Demografie: investeren in mensen in de wereld van morgen

Vermogen Beleggen Actueel – 26 oktober 2016

Is het u ook al opgevallen? We kunnen de laatste tijd geen krant of tijdschrift meer openslaan zonder een artikel over de evolutie van de wereldbevolking. Uit voorspellingen blijkt dat in 2050 meer dan 2,1 miljard mensen ouder dan 60 zullen zijn. In 2015 waren dat er ‘maar’ 900 miljoen. De uitdaging van de komende decennia zal dan ook zijn: hoe kunnen we daar rekening mee houden en hoe gaan we ermee om. En juist dat schept opportuniteiten op beleggingsvlak.

beleggen in demografie
De omkering van de leeftijdspiramide creëert beleggingsopportuniteiten in bepaalde sectoren. Wilt u er meer over weten? Neem contact op met uw bankagent of kijk op axabank.be.

Oud, ouder, oudst

Het onderwerp bevolkingsevolutie houdt velen bezig, niet in het minst de politici. Zij moeten immers met oplossingen komen voor het dat ouderen een steeds groter wordende groep binnen de samenleving vormen. Mensen worden ook alsmaar ouder:

  • In 2050 zullen meer dan 2.1 miljard mensen ouder dan 60 zijn.
  • Tegen 2050 stijgt de gemiddelde leeftijd van de wereldbevolking met 7 jaar van 29,5 naar 36 jaar.
  • Een groot deel van de bevolking geboren na 2000 zal een levensverwachting hebben van boven de 80 jaar.

Het zijn cijfers waar je van duizelt. Voor de beleidsmakers zal het dan ook niet gemakkelijk zijn om een pad uit te stippelen en het hoofd te bieden aan de uitdagingen van morgen.

Bekijk de grafieken van de wereldbank

Dalende geboortecijfers leidt tot overwicht senioren

Dat er meer en meer ouderen zijn, is te verklaren door de dalende geboortecijfers. Doordat er minder kinderen op de wereld komen, wordt de bevolking niet alleen gemiddeld ouder, er zijn ook nog eens minder mensen actief op de arbeidsmarkt.

En het is net die actieve bevolking die voldoende inkomsten moet genereren om pensioenen betaalbaar te houden. Altijd maar minder werkende mensen en steeds meer gepensioneerden, dat zorgt ervoor dat inkomsten en uitgaven niet meer in balans zijn.

Japan verkoopt meer pampers voor bejaarden dan voor baby’s

Dit fenomeen speelt in landen zoals Japan, Korea, maar ook dichter bij huis, in Duitsland en Italië. Zo worden er in Japan bijvoorbeeld meer pampers verkocht voor bejaarden dan voor baby’s.

In landen die traditioneel meer immigratie hebben, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, doet dit fenomeen zich veel minder voor.

Verschuiving in leeftijd schept beleggingsopportuniteiten

Maar anderzijds creëert de omkering van de leeftijdspiramide ook beleggingsopportuniteiten in bepaalde sectoren. De koopkracht van de mensen boven de 60 wordt op 15 triljoen dollar (dit is 15 met 12 nullen!) geraamd, een gigantisch hoog bedrag.

Die cijfers leiden er meer dan waarschijnlijk toe dat de uitgaven van consumenten in een aantal specifieke domeinen de komende 10 jaar zeer sterk zal stijgen.

Men schat bijvoorbeeld dat de uitgaven in de gezondheidssector met ongeveer 14% zullen stijgen, nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit) 10%, entertainment 10%, pensioenen en verzekeringen 6% (los van de overheidsuitgaven), wonen en transport beiden met 8%.

Gezondheidszorg, infrastructuur, woningbouw, media en technologie lijken de evidente sectoren die kunnen profiteren van de wijzigingen in de verhoudingen van de wereldbevolking.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om te beleggen in producten die inspelen op deze trends? Neem contact op met uw bankagent of kijk op axabank.be.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Jaarlijkse inkomsten uit beleggingsfondsen: aangeven aan de fiscus of niet?

Wellicht bent u bezig met uw belastingaangifte en vraagt u zich af of u de jaarlijkse inkomsten moet vermelden van fondsen waarin u hebt belegd. Het antwoord op die vraag? In de meeste gevallen niet. Maar er schuilt een addertje onder het gras: belastbare inkomsten gedurende het afgelopen kalenderjaar gegenereerd door beleggingsfondsen naar buitenlands recht moet u in sommige gevallen wel aangeven. Waarom dat zo is, leest u hier.

Pensioensparen: 960 of 1.230 euro?

Sinds begin dit jaar kunt u ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 960 of 1.230 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 960 of 1.230 euro pensioensparen?

Wat is beleggen in fondsen en welk beleggingsfonds past bij u?

Als u wilt beleggen, dan kunt u, afhankelijk van uw risicoappetijt, overwegen om zelf obligaties of aandelen te kopen. Of u kunt beleggen in fondsen. Wat is beleggen in een fonds nu juist? En welke soorten beleggingsfondsen bestaan er? Wij geven u graag advies over het beleggen van uw geld.

Macro-economie: hogere risicos in een economische cyclus die zijn piek bereikt

2018 is minder positief gestart dan verwacht. Een aantal macro-economische indicatoren stelden wat teleur. Bovendien steken een aantal bijkomende risico’s de kop op, zoals het politiek sentiment in Europa, de olieprijzen die de kaap van 80 US dollar weer hebben overschreden en de stijgende langetermijnrente in de Verenigde Staten.

Pensioenopbouw in België: de 4 pensioenpijlers

Het wettelijk pensioen in België ligt een stuk lager dan in onze buurlanden. Na de pensionering moet u dus rondkomen met een inkomen dat veel minder is dan toen u nog werkte. Gelukkig heeft de overheid voorzien in mogelijkheden voor een aanvullend pensioen. Hoe ziet het Belgische pensioenlandschap eruit en welke mogelijkheden hebt u om een extra pensioenkapitaal op te bouwen? Lees het in deze blog.