Hoe doe ik dat, een marktanalyse maken?

Bewust ondernemen Ondernemen – 24 september 2015

Met een marktanalyse bepaalt u of er genoeg interesse is in uw product of dienst, en op welke doelgroep u zich het beste richt. U geeft daarbij een antwoord op de volgende vragen:

 1. marktgrootte
 2.  marktanalyse
   Hoe onderscheidt u zich van uw concurrenten?

  Hoeveel mogelijke klanten zijn er? Kunt u hen in groepen opdelen?

 3. doelmarkt
 4. Op welke klantengroep(en) wilt u zich richten? Wat is hun profiel?

 5. marktaandeel
 6. Hoe onderscheidt u zich van uw concurrenten? Welke evoluties op de markt hebben een weerslag op uw bedrijf?

 7. SWOT-analyse
 8. Wat zijn uw sterktes en zwaktes? Welke kansen en risico’s biedt de markt?

  • Strength: waar ben ik goed in?
  • Weaknesses: Wat zijn mijn minder sterke eigenschappen?
  • Opportunities: Welke kansen zie ik voor mijzelf?
  • Threats: welke bedreigingen zijn er voor mij?

Marketingstrategie: de ideale marketingmix?

Nu u een beter zicht hebt op de markt en uw eigen positie, kunt u uw marketingplan maken. Op basis van uw marktanalyse stemt u uw product, prijs, plaats en promotiemiddelen 'de 4 p’s' optimaal op elkaar af.

 • product
 • Wat is de meerwaarde van wat u aanbiedt? En waarom is uw product of dienst net zo geschikt voor uw doelpubliek?

 • prijs
 • Bepaal uw prijs: laag (om snel klanten aan te trekken, met het risico op een prijzenoorlog), hoog (om zo snel mogelijk winst te maken, als de klant bereid is meer te betalen) of neutraal.

 • plaats
 • Hoe en waar zult u uw product of dienst aanbieden?

 • promotie(middel)
 • Welk imago wil u nastreven? Welke kanalen gaat u inschakelen om dat imago te promoten?

Lees ook:

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Uw cashflow beheren in 4 stappen

Voor een bloeiend bedrijf is de beschikbare hoeveelheid cash het cruciale element in het financieel beheer. Maar het kan wel eens gebeuren dat u met een gat zit tussen de dag waarop u medewerkers en leveranciers moet betalen en het ogenblik waarop klanten hun facturen bij u komen vereffenen. De oplossing voor een onevenwicht tussen uitgaven en inkomsten? Cashflowmanagement!