De geïntegreerde woonbonus in het Vlaams Gewest: voor de eigen (maar niet noodzakelijk de enige) woning

Wonen Fiscaliteit Lenen – 15 februari 2019

Sinds midden 2014 vallen de fiscale voordelen op een hypothecaire lening die u afsluit voor de aankoop of bouw van uw eigen woning onder de bevoegdheid van de gewesten. Elke deelstaat kent dan ook een ander belastingvoordeel toe op woonkredieten. Welke zijn dan de belastingvoordelen in Vlaanderen?

De woonbonus in Vlaanderen: iedereen gelijk voor de wet

Geïntegreerde woonbonus Vlaanderen 
Op het bedrag van de door u betaalde interesten en kapitaalaflossingen op een hypothecair krediet met en looptijd van minstens 10 jaar krijgt u door de geïntegreerde woonbonus 40 % belastingvermindering.

In het Vlaams Gewest krijgt iedere belastingplichtige dezelfde woonbonus, ongeacht zijn of haar belastbaar inkomen. Op het bedrag van de door u betaalde interesten en kapitaalaflossingen op een hypothecair krediet met en looptijd van minstens 10 jaar (en eventueel de premies van de schuldsaldoverzekering) krijgt u 40 % belastingvermindering, verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen.

Sinds het aanslagjaar 2016 gelden voor die woonbonus de volgende maximumbedragen (die niet meer worden geïndexeerd):

  • een basisbedrag van 1.520 euro
  • verhoogd met 760 euro voor de eerste 10 jaar van het hypothecair contract
  • plus 80 euro, maar enkel wanneer u 3 of meer kinderen ten laste hebt op 1 januari na het jaar waarin het krediet werd afgesloten. Een gehandicapt kind telt voor 2.

De geïntegreerde woonbonus wordt per belastingplichtige toegepast. Als een koppel een hypothecaire lening aangaat, worden de voorwaarden per persoon gecontroleerd.

De woonbonus in Vlaanderen: voor de eigen en niet noodzakelijk enige woning

Sinds begin 2016 is in Vlaanderen de voorwaarde niet meer van toepassing dat het moet gaan om de enige woning.

U krijgt dus ook een woonbonus voor een tweede (of derde) woning, op voorwaarde dat u er tijdens de terugbetaling van het hypothecair krediet ook echt in woont. Wanneer uw oude woning nog steeds uw eigendom is, wordt de woonbonus berekend op het basisbedrag van 1.520 euro en niet op de verhogingen.

Meer informatie over de Vlaamse woonbonus voor 1 januari 2016.

Meer informatie over de woonbonus in de andere gewesten

Hebt u plannen voor de bouw of de aankoop van een woning?

Maak een simulatie van de hypothecaire lening of vraag advies aan uw bankagent.

bouwgids

 

Meer informatie over bouwen, renoveren en verbouwen vindt u in de bouwgids.

76 pagina’s boordevol advies, tips en inspiratie om uw plannen tot een goed einde te brengen.

Download nu uw exemplaar.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

De Vlaamse woonbonus verdwijnt. Nog snel een woning kopen?

De Vlaamse woonbonus op de eerste en enige woning wordt vanaf 1 januari 2020 afgeschaft. In ruil worden de registratierechten op die woning verlaagd van 7% naar 6%. Maar die vermindering van de registratierechten weegt voor een normale woning niet op tegen het fiscale voordeel van de woonbonus. Het gevolg: een stormloop op vastgoed, met 40% meer verkopen sinds de aankondiging van de afschaffing. Wilt u nog snel snel een woning kopen? Hier moet u op letten.

Lees verder

Meerderheid jongeren verkiest energiezuinige en instapklare woning

3 op 4 Belgen die hun eerste woning kopen, vinden energiezuinig wonen belangrijk. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau InSites Consulting* in opdracht van AXA Bank bij recente en toekomstige huiseigenaars over de aankoop van hun eerste woning. Maar ze lijken minder bereid om voor die energiezuinige woning zelf de handen uit de mouwen te steken, want de meerderheid verkiest nieuwbouw of een instapklare bestaande woning in goede staat boven een bestaand huis dat grondig moet worden gerenoveerd. Waarom? Dat ontdekt u in deze blog.

Lees verder

In 5 stappen naar een energiezuinige woning

Nog niet zo lang geleden stond een nieuwe badkamer of keuken op de eerste plaats bij eigenaars met renovatieplannen. Nu is bezuinigen op energie prioritair. In veel woningen zijn er al energiebesparende renovaties uitgevoerd en bij naar schatting 1 op 3 eigenaars staan er in de komende 5 jaar energetische renovaties op de planning. En dat is nodig ook, want een groot deel van de bestaande woningen scoort nog altijd niet goed op het vlak van energiezuinigheid. Maar hoe pakt u dat aan, van uw huis een energiezuinige woning maken?

Lees verder

Vlaanderen zet in op energiezuinig bouwen en renoveren

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in Europa Bijna-EnergieNeutraal (of BEN) zijn. In Vlaanderen wordt het energiepeil of E-peil daarom stapsgewijs aangescherpt tot E30, vanaf 2021 de verplichte norm. De Vlaamse overheid wil ook eigenaars van bestaande woningen stimuleren om energiezuinig te renoveren en stelt tegen 2050 een E-peil van maximum 60 voorop. Hoe goed doen we het in Vlaanderen? En wat krijgt u van de Vlaamse overheid in ruil voor een BEN-woning of renovatiewerken die het energiepeil drastisch verlagen?

Lees verder

Waalse verzekering tegen inkomensverlies: gratis bescherming van uw thuis

Op uw verzoek sluit het Waals Gewest gratis in uw naam een ‘verzekering tegen inkomensverlies’ af in het kader van een hypothecaire lening voor de bouw, aankoop of renovatie van uw woning. Die verzekering zal onder bepaalde voorwaarden de afbetalingen van uw lening gedeeltelijk op zich nemen bij totale en onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of op non-actiefstelling. Een overzicht.

Lees verder