De notaris: raad op mensenmaat

Wonen Gezin Bouwen – 27 maart 2017

Huwen, samenwonen, een woning bouwen of een huis kopen: het zijn meestal heuglijke en emotionele gebeurtenissen. Ze verplichten u om na te denken over uw relatie en uw toekomst. De stap naar een eigen huis of een nieuwe woning is een belangrijke beslissing en draait om meer dan geld alleen. Onafhankelijk advies is dan welkom. Daarvoor is er de notaris. Zijn juridisch advies is altijd maatwerk; elke relatie, elke aankoop, elke beslissing vraagt immers om een persoonlijke aanpak.

Wie is die notaris eigenlijk?

notaris
U kunt bij uw notaris terecht voor advies op maat op sleutelmomenten in uw privé- en professioneel leven.

Een notaris is een onafhankelijk openbaar ambtenaar. Hij maakt authentieke akten op die kracht hebben van een vonnis. Hij is wettelijk verplicht om de partijen te wijzen op de juridische, financiële en fiscale gevolgen van hun beslissingen: hij helpt u om de juiste juridische constructie op te zetten, alle noodzakelijke documenten te vinden, de fiscale mogelijkheden te optimaliseren en uw erfgenamen te beschermen. Dat vraagt soms de moed om emotioneel geladen onderwerpen aan te snijden.

U kunt dus bij uw notaris terecht voor advies op maat op sleutelmomenten in uw privé- en professioneel leven.

Waarom moet u een notaris inschakelen bij de aankoop van een onroerend goed?

De notaris verzorgt alle stappen vanaf de tekoopstelling van het goed, over het opmaken van de verkoopovereenkomst, tot het ondertekenen van de notariële akte. Hij doet daarvoor samen met zijn medewerkers de nodige opzoekingen en verzamelt attesten en documenten die onontbeerlijk zijn voor het verlijden van de akte. Dankzij de tussenkomst van de notaris kunnen de partijen overgaan tot een veilige en rechtsgeldige aankoop.

Wanneer moet u een notaris inschakelen?

Zo vroeg mogelijk, want hij kan u (kosteloos) advies geven over het onroerend goed dat u interesseert. Zelfs als u nog niet zeker bent te willen kopen. Zo voorkomt u juridische en financiële risico’s.

Uit welke stappen bestaat het aankoopproces?

Eerst wordt een compromis of onderhandse verkoopovereenkomst opgemaakt. Dit levert het bewijs voor de verkoper en koper-in-spe dat het contract is gesloten. Het is de basis voor de notariële akte. Hebt u een woonst gezien, maar bent u nog niet 100% zeker van de koop, dan kunt u de verkoper om een optie vragen. Daarmee belooft de verkoper om niet - binnen een korte termijn (1 à 2 weken) - aan iemand anders dan u te verkopen. Beslist u om binnen deze periode te kopen, dan lat u dit schriftelijk weten aan de verkoper. Dit noemt men het ‘lichten’ van de optie. U kunt in uw compromis ook opschortende voorwaarden laten opnemen. Daarmee kunt u uw aankoop bijvoorbeeld laten afhangen van het verkrijgen van een hypothecair krediet of van de aflevering van een stedenbouwkundige vergunning.

Hoeveel tijd neemt dat in beslag?

Tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële akte verlopen maximaal vier maanden. Binnen deze termijn moeten ook de registratierechten worden betaald.

Waarom moet er nog een akte worden verleden?

De notariële akte is een authentieke akte die rechtszekerheid verschaft. Door de overschrijving op het hypotheekkantoor wordt de verkoop ook tegenstelbaar aan derden. Dat is belangrijk. Na de hypothecaire overschrijving moeten die derden met de aankoop rekening houden. Het is dan niet langer een zaak die enkel de betrokken partijen aanbelangt.

Alvorens de notariële akte kan worden verleden, zal de notaris alle opzoekingen doen, controles uitvoeren, zorgen dat de eigendom vrij en onbelast kan worden verkocht aan de koper door na te gaan of de verkoper geen belastingen of achterstallen bij de sociale zekerheid heeft.

Het hypothecair krediet verloopt dus ook via de notaris?

Voor het ‘vestigen’ van een hypotheek is inderdaad een notariële akte noodzakelijk. De notaris zal u uitleg geven over uw rechten en plichten en kan u raad geven bij het kiezen van de juiste lening.

De notaris is dus een essentiële partner in het kader van uw vastgoedproject. Wilt u graag weten hoeveel zijn tussenkomst u gaat kosten? Lees dan 'Welke notariskosten zijn er bij de aankoop van een woning?'

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Vlaanderen zet in op energiezuinig bouwen en renoveren

Vanaf dit jaar moet elke nieuwbouwwoning in Europa Bijna-EnergieNeutraal (of BEN) zijn. In Vlaanderen wordt het energiepeil of E-peil daarom stapsgewijs aangescherpt tot E30, voortaan verplicht de norm. De Vlaamse overheid wil ook eigenaars van bestaande woningen stimuleren om energiezuinig te renoveren en stelt tegen 2050 een E-peil van maximum 60 voorop. Hoe goed doen we het in Vlaanderen? En wat krijgt u van de Vlaamse overheid in ruil voor een BEN-woning of renovatiewerken die het energiepeil drastisch verlagen?

Lees verder

Welke notariskosten zijn er bij de aankoop van een woning?

Of u nu de aankoopakte van een huis dan wel contracten met de architect, de aannemer of de bouwpromotor tekent, het is belangrijk dat uw handtekening het resultaat van een rationeel genomen beslissing is. De notaris is één van de personen die, net zoals de bankier of de fiscalist, u waardevol advies kunnen geven. Zijn raad is in principe kosteloos, maar voor de opzoekingen en notariële akten moet u wel betalen. Welke kosten mag een notaris u aanrekenen?

Lees verder

Hoeveel kost het om een huis of appartement te kopen?

Overweegt u om een huis of een appartement te kopen? Wilt u ruimer gaan wonen, neemt u ‘de grote stap’ of wilt u in bakstenen investeren? Wij zullen zeker niet proberen om u het uit het hoofd te praten. We willen u wel een idee geven van alle, soms onbekende elementen waarmee u rekening moet houden wanneer u eigenaar wilt worden van een huis of appartement in België. Want een huis kost uiteindelijk meer dan wat er op het prijskaartje staat. We luisteren stilletjes mee naar Julie en Peter, een jong koppel dat een huis wil kopen.

Lees verder

Een te renoveren huis kopen en opknappen (of slopen): waar moet u op letten?

Voor zijn eigen woning verkiest de gemiddelde Belg nog altijd nieuwbouw of toch minstens een instapklare woning. Maar uit budgettaire overwegingen en door de steeds strenger wordende bouwvereisten op het vlak van energiezuinigheid, zullen we steeds meer moeten kiezen voor een bestaande woning om ze vervolgens ingrijpend te renoveren. Voor sommige woningen baat zo’n ingrijpende energetische renovatie niet en dan is er maar één oplossing: slopen en opnieuw opbouwen. Wanneer kiezen voor het ene of het andere? Dit kan u alvast helpen om de juiste beslissing te nemen.

Lees verder

Een huis bouwen of kopen: gewikt en gewogen

Bent u van plan om in de nabije toekomst een huis te bouwen? Of denkt u eraan een huis te kopen en eventueel te renoveren? Het is een afweging die u zeker moet maken wanneer u uw woondroom wilt verwezenlijken. Veel hangt af van het budget dat u op tafel kunt leggen, maar er zijn nog andere factoren die meespelen bij de keuze tussen een huis kopen of bouwen. Met deze elementen moet u rekening houden.

Lees verder