Energiepremies in het Waals Gewest: een audit of niks!

Wonen Renoveren Lenen – 03 mei 2022

De Waalse overheid neemt verschillende maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Met premies voor dakisolatie, een nieuwe verwarmingsinstallatie enz. Om die premies te kunnen aanvragen, moet u echter eerst een audit van uw woning laten uitvoeren. Een overzicht van wat deze audit inhoudt en van de procedures die u moet volgen in het Waals Gewest.
energiepremies Waals Gewest Een gezellig en energiezuinig interieur begint met een grondige audit!

Wie heeft recht op renovatiepremies in het Waals Gewest?

Net als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn ook in Wallonië de verschillende steunmaatregelen samengevoegd. De renovatiepremie is begin 2019 samengevoegd met de energiepremie.

Als u ouder bent dan 18 jaar en een werkelijk recht bezit op uw woning (eigenaar in volle of gedeeltelijke eigendom, vruchtgebruiker, blote eigenaar ...) kunt u aanspraak maken op een financiële ruggensteun van het gewest.

Niet alleen voor de energie- en renovatieaudits, de renovatie- en isolatiewerken, maar ook voor de installatie van zonnepanelen of een warmtepomp. Beter nog: u kunt deze premies met elkaar combineren.

Uw woonpremies aanvragen in 5 stappen

  1. Uw aanspreekpunt: een erkende woningauditeur die u stap voor stap zal begeleiden. Het Gewest kan bijvoorbeeld al op voorhand een deel van deze audit financieren.

  2. U moet absoluut uw dossier bij de administratie laten registreren voor de aanvang van uw werken. Zodra de auditeur zijn of haar akkoord geeft, hebt u daarvoor vier maanden de tijd vanaf de datum van zijn of haar verslag.

  3. U krijgt … zeven jaar de tijd om uw renovatiewerken te laten uitvoeren door een aannemer van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  4. Net als voor de inwoners van Brussel raden wij u aan om al uw documenten goed bij te houden: offertes, facturen, attest van de aannemer, foto's van de werken en betalingsbewijzen. U kunt ze later gebruiken voor uw dossier bij de Waalse administratie.

  5. Als uw dossier in orde is, ontvangt u de premies.

De lijst van werkzaamheden die u kunt laten uitvoeren om uw huis duurzaam en energiezuiniger te maken, is lang. Ga naar de website van het Waals Gewest.

Premies, kostprijs van de werken en terugverdientijd: waar staat daarover info?

infografie premies renovatie

Volgens een Profacts-studie die AXA Bank in januari 2022 liet uitvoeren bij 1.000 huis- of appartementeigenaars tussen 20 en 65 jaar, weet de overgrote meerderheid van de bevraagden wat ze moeten doen om hun huis energiezuiniger te maken.

Meer dan driekwart van de respondenten heeft echter geen duidelijk zicht op de kosten, de gewestelijke en federale premies en de voordelen van de renovatiewerken om hun woning energie-efficiënter te maken. Zij zijn dus op zoek naar informatie. Hoe zit het met u?

Energietips die altijd goed van pas komen:

  • Voor de eindberekening van uw voordeel houdt het Gewest rekening met uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de premie. Uiteraard is het bedrag beperkt, namelijk tot 70% van het totaalbedrag van uw facturen. Het bedrag van de auditpremie ligt bijvoorbeeld tussen 110 en 660 euro.
  • Er is geen audit nodig als u uw verwarming wilt laten vervangen, op voorwaarde dat u tussen juni 2022 en 30 juni 2023 tot de installatie overgaat.
  • Niks houdt u tegen om een gewestelijke premie te combineren met een gemeentelijke premie: informeer hier zeker naar!

Prosumemententarief: hoe zit het daarmee?

Over de invoering van het prosumemententarief voor de eigenaars van zonnepanelen is al heel wat inkt gevloeid in Wallonië.

Dit tarief is volledig gecompenseerd door een premie die de netbeheerders in 2020 en 2021 hebben uitbetaald.

Dit jaar en volgend jaar zal dat tarief ook nog worden gecompenseerd door het Waals Gewest, maar slechts voor 54,27%. Vanaf 2024 moeten eigenaars van zonnepanelen zelf het volledige prosumententarief betalen.

Bovendien voorziet het Waals Gewest in een premie om prosumenten aan te moedigen een dubbele stroommeter aan te schaffen. Met deze meter wordt er los van elkaar gemeten hoeveel elektriciteit u van het net afneemt en hoeveel u er aan het net geeft. Vergeet niet dat deze steunmaatregel van de Waalse overheid geldt tot 31 december 2023.

Een simulatie kost niks!

Bereken uw maandelijkse aflossing voor een groene lening voor uw renovatiewerken die uw gas- en elektriciteitsfactuur zullen doen dalen.
Hebt u nog vragen of wilt u graag meer informatie om uw woning nog comfortabeler te maken? Neem dan contact op met uw bankagent.

 

Wat kunt u allemaal doen in uw woning met de energiepremies?

Blijf op onze website en selecteer het type renovatie of energiezuinig materiaal:

Over de energie-/renovatiepremies in de andere gewesten:

Let op, geld lenen kost ook geld.

De renovatielening of groene lening kan een lening op afbetaling zijn, onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet, of een hypothecair krediet met een onroerende bestemming.

Kredietgever: AXA Bank Belgium nv maakt deel uit van de Crelan Groep

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Het nieuwe Vlaamse renovatiekrediet uitgelegd

Overweegt u om een woning of appartement aan te kopen in het Vlaams Gewest en bent u van plan om uw nieuwe eigendom grondig te renoveren of te slopen en opnieuw op te bouwen en op die manier energiezuiniger te maken? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor een Vlaamse renovatielening. Zo kunt u tot wel 60.000 euro lenen en genieten van rentesubsidies voor uw geplande renovatie. Ontdek aan welke voorwaarden u moet voldoen, hoe het precies zit met de rentesubsidie van de Vlaamse overheid en hoe u de renovatielening aanvraagt via AXA Bank.

Lees verder

Asbestattest: verplicht in Vlaanderen bij verkoop van woningen van vóór 2001

Bent u van plan om een woning te kopen of uw huis te verkopen? Weet dan dat, als het gebouw dateert van vóór 2001, de eigenaar daarvoor in Vlaanderen bij de verkoop een asbestattest moet kunnen voorleggen. Hoe gaat u te werk om zo’n asbestattest te verkrijgen? En hoeveel kost het? En moet dat asbest dan verwijderd worden voor het pand wordt verkocht? Alle antwoorden in deze blog.

Lees verder

De Vlaamse verzekering gewaarborgd wonen: gratis bescherming voor uw thuis

Wanneer u een hypothecair krediet afsluit voor het bouwen, kopen en/of renoveren van een woning, en aan bepaalde toetredingsvoorwaarden voldoet, dan kunt u bij de Vlaamse overheid een verzekering gewaarborgd wonen aanvragen. Deze verzekering is helemaal gratis en zal u bij plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid helpen om uw krediet verder af te betalen.

Lees verder

Hoeveel kost een architect?

Iedere architect bepaalt zelf zijn ereloon, een standaardtarief is er niet. Dat ereloon kan worden berekend volgens een percentage op de waarde van de uitgevoerde werken, het kan een forfaitair bedrag zijn of gebaseerd op een uurloon. Maar het kan ook een combinatie zijn van deze mogelijkheden.

Lees verder

Maak een afspraak bij uw AXA Bankagent