De notaris: raad op mensenmaat

Wonen Gezin Bouwen – 27 maart 2017

Huwen, samenwonen, een woning bouwen of een huis kopen: het zijn meestal heuglijke en emotionele gebeurtenissen. Ze verplichten u om na te denken over uw relatie en uw toekomst. De stap naar een eigen huis of een nieuwe woning is een belangrijke beslissing en draait om meer dan geld alleen. Onafhankelijk advies is dan welkom. Daarvoor is er de notaris. Zijn juridisch advies is altijd maatwerk; elke relatie, elke aankoop, elke beslissing vraagt immers om een persoonlijke aanpak.

Wie is die notaris eigenlijk?

notaris
U kunt bij uw notaris terecht voor advies op maat op sleutelmomenten in uw privé- en professioneel leven.

Een notaris is een onafhankelijk openbaar ambtenaar. Hij maakt authentieke akten op die kracht hebben van een vonnis. Hij is wettelijk verplicht om de partijen te wijzen op de juridische, financiële en fiscale gevolgen van hun beslissingen: hij helpt u om de juiste juridische constructie op te zetten, alle noodzakelijke documenten te vinden, de fiscale mogelijkheden te optimaliseren en uw erfgenamen te beschermen. Dat vraagt soms de moed om emotioneel geladen onderwerpen aan te snijden.

U kunt dus bij uw notaris terecht voor advies op maat op sleutelmomenten in uw privé- en professioneel leven.

Waarom moet u een notaris inschakelen bij de aankoop van een onroerend goed?

De notaris verzorgt alle stappen vanaf de tekoopstelling van het goed, over het opmaken van de verkoopovereenkomst, tot het ondertekenen van de notariële akte. Hij doet daarvoor samen met zijn medewerkers de nodige opzoekingen en verzamelt attesten en documenten die onontbeerlijk zijn voor het verlijden van de akte. Dankzij de tussenkomst van de notaris kunnen de partijen overgaan tot een veilige en rechtsgeldige aankoop.

Wanneer moet u een notaris inschakelen?

Zo vroeg mogelijk, want hij kan u (kosteloos) advies geven over het onroerend goed dat u interesseert. Zelfs als u nog niet zeker bent te willen kopen. Zo voorkomt u juridische en financiële risico’s.

Uit welke stappen bestaat het aankoopproces?

Eerst wordt een compromis of onderhandse verkoopovereenkomst opgemaakt. Dit levert het bewijs voor de verkoper en koper-in-spe dat het contract is gesloten. Het is de basis voor de notariële akte. Hebt u een woonst gezien, maar bent u nog niet 100% zeker van de koop, dan kunt u de verkoper om een optie vragen. Daarmee belooft de verkoper om niet - binnen een korte termijn (1 à 2 weken) - aan iemand anders dan u te verkopen. Beslist u om binnen deze periode te kopen, dan lat u dit schriftelijk weten aan de verkoper. Dit noemt men het ‘lichten’ van de optie. U kunt in uw compromis ook opschortende voorwaarden laten opnemen. Daarmee kunt u uw aankoop bijvoorbeeld laten afhangen van het verkrijgen van een hypothecair krediet of van de aflevering van een stedenbouwkundige vergunning.

Hoeveel tijd neemt dat in beslag?

Tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële akte verlopen maximaal vier maanden. Binnen deze termijn moeten ook de registratierechten worden betaald.

Waarom moet er nog een akte worden verleden?

De notariële akte is een authentieke akte die rechtszekerheid verschaft. Door de overschrijving op het hypotheekkantoor wordt de verkoop ook tegenstelbaar aan derden. Dat is belangrijk. Na de hypothecaire overschrijving moeten die derden met de aankoop rekening houden. Het is dan niet langer een zaak die enkel de betrokken partijen aanbelangt.

Alvorens de notariële akte kan worden verleden, zal de notaris alle opzoekingen doen, controles uitvoeren, zorgen dat de eigendom vrij en onbelast kan worden verkocht aan de koper door na te gaan of de verkoper geen belastingen of achterstallen bij de sociale zekerheid heeft.

Het hypothecair krediet verloopt dus ook via de notaris?

Voor het ‘vestigen’ van een hypotheek is inderdaad een notariële akte noodzakelijk. De notaris zal u uitleg geven over uw rechten en plichten en kan u raad geven bij het kiezen van de juiste lening.

De notaris is dus een essentiële partner in het kader van uw vastgoedproject. Wilt u graag weten hoeveel zijn tussenkomst u gaat kosten? Lees dan 'Welke notariskosten zijn er bij de aankoop van een woning?'

bouwgids

Meer informatie over bouwen, renoveren en verbouwen vindt u in de AXA Bank bouwgids.

76 pagina’s boordevol advies, tips en inspiratie om uw plannen tot een goed einde te brengen.

Download nu uw exemplaar

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Renovatiepremies in Vlaanderen

Hebt u energiezuinige renovatieplannen? Dan staan daar verschillende voordelen en renovatiepremies tegenover. Er zijn tegenwoordig namelijk flink wat initiatieven om groene renovaties te ondersteunen. Zo helpt BENOveren u beter te renoveren: goed gepland en energiezuiniger. Informeer u dus op voorhand. Zo weet u precies wat u kunt verwachten en komt u niet voor verrassingen te staan. Wat hierna volgt, helpt u alvast een beetje op weg.

Lees verder

Waarom Belgen overtuigd zijn van energiezuinig wonen

Meer en meer landgenoten vinden energiezuinig wonen belangrijk. Dat is één van de voornaamste conclusies van een marktonderzoek* in opdracht van AXA Bank bij recente en toekomstige huiseigenaars over de aankoop van hun eerste woning. Maar wat zijn hun drijfveren om energiezuinig te bouwen of te verbouwen: de besparing op energiekosten, of speelt milieubewustzijn ook een rol? En staan jongeren daar anders tegenover dan ouderen?

Lees verder

Meerderheid jongeren verkiest energiezuinige en instapklare woning

3 op 4 Belgen die hun eerste woning kopen, vinden energiezuinig wonen belangrijk. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau InSites Consulting* in opdracht van AXA Bank bij recente en toekomstige huiseigenaars over de aankoop van hun eerste woning. Maar ze lijken minder bereid om voor die energiezuinige woning zelf de handen uit de mouwen te steken, want de meerderheid verkiest nieuwbouw of een instapklare bestaande woning in goede staat boven een bestaand huis dat grondig moet worden gerenoveerd. Waarom? Dat ontdekt u in deze blog.

Lees verder

Vlaanderen zet in op energiezuinig bouwen en renoveren

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in Europa Bijna-EnergieNeutraal (of BEN) zijn. In Vlaanderen wordt het energiepeil of E-peil daarom stapsgewijs aangescherpt tot E30, vanaf 2021 de verplichte norm. De Vlaamse overheid wil ook eigenaars van bestaande woningen stimuleren om energiezuinig te renoveren en stelt tegen 2050 een E-peil van maximum 60 voorop. Hoe goed doen we het in Vlaanderen? En wat krijgt u van de Vlaamse overheid in ruil voor een BEN-woning of renovatiewerken die het energiepeil drastisch verlagen?

Lees verder