Energiecrisis: steunmaatregel voor professionele klanten

Succesvol ondernemen Actueel Budget Lenen Optimaal werken Professioneel krediet – 30 september 2022

De energiecrisis hakt er niet alleen sterk in bij gezinnen, maar ook bij ondernemers. Waar gezinnen per overheidsmaatregel betalingsuitstel kunnen vragen op hun woonkrediet, is er niets wettelijk voorzien voor ondernemers. AXA Bank kiest ervoor onze huidige klant-ondernemers over de winter te tillen via een uitzonderlijk energie-kaskrediet.

We zijn solidair met bestaande klant-ondernemers die lijden onder de energiecrisis

Energiecrisis: AXA Bank ondersteunt haar professionele klanten
Bespreek samen met uw AXA Bankagent hoe uw onderneming de winter doorkomt.

Om u als ondernemer door de koude wintermaanden te helpen gedurende de energiecrisis, biedt AXA Bank vanaf oktober een uitzonderlijk kaskrediet aan van 6 maal de stijging in uw voorschotfactuur in vergelijking met vorig jaar. Zo zit u deze winter alleszins niet in de kou en kan u uw productiviteit aanhouden.

Het energie-kaskrediet is een tijdelijke kredietlijn van €12.500 tot €50.0000 en kan opgenomen worden gedurende een periode van 6 maanden. Het energie-kaskrediet heeft geen vooraf vastgelegde terugbetalingstermijn, geen dossierkosten en heeft bovendien een zeer gunstige rentevoet (Euribor 6maand + 1%). Na de wintermaanden bekijken we in het kader van de energiecrisis en uw persoonlijke situatie hoe de schuld wordt afgelost. 

Klik hier voor meer info over een standaard kaskrediet. Let op, dit energie-kaskrediet heeft andere voorwaarden en modaliteiten dan het standaard kaskrediet. Vraag uw AXA Bankagent voor de specifieke info.

Het energie-kaskrediet is beschikbaar voor bestaande klant-ondernemers met een actieve Account4Pro zichtrekening die voor de energiecrisis financieel gezond waren en een verschil in voorschotfactuur kunnen aantonen. U kan dit verschil aantonen a.d.h.v. een actuele voorschotfactuur en de corresponderende voorschotfactuur van het jaar voordien met betrekking tot gas, elektriciteit en/of stookolie. Het energie-kaskrediet kan aangevraagd worden tussen 3/10/2022 en 31/12/2022 en opgenomen gedurende 6 maanden. U betaalt uiteraard enkel rente op het opgenomen bedrag.

Bekijk samen met uw bankagent alle opties om de winter te overbruggen.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Leverancierskrediet of leverancierskorting: welke optie is het interessantst?

Vaak krijgt u van uw leverancier twee betalingsopties: of u betaalt direct binnen de factuurdatum of u doet een beroep op betalingsuitstel. In het eerste geval krijgt u vaak korting (leverancierskorting), in het laatste wordt u een interestkost aangerekend (leverancierskrediet). Wat is nu het beste en zijn er nog andere opties? Lees verder en verken uw opties.

Lees verder

Waarom een kredietkaart voor ondernemers gebruiken?

Twijfelt u of u een professionele kredietkaart wil aanschaffen? Voor een beperkte jaarlijkse fee kan u met de meest simpele kredietkaart zoals de Visa4pro uw bedrijfsfinanciën beter managen, uw privé-vermogen beschermen en kan u gerust op reis vertrekken. De kaart wordt maandelijks afgerekend op uw professionele zichtrekening: geen rompslomp om op tijd terug te betalen.

Lees verder

Hoge energieprijzen voor ondernemingen: hoe gaat u ermee om?

De huidige energiecrisis is niet alleen voelbaar bij gezinnen, maar zeker ook bij bedrijven. De energieprijzen zijn de voorbije maanden door het dak gegaan en als ondernemer hebt u niet altijd de mogelijkheid om deze prijsstijgingen integraal aan uw klanten door te rekenen. Dit betekent dus een aanslag op uw winstmarges. Via energiebesparende investeringen of investeringen om zelf energie op te wekken kunt u de impact op uw onderneming minimaliseren en soms zelf positief ombuigen.

Lees verder

Mogen de belastingen zomaar inzage vragen in mijn privérekeningen?

Als ondernemer krijgt u wel vaker te maken met fiscale controles. Dan mag de fiscus in principe enkel uw beroepsrekeningen inkijken, en dus niet uw privérekeningen. Maar … een vergissing is snel gebeurd. Eén verrichting die beroepshalve op een privérekening wordt gedaan, volstaat om al die rekeningen als beroepsrekeningen te beschouwen. Waardoor de fiscus het recht heeft die te controleren.

Lees verder

Maak een afspraak met uw AXA Bankagent