Economie: tussen herstel en onzekerheid

Vermogen Beleggen Actueel – 28 maart 2017

Het kan vriezen, het kan dooien … aan het begin van de lente, met nog maar een kleine kans op vorst, misschien een vreemde uitspraak. Maar op de financiële markten is dat nu net de situatie waarin we ons al een tijdje bevinden: op een scharnierpunt tussen economische groei en risico’s die de markten in hun greep houden. Met de verkiezingen in verschillende Europese landen voorop.

macro-ecomomie

Hinken op twee gedachten?

De wereldeconomie is langzaamaan aan het herstellen. Europa kan economische groeicijfers voorleggen, de Verenigde Staten blijven het economisch goed doen, en de Chinese economie presteert iets minder, maar nog altijd beter dan verwacht.

Maar anderzijds loeren er risico’s om de hoek, waardoor sommige internationale beleggers aarzelen: vooral de verkiezingen in verschillende Europese Landen. De markten hebben de parlementsverkiezingen in Nederland goed doorstaan, maar later dit voorjaar volgen de Franse presidentsverkiezingen. En in Duitsland trekken ze eind september naar de stembus om een nieuw parlement en nieuwe regering te kiezen.

Europa: duidelijk in betere doen, maar onzekerheid op politiek vlak

Europa is economisch goed op weg, maar er liggen wellicht wat obstakels op het pad. De werkloosheid staat op het laagste peil van dit decennium, de consumptie en de investeringen door bedrijven groeien. De stemming is dan ook goed. De PMI indicator die vorige week uitkwam en die polst naar de verwachtingen van aankoopdirecteuren, stijgt opnieuw, wat wijst op een blijvend groeiende economie. Peter Praet, de hoofdeconoom van de ECB, spreekt over de beste vooruitzichten in jaren. Ook de beurzen blijven het goed doen en dat was in het eerste kwartaal niet anders.

De ECB blijft dit herstel ondersteunen door een soepel monetair beleid. Door de positieve cijfers werd er even gespeculeerd over een snellere afbouw van de steun of een rentestijging, maar die geruchten werden snel de kop ingedrukt. De inflatie, lang het zorgenkind van de centrale bankiers omwille van het te lage niveau, verbaast in 2017 met een vrij sterke stijging. Voorlopig is dit nog geen reden tot ongerustheid, maar met een blijvend lage rente is die ontwikkeling voor spaarders minder gunstig, zeker als de tendens aanhoudt.

"Europa is economisch goed op weg, maar er liggen wellicht obstakels op het pad.”

Maar politieke onzekerheid blijft als een schaduw boven de Europese markten hangen. Met twee zware verkiezingen in het verschiet, op 22 april en 7 mei voor Frankrijk en in september voor Duitsland, blijft er een factor van onzekerheid in de markt zitten.

De recente verkiezingsuitslag in Nederland wakkerde wel opnieuw de hoop aan op stabiele verkiezingen bij deze Europese zwaargewichten. In Frankrijk lijkt de steun voor de extreemrechtse kandidaat Le Pen in ieder geval wat af te kalven, terwijl Emmanuel Macron meer en meer bijval lijkt te krijgen. En ook de Brexit kan nog voor onzekerheid zorgen, hoewel dit vandaag de markten iets minder beroert.

Verenigde Staten: economie op kruissnelheid

In de Verenigde Staten blijft de economie op kruissnelheid draaien met een zeer lage werkloosheid, een stijgend consumentenvertrouwen en een hogere industriële productie. Die goede cijfers ondersteunen de groei en - dankzij of ondanks het Trump-effect - is de stemming op de financiële markten nog altijd vrolijk.

De rente werd in december en in maart telkens met 0,25% verhoogd en de markt rekent nog op twee renteverhogingen dit jaar. Yanet Yellen, hoofd van de centrale bank, beklemtoonde dat ze niet sneller wil gaan, ondanks het feit dat de economische cijfers dit zouden toelaten. Men wil uiteraard te allen prijze vermijden dat de afbouw van de stimuli de economie te negatief zou beïnvloeden. En ondanks het feit dat de Amerikaanse economie nu al een tijdje in goeden doen is, lijkt de positieve sfeer aan te houden.

