De free cashflow of vrije kasstroom berekenen

Succesvol ondernemen Bedrijf in groei Professioneel krediet – 11 april 2022

De berekening van de cashflow is de basis van een goede waardering van een bedrijf en een sleutelelement om een lening toe te kennen. Het is immers de cashflow die bepaalt of een onderneming goed draait en of er gelden over zijn om dividenden uit te keren of om leningen terug te betalen. Wilt u zelf de vrije kasstroom kunnen berekenen van uw onderneming? Lees dan zeker verder.

Free cashflow: de gezondheidsbarometer van een bedrijf

free cashflow berekenen
De vrije kasstroom is de basis voor de beoordeling van een kredietaanvraag of een accurate waardering van een bedrijf.

Een veel voorkomende vraag is: waarom gebruikt men bij de waardebepaling van een bedrijf of de beoordeling van een kredietaanvraag niet gewoon de winst of het verlies van het boekjaar in plaats van de vrije kasstroom?

 • Winst of verlies kunnen sterk vertekend zijn door ‘boekhoudkundige’ winst of door verliesposten die geen invloed hebben op de cashflow. Boekhouders spreken van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten, het meest voorkomend voorbeeld zijn afschrijvingen.
 • Winst of verlies nemen geen kapitaalaflossingen van leningen mee in de optelsom. Boekhoudkundig is dit louter een balanstransactie. Uw liquide middelen en de schuld heffen elkaar op. De betaalde intresten komen weliswaar in de resultatenrekening als een kost, hier wordt dus wel al rekening mee gehouden.
 • Winst of verlies kunnen soms vertekend zijn door eenmalige kosten of opbrengsten. Voor een betrouwbare kredietbeoordeling of bedrijfswaardering moeten ze er dus uitgefilterd worden. De verkoop van een bedrijfspand is voor de meeste ondernemers typisch zo een uitzonderlijke opbrengst.

Cashflow =
bedrijfsresultaat na belastingen + afschrijvingen - kapitaalaflossing leningen – uitzonderlijke opbrengsten + uitzonderlijke kosten - overige niet-kasopbrengsten + overige niet-kaskosten


 • Bedrijfsresultaat na belastingen = de winst of het verlies nadat de vennootschapsbelasting is betaald.
 • Afschrijvingen = totaal van de afschrijvingen op jaarbasis.
 • Kapitaalaflossing = totaal van de kapitaalaflossingen van bestaande leningen op jaarbasis. Dit vindt u op de activazijde van de balans.
 • Uitzonderlijke opbrengsten= dit zijn opbrengsten die niet regelmatig terugkeren (zoals de verkoop van een gebouw of een wagen).
 • Uitzonderlijke kosten = dit zijn de kosten die niet regelmatig terugkeren, het omgekeerde dus van uitzonderlijke opbrengsten.
 • Overige niet-kaskosten = waardeverminderingen (bijvoorbeeld een kost die werd aangerekend op de voorraden of een gebouw zonder het goed te verkopen), voorzieningen die aangelegd werden om toekomstige kosten te dekken, stijging werkkapitaal.
 • Overige niet-kasopbrengsten = herwaarderingsmeerwaarden (het omgekeerde van waardevermindering), voorzieningen die aangewend werden, daling werkkapitaal.

In de praktijk: cashflow van Trattoria ‘Da Noi’

 • Winst na belasting = 60.000 euro
 • Afschrijvingen = 10.000 euro
 • Uitzonderlijke opbrengsten = verkoop bedrijfswagen voor 15.000 euro
 • Uitzonderlijke kosten, en niet-kaskosten en -opbrengsten = 0 euro

Cashflow ‘Da Noi’ = 60.000 + 10.000 -15.000 = 55.000 euro

Een benadering van de cashflow kan al worden bepaald via de volgende formule:

Cashflow =
bedrijfsresultaat na belastingen + afschrijvingen - kapitaalaflossing leningen

Op zoek naar een investeringskrediet om uw plannen te financieren?

Ontdek ons aanbod bedrijfsfinancieringen of spreek er een AXA Bankagent over aan.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Leverancierskrediet of leverancierskorting: welke optie is het interessantst?

Vaak krijgt u van uw leverancier twee betalingsopties: of u betaalt direct binnen de factuurdatum of u doet een beroep op betalingsuitstel. In het eerste geval krijgt u vaak korting (leverancierskorting), in het laatste wordt u een interestkost aangerekend (leverancierskrediet). Wat is nu het beste en zijn er nog andere opties? Lees verder en verken uw opties.

Lees verder

CARO van Codabox: stuur kredietkaartafschriften automatisch door naar uw accountant

Hoe bezorgt u de afschriften van de kredietkaart van uw zaak aan uw accountant? Stuurt u ze nog altijd gewoon door? Dan hoeft u daar vanaf nu geen tijd meer in te steken, want met CARO van Codabox kunt u uw professionele kredietkaartafschriften vanaf nu automatisch laten doorsturen. Als uw accountant al met CodaBox werkt, kan CARO trouwens in één-twee-drie worden geactiveerd.

Lees verder

Waarom een kredietkaart voor ondernemers gebruiken?

Twijfelt u of u een professionele kredietkaart wil aanschaffen? Voor een beperkte jaarlijkse fee kan u met de meest simpele kredietkaart zoals de Visa4pro uw bedrijfsfinanciën beter managen, uw privé-vermogen beschermen en kan u gerust op reis vertrekken. De kaart wordt maandelijks afgerekend op uw professionele zichtrekening: geen rompslomp om op tijd terug te betalen.

Lees verder

Hoge energieprijzen voor ondernemingen: hoe gaat u ermee om?

De huidige energiecrisis is niet alleen voelbaar bij gezinnen, maar zeker ook bij bedrijven. De energieprijzen zijn de voorbije maanden door het dak gegaan en als ondernemer hebt u niet altijd de mogelijkheid om deze prijsstijgingen integraal aan uw klanten door te rekenen. Dit betekent dus een aanslag op uw winstmarges. Via energiebesparende investeringen of investeringen om zelf energie op te wekken kunt u de impact op uw onderneming minimaliseren en soms zelf positief ombuigen.

Lees verder

Energiecrisis: steunmaatregel voor professionele klanten

De energiecrisis hakt er niet alleen sterk in bij gezinnen, maar ook bij ondernemers. Waar gezinnen per overheidsmaatregel betalingsuitstel kunnen vragen op hun woonkrediet, is er niets wettelijk voorzien voor ondernemers. AXA Bank kiest ervoor onze huidige klant-ondernemers over de winter te tillen via een uitzonderlijk energie-kaskrediet.

Lees verder

Neem contact op met uw AXA Bankagent