Essentiële beleggersinformatie in een nieuw jasje: KIID wordt KID

Vermogen Actueel Beleggen – 25 januari 2023

Bent u van plan om in te stappen in een beleggingsfonds uit het aanbod van AXA Bank? Dan ontvangt u bij het beleggingsgesprek wettelijke documenten zoals het prospectus en een document met essentiële beleggersinformatie. Sinds begin dit jaar bevat dat document veel meer informatie en bestaat het uit drie pagina’s in plaats van twee. Met ook een andere naam: KID, wat staat voor Key Information Document of Essentieel informatiedocument. Waarom een nieuw document en waarin ligt het voordeel voor u, als belegger?

Waarom nu KID in plaats van KIID?

Essentiële beleggersinformatie: KIID wordt KID
De nieuwe KID moet u uitgebreider informeren over de producten waarin u overweegt te beleggen, zodat u volledig begrijpt wat ze juist inhouden en wat de risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen zijn.

De wijziging is er gekomen doordat de Europese richtlijn PRIIPS (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) sinds begin dit jaar ook van toepassing is voor beleggingsfondsen. Tot nog toe vielen die buiten de richtlijn en daardoor konden zij het oude document (KIID) blijven gebruiken.

De nieuwe KID moet u uitgebreider informeren over de producten waarin u overweegt te beleggen, zodat u volledig begrijpt wat ze juist inhouden en wat de risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen zijn.

Hoe? Door gestandaardiseerde productfiches ter beschikking te stellen, zodat u als klant verschillende beleggingsfondsen perfect naast elkaar kunt leggen.

Wat is er anders in de KID en wat zijn de voordelen?

Door de overschakeling van de KIID naar de KID krijgt u als kandidaat-belegger heel wat bijkomende informatie. En dat uit zich in het aantal pagina’s: terwijl het KIID uit twee pagina’s bestond, zijn er dat voor de KID drie. Dit zijn de voornaamste nieuwigheden:

 • Aanbevolen beleggingshorizon
 • De aanbevolen beleggingshorizon wordt gebruikt om te beoordelen hoe lang u in een bepaald fonds moet blijven om, op statistische basis, een maximale kans op een positief rendement te behalen.

 • Andere berekening van de risico-indicator van het fonds
 • De KIID bevatte een risico-indicator op een schaal van een tot zeven. De berekening van het risico voor een bepaald fonds gebeurde aan de hand van de koersschommelingen in het verleden. Hoe groter die volatiliteit, hoe hoger de risicograad van het fonds.

  In de KID vindt u ook een risico-indicator op een schaal van een tot en met zeven, maar de onderliggende methodologie verschilt. De nieuwe evaluatiemethode houdt immers rekening met een combinatie van marktrisico (de volatiliteit van beleggingen) en kredietrisico (de mogelijkheid dat de instelling de beleggers niet kan terugbetalen).

  Dat verschil in methodologie kan ertoe leiden dat de risicoscore voor eenzelfde fonds bij de KID hoger of lager ligt dan bij de KIID het geval is, ook al is aan het beleggingsfonds zelf niets gewijzigd. De hogere of lagere risico-indicator wordt dus voornamelijk verklaard door een verandering in de gehanteerde volatiliteitsgrenzen. Het kredietrisico is in de meeste gevallen voor beleggingsfondsen nul.

 • Prestatie van het fonds
 • Terwijl in de KIID de prestaties uit het verleden (tot tien jaar terug) worden gegeven, moet de KID kijken naar de toekomst en de inschatting geven van de te verwachten rendementen in verschillende scenario’s: een stressscenario, een ongunstig, een gemiddeld en een gunstig scenario.

  Voor deze scenario’s toont de KID de te verwachten rendementen over verschillende periodes: een rendement op één jaar en een rendement op het einde van de eerder besproken aanbevolen beleggingshorizon. Voor de verwachte (potentiële) rendementen zullen beheerders zich baseren op statistieken uit het verleden.

