Kende u de fiscale wijzigingen van 2021 voor ondernemers al?

Succesvol ondernemen Fiscaliteit Actueel – 26 maart 2021

De hervorming van de vennootschapsbelasting, zoals voorzien in het Zomerakkoord van 2017, gaat een laatste fase in. Die omvat weer een reeks maatregelen, waaronder de tariefdaling. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Tariefverlaging en opheffing crisisbijdrage

fiscale wijzigingen 2021
Fase 3 van het zomerakkoord voor de hervorming van de vennootschapsbelasting treedt in werking met het aanslagjaar 2021.

Het algemeen tarief van de vennootschapsbelasting daalt naar 25% vanaf aanslagjaar 2021 en bijkomend wordt de aanvullende crisisbijdrage afgeschaft. Het tarief van 20% op de eerste schijf van 100.000 euro voor KMO's blijft ongewijzigd.

Aftrekbaarheid autokosten

De aftrek van autokosten wordt vanaf het aanslagjaar 2021 vastgesteld op basis van een specifieke formule:
AFTREKPERCENTAGE = 120% – (0,5 x coëfficiënt x aantal gram CO2/km)
Deze formule geldt eveneens voor de aftrek van brandstofkosten

Verhoogde aftrek kosten vervoer

De verhoogde 120% aftrekbaarheid van kosten van collectief vervoer wordt geschrapt met ingang van het aanslagjaar 2021.

Aftrekbaarheid geldboetes

De niet-aftrekbaarheid van geldboetes geldt vanaf het aanslagjaar 2021 (en verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020) ook voor administratieve boetes waarvan het bedrag berekend is als een opslag op een aftrekbare belasting. Denken we hier bv. aan proportionele BTW-boetes, boetes inzake bedrijfsvoorheffing.

Mobilisatie vrijgestelde reserves

De definitief vrijgestelde investeringsreserves en de 20% extra aftrekbare kosten (zoals voor elektrische wagens, beveiliging, ..) die aangelegd werden voor 1 januari 2017, komen voor de aanslagjaren 2021 en 2022 in aanmerking voor vrijwillige belastingheffing aan een gunsttarief van 15%. Dat gunsttarief kan verder worden verlaagd tot 10% mits voldaan wordt aan een herinvesteringsverplichting.

Hebt u vragen, of bent u van plan om te investeren? Maak dan gerust een afspraak met een van onze bankagenten.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoge energieprijzen voor ondernemingen: hoe gaat u ermee om?

De huidige energiecrisis is niet alleen voelbaar bij gezinnen, maar zeker ook bij bedrijven. De energieprijzen zijn de voorbije maanden door het dak gegaan en als ondernemer hebt u niet altijd de mogelijkheid om deze prijsstijgingen integraal aan uw klanten door te rekenen. Dit betekent dus een aanslag op uw winstmarges. Via energiebesparende investeringen of investeringen om zelf energie op te wekken kunt u de impact op uw onderneming minimaliseren en soms zelf positief ombuigen.

Lees verder

Energiecrisis: steunmaatregel voor professionele klanten

De energiecrisis hakt er niet alleen sterk in bij gezinnen, maar ook bij ondernemers. Waar gezinnen per overheidsmaatregel betalingsuitstel kunnen vragen op hun woonkrediet, is er niets wettelijk voorzien voor ondernemers. AXA Bank kiest ervoor onze huidige klant-ondernemers over de winter te tillen via een uitzonderlijk energie-kaskrediet.

Lees verder

Elektronisch betalen: niet langer een optie, maar een verplichting!

Elke handelaar moet vanaf 1 juli 2022 voor zijn klanten een mogelijkheid voorzien om elektronisch te betalen. Dat is een wettelijke verplichting, maar het houdt ook voordelen in: klanten betalen immers steeds liever elektronisch, al dan niet contactloos of met hun smartphone. Betalen met cash geld kost u bovendien niet alleen tijd, het houdt ook risico’s in. U hebt meerdere mogelijkheden om elektronische betalingen te ontvangen, u kiest dus zelf welke optie het beste bij uw zaak past.

Lees verder

4 vennootschapsvormen, ontdek ze hier

De hervorming van het wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV), die op 28 februari 2019 door het parlement werd goedgekeurd, maakte komaf met de wildgroei van vennootschapsvormen. Door het aantal vennootschapsvormen te beperken, wil de overheid het ondernemersklimaat aanmoedigen. Welke zijn de meest opvallende regels? En wat betekent de hervormde vennootschapswet voor ondernemers die een vennootschap willen oprichten of al een vennootschap hebben? De belangrijkste punten voor u samengevat.

Lees verder

Neem contact op met uw AXA Bankagent