Geen erfbelasting op 150% van de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen

Vermogen Beleggen Actueel Fiscaliteit – 09 juli 2021

Kinderen die de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen op naam van de langstlevende ouder laten staan, moeten in Vlaanderen voortaan geen erfbelasting meer betalen op alle tegoeden bij het overlijden van die langstlevende ouder.

Wat zegt de wetgeving?

erfbelasting gemeenschappelijke rekeningen
Het is belangrijk dat de schuld van de langstlevende ouder tegenover de kinderen duidelijk vermeld staat in de aangifte van de nalatenschap van de langstlevende.

Na het overlijden van de eerste echtgenoot zal er erfbelasting verschuldigd zijn op de helft van het geld dat op de gemeenschappelijke rekeningen staat. Tenzij er andere afspraken werden vastgelegd in bijvoorbeeld een testament of huwelijkscontract, krijgt de langstlevende ouder in principe de ene helft van het gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom op basis van het huwelijksvermogensrecht en de andere helft in vruchtgebruik op basis van het erfrecht. De kinderen erven op die helft dan de blote eigendom.

In de praktijk werd tot 150% belast

Meestal blijven de rekeningen allemaal op naam de langstlevende echtgenoot staan waardoor de banktegoeden worden vermengd met elkaar.

Daardoor zijn de tegoeden die bij het eerste overlijden werden aangegeven niet meer individualiseerbaar en identificeerbaar. De Vlaamse Belastingdienst hanteerde in dat geval het principe dat deze volledig worden belast, tenzij de kinderen konden bewijzen dat een deel daarvan al werd belast.

Dat standpunt had belangrijke gevolgen. Wanneer de langstlevende ouder overleed, waren de kinderen (nogmaals) erfbelasting verschuldigd, op de waarde van de tegoeden die op dat moment op de rekeningen stond. De helft van de gemeenschappelijke banktegoeden werd voor een tweede maal belast waardoor er in de praktijk een belasting is van 150% van de gemeenschappelijke banktegoeden.

Voortaan geen erfbelasting meer op 150%

Het hof van beroep in Gent heeft in een arrest van 30 maart 2021 de Vlaamse belastingdienst teruggefloten voor die aanpak.

Het hof van beroep bevestigt dat er bij een overlijden van de langstlevende ouder geen erfbelasting verschuldigd is op alle banktegoeden als na het overlijden van de eerste ouder de tegoeden op de gemeenschappelijke rekeningen op naam van de langstlevende gezet worden zodat deze er volledig beschikkingsrecht over heeft.

De banktegoeden moeten wel aangegeven worden, maar de helft van de waarde van de banktegoeden op datum van het overlijden van de eerst overleden ouder kan in het passief van de nalatenschap van de langstlevende ouder worden opgenomen. Dit betekent concreet dat de kinderen in de aangifte van de nalatenschap van de langstlevende ouder melding mogen maken van de schuld van de langstlevende tegenover henzelf. De schuld moet hierbij dus expliciet als passief in de aangifte nalatenschap van de langstlevende ouder opgenomen worden.

De Vlaamse Belastingdienst heeft zich neergelegd bij dit arrest en volgt daarmee het standpunt van het hof van beroep.

Het is wel nog afwachten of ook SPW Fiscalité en Brussel Fiscaliteit, respectievelijk de Waalse belastingdienst en de belastingdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hun standpunt zullen aanpassen rekening houdend met dit arrest.

Goed om te weten: erfrecht evolueert voortdurend. Daarom is het nuttig om u goed te informeren bij de notaris. De site notaris.be staat ook boordevol informatie.

Lees ook:

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Pensioensparen: let op voor uitstelgedrag

Spaart u voor uw pensioen? Dat is verstandig: u haalt er vandaag een belastingvoordeel uit en later een aanvullend inkomen. AXA Bank heeft de cijfers van 2021 geanalyseerd. Daaruit blijkt dat sommige klanten de jaarlijkse stortingen steeds uitstellen. Onze tip: start met pensioensparen in januari met maandelijkse stortingen voor een beter potentieel rendement!

Lees verder

Benieuwd naar de wereld van morgen? Ontdek de 5 trends

In welke trends moet ik op lange termijn beleggen? Niet makkelijk wanneer u het niet weet. AXA Investment Managers, een vermogensbeheerder, heeft vijf tendensen binnen de zich ontwikkelende economie geïdentificeerd die waarschijnlijk zowel het tempo als het soort verandering in onze samenleving in de komende tien jaar zullen bepalen. Binnen deze tendensen nemen verschillende bedrijven de kop, zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde. Hun innovaties bieden oplossingen die een echt verschil zullen maken voor onze wereld. Kom meer te weten over deze vijf trends.

Lees verder

Terugblik op 2021: wereldwijd economisch herstel, ondanks de aanhoudende pandemie

De Covid-19-pandemie bleef ook in 2021 het nieuws overheersen. Maar dankzij de vaccinatiecampagnes zijn we kunnen afstappen van de 'stop-and-go' van de lockdowns en was een ruimere heropleving van de economie mogelijk. We kunnen dan ook stellen dat 2021 een jaar van duidelijk economisch herstel was, al hadden we te kampen met beperkingen en een zekere volatiliteit.

Lees verder

Sparen of beleggen? Eerst sparen, dan beleggen!

Wilt u starten met beleggen? Zorg er dan eerst voor dat u een veilige geldreserve voor noodgevallen achter de hand hebt. En misschien hebt u nog specifieke plannen waarvoor u ook graag wat geld aan de kant zou zetten. Hoe pakt u het aan om dat allemaal in goede banen te leiden? En welke spaar- en beleggingsformules zijn geschikt voor uw plannen op korte, middellange en lange termijn?

Lees verder

Maak een afspraak bij uw AXA Bankagent