Economie: naar een versnelling van de wereldwijde economische groei?

Vermogen Actueel Beleggen – 15 juni 2017

Hoe zal de economie evolueren in 2017? Waarnemers verwachten over het algemeen een vrij gunstige economische omgeving met een versnelling van de wereldwijde groei, vooral dankzij de Verenigde Staten en de opkomende economieën. Dit leidt tot ruimere winstmarges en groeiende winsten in de bedrijven. 

Langzaam toenemende inflatie

economische groei

Ondertussen zijn we van mening dat de inflatie langzaamaan kan toenemen. In eerste instantie in de VS, waar er weinig werkloosheid is. De druk op de lonen kan verhogen waardoor de consumptie aantrekt. De Amerikaanse centrale bank zal daardoor het pad verder zetten om de rentevoeten geleidelijk aan op te trekken.

In Europa zal de Europese Centrale Bank daarentegen niet snel geneigd zijn om de kortetermijnrentevoeten te verhogen. De politiek om voortdurend obligaties op te kopen en daardoor nieuwe liquiditeiten te creëren, zal nog een tijdje voortgaan. In de cijfers zien we een gestage, gematigde economische groei en ook de enquêtes die het vertrouwen van de ondernemers meten, tonen een toenemend vertrouwen.

Toch verwachten we dat in het najaar mogelijk de eerste signalen door de ECB worden gegeven dat de strategie om de rente extreem laag te houden, aan wijziging toe is.

We verwachten dat in het najaar mogelijk de eerste signalen door de ECB worden gegeven dat de strategie om de rente extreem laag te houden, aan wijziging toe is. 

Politieke risico’s leiden niet tot significante stress op de markten

In Europa is de politieke onzekerheid lange tijd als een schaduw boven de financiële markten blijven hangen, met de brexit en verkiezingen in verschillende Europese landen voorop. Maar de verkiezingsuitslagen in Nederland en Frankrijk, waar Emmanuel Macron met een ruime meerderheid zijn politiek project zal kunnen uitvoeren, hebben de markten gesterkt in hun vertrouwen. In het najaar trekken de Duitsers wel nog naar de stembus, en het is de verwachting dat daar de grote coalitie tussen de CDU van Angela Merkel en de SPD van Martin Schulz, de vroegere voorzitter van het Europees Parlement, zal kunnen worden voortgezet.

En zelfs de brexit en de onverwachte verkiezingsuitslag in het Verenigd Koninkrijk lijkt de markten voorlopig niet te beroeren. Het Britse pond verloor wel flink aan waarde t.o.v. de euro. Door het zwakkere pond worden de prijzen van ingevoerde producten duurder. Dit kan leiden tot een hogere inflatie en bijgevolg ook een hogere langetermijnrente. Voor Britse multinationals, genoteerd op de beurs, kan die zwakke munt een goede zaak zijn, want zij halen hun inkomsten in andere munten. Hun winsten kunnen m.a.w. stijgen. Maar toenemende onzekerheid of de Britten nu afstevenen op een  harde, een softe, dan wel een chaotische brexit kan fel wegen op het investeringsklimaat en het sentiment van de beleggers.

Wat zijn de gevolgen voor de diverse activaklassen

Wat aandelen betreft verwachten we dat de sterkere winsten van de bedrijven zich vertaalt in een positieve, maar toch matige performance. Het niveau van de waarderingen op de beurs is niet overtrokken duur en het marktsentiment blijft positief.

  • Met het oog op de toekomst geven we een groter gewicht aan de eurozone: de macro-economische cijfers verbeteren, het politiek risico is afgenomen en bedrijfswinsten toonden een stijging van 20 % op jaarbasis in het eerste kwartaal.
  • Opkomende landen: het groeimomentum neemt toe en de markten zijn relatief goedkoop.
  • In de VS stellen de macrocijfers wat teleur maar de winstgroei versnelt duidelijk in het laatste kwartaal.

Staatsobligaties van kernlanden uit de eurozone zijn eerder duur. De langetermijnrentes kunnen geleidelijk aan en licht stijgen, in functie van inflatieverwachtingen, economische groei en de politiek van centrale banken om naar meer ‘normale ‘ rentevoeten te gaan. Fondsbeheerders prefereren obligaties die gelinkt zijn aan inflatie en ook obligaties van groeilanden.

Bedrijfsobligaties blijven een alternatief, maar binnen het obligatiegedeelte van een portefeuille gaan we uit van een relatief beter prestatie – een ‘outperformance’ – van hoogrentende obligaties.

Bron: AXA Investment Managers

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 1

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. Beginnen doen we met de algemene economische omgeving, in het tweede deel focussen we op de Verenigde Staten en Europa. In de derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 3

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. We begonnen met de algemene economische omgeving, vorige week lag de focus op de Verenigde Staten en Europa. In deze derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

Wat is MiFID II?

Sinds 3 januari is de beleggersrichtlijn MiFID II van kracht. Deze richtlijn legt de spelregels vast die financiële instellingen moeten volgen als ze beleggingsproducten aanbieden of als ze daarover advies geven. Wat is MiFID II en waarvoor staat het?

Hoe is het nu eigenlijk met het zomerakkoord?

Het parlement keurde onlangs de taks op de effectenrekeningen goed. Deze taks was één van de maatregelen uit het zomerakkoord 2017, een akkoord over de begroting voor dit en volgend jaar waarin ook een aantal belangrijke fiscale hervormingen zitten. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de andere maatregelen die in dat zomerakkoord werden aangekondigd? Een stand van zaken.

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 2

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. We begonnen met de algemene economische omgeving, volgende week belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen. Maar nu focussen we op de Verenigde Staten en Europa.

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan