Financiële kennis: 2 hardnekkige misvattingen

Vermogen Beleggen – 15 januari 2016

Belgen zijn verwoede spaarders. Ook in tijden van lage rentevoeten blijven we volop sparen. Daar is niets mis mee, maar verder doen we niets. Twee derde van de Belgen belegt niet. En dat terwijl beleggen een interessante aanvulling kan zijn op uw spaarrekening.

 
Beleggen kan een interessante aanvulling zijn op uw spaarrekening. Uw bankagent kan u daarin bijstaan.

Beleggen, we zijn er een beetje bang van. Dat valt te begrijpen, want we weten er ook heel weinig van. Tijdens een financiële kennistest van De Tijd scoorden we gemiddeld 4,6 op 10. Gebuisd dus. En dat terwijl het niet om ingewikkelde economische theorieën ging, maar om doordeweekse geldzaken, zoals sparen en verzekeringen. Zaken die we allemaal zouden moeten weten … Tijd voor een herexamen?

Beleggen heeft pas zin met een groot startkapitaal

Niet waar, zelfs met een klein bedrag kunt u al heel wat doen. Er bestaan heel wat opties om te beleggen met bijvoorbeeld 1.000 euro.

Eén van de belangrijkste vuistregels is dat u belegt met geld dat u strikt genomen niet onmiddellijk nodig hebt. Met andere woorden: ook zonder dat geld kunt u zonder problemen leven. Zo beperkt u de last van een verlies.

Beleggen is altijd een groot risico 

Niet waar, u kunt het risico van beleggen heel sterk beperken, naargelang van uw behoefte en persoonlijke financiële situatie. Uw bankagent kan u daarin bijstaan. Hij zal u een aantal vragen stellen, om te bepalen wat uw beleggersprofiel is.

Wilt u liever zo min mogelijk risico’s nemen? Dan bent u een conservatieve of defensieve belegger. Bent u bereid om in beperkte mate risico’s te nemen? Dan bent u een neutrale belegger. Durft wel wat meer risico’s nemen? Dan bent u een dynamische of zelfs offensieve belegger.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoe is het nu eigenlijk met het zomerakkoord?

Het parlement keurde onlangs de taks op de effectenrekeningen goed. Deze taks was één van de maatregelen uit het zomerakkoord 2017, een akkoord over de begroting voor dit en volgend jaar waarin ook een aantal belangrijke fiscale hervormingen zitten. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de andere maatregelen die in dat zomerakkoord werden aangekondigd? Een stand van zaken.

Wat betekent de effectentaks concreet voor u?

In het zomerakkoord van juni 2017 kondigde de regering aan een taks op effectenrekeningen te willen invoeren. De wet op deze effectentaks werd begin februari in de Kamer gestemd. Ze wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking de dag na de publicatie. Maar wat houdt de effectentaks voor u als belegger in?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 3

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. We begonnen met de algemene economische omgeving, vorige week lag de focus op de Verenigde Staten en Europa. In deze derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

Wat is MiFID II?

Sinds 3 januari is de beleggersrichtlijn MiFID II van kracht. Deze richtlijn legt de spelregels vast die financiële instellingen moeten volgen als ze beleggingsproducten aanbieden of als ze daarover advies geven. Wat is MiFID II en waarvoor staat het?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 1

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. Beginnen doen we met de algemene economische omgeving, in het tweede deel focussen we op de Verenigde Staten en Europa. In de derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan