Geen erfbelasting op 150% van de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen

Vermogen Beleggen Actueel Fiscaliteit – 14 september 2022

Kinderen die de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen op naam van de langstlevende ouder laten staan, moeten in Vlaanderen voortaan geen erfbelasting meer betalen op deze tegoeden bij het overlijden van die langstlevende ouder. Of deze maatregel ook zal worden overgenomen door de belastingdienst van het Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest, valt nog af te wachten.

Wat zegt de wetgeving?

erfbelasting gemeenschappelijke rekeningen
Het is belangrijk dat de schuld van de langstlevende ouder tegenover de kinderen duidelijk vermeld staat in de aangifte van de nalatenschap van de langstlevende.

Na het overlijden van de eerste echtgenoot zal er erfbelasting verschuldigd zijn op de helft van het geld dat op de gemeenschappelijke rekeningen staat. Tenzij er andere afspraken werden vastgelegd in bijvoorbeeld een testament of huwelijkscontract, krijgt de langstlevende ouder in principe de ene helft van het gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom op basis van het huwelijksvermogensrecht en de andere helft in vruchtgebruik op basis van het erfrecht. De kinderen erven op die helft dan de blote eigendom.

In de praktijk werd tot 150% belast

Meestal blijven de rekeningen allemaal op naam van de langstlevende echtgenoot staan waardoor de banktegoeden worden vermengd met elkaar.

Daardoor zijn de tegoeden die bij het eerste overlijden werden aangegeven niet meer individualiseerbaar en identificeerbaar. De Vlaamse Belastingdienst hanteerde in dat geval het principe dat deze volledig worden belast, tenzij de kinderen konden bewijzen dat een deel daarvan al werd belast.

Dat standpunt had belangrijke gevolgen. Wanneer de langstlevende ouder overleed, waren de kinderen (nogmaals) erfbelasting verschuldigd, op de waarde van de tegoeden die op dat moment op de rekeningen stond. De helft van de gemeenschappelijke banktegoeden werd voor een tweede maal belast waardoor er in de praktijk een belasting is van 150% van de gemeenschappelijke banktegoeden.

Voortaan geen erfbelasting meer op 150%

Het hof van beroep in Gent heeft in een arrest van 30 maart 2021 de Vlaamse belastingdienst teruggefloten voor die aanpak.

Het hof van beroep bevestigt dat er bij een overlijden van de langstlevende ouder geen erfbelasting verschuldigd is op alle banktegoeden als na het overlijden van de eerste ouder de tegoeden op de gemeenschappelijke rekeningen op naam van de langstlevende gezet worden zodat deze er volledig beschikkingsrecht over heeft.

De erfgenamen moeten na het overlijden van de langstlevende partner kunnen aantonen dat het geld op de rekening van de langstlevende partner is blijven staan en dat de verdeling van de rekening nog niet heeft plaatsgevonden. Daarom raden we aan om rekeninguittreksels zorgvuldig bij te houden. Het nadien opvragen van duplicaten van rekeninguittreksels bij de bank gaat meestal gepaard met kosten.

De Vlaamse Belastingdienst heeft zich neergelegd bij dit arrest en volgt daarmee het standpunt van het hof van beroep.

Belangrijk om te weten: sinds 1 september 2021 kunnen – mits voldoende bewijs - onterecht geïnde belastingen worden teruggevorderd bij de Vlaamse belastingdienst, ook voor overlijdens voor die datum.

Zoals reeds vermeld, is het nog afwachten of ook SPW Fiscalité en Brussel Fiscaliteit, respectievelijk de Waalse belastingdienst en de belastingdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hun standpunt zullen aanpassen rekening houdend met dit arrest.

Goed om te weten: erfrecht evolueert voortdurend. Daarom is het nuttig om u goed te informeren bij de notaris. De site notaris.be staat ook boordevol informatie.

Lees ook:

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Volgt na de inflatie een recessie? 9 vragen en antwoorden.

Tijdens de pandemie leek de stemming op de financiële markten opperbest. Nu covid stilaan naar de achtergrond verdwenen is, is de sfeer helemaal omgeslagen en slaat het pessimisme overal toe. Door de oplopende rente, de inflatie en de oorlogsdreiging hebben zowel het consumenten- als het beleggersvertrouwen zware klappen gekregen. Wat is er dan juist aan de hand? En is er licht aan het einde van de tunnel? Of loert er een recessie om de hoek? Een stand van (beurs)zaken.

Lees verder

Augustus 2022: recessies staan voor de deur

Centrale bankiers voerden hun retoriek van monetaire verkrapping op naarmate de energiecrisis in Europa een zorgwekkender wending nam. Terwijl de recessie in de VS zou kunnen ontstaan na een periode van oververhitting, zal de dreigende recessie in Europa waarschijnlijk uitsluitend te wijten zijn aan de gevolgen van de energieprijzen en de mogelijke rantsoenering tijdens de winter.

Lees verder

Maak het uzelf gemakkelijk en laat u bijstaan als u belegt

Er kruipt wel wat werk en tijd in zelf beleggen in individuele aandelen of obligaties: een goede portefeuille samenstellen, voldoende gediversifieerd, op het juiste moment handelen of net niet handelen, ... Het is niet evident. Laat u daarom bijstaan door uw AXA Bankagent.

Lees verder

Beleggen, (n)iets voor u?

Spreekt het vooruitzicht op een potentieel hoger rendement u wel aan? Maar raakt u niet wegwijs in de wereld van spaar- en beleggingsproducten? Uw bankagent is de geknipte bondgenoot!

Lees verder

Advies vragen voor uw geld: vier voordelen

De intresten op uw spaarrekening ... Niets om over naar huis te schrijven, toch? Waar kunt u naartoe om genoeg rendement proberen te behalen, zodat u over een paar jaar of bij uw pensioen de plannen kunt financieren die u zo aan het hart liggen? Hoe meer u uitstelt, hoe minder u ervan zult kunnen profiteren. Vraag nu al advies aan beleggingsspecialisten.

Lees verder

Maak een afspraak bij uw AXA Bankagent