Energiepremies in Brussel: Renolution of revolutie?

Wonen Lenen Renoveren – 27 april 2022

De hele samenleving schiet in actie om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De gewestelijke overheden nemen verschillende maatregelen om te komen tot energieneutraliteit. Dit doen ze aan de hand van stimulansen (denk bijvoorbeeld aan de premies voor dakisolatie, renovaties, nieuwe verwarmingsinstallaties enz.) en onder meer ook door aan eigenaars van oude huizen of appartementen bepaalde verplichtingen op te leggen. Een stand van zaken voor het Brussels Gewest in 2022.

renovatiepremies Brussel
Wie op deze broodnodige premies aanspraak wil maken, moet voor, tijdens en na de renovaties nauwgezet de vooropgestelde procedures volgen.

Als u, net als de redacteur van dit artikel, al aanvragen voor energie- of renovatiepremies hebt ingediend bij de gewestelijke administraties, dan weet u dat het geen sinecure is. Tot wie moet u zich wenden, welke documenten hebt u nodig, welk bedrag mag u verwachten ... Deze 'beproevingen' die we de afgelopen jaren moesten doorstaan, lijken achter ons te liggen, onder meer omdat de overheid zich ervan bewust is dat ze ons beter moet informeren, zodat we onze woningen milieuvriendelijker kunnen maken.

Leve de Renolution in Brussel!

Het Brussels Gewest trekt een budget van 350 miljoen uit om het volgende ambitieuze plan waar te maken: in 2050 komen tot een gemiddelde energieprestatie van 100 kWh per m², dat is drie keer minder dan vandaag.

Doel van het Energie-Klimaatplan: 75% van de bestaande Brusselse gebouwen renoveren.

Brusselaars hebben er niet alleen baat bij om hun woning energiezuiniger te maken, vanaf 2030 zullen ze daartoe verplicht zijn.

Dus: beter nu in actie schieten en anticiperen op de gestaag oplopende prijs van bouwmaterialen (als er geen tekort aan is), dan het 'te moeten doen'.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal evenwel niet enkel een stok achter de deur houden (binnen een paar jaar zijn de meest vervuilende gebouwen uit den boze), maar ook kandidaten voor renovaties een duwtje in de rug geven in de vorm van de zogenoemde 'Renolution- premie'.

Vanaf nu krijgt elke Brusselaar die zijn of haar woning wil (moet) renoveren een premie en één aanspreekpunt: de overheid belooft een administratieve vereenvoudiging, want de verschillende bestaande steunmaatregelen zijn nu samengevoegd.

Renovatie: een tot in de puntjes uitgekiende beslissing!

In de praktijk voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • De energie- en renovatiepremies (isolatie, verwarming en audit) zijn samengevoegd en kunnen vanaf nu via één en hetzelfde loket worden aangevraagd.
  • Het bedrag van de premies verschilt onder meer al naargelang van de categorie van de aanvrager van de premies.
  • Vanaf nu kunt u uw aanvraag voor de 'Renolution'-premies indienen via IRISbox, het digitale loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • De aanvraag moet op het einde van de werkzaamheden worden ingediend, tot een jaar erna.
  • Hou dus alle documenten goed bij: offertes, facturen, attest van de aannemer, foto's van de werkzaamheden en betalingsbewijzen.

Als voorbereiding op uw renovatiewerkzaamheden kunt u ook de hulp inroepen van Homegrade, het advies-en begeleidingscentrum voor wie de kwaliteit van zijn of haar woning in Brussel wil verbeteren.

Voor de volledigheid moeten we het ook hebben over de groene lening voor energiekredieten van een bedrag van minstens 500 en niet meer dan 25.000 euro, tegen een JKP (jaarlijks kostenpercentage) tussen 0 en 2%, afhankelijk van uw inkomen.

Hier vindt u de lijst met de verschillende premies 2022 en een gedetailleerde gids voor elk van die premies.

Zet deze website ook zeker bij uw favorieten: renolution.brussels.

Een simulatie, dat kost niks!

Bereken uw maandelijkse aflossing voor een groene lening voor uw energiebesparende renovatiewerken.

Hebt u nog vragen of wilt u graag meer informatie om uw woning nog comfortabeler en milieuvriendelijker te maken? Neem dan contact op met uw bankagent.

Info isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, thuisbatterijen

Blijf op onze website en selecteer het type renovatie of energiezuinig materiaal:

Over de energie-/renovatiepremies in de andere gewesten:

Let op, geld lenen kost ook geld.

De renovatielening of groene lening kan een lening op afbetaling zijn, onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet, of een hypothecair krediet met een onroerende bestemming.

Kredietgever: AXA Bank Belgium nv maakt deel uit van de Crelan Groep

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Het nieuwe Vlaamse renovatiekrediet uitgelegd

Overweegt u om een woning of appartement aan te kopen in het Vlaams Gewest en bent u van plan om uw nieuwe eigendom grondig te renoveren of te slopen en opnieuw op te bouwen en op die manier energiezuiniger te maken? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor een Vlaamse renovatielening. Zo kunt u tot wel 60.000 euro lenen en genieten van rentesubsidies voor uw geplande renovatie. Ontdek aan welke voorwaarden u moet voldoen, hoe het precies zit met de rentesubsidie van de Vlaamse overheid en hoe u de renovatielening aanvraagt via AXA Bank.

Lees verder

Asbestattest: verplicht in Vlaanderen bij verkoop van woningen van vóór 2001

Bent u van plan om een woning te kopen of uw huis te verkopen? Weet dan dat, als het gebouw dateert van vóór 2001, de eigenaar daarvoor in Vlaanderen bij de verkoop een asbestattest moet kunnen voorleggen. Hoe gaat u te werk om zo’n asbestattest te verkrijgen? En hoeveel kost het? En moet dat asbest dan verwijderd worden voor het pand wordt verkocht? Alle antwoorden in deze blog.

Lees verder

De Vlaamse verzekering gewaarborgd wonen: gratis bescherming voor uw thuis

Wanneer u een hypothecair krediet afsluit voor het bouwen, kopen en/of renoveren van een woning, en aan bepaalde toetredingsvoorwaarden voldoet, dan kunt u bij de Vlaamse overheid een verzekering gewaarborgd wonen aanvragen. Deze verzekering is helemaal gratis en zal u bij plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid helpen om uw krediet verder af te betalen.

Lees verder

Hoeveel kost een architect?

Iedere architect bepaalt zelf zijn ereloon, een standaardtarief is er niet. Dat ereloon kan worden berekend volgens een percentage op de waarde van de uitgevoerde werken, het kan een forfaitair bedrag zijn of gebaseerd op een uurloon. Maar het kan ook een combinatie zijn van deze mogelijkheden.

Lees verder

Maak een afspraak bij uw AXA Bankagent