5 beslissingen die een impact hebben op uw vermogen en nalatenschap

Vermogen Beleggen Gezin – 26 april 2022

Soms hebben bepaalde gebeurtenissen of beslissingen die u (op jonge leeftijd) neemt, onherroepelijke gevolgen voor uw eigen vermogen of voor de latere verdeling van uw nalatenschap. We zetten een aantal beslissingen op een rij, waarbij u extra aandacht moet hebben voor uw vermogen en nalatenschap.

1. Onder welk type huwelijksstelsel trouwen?

erfenis plannen
Pas wanneer de leeftijd vordert of een ziekte sluimert, beginnen mensen na te denken over hun vermogensplanning, maar het is belangrijk er vroeger bij stil te staan.

Het is belangrijk om vóór het huwelijk goed na te denken over de consequenties van een huwelijksstelsel. Na het huwelijk van gedachten veranderen is soms moeilijk. De federale wetgever heeft wel in de mogelijkheid voorzien om van stelsel te veranderen, maar de fiscus ziet dat anders. Als u van stelsel verandert en daarna iets doet wat in de buurt komt van een handeling om belasting te vermijden, beschouwt de fiscus dat al snel als fiscaal misbruik.

Mensen met een hoge beroepsaansprakelijkheid kunnen bijvoorbeeld beter trouwen met scheiding van goederen. Als een arts een medische fout begaat en een schadevergoeding moet betalen, blijft het vermogen van de andere partner buiten schot. Als een ondernemer veel schulden heeft gemaakt die hij niet kan terugbetalen, kunnen de schuldeisers niet bij zijn partner aankloppen.

2. Kinderen

Als huwelijkspartners samen een vermogen hebben opgebouwd, vinden ze het vaak de normaalste zaak van de wereld dat de langstlevende partner alles mag hebben. Die langstlevende partner wil op dat moment vaak nog geen deel aan de kinderen afgeven.

Nochtans hebben de kinderen volgens de wet recht op minstens de helft van de nalatenschap van vader of moeder (= de wettelijke reserve).

Door een keuzebeding, een clausule in het huwelijkscontract, kan de langstlevende partner na het overlijden van de ander beslissen wat hij of zij van de gemeenschappelijke goederen wil houden. Daar hangt wel een prijskaartje aan vast: zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië betaalt de weduwe of de weduwnaar erfbelasting op het saldo boven de helft van de gemeenschappelijke goederen. Stel dat u 100 procent van de gemeenschappelijke goederen wilt houden na het overlijden van uw echtgenoot, dan betaalt u op 50 procent erfbelasting.

Als er geen huwelijkscontract is, of geen huwelijkscontract met een keuzebeding, dan erven de kinderen de naakte eigendom op het eigen vermogen van de overleden partner en de naakte eigendom op de helft van het gemeenschappelijke vermogen. Het vruchtgebruik op de volledige nalatenschap is voor de langstlevende partner.

3. Zorgvolmacht

Met een zorgvolmacht bepaalt u wie welke beslissingen voor u mag nemen wanneer u daar zelf niet langer toe in staat bent. U kunt dat document zelf opstellen. Of u kunt kiezen voor een authentieke akte bij een notaris. De notaris weet namelijk hoe hij uw wensen moet verwoorden en zal de zorgvolmacht in het centraal register laten opnemen. U kunt verschillende vertrouwelingen aanwijzen, met een rangorde of watervalsysteem. Pas wanneer de eerste persoon niet meer beschikbaar is, komt de tweede aan bod.

U kunt zelfs schenken met een zorgvolmacht die opgemaakt is door een notaris.

Iedereen zou eigenlijk een zorgvolmacht moeten opstellen voor het geval hij door een ongeval of ziekte wilsonbekwaam wordt.  Iedereen kan namelijk in een coma belanden door een ongeval.

4. Schenken of niet?

Heel wat mensen schenken tijdens hun leven al een deel van hun vermogen. De grote verschillen in belastingtarieven voor schenken en erven zijn daarvoor verantwoordelijk.

Maar wie wil schenken, moet daar goed over nadenken, want gegeven is gegeven. Enkel tussen getrouwde partners zijn schenkingen herroepbaar.

U moet ook nadenken over de voorwaarden en de lasten die u aan die schenking wilt koppelen. Denk bijvoorbeeld aan het voorbehoud van vruchtgebruik.

Voor wie zijn kinderen erfbelasting wil besparen, maar nog niet te snel wil schenken, kan de notariële zorgvolmacht een alternatief zijn. Zo kunt u het schenkingsmoment wat opschuiven in de tijd. Mensen willen vaak niet schenken, tot ze onomkeerbaar ziek zijn.

