Donald Trump nieuwe president van de Verenigde Staten

Vermogen Actueel Beleggen – 10 november 2016

Een maand geleden leek hij nog kansloos, maar het Amerikaanse volk heeft Donald Trump verkozen tot president. Of het hernieuwde onderzoek door de FBI rond het e-mailschandaal Hillary Clinton uiteindelijk de overwinning heeft gekost, is onduidelijk. Maar Hillary stond te veel voor het bestaande establishment waarvan de Amerikaan zich de laatste tijd blijkbaar heeft afgekeerd. Trump zal dus de komende vier jaar zetelen in het Witte Huis. Wat gaat er nu gebeuren en wat zijn de gevolgen voor de USA en de wereld?

Donald Trump nieuwe prresident
Donald Trump is de nieuwe president van de Verenigde Staten.

Gematigde reactie op de financiële markten

Ondanks de peilingen die Trump de laatste twee weken opnieuw een redelijke kans gaven, hebben de markten tot het laatste moment geloofd in een overwinning van ‘de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten’. Men verwachtte dan ook een schokgolf op de financiële markten. Economen houden immers niet van onzekerheid en die heb je alleszins met Donald Trump. 

De beurzen reageerden na een eerste zeer korte emotionele  reactie verbazingwekkend rustig. De Europese beurzen openden na de overwinningsspeech, die wat meer gematigd was, en beperkten al snel de verliezen. Ze sloten de post verkiezingsdag zelfs positief af. Ook Amerika reageerde gelijkaardig met winst voor de sectoren die profiteren van de plannen van Trump zoals gezondheidssector en klassieke energieproducenten en negatief voor sectoren die daar niet van profiteren. De rente en de dollar stegen mee.

Wat deed de markten de overwinning van Trump omarmen?

Op korte termijn is het programma van Trump stimulusgericht en dat is eerder positief. Maar doordat het erg controversieel is, is het maar de vraag of het ook zal worden uitgevoerd. Zal zijn retoriek dezelfde blijven nu hij verkozen is? In zijn overwinningstoespraak was hij alvast een stuk gematigder. Bijkomend hangt de uitvoering van zijn beleid ook af van de samenstelling van het Amerikaanse parlement.

Het lijkt op een Brexit-scenario, waar in een eerste reactie de markten hevig reageren. Naarmate er meer duidelijkheid komt en een aantal onzekerheden duidelijker worden, kan de reële impact worden ingeschat en zullen de markten beter de reële situatie reflecteren. Voorlopig is de reactie vooral emotioneel en ongenuanceerd.

De hoofdlijnen van Trumps programma zoals opgevoerd tijdens de campagne

Wat wil Trump tijdens zijn ambtstermijn realiseren?

  • Op korte termijn, zelfs in de eerste 100 dagen van zijn presidentschap, wil hij twee van de belangrijkste vrijhandelsakkoorden opzeggen: het TPP-akkoord voor Stille Oceaan en het NAFTA-akkoord met Canada en Mexico om voor de USA betere deals te bedingen.
  • Een nieuwe eerlijke politiek, in Trumps woorden ‘het moeras in Washington zuiveren’ en het aantal mandaten van verkozenen in het Amerikaanse parlement beperken.
  • De subsidies aan VN tegen klimaatopwarming schrappen en fossiele brandstoffen verder ontginnen.
  • Een muur optrekken aan de grens met Mexico. De kans dat die muur er ook komt, is echter zeer klein. Het zou een investering vergen van miljarden dollars en de kans is klein dat Trump daarvoor groen licht krijgt van het parlement.
  • Strenge controles op immigratie: een verbod op moslims die uit landen komen waar terrorisme voorkomt of die in het verleden te maken hebben gehad met terrorisme.
    Trump wil ook 11 miljoen immigranten terugsturen. Dit plan zou erg duur zijn en het is praktisch moeilijk uitvoerbaar. Een deel van de Amerikaanse economie draait immers op deze goedkope arbeidskrachten en zou daardoor klappen krijgen. 
  • Trump wil niet meer automatisch optreden als scheidsrechter in buitenlandse conflicten. Hij gelooft ook niet meer in de NAVO, dat hij een overblijfsel vindt van de Koude Oorlog, en wil bondgenoten niet meer bijspringen mochten die aangevallen worden. Hij is ook van plan om toenadering te zoeken tot Poetin.
  • Trump wil ook ‘Obamacare’ en de subsidies voor gezondheidsklinieken afschaffen en het homohuwelijk opnieuw verbieden. Hiervoor zou hij een vijfde conservatieve rechter moeten aanstellen bij het Hooggerechtshof.
  • Een forse belastingverlaging, vooral voor hogere inkomens en bedrijven en geen verhoging van het minimumloon.

Wat betekent dit op economisch vlak?

Op economisch vlak wil Trump zwaar inzetten op infrastructuur en 1.000 miljard dollar investeren. Dit zou het bruto binnenlands product naar boven halen, iets wat op korte termijn niet per definitie negatief is. Maar op langere termijn is er twijfel over de betaalbaarheid omdat dit de schulden opnieuw sterk de hoogte in zou sturen.

Verder wil hij een meer protectionistisch beleid voeren. Ook dit zal niet onmiddellijk negatieve effecten hebben, maar op termijn kan dit een zware belemmering vormen voor de Amerikaanse bedrijven.

De conclusie: wait and see

Het Amerikaanse volk heeft gekozen en hun beslissing moet worden gerespecteerd. Op het eerste gezicht lijkt dit uit te draaien op een negatief scenario. Maar zal Trump de soms zeer opportunistische uitspraken ook omzetten in daden? Het congres zal ongetwijfeld zijn wilde dadendrang proberen te beteugelen. Welke richting het uitgaat, zal in de komende weken en maanden duidelijk worden.

‘America First’ samengevat op één pagina

America First

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Onafhankelijk en niet-onafhankelijk beleggingsadvies: wat is het verschil?

De nieuwe Europese beleggersrichtlijn MiFID II, die sinds begin dit jaar van kracht is, voert een nieuw begrip in: onafhankelijk beleggingsadvies. Bijgevolg is er ook niet-onafhankelijk beleggingsadvies. Wat is het onderscheid? En is onafhankelijk beleggingsadvies beter dan niet-onafhankelijk beleggingsadvies of is er geen verschil?

Wat is een beleggersprofiel?

Banken moeten uw beleggersprofiel bepalen voordat ze u beleggingsadvies mogen geven of beleggingsproducten aanbieden. Maar wat is een beleggersprofiel eigenlijk en hoe en waarom wordt het opgesteld?

Hoe is het nu eigenlijk met het zomerakkoord?

Het parlement keurde onlangs de taks op de effectenrekeningen goed. Deze taks was één van de maatregelen uit het zomerakkoord 2017, een akkoord over de begroting voor dit en volgend jaar waarin ook een aantal belangrijke fiscale hervormingen zitten. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de andere maatregelen die in dat zomerakkoord werden aangekondigd? Een stand van zaken.

Wat betekent de effectentaks concreet voor u?

In het zomerakkoord van juni 2017 kondigde de regering aan een taks op effectenrekeningen te willen invoeren. De wet op deze effectentaks werd begin februari in de Kamer gestemd. Ze wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking de dag na de publicatie. Maar wat houdt de effectentaks voor u als belegger in?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 3

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. We begonnen met de algemene economische omgeving, vorige week lag de focus op de Verenigde Staten en Europa. In deze derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan