Geen erfbelasting op 150% van de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen

Vermogen Beleggen Actueel Fiscaliteit – 17 juni 2022

Kinderen die de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen op naam van de langstlevende ouder laten staan, moeten in Vlaanderen voortaan geen erfbelasting meer betalen op deze tegoeden bij het overlijden van die langstlevende ouder. Of deze maatregel ook zal worden overgenomen door de belastingdienst van het Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest, valt nog af te wachten.

Wat zegt de wetgeving?

erfbelasting gemeenschappelijke rekeningen
Het is belangrijk dat de schuld van de langstlevende ouder tegenover de kinderen duidelijk vermeld staat in de aangifte van de nalatenschap van de langstlevende.

Na het overlijden van de eerste echtgenoot zal er erfbelasting verschuldigd zijn op de helft van het geld dat op de gemeenschappelijke rekeningen staat. Tenzij er andere afspraken werden vastgelegd in bijvoorbeeld een testament of huwelijkscontract, krijgt de langstlevende ouder in principe de ene helft van het gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom op basis van het huwelijksvermogensrecht en de andere helft in vruchtgebruik op basis van het erfrecht. De kinderen erven op die helft dan de blote eigendom.

In de praktijk werd tot 150% belast

Meestal blijven de rekeningen allemaal op naam van de langstlevende echtgenoot staan waardoor de banktegoeden worden vermengd met elkaar.

Daardoor zijn de tegoeden die bij het eerste overlijden werden aangegeven niet meer individualiseerbaar en identificeerbaar. De Vlaamse Belastingdienst hanteerde in dat geval het principe dat deze volledig worden belast, tenzij de kinderen konden bewijzen dat een deel daarvan al werd belast.

Dat standpunt had belangrijke gevolgen. Wanneer de langstlevende ouder overleed, waren de kinderen (nogmaals) erfbelasting verschuldigd, op de waarde van de tegoeden die op dat moment op de rekeningen stond. De helft van de gemeenschappelijke banktegoeden werd voor een tweede maal belast waardoor er in de praktijk een belasting is van 150% van de gemeenschappelijke banktegoeden.

Voortaan geen erfbelasting meer op 150%

Het hof van beroep in Gent heeft in een arrest van 30 maart 2021 de Vlaamse belastingdienst teruggefloten voor die aanpak.

Het hof van beroep bevestigt dat er bij een overlijden van de langstlevende ouder geen erfbelasting verschuldigd is op alle banktegoeden als na het overlijden van de eerste ouder de tegoeden op de gemeenschappelijke rekeningen op naam van de langstlevende gezet worden zodat deze er volledig beschikkingsrecht over heeft.

De erfgenamen moeten na het overlijden van de langstlevende partner kunnen aantonen dat het geld op de rekening van de langstlevende partner is blijven staan en dat de verdeling van de rekening nog niet heeft plaatsgevonden. Daarom raden we aan om rekeninguittreksels zorgvuldig bij te houden. Het nadien opvragen van duplicaten van rekeninguittreksels bij de bank gaat meestal gepaard met kosten.

De Vlaamse Belastingdienst heeft zich neergelegd bij dit arrest en volgt daarmee het standpunt van het hof van beroep.

Belangrijk om te weten: sinds 1 september 2021 kunnen – mits voldoende bewijs - onterecht geïnde belastingen worden teruggevorderd bij de Vlaamse belastingdienst, ook voor overlijdens voor die datum.

Zoals reeds vermeld, is het nog afwachten of ook SPW Fiscalité en Brussel Fiscaliteit, respectievelijk de Waalse belastingdienst en de belastingdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hun standpunt zullen aanpassen rekening houdend met dit arrest.

Goed om te weten: erfrecht evolueert voortdurend. Daarom is het nuttig om u goed te informeren bij de notaris. De site notaris.be staat ook boordevol informatie.

Lees ook:

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoe beleggen? Regelmatig

Is er een ideaal moment om te beleggen? Dat is de hamvraag voor zowel ervaren als beginnende beleggers. Laten we deze vraag proberen te beantwoorden door verschillende beleggingsoplossingen te bekijken voor wie op zoek is naar potentieel rendement, naast een voldoende grote spaarreserve voor onverwachte uitgaven.

Lees verder

Hoge inflatie in mei 2022, en wat als die blijft duren?

De inflatie blijft zorgwekkend in mei 2022, waarbij het lange tijd aanhouden ervan de vrees aanwakkert dat de inflatieverwachtingen niet langer verankerd zullen zijn. Tegen deze achtergrond hebben de centrale banken weinig alternatieven, vooral in de VS en het Verenigd Koninkrijk. In de eurozone houdt de economische activiteit goed stand, maar de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar worden somberder, ook al zal de ECB waarschijnlijk twee renteverhogingen doorvoeren in juli en september.

Lees verder

De invloed van uw gedrag op uw beleggingen

De hoge inflatie, de geopolitieke spanningen, de hoge volatiliteit op de beurzen, … Het zijn de stresserendste tijden voor een belegger sinds de laatste inkrimping van de economie die door de financiële crisis van 2008 in gang is gezet. Elke belegger die in de jaren 2008-2010 een portefeuille aanhield, zal zich de ongerustheid en de inadequate reacties van veel beleggers in die tijd herinneren. We leggen uit hoe u dergelijke reacties vermijdt en hoe u er het best mee omgaat.

Lees verder

Beleggen? Ontdek nu waarom u niet meer moet twijfelen.

Misschien denkt u dat beleggen niks voor u is, maar enkel voor rijke mensen die graag ‘speculeren’ op de beurs? Of dat het nu niet het moment is door de onstabiele situatie in de wereld en op de financiële markten? Of dat u te jong of te oud bent om ermee te beginnen? Wij overtuigen u graag van het tegendeel.

Lees verder

De belastingaangifte: hoe minder belastingen betalen?

Daar is de lente, daar is de zon… het mooie weer verzacht enigszins de bittere pil van de belastingbrieven waar u toch altijd wat tegenop ziet. Sommigen hebben jammer genoeg weinig of geen fiscale voordelen om in te geven. Weet dan dat pensioensparen u nu een interessant fiscaal voordeel oplevert en later een aanvullend inkomen.

Lees verder

Maak een afspraak bij uw AXA Bankagent