5. Testament

Wanneer u uw nalatenschap anders wilt regelen dan volgens het geldende erfrecht, kunt u beter een testament opmaken. En in tegenstelling tot een schenking kunt u uw testament altijd opnieuw aanpassen.

Ook voor een testament geldt dat u dat op eigen houtje of samen met de notaris kunt opstellen. De notaris zal het testament registreren, zodat uw erfgenamen het zeker terugvinden. Denk eraan dat uw vermogen wijzigt door de tijd. Diegene die u wilt begunstigen, kan ook voor u overlijden. U kunt in uw testament ook voorwaarden opnemen en zo een stukje controle houden na uw dood. Bepaalde clausules kunnen een besparing aan erfbelasting opleveren voor uw erfgenamen.

Conclusie

Gunt u uzelf en uw erfgenamen het beste op financieel en praktisch vlak? Weet dan dat een aantal beslissingen hierop een impact hebben.

En weet dat de fiscus alles weet over de nalatenschap! De fiscus krijgt alle informatie van de banken en weet perfect hoe het vermogen van de overledene eruitziet, terwijl het voor de erfgenaam bijzonder moeilijk kan zijn die informatie te achterhalen. De fiscus kan met een bankonderzoek ook kijken welke transacties op rekeningen gebeurd zijn in de jaren voor het overlijden.

Maak het uw erfgenamen dus zo comfortabel mogelijk door ervoor te zorgen dat alle informatie op één plek zit en dat ze alles gemakkelijk kunnen terugvinden. Dat kan in een digitale kluis zoals Izimi (de digitale kluis van de notarissen) of in een map in een lade of kast thuis.

Meer weten over uw successie?

Download gratis onze successiegids. Met deze gids krijgt u een inzicht in de overdracht van uw vermogen en een stappenplan bij overlijden.

Via Delegio Privilege service van AXA Bank kunt u ook een volledige audit van uw vermogen laten uitvoeren aan een interessant tarief. Of neem contact op met uw AXA Bankagent voor meer uitleg.

Vond u dit nuttig?

Dan kunnen volgende artikels u ook interesseren:

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoe beleggen? Regelmatig

Is er een ideaal moment om te beleggen? Dat is de hamvraag voor zowel ervaren als beginnende beleggers. Laten we deze vraag proberen te beantwoorden door verschillende beleggingsoplossingen te bekijken voor wie op zoek is naar potentieel rendement, naast een voldoende grote spaarreserve voor onverwachte uitgaven.

Lees verder

Geen erfbelasting op 150% van de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen

Kinderen die de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen op naam van de langstlevende ouder laten staan, moeten in Vlaanderen voortaan geen erfbelasting meer betalen op deze tegoeden bij het overlijden van die langstlevende ouder. Of deze maatregel ook zal worden overgenomen door de belastingdienst van het Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest, valt nog af te wachten.

Lees verder

Hoge inflatie in mei 2022, en wat als die blijft duren?

De inflatie blijft zorgwekkend in mei 2022, waarbij het lange tijd aanhouden ervan de vrees aanwakkert dat de inflatieverwachtingen niet langer verankerd zullen zijn. Tegen deze achtergrond hebben de centrale banken weinig alternatieven, vooral in de VS en het Verenigd Koninkrijk. In de eurozone houdt de economische activiteit goed stand, maar de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar worden somberder, ook al zal de ECB waarschijnlijk twee renteverhogingen doorvoeren in juli en september.

Lees verder

De invloed van uw gedrag op uw beleggingen

De hoge inflatie, de geopolitieke spanningen, de hoge volatiliteit op de beurzen, … Het zijn de stresserendste tijden voor een belegger sinds de laatste inkrimping van de economie die door de financiële crisis van 2008 in gang is gezet. Elke belegger die in de jaren 2008-2010 een portefeuille aanhield, zal zich de ongerustheid en de inadequate reacties van veel beleggers in die tijd herinneren. We leggen uit hoe u dergelijke reacties vermijdt en hoe u er het best mee omgaat.

Lees verder

Beleggen? Ontdek nu waarom u niet meer moet twijfelen.

Misschien denkt u dat beleggen niks voor u is, maar enkel voor rijke mensen die graag ‘speculeren’ op de beurs? Of dat het nu niet het moment is door de onstabiele situatie in de wereld en op de financiële markten? Of dat u te jong of te oud bent om ermee te beginnen? Wij overtuigen u graag van het tegendeel.

Lees verder

Maak een afspraak bij uw AXA Bankagent