  Maar: de in het KID gepresenteerde simulaties mag u niet beschouwen als prognoses. Want de inschattingen zijn hoe dan ook gebaseerd op in het verleden behaalde resultaten en kunnen geen leidraad zijn voor toekomstige rendementen. Om de simpele reden dat die in de praktijk onmogelijk te voorspellen zijn. Het mag misschien raar klinken, maar zelfs wanneer het ongunstige scenario een positief resultaat aangeeft, kan de waarde van de belegging dalen.

  Die verplichting tot opneming van toekomstige scenario’s stelt de beheerders ook niet vrij van de publicatie van de rendementen uit het verleden. Via hun website moeten de beheerders op maandelijkse basis de rendementen uit het verleden aanpassen, zodat beleggers altijd zicht hebben op de meest recente rendementen.

 • Kosten
 • De kosten van fondsen werden al in een gestandaardiseerde tabel weergegeven. Het gaat zowel over eenmalige in- en uitstapkosten en jaarlijks terugkerende lopende kosten als over mogelijke periodieke prestatievergoedingen.

  Dat gestandaardiseerde kostenoverzicht blijft, maar er wordt informatie aan toegevoegd. Zo moeten de kosten niet alleen in een percentage, maar ook in absolute bedragen worden uitgedrukt, moet hun impact op het rendement moet over verschillende periodes worden getoond en moeten de onderliggende transactiekosten (die de fondsbeheerder betaalt als hij handelt in aandelen of obligaties) apart worden vermeld.

Hebt u vragen over de nieuwe KID?

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Pensioensparen: 1.020 of 1.310 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 1.020 of 1.310 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 1.020 of 1.310 euro pensioensparen?

Lees verder

Macro-economie: op naar een harde of zachte landing?

Na het uiterst turbulente 2022 werd 2023 aangekondigd als een terugkeer naar de normaliteit op de markten. Die belofte kwam tot dusver ook grotendeels uit. Aandelen kenden een uitstekende eerste jaarhelft, en ook de zwaar getroffen obligaties konden een stuk van de opgelopen verliezen recupereren.

Lees verder

Duurzaam beleggen: wat zijn uw voorkeuren?

Kiest u voor de zee of de bergen? En de opwarming van de aarde, bent u daarmee een beetje, erg veel of helemaal niet bezig? En in welk opzicht? Op het vlak van duurzaam beleggen wil uw bankagent graag uw voorkeuren kennen, zodat uw portefeuille zo goed mogelijk aansluit bij uw beleggersprofiel en bij de Europese regelgeving die sinds augustus 2022 van kracht is. Er bestaat hierover een brochure waarin alles in eenvoudige bewoordingen wordt uitgelegd.

Lees verder

Macro-economische vooruitzichten voor de zomer: afkalvende inflatie en zwakke economische groei

De inflatie heeft nu in de grote economieën een duidelijke daling ingezet. Hoewel niet alle zorgen van de baan zijn, hebben beleggers het inflatieprobleem als ‘opgelost’ geklasseerd. Dat is wellicht te voortvarend op langere termijn, maar voor de komende maanden is die inschatting terecht. De energieprijzen dalen al sinds het begin van 2023, en zullen binnenkort gevolgd worden door de tweede belangrijkste oorzaak van inflatie tijdens het voorbije jaar: voedingsprijzen.

Lees verder

Beleggen: een kwestie van kennis of van geluk?

Ik zou wel willen, maar … ik heb daar geen tijd voor. Of Het interesseert me eigenlijk niet echt, het is te ingewikkeld, en dan begin ik er beter niet aan, toch? Het zijn een paar van de vaak gehoorde argumenten om niet te beleggen. Herkenbaar, niet? Achter al die redenen gaat een stilzwijgende, onuitgesproken veronderstelling schuil: succesvol beleggen is een kwestie van kunde, expertise, kennis. Maar is dat wel zo?

Lees verder

Uw AXA Bankagent helpt u graag