De wereldeconomie in een notendop

Vermogen Actueel Budget Corona Beleggen – 08 november 2021

Trefwoorden voor deze periode zijn stijgende gas- en olieprijzen, inflatie en aanhoudende toeleveringsproblemen.

delta-variant beïnvloedt wereldeconomie
Inflatie en stijgende energieprijzen kenmerken de wereldeconomie.

Analyse van de wereldeconomie

De toegenomen vraag naar aardgas heeft de energieprijzen opgedreven en de olieprijzen in oktober zijn onder druk blijven staan. De aanhoudende toeleveringsproblemen hebben de inflatie verder onder druk gezet en houden ze hardnekkig in stand. Hoewel deze ontwikkelingen nog steeds als voorbijgaand kunnen worden beschouwd, met name door de centrale banken, blijven aanhoudende spanningen op de arbeidsmarkt een risico vormen in de VS en het VK. De inflatiedruk kwam bovenop de aanhoudende COVID-hinder in een aantal regio's en de toeleveringsproblemen, waardoor de groeivooruitzichten voor de tweede helft van het jaar - die niettemin solide bleven - onder druk kwamen te staan.

Verenigde Staten

De VS zijn minder blootgesteld aan het wereldwijde gastekort, maar de uitbreiding naar olie had wel een invloed op de inflatie (+5,4% in september). De werkgelegenheidscijfers bleken opnieuw lager dan de verwachtingen, met minder dan 200.000 nieuwe banen in september. Toch blijft de arbeidsmarkt gespannen: er zijn veel vacatures en zowel het aanbod als de participatiegraad op de markt zijn in september gedaald. Het opnieuw oplaaien van de COVID-epidemie, tekorten in de toelevering en stijgende inflatiedruk hebben het consumentenvertrouwen aangetast en de bestedingen zijn gedaald. De bbp-groei voor het derde kwartaal kwam uit op +2% en lag daarmee een pak lager dan de marktverwachtingen van 2,5%. In september werd op de bijeenkomst van de Amerikaanse Federal Open Market Committee (FOMC) gezinspeeld op een geleidelijke vermindering van de netto-aankopen vanaf november. Sommige marktdeelnemers dachten aan een renteverhoging in 2022.

Eurozone

In de eurozone verloor de bedrijvigheid uiteraard vaart na een zeer dynamisch tweede kwartaal/begin derde kwartaal, en kwam uit op +2,2% voor het gehele derde kwartaal, een ontwikkeling die werd versterkt door tekorten in bepaalde sectoren maar nog steeds werd ondersteund door een herstel in de dienstensector die profiteerde van het einde van de beperkingen en een vertrouwen dat op een recordniveau bleef.

De Duitse industriële productie is op maandbasis met 4% gedaald (-17,5% voor de autoproductie), terwijl de eurozone als geheel slechts met 1,6% daalde dankzij betere resultaten in Frankrijk, Italië en Spanje. De arbeidsmarkt bleef zich sneller dan verwacht herstellen, hetgeen de binnenlandse vraag verder zou moeten stimuleren. De forse stijging van de energieprijzen had ook gevolgen voor de koopkracht van de huishoudens: het inflatiecijfer steeg tot +4,1% in oktober, ondanks de inspanningen van de regering om de gevolgen te verzachten.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk volgde de teleurstellende groei in augustus op een verrassende opwaartse herziening van het bbp voor het tweede kwartaal. De detailhandel begon af te zwakken als gevolg van de bezorgdheid over COVID, de stijgende kosten voor nutsvoorzieningen en het vooruitzicht van een belastingverhoging volgend voorjaar. De inflatie in het VK bedroeg in augustus 3,2%. Het laatste verslag over de werkgelegenheid liet een aanhoudend herstel zien en tekenen van een toegenomen spanning op de arbeidsmarkt.

Opkomende markten

De opkomende landen bleven niet gespaard van inflatiedruk. Anderzijds bleef het herstel van de activiteit, dat afhankelijk was van de pandemiegolven, zeer heterogeen. Ook de centrale banken hebben over het algemeen de weg van de verstrakking van hun beleid gekozen, met uitzondering van Turkije.

Japan

In Japan was de opheffing van de noodtoestand positief voor het vertrouwen en de toekomstige activiteit, vooral in de dienstensector. De automobielsector bleef wegen op de industriële productie. De benoeming van de nieuwe eerste minister Kishida was een teken van stabiliteit in het regeringsbeleid.

China

In China stagneerde de groei in het derde kwartaal doordat de economie te kampen had met tal van obstakels: lockdowns, overstromingen en stroomtekorten. De aanhoudende daling van de kredietgroei heeft een domper gezet op de investeringen en de gezinsuitgaven. Het gebrek aan overheidssteun was misschien verrassend, aangezien rekening moest worden gehouden met de moeilijkheden van het vastgoedbedrijf Evergrande. Gelukkig heeft de buitenlandse vraag de export gestimuleerd.

Artikel opgesteld op basis van de beschikbare informatie op 4 november 2021.

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoe beleggen? Regelmatig

Is er een ideaal moment om te beleggen? Dat is de hamvraag voor zowel ervaren als beginnende beleggers. Laten we deze vraag proberen te beantwoorden door verschillende beleggingsoplossingen te bekijken voor wie op zoek is naar potentieel rendement, naast een voldoende grote spaarreserve voor onverwachte uitgaven.

Lees verder

Geen erfbelasting op 150% van de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen

Kinderen die de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen op naam van de langstlevende ouder laten staan, moeten in Vlaanderen voortaan geen erfbelasting meer betalen op deze tegoeden bij het overlijden van die langstlevende ouder. Of deze maatregel ook zal worden overgenomen door de belastingdienst van het Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest, valt nog af te wachten.

Lees verder

Hoge inflatie in mei 2022, en wat als die blijft duren?

De inflatie blijft zorgwekkend in mei 2022, waarbij het lange tijd aanhouden ervan de vrees aanwakkert dat de inflatieverwachtingen niet langer verankerd zullen zijn. Tegen deze achtergrond hebben de centrale banken weinig alternatieven, vooral in de VS en het Verenigd Koninkrijk. In de eurozone houdt de economische activiteit goed stand, maar de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar worden somberder, ook al zal de ECB waarschijnlijk twee renteverhogingen doorvoeren in juli en september.

Lees verder

De invloed van uw gedrag op uw beleggingen

De hoge inflatie, de geopolitieke spanningen, de hoge volatiliteit op de beurzen, … Het zijn de stresserendste tijden voor een belegger sinds de laatste inkrimping van de economie die door de financiële crisis van 2008 in gang is gezet. Elke belegger die in de jaren 2008-2010 een portefeuille aanhield, zal zich de ongerustheid en de inadequate reacties van veel beleggers in die tijd herinneren. We leggen uit hoe u dergelijke reacties vermijdt en hoe u er het best mee omgaat.

Lees verder

Beleggen? Ontdek nu waarom u niet meer moet twijfelen.

Misschien denkt u dat beleggen niks voor u is, maar enkel voor rijke mensen die graag ‘speculeren’ op de beurs? Of dat het nu niet het moment is door de onstabiele situatie in de wereld en op de financiële markten? Of dat u te jong of te oud bent om ermee te beginnen? Wij overtuigen u graag van het tegendeel.

Lees verder