Hoe gezond was de economie in november 2021?

Vermogen Corona Actueel – 08 december 2021

Hoewel de conjunctuur in november over het algemeen een positief verloop kende, leidde een heropleving van de Covid-19-epidemie in Europa opnieuw tot strengere maatregelen. De vrees voor een mogelijke vijfde golf werd versterkt door de opkomst van de Omicron-variant in Zuid-Afrika, die zich daar al aan het verspreiden is, met nog onzekere gevolgen. De inflatie bleef overal hoog, waardoor de tijdelijke aard ervan in twijfel wordt getrokken, wat de centrale bankiers er dan weer toe aanzet om hun toon te wijzigen en actie te ondernemen.

Een solide november voor de Verenigde Staten

macro-economie 
Omicron- variant, inflatie ... Centrale banken schieten in actie.

In de VS is de groei van het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal herzien van +2,0% (op jaarbasis) tot +2,1%. De ISM-index voor de dienstensector (die de ontwikkeling van de omstandigheden in de verwerkende industrie weergeeft) bereikte in oktober een recordhoogte van 66,7. De industriële productie veerde op met +1,6%, na de terugval van -1,3% in september . In oktober kwamen er ook 531.000 banen bij. De werkloosheid daalde van 4,8% tot 4,6%. Het wekelijkse aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkeringen kwam in november uit op 199.000, het laagste peil sinds 1969.

De inflatie is in oktober gestegen tot 6,2%, dat is dan weer het hoogste niveau in 30 jaar. Het begrotingsbureau van het Congres (CBO) schatte dat de begrotingsmaatregelen van Biden in totaal op 1,6 miljard dollar uitgaven zouden uitdraaien, wat het begrotingstekort op 367 miljard dollar zou brengen.

Het Amerikaanse Federal Open Market Committee (FOMC) had aangekondigd dat de vermindering van activa-aankopen medio november zou kunnen beginnen. Eind november beschreef Jerome Powell, de pas herbenoemde voorzitter van de Fed (centrale bank van de VS), de inflatie dan weer als een ‘voorbijgaand’ fenomeen en stelde hij dat de vermindering van de aankopen zou kunnen worden versneld.

Eurozone: werkgelegenheid neemt toe

In de eurozone bleef de Purchasing Managers' Index (PMI) van november uitgesproken expansief (diensten 56,6, verwerkende industrie 58,4). De industriële productie bleef dalen (-0,2% in september), net zoals de omzetvan de detailhandel (-0,3% in september). De voorlopige inflatie-index voor de eurozone bedroeg eind november +4,9% over twaalf maanden, het hoogste niveau dat door Eurostat is geregistreerd sinds de invoering van de euro.

De werkgelegenheid bleef verbeteren, met een werkloosheidscijfer van 7,4% in september. In Duitsland werd het regeringsakkoord tussen de SPD, de Groenen en de FDP bekendgemaakt.

Verenigd Koninkrijk: inflatie en politieke spanningen

In Groot-Brittannië kwam de PMI voor de dienstensector in november uit op 58,6, terwijl de verwerkende industrie sterk bleef met 58,2. Het bbp is in het derde kwartaal met 1,3% gegroeid. In oktober bereikte de inflatie met 4,2% het hoogste peil in tien jaar. De werkloosheid is in september gedaald tot 4,3%. De Bank of England verraste door haar belangrijkste rentetarief op 0,1% te houden, maar kondigde vervolgens aan dat er nog steeds een verscherping op til was.

Premier Boris Johnson dreigde opnieuw met artikel 16 van het Noord-Ierse Protocol, terwijl drenkelingen in het Kanaal de spanningen met Frankrijk over migranten weer deden oplopen.

Japan: nieuw regeringsplan

In Japan overschreed de PMI van oktober voor het eerst sinds januari de drempel van 50, waarbij de index voor de verwerkende industrie stabiel bleef op 53,2. Het indexcijfer van de producentenprijzen is in oktober met 1,2% gestegen. De bbp-cijfers voor 3Q waren teleurstellend (-0,8% op kwartaalbasis).

De regering lanceerde een nieuw plan van 56 miljard yen (10% van het BBP). De begunstigden: bedrijven die door de crisis zijn getroffen.

Industriële groei hervat in China

In China is de industriële productie weer gaan groeien dankzij het einde van de elektriciteitstekorten en de hausse in de mijnbouw. De inflatiedruk hield aan doordat de brandstof- en voedselprijzen stegen.

Het monetaire beleidsrapport over het derde kwartaal gaf subtiele signalen dat de People's Bank of China (de Centrale Bank van de Volksrepubliek China) de groei meer ging steunen.

Opkomende landen: stijgende inflatie en dalende groei

Veel centrale banken van groeilanden verhoogden de rente omdat de inflatie overal tekenen van versnelling vertoonde. Turkije viel opnieuw op met een renteverlaging van 1% tot 15%, waardoor haar munt een vrije val maakte. De groei van het bbp (bruto binnenlands product) vertraagde in het derde kwartaal over het algemeen, als ze al niet kromp (Maleisië en Thailand).

Artikel opgesteld op basis van de beschikbare informatie op 2 december 2021.

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Geen erfbelasting op 150% van de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen

Kinderen die de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen op naam van de langstlevende ouder laten staan, moeten in Vlaanderen voortaan geen erfbelasting meer betalen op deze tegoeden bij het overlijden van die langstlevende ouder. Of deze maatregel ook zal worden overgenomen door de belastingdienst van het Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest, valt nog af te wachten.

Lees verder

Hoge inflatie in mei 2022, en wat als die blijft duren?

De inflatie blijft zorgwekkend in mei 2022, waarbij het lange tijd aanhouden ervan de vrees aanwakkert dat de inflatieverwachtingen niet langer verankerd zullen zijn. Tegen deze achtergrond hebben de centrale banken weinig alternatieven, vooral in de VS en het Verenigd Koninkrijk. In de eurozone houdt de economische activiteit goed stand, maar de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar worden somberder, ook al zal de ECB waarschijnlijk twee renteverhogingen doorvoeren in juli en september.

Lees verder

De invloed van uw gedrag op uw beleggingen

De hoge inflatie, de geopolitieke spanningen, de hoge volatiliteit op de beurzen, … Het zijn de stresserendste tijden voor een belegger sinds de laatste inkrimping van de economie die door de financiële crisis van 2008 in gang is gezet. Elke belegger die in de jaren 2008-2010 een portefeuille aanhield, zal zich de ongerustheid en de inadequate reacties van veel beleggers in die tijd herinneren. We leggen uit hoe u dergelijke reacties vermijdt en hoe u er het best mee omgaat.

Lees verder

Beleggen op lange termijn: hoe lang duurt lang?

Wie wil beleggen, kan rekenen op raad in overvloed. Zoals: ‘Investeer alleen geld dat u kunt missen’. Of: ‘Beleggen doet u op lange termijn’. Maar hoe lang is die ‘lange termijn’ dan eigenlijk? En hoe vermijdt u dat uw geld jarenlang tot stilstand komt na een dip in de financiële markten? Twee tips om de grillen van de beurzen tegen te gaan.

Lees verder

Conflict in Oekraïne: economie onder druk in april 2022

De oorlog sleept in al zijn gruwelijkheid aan op 2000 kilometer van onze grenzen, met tal van slachtoffers en onnoemelijk menselijk leed. Ook onze economieën hebben te lijden onder dit conflict, en dat weegt met name op het vertrouwen van de Europese huishoudens. De centrale banken zetten een beleid op om de inflatie onder controle te houden. Een blik op de economische wereld in een gespannen context.

Lees verder