Successies: het duolegaat, met uitsterven bedreigd in Vlaanderen

Vermogen Beleggen Fiscaliteit Gezin – 22 november 2019

Wie een geldsom wil nalaten aan een ver familielid of een vriend en erfbelasting wil vermijden, kan gebruikmaken van het duolegaat. Bij testament worden er naast een vriend of familielid ook één of meerdere goede doelen aangeduid. Deze liefdadigheidsinstelling betaalt dan alle erfbelasting. De Vlaamse regering heeft echter beslist om vanaf 2021 het duolegaat af te schaffen. Een woordje uitleg.

Het duolegaat: een win-winsituatie

duolegaat 
Het duolegaat, een winnende combinatie maar op termijn met uitsterven bedreigd in Vlaanderen.

Wanneer we denken aan een nalatenschap, erfenis of testament, denken we onmiddellijk aan de erfbelasting die zal worden geheven op het bedrag dat we met zoveel geduld hebben opgebouwd voor onze naasten.

Hoe verder de verwantschapsband, hoe hoger de erfbelasting. Momenteel variëren de tarieven, afhankelijk van het bedrag dat wordt nagelaten aan een ver familielid of vriend:

  • van 25% tot 55% in Vlaanderen;
  • van 30% tot 80% in Wallonië;
  • van 40% tot 80% in Brussel.

Maar wist u dat het mogelijk is om een geldsom na te laten aan iemand buiten uw familie of een ver familielid, zonder dat die belast wordt?

Hoe? Door een deel van uw erfenis af te staan aan een liefdadigheidsinstelling, die u vooraf hebt aangewezen. Bijvoorbeeld het Rode Kruis.

Dit systeem van duolegaat is vooral populair bij mensen die geen naaste verwanten, zoals een partner of kinderen hebben.

Hoe werkt het duolegaat?

U duidt via testament de persoon en de liefdadigheidsinstelling van uw keuze aan. Die instelling zorgt voor alle administratieve formaliteiten en betaalt de erfbelasting:

  • tegen een voorkeurstarief (dat verschilt naargelang de gewesten, in Vlaanderen bedraagt het 8,5 % voor alle verenigingen) voor het bedrag dat u eraan toekent;
  • tegen het tarief dat van kracht is voor het bedrag dat aan de door u gekozen persoon is beloofd.

Uw vriend of nichtje betaalt dus geen successierechten.

Te vermijden valkuilen bij een duolegaat

Uiteraard moet u zich er vooraf van vergewissen dat:

  • de begunstigde (een neefje bijvoorbeeld) er belang bij heeft ten opzichte van een belasting op de hele erfenis;
  • de vereniging de kosten eruit kan halen nadat ze de volledige erfbelasting heeft betaald.

Het duolegaat: op termijn met uitsterven bedreigd in Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft aangegeven dat ze van plan is om dit voordeel af te schaffen in 2021 omdat ze het niet eerlijk vindt en gelijkstelt met fiscale planning, wat vooral door vermogende mensen wordt gebruikt.

Geen paniek: op het ogenblik dat we dit artikel schrijven, is er nog geen enkele formele beslissing genomen over:

  • een compensatievoordeel voor liefdadigheidsinstellingen die, indien het duolegaat verdwijnt, riskeren om deze financiële steun te verliezen;
  • een verlaging van de successierechten voor verre familie en vrienden;
  • ...

De komende weken en maanden zal hier meer duidelijkheid over komen. Het heeft dus nog geen zin om uw duolegaat te laten aanpassen voordat er een concrete nieuwe regeling is.

Deze materie is dus volop in beweging. Daarom kunt u zich maar beter goed informeren bij de notaris.

Lees ook

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

De belastingaangifte: hoe minder belastingen betalen?

Juni, de zomer kan beginnen… het mooie weer verzacht enigszins de bittere pil van de belastingbrieven waar u toch altijd wat tegenop ziet. Sommigen hebben jammer genoeg weinig of geen fiscale voordelen om in te geven. Weet dan dat pensioensparen u nu een interessant fiscaal voordeel oplevert en later een aanvullend inkomen.

Lees verder

Sparen of beleggen? Eerst sparen, dan beleggen!

Wilt u starten met beleggen? Zorg er dan eerst voor dat u een veilige geldreserve voor noodgevallen achter de hand hebt. En misschien hebt u nog specifieke plannen waarvoor u ook graag wat geld aan de kant zou zetten. Hoe pakt u het aan om dat allemaal in goede banen te leiden? En welke spaar- en beleggingsformules zijn geschikt voor uw plannen op korte, middellange en lange termijn?

Lees verder

Bereid nu al uw nalatenschap voor... voor later (2)

Nieuw artikel over dit universeel en tegelijk heel persoonlijk thema: de overdracht van uw vermogen wanneer u er niet meer bent. Om ervoor te zorgen dat uw erfgenamen zo weinig mogelijk financiële problemen hebben, op het vlak van erfbelasting, erfplanning, schenkingsrechten...

Lees verder

Inspelen op de beurzen kan ook eenvoudig

De markten kunnen soms vrij stabiel lijken, en dan weer erg volatiel door nieuw economisch nieuws, dalende olieprijzen of andere gebeurtenissen. Dan stelt zich de vraag: wat nu? Wanneer u belegt in flexibele fondsen, hoeft u die vraag misschien niet te beantwoorden. Want deze fondsen trachten maximaal in te spelen op kansen die de markten bieden wanneer ze stijgen en het risico op verlies van kapitaal te beperken wanneer ze dalen.

Lees verder

Hoe omgaan met uw spaargeld tegen de achtergrond van de Covid-19-gezondheidscrisis?

Als gevolg van een uitzonderlijke en onvoorziene situatie zijn de financiële markten sinds eind februari aanzienlijk gedaald en zullen op korte termijn volatiel blijven. De gezondheidscrisis die we doormaken is ongekend en de uitkomst onzeker. Na het buitengewone jaar 2019 wordt de waarde van beleggingen thans ondermijnd. Hier volgen de beste manieren om deze tumultueuze periode het hoofd te bieden.

Lees verder