Het Trump-beleid zet natuurlijk vraagtekens bij de toekomst. Maar in de mate dat de groei aanhoudt, ligt men daar blijkbaar op korte termijn niet veel wakker van.

"Het Trump-beleid zet natuurlijk vraagtekens bij de toekomst. Maar op korte termijn liggen de beurzen daar niet veel wakker van."

China: van een exportgericht naar een consumptiemodel

Een andere regio die zeer bepalend is voor de wereldeconomie is uiteraard China. Dat land is al een tijdje bezig om zijn economie om te vormen en van een exportgericht industrieel land te evolueren naar meer interne groei en consumptie. Heel wat waarnemers vreesden voor een harde landing die het land en zijn economie pijn zouden doen. Nu lijkt het duidelijk dat de Chinese leiders de touwtjes strak in handen hebben en de Chinese motor op toerental houden.

Ook de andere Emerging Markets lijken een positiever beeld te tonen met een lichte verbetering in Emerging Europa en Latijns-Amerika.

Onze verwachtingen

Qua asset allocatie lijken aandelen een voordeel te geven ten opzichte van obligaties. Onze voorkeur gaat daarom uit naar activa die gevoelig zijn voor economische groei zoals aandelen, ondanks de al hoge waarderingen op sommige markten, en in beperkte mate high yield obligaties (obligaties die een hoge rente opleveren), met een overweging van de markten met de redelijkste waarderingen (Europa, groeilanden). Door de politieke risico’s kan snel schakelen nodig zijn, waardoor we een voorkeur geven aan flexibele oplossingen.

Zijn de beurzen nu niet te duur? Niet noodzakelijk. De aandelenwaarderingen schatten de toekomstige winsten in. Om te kijken hoe duur de beurzen staan, wordt er gekeken naar de koers-winstverhouding: welke prijs plakt er op een aandeel in verhouding tot zijn winst. Als we dit op lange termijn bekijken, staan de aandelenwaarderingen iets boven het historisch gemiddelde. Dit is normaal in de mate dat de winsten ook volgen.

Samengevat: De dooi lijkt te zijn ingezet, de lente is daar, maar laat ons de IJsheiligen niet vergeten die toevallig … kort na de Franse verkiezingen vallen.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Onafhankelijk en niet-onafhankelijk beleggingsadvies: wat is het verschil?

De nieuwe Europese beleggersrichtlijn MiFID II, die sinds begin dit jaar van kracht is, voert een nieuw begrip in: onafhankelijk beleggingsadvies. Bijgevolg is er ook niet-onafhankelijk beleggingsadvies. Wat is het onderscheid? En is onafhankelijk beleggingsadvies beter dan niet-onafhankelijk beleggingsadvies of is er geen verschil?

Wat is een beleggersprofiel?

Banken moeten uw beleggersprofiel bepalen voordat ze u beleggingsadvies mogen geven of beleggingsproducten aanbieden. Maar wat is een beleggersprofiel eigenlijk en hoe en waarom wordt het opgesteld?

Hoe is het nu eigenlijk met het zomerakkoord?

Het parlement keurde onlangs de taks op de effectenrekeningen goed. Deze taks was één van de maatregelen uit het zomerakkoord 2017, een akkoord over de begroting voor dit en volgend jaar waarin ook een aantal belangrijke fiscale hervormingen zitten. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de andere maatregelen die in dat zomerakkoord werden aangekondigd? Een stand van zaken.

Wat betekent de effectentaks concreet voor u?

In het zomerakkoord van juni 2017 kondigde de regering aan een taks op effectenrekeningen te willen invoeren. De wet op deze effectentaks werd begin februari in de Kamer gestemd. Ze wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking de dag na de publicatie. Maar wat houdt de effectentaks voor u als belegger in?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 3

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. We begonnen met de algemene economische omgeving, vorige week lag de focus op de Verenigde Staten en Europa. In deze derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan