Geen erfbelasting op 150% van de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen

Vermogen Beleggen Actueel Fiscaliteit – 14 september 2022

Kinderen die de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen op naam van de langstlevende ouder laten staan, moeten in Vlaanderen voortaan geen erfbelasting meer betalen op deze tegoeden bij het overlijden van die langstlevende ouder. Of deze maatregel ook zal worden overgenomen door de belastingdienst van het Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest, valt nog af te wachten.

Wat zegt de wetgeving?

erfbelasting gemeenschappelijke rekeningen
Het is belangrijk dat de schuld van de langstlevende ouder tegenover de kinderen duidelijk vermeld staat in de aangifte van de nalatenschap van de langstlevende.

Na het overlijden van de eerste echtgenoot zal er erfbelasting verschuldigd zijn op de helft van het geld dat op de gemeenschappelijke rekeningen staat. Tenzij er andere afspraken werden vastgelegd in bijvoorbeeld een testament of huwelijkscontract, krijgt de langstlevende ouder in principe de ene helft van het gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom op basis van het huwelijksvermogensrecht en de andere helft in vruchtgebruik op basis van het erfrecht. De kinderen erven op die helft dan de blote eigendom.

In de praktijk werd tot 150% belast

Meestal blijven de rekeningen allemaal op naam van de langstlevende echtgenoot staan waardoor de banktegoeden worden vermengd met elkaar.

Daardoor zijn de tegoeden die bij het eerste overlijden werden aangegeven niet meer individualiseerbaar en identificeerbaar. De Vlaamse Belastingdienst hanteerde in dat geval het principe dat deze volledig worden belast, tenzij de kinderen konden bewijzen dat een deel daarvan al werd belast.

Dat standpunt had belangrijke gevolgen. Wanneer de langstlevende ouder overleed, waren de kinderen (nogmaals) erfbelasting verschuldigd, op de waarde van de tegoeden die op dat moment op de rekeningen stond. De helft van de gemeenschappelijke banktegoeden werd voor een tweede maal belast waardoor er in de praktijk een belasting is van 150% van de gemeenschappelijke banktegoeden.

Voortaan geen erfbelasting meer op 150%

Het hof van beroep in Gent heeft in een arrest van 30 maart 2021 de Vlaamse belastingdienst teruggefloten voor die aanpak.

Het hof van beroep bevestigt dat er bij een overlijden van de langstlevende ouder geen erfbelasting verschuldigd is op alle banktegoeden als na het overlijden van de eerste ouder de tegoeden op de gemeenschappelijke rekeningen op naam van de langstlevende gezet worden zodat deze er volledig beschikkingsrecht over heeft.

De erfgenamen moeten na het overlijden van de langstlevende partner kunnen aantonen dat het geld op de rekening van de langstlevende partner is blijven staan en dat de verdeling van de rekening nog niet heeft plaatsgevonden. Daarom raden we aan om rekeninguittreksels zorgvuldig bij te houden. Het nadien opvragen van duplicaten van rekeninguittreksels bij de bank gaat meestal gepaard met kosten.

De Vlaamse Belastingdienst heeft zich neergelegd bij dit arrest en volgt daarmee het standpunt van het hof van beroep.

Belangrijk om te weten: sinds 1 september 2021 kunnen – mits voldoende bewijs - onterecht geïnde belastingen worden teruggevorderd bij de Vlaamse belastingdienst, ook voor overlijdens voor die datum.

Zoals reeds vermeld, is het nog afwachten of ook SPW Fiscalité en Brussel Fiscaliteit, respectievelijk de Waalse belastingdienst en de belastingdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hun standpunt zullen aanpassen rekening houdend met dit arrest.

Goed om te weten: erfrecht evolueert voortdurend. Daarom is het nuttig om u goed te informeren bij de notaris. De site notaris.be staat ook boordevol informatie.

Lees ook:

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Pensioensparen: 1.020 of 1.310 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 1.020 of 1.310 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 1.020 of 1.310 euro pensioensparen?

Lees verder

Macro-economie: op naar een harde of zachte landing?

Na het uiterst turbulente 2022 werd 2023 aangekondigd als een terugkeer naar de normaliteit op de markten. Die belofte kwam tot dusver ook grotendeels uit. Aandelen kenden een uitstekende eerste jaarhelft, en ook de zwaar getroffen obligaties konden een stuk van de opgelopen verliezen recupereren.

Lees verder

Duurzaam beleggen: wat zijn uw voorkeuren?

Kiest u voor de zee of de bergen? En de opwarming van de aarde, bent u daarmee een beetje, erg veel of helemaal niet bezig? En in welk opzicht? Op het vlak van duurzaam beleggen wil uw bankagent graag uw voorkeuren kennen, zodat uw portefeuille zo goed mogelijk aansluit bij uw beleggersprofiel en bij de Europese regelgeving die sinds augustus 2022 van kracht is. Er bestaat hierover een brochure waarin alles in eenvoudige bewoordingen wordt uitgelegd.

Lees verder

Macro-economische vooruitzichten voor de zomer: afkalvende inflatie en zwakke economische groei

De inflatie heeft nu in de grote economieën een duidelijke daling ingezet. Hoewel niet alle zorgen van de baan zijn, hebben beleggers het inflatieprobleem als ‘opgelost’ geklasseerd. Dat is wellicht te voortvarend op langere termijn, maar voor de komende maanden is die inschatting terecht. De energieprijzen dalen al sinds het begin van 2023, en zullen binnenkort gevolgd worden door de tweede belangrijkste oorzaak van inflatie tijdens het voorbije jaar: voedingsprijzen.

Lees verder

Beleggen: een kwestie van kennis of van geluk?

Ik zou wel willen, maar … ik heb daar geen tijd voor. Of Het interesseert me eigenlijk niet echt, het is te ingewikkeld, en dan begin ik er beter niet aan, toch? Het zijn een paar van de vaak gehoorde argumenten om niet te beleggen. Herkenbaar, niet? Achter al die redenen gaat een stilzwijgende, onuitgesproken veronderstelling schuil: succesvol beleggen is een kwestie van kunde, expertise, kennis. Maar is dat wel zo?

Lees verder

Maak een afspraak bij uw AXA Bankagent