Energiepremies in Brussel: Renolution of revolutie?

Wonen Lenen Renoveren – 27 april 2022

De hele samenleving schiet in actie om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De gewestelijke overheden nemen verschillende maatregelen om te komen tot energieneutraliteit. Dit doen ze aan de hand van stimulansen (denk bijvoorbeeld aan de premies voor dakisolatie, renovaties, nieuwe verwarmingsinstallaties enz.) en onder meer ook door aan eigenaars van oude huizen of appartementen bepaalde verplichtingen op te leggen. Een stand van zaken voor het Brussels Gewest in 2022.

renovatiepremies Brussel
Wie op deze broodnodige premies aanspraak wil maken, moet voor, tijdens en na de renovaties nauwgezet de vooropgestelde procedures volgen.

Als u, net als de redacteur van dit artikel, al aanvragen voor energie- of renovatiepremies hebt ingediend bij de gewestelijke administraties, dan weet u dat het geen sinecure is. Tot wie moet u zich wenden, welke documenten hebt u nodig, welk bedrag mag u verwachten ... Deze 'beproevingen' die we de afgelopen jaren moesten doorstaan, lijken achter ons te liggen, onder meer omdat de overheid zich ervan bewust is dat ze ons beter moet informeren, zodat we onze woningen milieuvriendelijker kunnen maken.

Leve de Renolution in Brussel!

Het Brussels Gewest trekt een budget van 350 miljoen uit om het volgende ambitieuze plan waar te maken: in 2050 komen tot een gemiddelde energieprestatie van 100 kWh per m², dat is drie keer minder dan vandaag.

Doel van het Energie-Klimaatplan: 75% van de bestaande Brusselse gebouwen renoveren.

Brusselaars hebben er niet alleen baat bij om hun woning energiezuiniger te maken, vanaf 2030 zullen ze daartoe verplicht zijn.

Dus: beter nu in actie schieten en anticiperen op de gestaag oplopende prijs van bouwmaterialen (als er geen tekort aan is), dan het 'te moeten doen'.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal evenwel niet enkel een stok achter de deur houden (binnen een paar jaar zijn de meest vervuilende gebouwen uit den boze), maar ook kandidaten voor renovaties een duwtje in de rug geven in de vorm van de zogenoemde 'Renolution- premie'.

Vanaf nu krijgt elke Brusselaar die zijn of haar woning wil (moet) renoveren een premie en één aanspreekpunt: de overheid belooft een administratieve vereenvoudiging, want de verschillende bestaande steunmaatregelen zijn nu samengevoegd.

Renovatie: een tot in de puntjes uitgekiende beslissing!

In de praktijk voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • De energie- en renovatiepremies (isolatie, verwarming en audit) zijn samengevoegd en kunnen vanaf nu via één en hetzelfde loket worden aangevraagd.
  • Het bedrag van de premies verschilt onder meer al naargelang van de categorie van de aanvrager van de premies.
  • Vanaf nu kunt u uw aanvraag voor de 'Renolution'-premies indienen via IRISbox, het digitale loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • De aanvraag moet op het einde van de werkzaamheden worden ingediend, tot een jaar erna.
  • Hou dus alle documenten goed bij: offertes, facturen, attest van de aannemer, foto's van de werkzaamheden en betalingsbewijzen.

Als voorbereiding op uw renovatiewerkzaamheden kunt u ook de hulp inroepen van Homegrade, het advies-en begeleidingscentrum voor wie de kwaliteit van zijn of haar woning in Brussel wil verbeteren.

Voor de volledigheid moeten we het ook hebben over de groene lening voor energiekredieten van een bedrag van minstens 500 en niet meer dan 25.000 euro, tegen een JKP (jaarlijks kostenpercentage) tussen 0 en 2%, afhankelijk van uw inkomen.

Hier vindt u de lijst met de verschillende premies 2022 en een gedetailleerde gids voor elk van die premies.

Zet deze website ook zeker bij uw favorieten: renolution.brussels.

Een simulatie, dat kost niks!

Bereken uw maandelijkse aflossing voor een groene lening voor uw energiebesparende renovatiewerken.

Hebt u nog vragen of wilt u graag meer informatie om uw woning nog comfortabeler en milieuvriendelijker te maken? Neem dan contact op met uw bankagent.

Info isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, thuisbatterijen

Blijf op onze website en selecteer het type renovatie of energiezuinig materiaal:

Over de energie-/renovatiepremies in de andere gewesten:

Let op, geld lenen kost ook geld.

De renovatielening of groene lening kan een lening op afbetaling zijn, onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet, of een hypothecair krediet met een onroerende bestemming.

Kredietgever: AXA Bank Belgium nv maakt deel uit van de Crelan Groep

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoeveel kost een architect?

Iedere architect bepaalt zelf zijn ereloon, een standaardtarief is er niet. Dat ereloon kan worden berekend volgens een percentage op de waarde van de uitgevoerde werken, het kan een forfaitair bedrag zijn of gebaseerd op een uurloon. Maar het kan ook een combinatie zijn van deze mogelijkheden.

Lees verder

Zonnepanelen: terug van (nooit) weggeweest

Alles wordt duurder! Een uitspraak die we de voorbije jaren vaak in de mond hebben genomen. De inflatie treft alle sectoren, dus ook de energiesector, waar we niet zonder kunnen voor onze verwarming en mobiliteit. Iedereen is daarom op zoek naar advies om zijn of haar huis klimaatvriendelijk en zo energiezuinig mogelijk te maken. Zonnepanelen zijn in dat kader, naast een aantal woontrends die in andere artikelen aan bod komen, helemaal terug van weggeweest. Rondleiding met een slimme Belg als gids.

Lees verder

Hoeveel btw betaalt u op renovatiewerken?

Hoeveel btw u verschuldigd bent op renovatie- of verbouwingswerken, hangt af van de ouderdom van uw woonst. Is uw woning nog geen 10 jaar oud? Dan betaalt u op de kostprijs van de werken 21% btw. Voor woningen van meer dan 10 jaar geldt een verlaagd btw-tarief van 6% als uw woning en de renovatiewerken aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Lees verder

Thuisbatterij: voor een zelfbedruipend huis!

Aan het lijstje energiebesparende systemen zoals zonnepanelen of warmtepompen voegen we graag nog de thuisbatterij toe, voor een comfortabele, warme en energiezuinige woning. Laten we even wat dieper ingaan op deze nieuwe technologie, waarmee u de overtollige energie die door uw zonnepanelen wordt geproduceerd, kunt opslaan. Want u zit wellicht nog wel met wat vragen: is nu het moment? Is het iets voor mij? Bestaan er premies voor? Een analyse.

Lees verder

Maak een afspraak bij uw AXA Bankagent