Kende u de fiscale wijzigingen van 2021 voor ondernemers al?

Bewust ondernemen Fiscaliteit Actueel – 26 maart 2021

De hervorming van de vennootschapsbelasting, zoals voorzien in het Zomerakkoord van 2017, gaat een laatste fase in. Die omvat weer een reeks maatregelen, waaronder de tariefdaling. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Tariefverlaging en opheffing crisisbijdrage

fiscale wijzigingen 2021
Fase 3 van het zomerakkoord voor de hervorming van de vennootschapsbelasting treedt in werking met het aanslagjaar 2021.

Het algemeen tarief van de vennootschapsbelasting daalt naar 25% vanaf aanslagjaar 2021 en bijkomend wordt de aanvullende crisisbijdrage afgeschaft. Het tarief van 20% op de eerste schijf van 100.000 euro voor KMO's blijft ongewijzigd.

Aftrekbaarheid autokosten

De aftrek van autokosten wordt vanaf het aanslagjaar 2021 vastgesteld op basis van een specifieke formule:
AFTREKPERCENTAGE = 120% – (0,5 x coëfficiënt x aantal gram CO2/km)
Deze formule geldt eveneens voor de aftrek van brandstofkosten

Verhoogde aftrek kosten vervoer

De verhoogde 120% aftrekbaarheid van kosten van collectief vervoer wordt geschrapt met ingang van het aanslagjaar 2021.

Aftrekbaarheid geldboetes

De niet-aftrekbaarheid van geldboetes geldt vanaf het aanslagjaar 2021 (en verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020) ook voor administratieve boetes waarvan het bedrag berekend is als een opslag op een aftrekbare belasting. Denken we hier bv. aan proportionele BTW-boetes, boetes inzake bedrijfsvoorheffing.

Mobilisatie vrijgestelde reserves

De definitief vrijgestelde investeringsreserves en de 20% extra aftrekbare kosten (zoals voor elektrische wagens, beveiliging, ..) die aangelegd werden voor 1 januari 2017, komen voor de aanslagjaren 2021 en 2022 in aanmerking voor vrijwillige belastingheffing aan een gunsttarief van 15%. Dat gunsttarief kan verder worden verlaagd tot 10% mits voldaan wordt aan een herinvesteringsverplichting.

Hebt u vragen, of bent u van plan om te investeren? Maak dan gerust een afspraak met een van onze bankagenten.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Wat zijn voorafbetalingen?

De inkomstenbelasting van zelfstandigen, bedrijfsleiders of vennootschappen wordt niet op voorhand afgehouden, om de eenvoudige reden dat niemand van tevoren weet hoeveel hij zal verdienen in het lopende jaar. Maar de mogelijkheid bestaat wel om belastingen vooraf te betalen. Waarom zou u als zelfstandige voorafbetalingen doen en hoe gaat dat in zijn werk?

Lees verder

Vastgoed voor ondernemers: aankoop privé of via de vennootschap?

Investeren in vastgoed is voor heel wat ondernemers zeer aantrekkelijk, gezien de historisch lage rente. Maar koopt u dat vastgoed best privé of toch met de vennootschap? Het is helaas geen zwart-witverhaal. Beide mogelijkheden hebben voor-en nadelen. De belangrijkste boodschap is om ze goed tegen elkaar af te wegen en de juiste vragen te stellen. Lees dit artikel en ontdek de belangrijkste verschilpunten.

Lees verder

De nieuwe vennootschapswet: naar 4 vennootschapsvormen

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) is op 28 februari vorig jaar door het parlement goedgekeurd. De nieuwe vennootschapswet moet een einde maken aan de wirwar van vennootschapsvormen en het ondernemersklimaat aanmoedigen. Welke zijn de meest opvallende regels? En wat betekent de nieuwe vennootschapswet voor ondernemers die een vennootschap willen oprichten en voor ondernemers die al een vennootschap hebben? De belangrijkste punten voor u samengevat.

Lees verder

Neem contact op met uw AXA Bankagent