De wereldeconomie in een notendop

Vermogen Actueel Budget Corona Beleggen – 08 november 2021

Trefwoorden voor deze periode zijn stijgende gas- en olieprijzen, inflatie en aanhoudende toeleveringsproblemen.

delta-variant beïnvloedt wereldeconomie
Inflatie en stijgende energieprijzen kenmerken de wereldeconomie.

Analyse van de wereldeconomie

De toegenomen vraag naar aardgas heeft de energieprijzen opgedreven en de olieprijzen in oktober zijn onder druk blijven staan. De aanhoudende toeleveringsproblemen hebben de inflatie verder onder druk gezet en houden ze hardnekkig in stand. Hoewel deze ontwikkelingen nog steeds als voorbijgaand kunnen worden beschouwd, met name door de centrale banken, blijven aanhoudende spanningen op de arbeidsmarkt een risico vormen in de VS en het VK. De inflatiedruk kwam bovenop de aanhoudende COVID-hinder in een aantal regio's en de toeleveringsproblemen, waardoor de groeivooruitzichten voor de tweede helft van het jaar - die niettemin solide bleven - onder druk kwamen te staan.

Verenigde Staten

De VS zijn minder blootgesteld aan het wereldwijde gastekort, maar de uitbreiding naar olie had wel een invloed op de inflatie (+5,4% in september). De werkgelegenheidscijfers bleken opnieuw lager dan de verwachtingen, met minder dan 200.000 nieuwe banen in september. Toch blijft de arbeidsmarkt gespannen: er zijn veel vacatures en zowel het aanbod als de participatiegraad op de markt zijn in september gedaald. Het opnieuw oplaaien van de COVID-epidemie, tekorten in de toelevering en stijgende inflatiedruk hebben het consumentenvertrouwen aangetast en de bestedingen zijn gedaald. De bbp-groei voor het derde kwartaal kwam uit op +2% en lag daarmee een pak lager dan de marktverwachtingen van 2,5%. In september werd op de bijeenkomst van de Amerikaanse Federal Open Market Committee (FOMC) gezinspeeld op een geleidelijke vermindering van de netto-aankopen vanaf november. Sommige marktdeelnemers dachten aan een renteverhoging in 2022.

Eurozone

In de eurozone verloor de bedrijvigheid uiteraard vaart na een zeer dynamisch tweede kwartaal/begin derde kwartaal, en kwam uit op +2,2% voor het gehele derde kwartaal, een ontwikkeling die werd versterkt door tekorten in bepaalde sectoren maar nog steeds werd ondersteund door een herstel in de dienstensector die profiteerde van het einde van de beperkingen en een vertrouwen dat op een recordniveau bleef.

De Duitse industriële productie is op maandbasis met 4% gedaald (-17,5% voor de autoproductie), terwijl de eurozone als geheel slechts met 1,6% daalde dankzij betere resultaten in Frankrijk, Italië en Spanje. De arbeidsmarkt bleef zich sneller dan verwacht herstellen, hetgeen de binnenlandse vraag verder zou moeten stimuleren. De forse stijging van de energieprijzen had ook gevolgen voor de koopkracht van de huishoudens: het inflatiecijfer steeg tot +4,1% in oktober, ondanks de inspanningen van de regering om de gevolgen te verzachten.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk volgde de teleurstellende groei in augustus op een verrassende opwaartse herziening van het bbp voor het tweede kwartaal. De detailhandel begon af te zwakken als gevolg van de bezorgdheid over COVID, de stijgende kosten voor nutsvoorzieningen en het vooruitzicht van een belastingverhoging volgend voorjaar. De inflatie in het VK bedroeg in augustus 3,2%. Het laatste verslag over de werkgelegenheid liet een aanhoudend herstel zien en tekenen van een toegenomen spanning op de arbeidsmarkt.

Opkomende markten

De opkomende landen bleven niet gespaard van inflatiedruk. Anderzijds bleef het herstel van de activiteit, dat afhankelijk was van de pandemiegolven, zeer heterogeen. Ook de centrale banken hebben over het algemeen de weg van de verstrakking van hun beleid gekozen, met uitzondering van Turkije.

Japan

In Japan was de opheffing van de noodtoestand positief voor het vertrouwen en de toekomstige activiteit, vooral in de dienstensector. De automobielsector bleef wegen op de industriële productie. De benoeming van de nieuwe eerste minister Kishida was een teken van stabiliteit in het regeringsbeleid.

China

In China stagneerde de groei in het derde kwartaal doordat de economie te kampen had met tal van obstakels: lockdowns, overstromingen en stroomtekorten. De aanhoudende daling van de kredietgroei heeft een domper gezet op de investeringen en de gezinsuitgaven. Het gebrek aan overheidssteun was misschien verrassend, aangezien rekening moest worden gehouden met de moeilijkheden van het vastgoedbedrijf Evergrande. Gelukkig heeft de buitenlandse vraag de export gestimuleerd.

Artikel opgesteld op basis van de beschikbare informatie op 4 november 2021.

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Pensioensparen: 1.020 of 1.310 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 1.020 of 1.310 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 1.020 of 1.310 euro pensioensparen?

Lees verder

Macro-economie: op naar een harde of zachte landing?

Na het uiterst turbulente 2022 werd 2023 aangekondigd als een terugkeer naar de normaliteit op de markten. Die belofte kwam tot dusver ook grotendeels uit. Aandelen kenden een uitstekende eerste jaarhelft, en ook de zwaar getroffen obligaties konden een stuk van de opgelopen verliezen recupereren.

Lees verder

Duurzaam beleggen: wat zijn uw voorkeuren?

Kiest u voor de zee of de bergen? En de opwarming van de aarde, bent u daarmee een beetje, erg veel of helemaal niet bezig? En in welk opzicht? Op het vlak van duurzaam beleggen wil uw bankagent graag uw voorkeuren kennen, zodat uw portefeuille zo goed mogelijk aansluit bij uw beleggersprofiel en bij de Europese regelgeving die sinds augustus 2022 van kracht is. Er bestaat hierover een brochure waarin alles in eenvoudige bewoordingen wordt uitgelegd.

Lees verder

Macro-economische vooruitzichten voor de zomer: afkalvende inflatie en zwakke economische groei

De inflatie heeft nu in de grote economieën een duidelijke daling ingezet. Hoewel niet alle zorgen van de baan zijn, hebben beleggers het inflatieprobleem als ‘opgelost’ geklasseerd. Dat is wellicht te voortvarend op langere termijn, maar voor de komende maanden is die inschatting terecht. De energieprijzen dalen al sinds het begin van 2023, en zullen binnenkort gevolgd worden door de tweede belangrijkste oorzaak van inflatie tijdens het voorbije jaar: voedingsprijzen.

Lees verder

Beleggen: een kwestie van kennis of van geluk?

Ik zou wel willen, maar … ik heb daar geen tijd voor. Of Het interesseert me eigenlijk niet echt, het is te ingewikkeld, en dan begin ik er beter niet aan, toch? Het zijn een paar van de vaak gehoorde argumenten om niet te beleggen. Herkenbaar, niet? Achter al die redenen gaat een stilzwijgende, onuitgesproken veronderstelling schuil: succesvol beleggen is een kwestie van kunde, expertise, kennis. Maar is dat wel zo?

Lees verder