Welke gezondheidsverklaring voor de wereldeconomie in februari 2021?

Vermogen Beleggen Budget Corona Actueel – 10 maart 2021

Hoe gaat het met de wereldeconomie in de tweede maand van 2021, een jaar na het begin van de covid19-pandemie? Een lichte algemene verbetering, met natuurlijk verschillen per land. De reden: de lopende vaccinatiecampagnes tegen corona, de ene al sneller dan de andere, met steeds de steun van de Fed en de ECB om de economie te stimuleren, die “stand lijkt te houden”. Rond de wereld, continent per continent.

gezondheidsverklaring wereldeconomie februari 2021
In februari 2021 is de gezondheidssituatie in de meeste landen over het algemeen verbeterd, behalve in de eurozone. De economische activiteit houdt stand.

De gezondheidssituatie is in de meeste landen over het algemeen verbeterd, behalve in Europa (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk), waar het aantal besmettingen stabiel is (Duitsland) of lijkt toe te nemen (Frankrijk, Italië), wat leidt tot een verlenging of verscherping van de beperkingen. Zie hieronder.

De vaccinatiecampagnes in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk winnen aan kracht, wat wijst op een geleidelijke heropleving van de economie.

De economische activiteit houdt beter dan verwacht stand bij de diverse beperkingen, met name in de industriesector, hoewel de dienstensector bijzonder kwetsbaar blijft. De inflatie is gestegen, maar een groot deel van de stijging is toe te schrijven aan technische factoren.

Ten slotte moesten de Fed (centrale bank van de VS) en de ECB (Europese Centrale Bank) luidkeels interveniëren om elke wijziging van hun monetaire beleid op korte termijn uit te sluiten in een context van stijgende rentetarieven op staatsobligaties.

De Verenigde Staten: goed, maar kan beter

In de Verenigde Staten is de gezondheidssituatie verbeterd. Het aantal nieuwe gevallen bleef dalen tot midden februari, alvorens zich te stabiliseren op ongeveer 70.000 nieuwe gevallen per dag (niveau eind oktober). Tegelijkertijd verloopt de vaccinatiecampagne betrekkelijk goed: 22% van de bevolking heeft al ten minste één dosis gekregen.

Wat de laatste economische indicatoren betreft, zijn de verkopen in de detailhandel in januari gestegen (+5,3% op maandbasis), is de industriële productie toegenomen (+0,9% (op maandbasis) en is het consumentenvertrouwen hersteld (91,3 tegenover 89,3 in januari). Het noodplan van de regering-Biden ter waarde van 1.900 miljard dollar is goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, maar de bekrachtiging ervan als zodanig in de Senaat lijkt in gevaar te komen omdat de verkozen Democraten zich blijven verzetten tegen de invoering van een minimumloon van 15 dollar. Er was deze maand geen vergadering van de leden van de Federal Reserve, maar de markten namen de opmerkingen van Jerome Powell over de sterke stijging van de rente onder de loep. Hij sloot een onmiddellijke verlaging van het bedrag van de activa-aankopen uit en bleef erop wijzen dat een zeer inschikkelijk monetair beleid wordt gehandhaafd in de context van een economie die uit een crisis komt.

Een nog steeds afwachtende eurozone

In de eurozone wordt de gezondheidssituatie niet langer beter en neigt zij naar een lichte verslechtering, vooral in Frankrijk en Italië, waardoor de regeringen zich genoodzaakt zien opnieuw plaatselijke beperkingen op te leggen.

Tegelijkertijd verloopt de vaccinatiecampagne te traag: gemiddeld heeft slechts 7,3% van de EU-bevolking ten minste één dosis van het vaccin gekregen (Fra: 6,9%; Dui: 7%; Ita: 6,8%; Spa: 7,7%).

De economische activiteit blijft afhankelijk van de evolutie van de beperkingen, ook al lijkt zij robuuster dan verwacht dankzij de industriële productie. De PMI-indexen zijn gestegen in deze laatste sector (57,7 tegen 54,8) en gedaald in de dienstensector (44,7 tegen 45,4).

In februari bevestigde het onderzoek van de Europese Commissie naar de gemoedstoestand deze trend, aangezien die zijn hoogste niveau sinds mei 2019 bereikte in de industriesector (-3,1 tegen -5,5), maar zeer laag blijft in de dienstensector (-17,1 tegen -17,8).

