Fondsen: beleggen in een interessante mix

Vermogen Beleggen – 13 september 2016

Als u wilt beleggen, dan kunt u, afhankelijk van uw risicoappetijt, overwegen om obligaties of aandelen te kopen. Als u er veel van afweet, kunt u zelf op zoek gaan naar interessant genoteerde aandelen om ze te kopen en later weer te verkopen. Of u kunt beleggen in een fonds. Wat is dat eigenlijk, een fonds en welke soorten fondsen bestaan er?

fondsen
Een fonds kiezen hangt af van verschillende factoren. Een AXA Bankagent kan u haarfijn uitleggen welke fondsen AXA Bank aanbiedt.

Een grote pot met geld

Een beleggingsfonds stelt u zich het beste voor als een pot met veel geld in. In die pot wordt het geld van heel wat beleggers samengebracht. Dat geld wordt belegd volgens een vooraf bepaalde strategie: afhankelijk van die strategie zal een belegging in een fonds meer of minder risico met zich meebrengen.

Waarin beleggen fondsen?

 • Obligaties: obligatiefondsen beleggen in staats- of bedrijfsobligaties. Afhankelijk van de strategie zal het fonds in obligaties met verschillende looptijden investeren.
 • Aandelen: aandelenfondsen beleggen in aandelen van verschillende bedrijven. Vaak gebruikt de fondsenbeheerder een beursindex waar hij de prestaties van het fonds tegen afzet. In het beleggingsjargon heet dit ‘benchmarken’.
  Lees ook: Wat is een index en Fondsen: actief of passief beheer.
  Men gebruikt de termen beleggingsfonds en aandelenfonds wel eens door elkaar. Maar eigenlijk is een aandelenfonds maar één van de vele soorten beleggingsfondsen.
 • Cash: monetaire fondsen beleggen in liquide middelen en waarden op korte termijn: termijndeposito’s, schatkistcertificaten, obligaties met een korte looptijd. Er bestaan ook fondsen die zich richten op vreemde deviezen.
 • Vastgoed: vastgoedfondsen beleggen in gebouwen of in vastgoedcertificaten (financiële instrumenten met vastgoed als onderliggende waarde).

Gemengde fondsen beleggen in verschillende hierboven vermelde categorieën en dakfondsen groeperen die de beste fondsen op de markt binnen een bepaalde beleggingscategorie (sectoren, types effecten enz.). Ook een pensioenspaarfonds is een beleggingsfonds.

Open en gesloten fondsen

De meeste fondsen geven continu deelbewijzen uit. Men spreekt dan over open fondsen. Als belegger stapt u in of uit wanneer u dat wilt: u kunt op elk moment deelbewijzen van zo’n fonds (bij)kopen of weer van de hand doen. Bij gesloten fondsen ligt het aantal beschikbare deelbewijzen, en dus ook het kapitaal, vast. U kunt er als klant dus niet altijd in beleggen. Als iemand zijn deelbewijs verkoopt, kan iemand anders dit overkopen. De waarde van een deelbewijs hangt dus af van de vraag en het aanbod.

Er bestaan ook fondsen met een eindvervaldag, waar u als belegger in principe instapt voor de hele looptijd van het fonds. Bij sommige fondsen met een vaste vervaldag kun je op de eindvervaldag het beginkapitaal volledig terugkrijgen. Men spreekt dan over fondsen met kapitaalbescherming.

Waarom beleggen in fondsen?

 • Met relatief kleine bedragen belegt u in een interessante mix van aandelen, obligaties of andere activaklassen.
 • Het beheer van een beleggingsfonds is in handen van experts die voor u een selectie maken en alles van nabij opvolgen.
 • Via een fonds krijgt u toegang tot een markt die vaak alleen voor professionals of ‘grote spelers’ zijn bedoeld en niet voor particulier beleggers.

Hoe kiest u een fonds?

Dat hangt af van verschillende factoren:

 • uw plannen en doelen
 • uw beleggingshorizon en uw beleggingsprofiel
 • het risico dat u wilt nemen

Een AXA Bankagent kan u haarfijn uitleggen welke fondsen AXA Bank aanbiedt.

Vond u dit interessant? Lees dan zeker ook:

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoe is het nu eigenlijk met het zomerakkoord?

Het parlement keurde onlangs de taks op de effectenrekeningen goed. Deze taks was één van de maatregelen uit het zomerakkoord 2017, een akkoord over de begroting voor dit en volgend jaar waarin ook een aantal belangrijke fiscale hervormingen zitten. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de andere maatregelen die in dat zomerakkoord werden aangekondigd? Een stand van zaken.

Wat betekent de effectentaks concreet voor u?

In het zomerakkoord van juni 2017 kondigde de regering aan een taks op effectenrekeningen te willen invoeren. De wet op deze effectentaks werd begin februari in de Kamer gestemd. Ze wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking de dag na de publicatie. Maar wat houdt de effectentaks voor u als belegger in?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 3

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. We begonnen met de algemene economische omgeving, vorige week lag de focus op de Verenigde Staten en Europa. In deze derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

Wat is MiFID II?

Sinds 3 januari is de beleggersrichtlijn MiFID II van kracht. Deze richtlijn legt de spelregels vast die financiële instellingen moeten volgen als ze beleggingsproducten aanbieden of als ze daarover advies geven. Wat is MiFID II en waarvoor staat het?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 1

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. Beginnen doen we met de algemene economische omgeving, in het tweede deel focussen we op de Verenigde Staten en Europa. In de derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan