat de erg sterke Amerikaanse economie een hogere rente kan dragen. Waarom is dat belangrijk? De Fed signaleert hiermee dat ze vertrouwen heeft dat een zachte landing van de economie mogelijk is. Dat is positief voor de financiële markten. Ook zij willen de inflatie inperken en tegelijkertijd een economische ineenstorting voorkomen.

China, tenslotte, kampt met haar eigen uitdagingen. Een mix van opflakkerende coronabesmettingen, de vrees voor de nadelige effecten van de oorlog tegen Oekraïne (het Westen dreigde even met maatregelen als China Rusland zou helpen de sancties te ontwijken) en de naweeën van de zware hand waarmee de Chinese overheid regelmatig in het bedrijfsleven ingrijpt, leidden tot een scherpe verkoopgolf van Chinese aandelen. Liu He, vicepremier en de hoogste economische functionaris in China, verzekerde de markt dat China bereid is de nodige ‘marktvriendelijke’ en ondersteunende maatregelen te nemen. Dat nieuws werd beloond met de grootste ‘opluchtingsrally’ in Chinese aandelen sinds de grote financiële crisis van 2008.

Conclusie

De volatiliteit op de financiële markten zal nog een tijdje aanhouden. Zeker nog zolang de oorlog in Oekraïne duurt, zullen de verschillende spelers op de financiële markten wellicht onrustig reageren. Vooral de onvoorspelbaarheid van de Russische president Poetin maakt de markten nerveus. Maar het bestrijden van de inflatie – prioriteit nummer één – is gestart. Dat kan voor stabiliteit zorgen. En dat is wat de markten verwachten.

Hoe reageert u best op deze situatie?

  • Laat u niet leiden door de boodschappen in de media die het conflict en de impact op de beurs uitvergroten.
  • Blijf dus rustig en verkoop nooit in paniek. Paniek is een slechte raadgever. Twijfelt u? Contacteer eerst uw AXA Bankagent en ga met hem een gesprek aan.
    Denk zeker aan de langere termijn. U belegt voor jaren, niet voor enkele dagen, weken of maanden. Als het wat moeilijker gaat op de markten, houdt u best uw langetermijndoelstellingen voor ogen. De fondsenbeheerders van AXA Investment Managers en Architas zijn experts die de financiële markten voor u opvolgen en uw beleggingsfondsen op een erg professionele manier beheren. 
  • Overweegt u om gebruik te maken van deze correctie op de markten om in te stappen? Misschien is het geleidelijk opbouwen van uw belegging iets voor u. Spreek over de mogelijkheden met uw AXA Bankagent. Uw agent staat u graag bij!

Artikel geschreven op basis van info op 17/03/2022.

Let op: dit artikel vormt geen beleggingsadvies in de zin van het financieel recht.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Beleggingen: welke experts bij AXA Bank staan u bij?

Lage rentes op spaarrekeningen, hoge inflatie, uw plannen op middellange en lange termijn, uw pensioen dat u nu al begint te plannen. Er zijn heel wat redenen waarom u een oplossing zoekt om uw kapitaal potentieel te laten aangroeien. Hebt u daarvoor zelf de tijd of de ervaring niet? Beleg via fondsen en vertrouw uw kapitaal toe aan specialisten!

Lees verder

Gerenommeerde fondsenhuizen versterken beleggingsaanbod

AXA Bank biedt al jaren beleggingsoplossingen aan in samenwerking met AXA Investment Managers. We breiden nu ons aanbod uit met een gevarieerde en kwalitatieve selectie van fondsen van de fondsenhuizen Amundi en Econopolis. En da's goed nieuws voor u! U krijgt een ruimere keuze om uw beleggingsportefeuille te spreiden, op het vlak van beheer, maar ook als u de focus wilt leggen op specifieke sectoren of thema's.

Lees verder

Wereldeconomie krijgt het moeilijk in juni 2022

Na maanden van veerkracht, begint de consumptie in de VS te vertragen. Ook de eurozone wordt steeds meer bedreigd en zelfs de dienstensector vertoont tekenen van zwakte. De inflatie heeft (nieuwe) historische hoogtes bereikt. Als gevolg daarvan moest de Fed (Amerikaanse centrale bank) haar belangrijkste rentetarieven in juni met 75 basispunten verhogen, terwijl ook de ECB (Europese Centrale Bank) in juli actie zal ondernemen.

Lees verder

Hoe beleggen? Regelmatig

Is er een ideaal moment om te beleggen? Dat is de hamvraag voor zowel ervaren als beginnende beleggers. Laten we deze vraag proberen te beantwoorden door verschillende beleggingsoplossingen te bekijken voor wie op zoek is naar potentieel rendement, naast een voldoende grote spaarreserve voor onverwachte uitgaven.

Lees verder

Geen erfbelasting op 150% van de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen

Kinderen die de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen op naam van de langstlevende ouder laten staan, moeten in Vlaanderen voortaan geen erfbelasting meer betalen op deze tegoeden bij het overlijden van die langstlevende ouder. Of deze maatregel ook zal worden overgenomen door de belastingdienst van het Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest, valt nog af te wachten.

Lees verder