De free cashflow of vrije kasstroom berekenen

Succesvol ondernemen Bedrijf in groei Professioneel krediet – 11 april 2022

De berekening van de cashflow is de basis van een goede waardering van een bedrijf en een sleutelelement om een lening toe te kennen. Het is immers de cashflow die bepaalt of een onderneming goed draait en of er gelden over zijn om dividenden uit te keren of om leningen terug te betalen. Wilt u zelf de vrije kasstroom kunnen berekenen van uw onderneming? Lees dan zeker verder.

Free cashflow: de gezondheidsbarometer van een bedrijf

free cashflow berekenen
De vrije kasstroom is de basis voor de beoordeling van een kredietaanvraag of een accurate waardering van een bedrijf.

Een veel voorkomende vraag is: waarom gebruikt men bij de waardebepaling van een bedrijf of de beoordeling van een kredietaanvraag niet gewoon de winst of het verlies van het boekjaar in plaats van de vrije kasstroom?

 • Winst of verlies kunnen sterk vertekend zijn door ‘boekhoudkundige’ winst of door verliesposten die geen invloed hebben op de cashflow. Boekhouders spreken van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten, het meest voorkomend voorbeeld zijn afschrijvingen.
 • Winst of verlies nemen geen kapitaalaflossingen van leningen mee in de optelsom. Boekhoudkundig is dit louter een balanstransactie. Uw liquide middelen en de schuld heffen elkaar op. De betaalde intresten komen weliswaar in de resultatenrekening als een kost, hier wordt dus wel al rekening mee gehouden.
 • Winst of verlies kunnen soms vertekend zijn door eenmalige kosten of opbrengsten. Voor een betrouwbare kredietbeoordeling of bedrijfswaardering moeten ze er dus uitgefilterd worden. De verkoop van een bedrijfspand is voor de meeste ondernemers typisch zo een uitzonderlijke opbrengst.

Cashflow =
bedrijfsresultaat na belastingen + afschrijvingen - kapitaalaflossing leningen – uitzonderlijke opbrengsten + uitzonderlijke kosten - overige niet-kasopbrengsten + overige niet-kaskosten


 • Bedrijfsresultaat na belastingen = de winst of het verlies nadat de vennootschapsbelasting is betaald.
 • Afschrijvingen = totaal van de afschrijvingen op jaarbasis.
 • Kapitaalaflossing = totaal van de kapitaalaflossingen van bestaande leningen op jaarbasis. Dit vindt u op de activazijde van de balans.
 • Uitzonderlijke opbrengsten= dit zijn opbrengsten die niet regelmatig terugkeren (zoals de verkoop van een gebouw of een wagen).
 • Uitzonderlijke kosten = dit zijn de kosten die niet regelmatig terugkeren, het omgekeerde dus van uitzonderlijke opbrengsten.
 • Overige niet-kaskosten = waardeverminderingen (bijvoorbeeld een kost die werd aangerekend op de voorraden of een gebouw zonder het goed te verkopen), voorzieningen die aangelegd werden om toekomstige kosten te dekken, stijging werkkapitaal.
 • Overige niet-kasopbrengsten = herwaarderingsmeerwaarden (het omgekeerde van waardevermindering), voorzieningen die aangewend werden, daling werkkapitaal.

In de praktijk: cashflow van Trattoria ‘Da Noi’

 • Winst na belasting = 60.000 euro
 • Afschrijvingen = 10.000 euro
 • Uitzonderlijke opbrengsten = verkoop bedrijfswagen voor 15.000 euro
 • Uitzonderlijke kosten, en niet-kaskosten en -opbrengsten = 0 euro

Cashflow ‘Da Noi’ = 60.000 + 10.000 -15.000 = 55.000 euro

Een benadering van de cashflow kan al worden bepaald via de volgende formule:

Cashflow =
bedrijfsresultaat na belastingen + afschrijvingen - kapitaalaflossing leningen

Op zoek naar een investeringskrediet om uw plannen te financieren?

Ontdek ons aanbod bedrijfsfinancieringen of spreek er een AXA Bankagent over aan.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Voldoet u aan de UBO-verplichting?

Bij vennootschappen en vzw’s, stichtingen of trusts is niet altijd even makkelijk te bepalen wie het uiteindelijk voor het zeggen heeft. Daarom heeft de overheid de UBO-verplichting - UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ of ‘uiteindelijk begunstigde’ - in het leven geroepen. Die moet duidelijkheid scheppen over de uiteindelijke begunstigden, die vervolgens geregistreerd moeten worden in het UBO-register. Er is dus niet alleen een meldings-, maar ook een registratieplicht. Wie zich niet aan de verplichting houdt, krijgt een fikse boete.

Lees verder

Uw bedrijf wapenen tegen de inflatie? Investeer nu!

Inflatie, of de stijging van het algemeen prijspeil, is al een tijdje erg actueel. Maar hoe gaat u daar als ondernemer mee om? Dat kan op twee manieren: door kapitaal dat u voor de werking van uw bedrijf niet onmiddellijk nodig hebt, te beleggen. En misschien klinkt het wat dubbelzinnig: door in uw onderneming te investeren met geld dat u niet onmiddellijk voorhanden hebt, via een ondernemingskrediet. Hoe dat dan in zijn werk gaat? Dat leest u in deze blog.

Lees verder

Data security, een reëel risico voor elk bedrijf

Elk bedrijf, klein of groot, verzamelt gegevens van zijn klanten. De beveiliging van deze data is cruciaal voor uw onderneming, maar bij veel bedrijven is net die beveiliging ondermaats, zodat hackers er makkelijk mee aan de haal kunnen gaan. Investeren in dataveiligheid is dan ook een must, want meer en meer kmo’s worden het slachtoffer van cyberaanvallen. Hoe wapent u uw bedrijf tegen datalekken en hoe voorkomt u dat gegevensdiefstal uw business enorme schade toebrengt?

Lees verder

Wat zijn voorafbetalingen?

De inkomstenbelasting van zelfstandigen, bedrijfsleiders of vennootschappen wordt niet op voorhand afgehouden, om de eenvoudige reden dat niemand van tevoren weet hoeveel hij zal verdienen in het lopende jaar. Maar de mogelijkheid bestaat wel om belastingen vooraf te betalen. Waarom zou u als zelfstandige voorafbetalingen doen en hoe gaat dat in zijn werk?

Lees verder

Neem contact op met uw AXA Bankagent