Hoe gezond was de economie in november 2021?

Vermogen Corona Actueel – 08 december 2021

Hoewel de conjunctuur in november over het algemeen een positief verloop kende, leidde een heropleving van de Covid-19-epidemie in Europa opnieuw tot strengere maatregelen. De vrees voor een mogelijke vijfde golf werd versterkt door de opkomst van de Omicron-variant in Zuid-Afrika, die zich daar al aan het verspreiden is, met nog onzekere gevolgen. De inflatie bleef overal hoog, waardoor de tijdelijke aard ervan in twijfel wordt getrokken, wat de centrale bankiers er dan weer toe aanzet om hun toon te wijzigen en actie te ondernemen.

Een solide november voor de Verenigde Staten

macro-economie 
Omicron- variant, inflatie ... Centrale banken schieten in actie.

In de VS is de groei van het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal herzien van +2,0% (op jaarbasis) tot +2,1%. De ISM-index voor de dienstensector (die de ontwikkeling van de omstandigheden in de verwerkende industrie weergeeft) bereikte in oktober een recordhoogte van 66,7. De industriële productie veerde op met +1,6%, na de terugval van -1,3% in september . In oktober kwamen er ook 531.000 banen bij. De werkloosheid daalde van 4,8% tot 4,6%. Het wekelijkse aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkeringen kwam in november uit op 199.000, het laagste peil sinds 1969.

De inflatie is in oktober gestegen tot 6,2%, dat is dan weer het hoogste niveau in 30 jaar. Het begrotingsbureau van het Congres (CBO) schatte dat de begrotingsmaatregelen van Biden in totaal op 1,6 miljard dollar uitgaven zouden uitdraaien, wat het begrotingstekort op 367 miljard dollar zou brengen.

Het Amerikaanse Federal Open Market Committee (FOMC) had aangekondigd dat de vermindering van activa-aankopen medio november zou kunnen beginnen. Eind november beschreef Jerome Powell, de pas herbenoemde voorzitter van de Fed (centrale bank van de VS), de inflatie dan weer als een ‘voorbijgaand’ fenomeen en stelde hij dat de vermindering van de aankopen zou kunnen worden versneld.

Eurozone: werkgelegenheid neemt toe

In de eurozone bleef de Purchasing Managers' Index (PMI) van november uitgesproken expansief (diensten 56,6, verwerkende industrie 58,4). De industriële productie bleef dalen (-0,2% in september), net zoals de omzetvan de detailhandel (-0,3% in september). De voorlopige inflatie-index voor de eurozone bedroeg eind november +4,9% over twaalf maanden, het hoogste niveau dat door Eurostat is geregistreerd sinds de invoering van de euro.

De werkgelegenheid bleef verbeteren, met een werkloosheidscijfer van 7,4% in september. In Duitsland werd het regeringsakkoord tussen de SPD, de Groenen en de FDP bekendgemaakt.

Verenigd Koninkrijk: inflatie en politieke spanningen

In Groot-Brittannië kwam de PMI voor de dienstensector in november uit op 58,6, terwijl de verwerkende industrie sterk bleef met 58,2. Het bbp is in het derde kwartaal met 1,3% gegroeid. In oktober bereikte de inflatie met 4,2% het hoogste peil in tien jaar. De werkloosheid is in september gedaald tot 4,3%. De Bank of England verraste door haar belangrijkste rentetarief op 0,1% te houden, maar kondigde vervolgens aan dat er nog steeds een verscherping op til was.

Premier Boris Johnson dreigde opnieuw met artikel 16 van het Noord-Ierse Protocol, terwijl drenkelingen in het Kanaal de spanningen met Frankrijk over migranten weer deden oplopen.

Japan: nieuw regeringsplan

In Japan overschreed de PMI van oktober voor het eerst sinds januari de drempel van 50, waarbij de index voor de verwerkende industrie stabiel bleef op 53,2. Het indexcijfer van de producentenprijzen is in oktober met 1,2% gestegen. De bbp-cijfers voor 3Q waren teleurstellend (-0,8% op kwartaalbasis).

De regering lanceerde een nieuw plan van 56 miljard yen (10% van het BBP). De begunstigden: bedrijven die door de crisis zijn getroffen.

Industriële groei hervat in China

In China is de industriële productie weer gaan groeien dankzij het einde van de elektriciteitstekorten en de hausse in de mijnbouw. De inflatiedruk hield aan doordat de brandstof- en voedselprijzen stegen.

Het monetaire beleidsrapport over het derde kwartaal gaf subtiele signalen dat de People's Bank of China (de Centrale Bank van de Volksrepubliek China) de groei meer ging steunen.

Opkomende landen: stijgende inflatie en dalende groei

Veel centrale banken van groeilanden verhoogden de rente omdat de inflatie overal tekenen van versnelling vertoonde. Turkije viel opnieuw op met een renteverlaging van 1% tot 15%, waardoor haar munt een vrije val maakte. De groei van het bbp (bruto binnenlands product) vertraagde in het derde kwartaal over het algemeen, als ze al niet kromp (Maleisië en Thailand).

Artikel opgesteld op basis van de beschikbare informatie op 2 december 2021.

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Benieuwd naar de wereld van morgen? Ontdek de 5 trends

In welke trends moet ik op lange termijn beleggen? Niet makkelijk wanneer u het niet weet. AXA Investment Managers, een vermogensbeheerder, heeft vijf tendensen binnen de zich ontwikkelende economie geïdentificeerd die waarschijnlijk zowel het tempo als het soort verandering in onze samenleving in de komende tien jaar zullen bepalen. Binnen deze tendensen nemen verschillende bedrijven de kop, zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde. Hun innovaties bieden oplossingen die een echt verschil zullen maken voor onze wereld. Kom meer te weten over deze vijf trends.

Lees verder

Terugblik op 2021: wereldwijd economisch herstel, ondanks de aanhoudende pandemie

De Covid-19-pandemie bleef ook in 2021 het nieuws overheersen. Maar dankzij de vaccinatiecampagnes zijn we kunnen afstappen van de 'stop-and-go' van de lockdowns en was een ruimere heropleving van de economie mogelijk. We kunnen dan ook stellen dat 2021 een jaar van duidelijk economisch herstel was, al hadden we te kampen met beperkingen en een zekere volatiliteit.

Lees verder

Een erfenis aanvaarden of verwerpen?

De meeste erfenissen worden aanvaard. Toch zijn er situaties waar een erfenis wordt geweigerd. Meestal is dat omdat er gedacht wordt dat er schulden zijn, soms zijn er ook psychologische redenen, of er is de vrees voor de erfbelasting. Of gewoon omdat ze geen zin hebben in rompslomp. Maar is het verwerpen van een erfenis definitief? En bestaat er een tussenoplossing tussen aanvaarden en verwerpen?

Lees verder

Dit moet u weten over de nieuwe taks op de effectenrekening

De nieuwe effectentaks is op 26 februari 2021 in werking getreden.  Het gaat om een taks van 0,15% die wordt geheven op een effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro. De inning, aangifte en betaling daarvan gebeurt door de bank – als tussenpersoon - en zal in het najaar voor de eerste keer plaatsvinden.

Lees verder