De wereldeconomie in een notendop

Vermogen Actueel Budget Corona Beleggen – 08 november 2021

Trefwoorden voor deze periode zijn stijgende gas- en olieprijzen, inflatie en aanhoudende toeleveringsproblemen.

delta-variant beïnvloedt wereldeconomie
Inflatie en stijgende energieprijzen kenmerken de wereldeconomie.

Analyse van de wereldeconomie

De toegenomen vraag naar aardgas heeft de energieprijzen opgedreven en de olieprijzen in oktober zijn onder druk blijven staan. De aanhoudende toeleveringsproblemen hebben de inflatie verder onder druk gezet en houden ze hardnekkig in stand. Hoewel deze ontwikkelingen nog steeds als voorbijgaand kunnen worden beschouwd, met name door de centrale banken, blijven aanhoudende spanningen op de arbeidsmarkt een risico vormen in de VS en het VK. De inflatiedruk kwam bovenop de aanhoudende COVID-hinder in een aantal regio's en de toeleveringsproblemen, waardoor de groeivooruitzichten voor de tweede helft van het jaar - die niettemin solide bleven - onder druk kwamen te staan.

Verenigde Staten

De VS zijn minder blootgesteld aan het wereldwijde gastekort, maar de uitbreiding naar olie had wel een invloed op de inflatie (+5,4% in september). De werkgelegenheidscijfers bleken opnieuw lager dan de verwachtingen, met minder dan 200.000 nieuwe banen in september. Toch blijft de arbeidsmarkt gespannen: er zijn veel vacatures en zowel het aanbod als de participatiegraad op de markt zijn in september gedaald. Het opnieuw oplaaien van de COVID-epidemie, tekorten in de toelevering en stijgende inflatiedruk hebben het consumentenvertrouwen aangetast en de bestedingen zijn gedaald. De bbp-groei voor het derde kwartaal kwam uit op +2% en lag daarmee een pak lager dan de marktverwachtingen van 2,5%. In september werd op de bijeenkomst van de Amerikaanse Federal Open Market Committee (FOMC) gezinspeeld op een geleidelijke vermindering van de netto-aankopen vanaf november. Sommige marktdeelnemers dachten aan een renteverhoging in 2022.

Eurozone

In de eurozone verloor de bedrijvigheid uiteraard vaart na een zeer dynamisch tweede kwartaal/begin derde kwartaal, en kwam uit op +2,2% voor het gehele derde kwartaal, een ontwikkeling die werd versterkt door tekorten in bepaalde sectoren maar nog steeds werd ondersteund door een herstel in de dienstensector die profiteerde van het einde van de beperkingen en een vertrouwen dat op een recordniveau bleef.

De Duitse industriële productie is op maandbasis met 4% gedaald (-17,5% voor de autoproductie), terwijl de eurozone als geheel slechts met 1,6% daalde dankzij betere resultaten in Frankrijk, Italië en Spanje. De arbeidsmarkt bleef zich sneller dan verwacht herstellen, hetgeen de binnenlandse vraag verder zou moeten stimuleren. De forse stijging van de energieprijzen had ook gevolgen voor de koopkracht van de huishoudens: het inflatiecijfer steeg tot +4,1% in oktober, ondanks de inspanningen van de regering om de gevolgen te verzachten.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk volgde de teleurstellende groei in augustus op een verrassende opwaartse herziening van het bbp voor het tweede kwartaal. De detailhandel begon af te zwakken als gevolg van de bezorgdheid over COVID, de stijgende kosten voor nutsvoorzieningen en het vooruitzicht van een belastingverhoging volgend voorjaar. De inflatie in het VK bedroeg in augustus 3,2%. Het laatste verslag over de werkgelegenheid liet een aanhoudend herstel zien en tekenen van een toegenomen spanning op de arbeidsmarkt.

Opkomende markten

De opkomende landen bleven niet gespaard van inflatiedruk. Anderzijds bleef het herstel van de activiteit, dat afhankelijk was van de pandemiegolven, zeer heterogeen. Ook de centrale banken hebben over het algemeen de weg van de verstrakking van hun beleid gekozen, met uitzondering van Turkije.

Japan

In Japan was de opheffing van de noodtoestand positief voor het vertrouwen en de toekomstige activiteit, vooral in de dienstensector. De automobielsector bleef wegen op de industriële productie. De benoeming van de nieuwe eerste minister Kishida was een teken van stabiliteit in het regeringsbeleid.

China

In China stagneerde de groei in het derde kwartaal doordat de economie te kampen had met tal van obstakels: lockdowns, overstromingen en stroomtekorten. De aanhoudende daling van de kredietgroei heeft een domper gezet op de investeringen en de gezinsuitgaven. Het gebrek aan overheidssteun was misschien verrassend, aangezien rekening moest worden gehouden met de moeilijkheden van het vastgoedbedrijf Evergrande. Gelukkig heeft de buitenlandse vraag de export gestimuleerd.

Artikel opgesteld op basis van de beschikbare informatie op 4 november 2021.

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Beleggen in tijden van crisis

Inflatie, dure energie, oorlog en dreiging uit China. Heel wat uitdagingen voor beleggers. Hoe houdt u het hoofd koel in die woelige wereld? Wat zijn de gevaren? En waar liggen de kansen. Tijdens een webinar gingen professor Jonathan Holslag en chief economist bij Crelan Bart Abeloos op zoek naar antwoorden.

Lees verder

Focus op de macro-economie: inflatie, inflatie, inflatie

Het gevaar van geopolitieke escalatie is, na een relatief rustige zomer, teruggekeerd. De energiesituatie is verre van uitgeklaard. De tekenen van groeiafkoeling worden zichtbaarder. Maar de blijvend hoge inflatiecijfers zetten al deze bezorgdheden op de achtergrond voor beleggers. Hoe moet het nu verder?

Lees verder

September 2022 in lijn met voorgaande maanden

De maand september sloot aan bij de ontwikkelingen van de afgelopen maanden, met een aanzienlijke druk op de prijzen, wat zorgde voor een verkrapping van het monetaire beleid van de centrale banken. Een combinatie die zowel op de consumptie als op de investeringen weegt.

Lees verder

Volgt na de inflatie een recessie? 9 vragen en antwoorden.

Tijdens de pandemie leek de stemming op de financiële markten opperbest. Nu covid stilaan naar de achtergrond verdwenen is, is de sfeer helemaal omgeslagen en slaat het pessimisme overal toe. Door de oplopende rente, de inflatie en de oorlogsdreiging hebben zowel het consumenten- als het beleggersvertrouwen zware klappen gekregen. Wat is er dan juist aan de hand? En is er licht aan het einde van de tunnel? Of loert er een recessie om de hoek? Een stand van (beurs)zaken.

Lees verder