Het consumentenvertrouwen blijft ongewijzigd. De inflatie is in januari sterk gestegen (+0,9% op jaarbasis tegen -0,3% in december), maar dit was te wijten aan technische factoren zoals de actualisering van de wegingen van de consumptie-uitgaven (d.w.z. de daling van de reisuitgaven en de stijging van de voedselprijzen), de verschuiving van de solden en de herinvoering van de btw in Duitsland.

Net als de Fed heeft de ECB erop gewezen dat zij haar aankopen zou kunnen opvoeren om de stijging van de rentevoeten binnen de perken te houden en aldus uiterst inschikkelijke voorwaarden te handhaven om het herstel te bevorderen.

Verenigd Koninkrijk: veel groene lichten

In het Verenigd Koninkrijk is de gezondheidssituatie aanzienlijk verbeterd: het aantal wekelijkse ziekenhuisopnamen ligt nu op hetzelfde niveau als in Frankrijk (9.000 tegen 30.000 op het hoogtepunt). Tegelijkertijd is de vaccinatiecampagne doeltreffend, aangezien 30% van de bevolking al ten minste één dosis heeft gekregen.

De regering heeft begin maart toestemming gegeven om de scholen te heropenen, maar voor de rest van de economie zal dit zeer geleidelijk gebeuren. De economische activiteit blijft kwetsbaar, vooral in de dienstensector, hoewel de regering diverse steunmaatregelen heeft verlengd. Om de overheidsfinanciën te ontlasten heeft de minister van Financiën het idee geopperd om de belasting op bedrijfswinsten te verhogen.

Verbetering van gezondheid en economie in Azië

In China blijft de gezondheidssituatie onder controle en blijft de economie zich herstellen. In februari bleven de PMI-indexen in expansiegebied, zij het iets lager in de industriesector (50,9 tegen 51,5) en in de dienstensector (51,4 tegen 52,4). Ondanks enkele opgemerkte risico’s, zoals de vastgoedmarkt, lijkt de Centrale Bank in haar monetaire beleid de voorkeur te geven aan stabiliteit om het herstel aan te moedigen.

In Japan is het aantal nieuwe besmettingen verminderd dankzij de beperkende maatregelen in verband met de invoering van de noodtoestand. De regering hoopt de regels de komende weken te kunnen versoepelen als de situatie blijft verbeteren en de inentingscampagne, die half februari is begonnen, goed verloopt.

In januari vertoonde de economische activiteit een gemengd beeld, waarbij enerzijds de industriële productie en de uitvoer bleven groeien (respectievelijk +4,2% op maandbasis en +6,6% op jaarbasis), maar anderzijds de verkopen in de detailhandel terugliepen (-2,4% op jaarbasis tegen -0,3% eerder), voornamelijk als gevolg van de beperkingen tijdens de noodtoestand.

Artikel geschreven op basis van de op 4 maart 2021 beschikbare informatie.

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Een erfenis aanvaarden of verwerpen?

De meeste erfenissen worden aanvaard. Toch zijn er situaties waar een erfenis wordt geweigerd. Meestal is dat omdat er gedacht wordt dat er schulden zijn, soms zijn er ook psychologische redenen, of er is de vrees voor de erfbelasting. Of gewoon omdat ze geen zin hebben in rompslomp. Maar is het verwerpen van een erfenis definitief? En bestaat er een tussenoplossing tussen aanvaarden en verwerpen?

Lees verder

De kracht van rente op rente en het sneeuwbaleffect bij pensioenopbouw

Einstein wees ooit de samengestelde rente aan als de allergrootste kracht van het universum. U zou het ook zo kunnen formuleren: vele kleintjes maken een groot. En dat groot is misschien nog een stuk groter dan u zich had voorgesteld. Ontdek wat rente op rente kan opleveren en hoe het bij de opbouw van uw vermogen een sneeuwbaleffect kan teweegbrengen.

Lees verder

Dit moet u weten over de nieuwe taks op de effectenrekening

De nieuwe effectentaks is op 26 februari 2021 in werking getreden.  Het gaat om een taks van 0,15% die wordt geheven op een effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro. De inning, aangifte en betaling daarvan gebeurt door de bank – als tussenpersoon - en zal in het najaar voor de eerste keer plaatsvinden.

Lees verder

Beleggen, (n)iets voor u?

Spreekt het vooruitzicht op een potentieel hoger rendement u wel aan? Maar raakt u niet wegwijs in de wereld van spaar- en beleggingsproducten? Uw bankagent is de geknipte bondgenoot!

Lees verder