Demografie: investeren in mensen in de wereld van morgen

Vermogen Beleggen Actueel – 26 oktober 2016

Is het u ook al opgevallen? We kunnen de laatste tijd geen krant of tijdschrift meer openslaan zonder een artikel over de evolutie van de wereldbevolking. Uit voorspellingen blijkt dat in 2050 meer dan 2,1 miljard mensen ouder dan 60 zullen zijn. In 2015 waren dat er ‘maar’ 900 miljoen. De uitdaging van de komende decennia zal dan ook zijn: hoe kunnen we daar rekening mee houden en hoe gaan we ermee om. En juist dat schept opportuniteiten op beleggingsvlak.

beleggen in demografie
De omkering van de leeftijdspiramide creëert beleggingsopportuniteiten in bepaalde sectoren. Wilt u er meer over weten? Neem contact op met uw bankagent of kijk op axabank.be.

Oud, ouder, oudst

Het onderwerp bevolkingsevolutie houdt velen bezig, niet in het minst de politici. Zij moeten immers met oplossingen komen voor het dat ouderen een steeds groter wordende groep binnen de samenleving vormen. Mensen worden ook alsmaar ouder:

  • In 2050 zullen meer dan 2.1 miljard mensen ouder dan 60 zijn.
  • Tegen 2050 stijgt de gemiddelde leeftijd van de wereldbevolking met 7 jaar van 29,5 naar 36 jaar.
  • Een groot deel van de bevolking geboren na 2000 zal een levensverwachting hebben van boven de 80 jaar.

Het zijn cijfers waar je van duizelt. Voor de beleidsmakers zal het dan ook niet gemakkelijk zijn om een pad uit te stippelen en het hoofd te bieden aan de uitdagingen van morgen.

Bekijk de grafieken van de wereldbank

Dalende geboortecijfers leidt tot overwicht senioren

Dat er meer en meer ouderen zijn, is te verklaren door de dalende geboortecijfers. Doordat er minder kinderen op de wereld komen, wordt de bevolking niet alleen gemiddeld ouder, er zijn ook nog eens minder mensen actief op de arbeidsmarkt.

En het is net die actieve bevolking die voldoende inkomsten moet genereren om pensioenen betaalbaar te houden. Altijd maar minder werkende mensen en steeds meer gepensioneerden, dat zorgt ervoor dat inkomsten en uitgaven niet meer in balans zijn.

Japan verkoopt meer pampers voor bejaarden dan voor baby’s

Dit fenomeen speelt in landen zoals Japan, Korea, maar ook dichter bij huis, in Duitsland en Italië. Zo worden er in Japan bijvoorbeeld meer pampers verkocht voor bejaarden dan voor baby’s.

In landen die traditioneel meer immigratie hebben, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, doet dit fenomeen zich veel minder voor.

Verschuiving in leeftijd schept beleggingsopportuniteiten

Maar anderzijds creëert de omkering van de leeftijdspiramide ook beleggingsopportuniteiten in bepaalde sectoren. De koopkracht van de mensen boven de 60 wordt op 15 triljoen dollar (dit is 15 met 12 nullen!) geraamd, een gigantisch hoog bedrag.

Die cijfers leiden er meer dan waarschijnlijk toe dat de uitgaven van consumenten in een aantal specifieke domeinen de komende 10 jaar zeer sterk zal stijgen.

Men schat bijvoorbeeld dat de uitgaven in de gezondheidssector met ongeveer 14% zullen stijgen, nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit) 10%, entertainment 10%, pensioenen en verzekeringen 6% (los van de overheidsuitgaven), wonen en transport beiden met 8%.

Gezondheidszorg, infrastructuur, woningbouw, media en technologie lijken de evidente sectoren die kunnen profiteren van de wijzigingen in de verhoudingen van de wereldbevolking.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om te beleggen in producten die inspelen op deze trends? Neem contact op met uw bankagent of kijk op axabank.be.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoe is het nu eigenlijk met het zomerakkoord?

Het parlement keurde onlangs de taks op de effectenrekeningen goed. Deze taks was één van de maatregelen uit het zomerakkoord 2017, een akkoord over de begroting voor dit en volgend jaar waarin ook een aantal belangrijke fiscale hervormingen zitten. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de andere maatregelen die in dat zomerakkoord werden aangekondigd? Een stand van zaken.

Wat betekent de effectentaks concreet voor u?

In het zomerakkoord van juni 2017 kondigde de regering aan een taks op effectenrekeningen te willen invoeren. De wet op deze effectentaks werd begin februari in de Kamer gestemd. Ze wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking de dag na de publicatie. Maar wat houdt de effectentaks voor u als belegger in?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 3

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. We begonnen met de algemene economische omgeving, vorige week lag de focus op de Verenigde Staten en Europa. In deze derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

Wat is MiFID II?

Sinds 3 januari is de beleggersrichtlijn MiFID II van kracht. Deze richtlijn legt de spelregels vast die financiële instellingen moeten volgen als ze beleggingsproducten aanbieden of als ze daarover advies geven. Wat is MiFID II en waarvoor staat het?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 1

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. Beginnen doen we met de algemene economische omgeving, in het tweede deel focussen we op de Verenigde Staten en Europa. In de derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan