Wordt 2021 een gunstig beursjaar?

Vermogen Beleggen Actueel Corona Budget – 08 januari 2021

2020 werd uiteindelijk voor veel beursindexen een recordjaar, ondanks de Corona-crash. Het ziet er naar uit dat ook 2021 een gunstig beursjaar wordt. We gaan kort in op 6 mogelijke positieve factoren.

1. Centrale banken: reddende engel

gunstig beursjaar 2021
De beurs stijgt en daalt op korte termijn. Hou het hoofd koel en denk eraan dat beleggen een langetermijnoefening is.

In maart 2020 kreeg de economie zware klappen door de Corona-maatregelen en de effecten blijven nazinderen. Als reactie op die impasse trokken de centrale banken de kortetermijnrentevoeten naar nul. Ze duwden ook de langetermijnrentevoeten naar beneden, door de massale aankoop van overheidsobligaties. Lage rentevoeten stimuleren “het lenen”. Het spoort investeringen aan en is dus goed voor de economie, zo gaat de redenering.

Historisch lage rentevoeten zijn prima als je wil lenen, maar spaarders zijn er aan voor de moeite. Spaarboekjes of overheidsobligaties brengen dus niets of weinig op. Wilt u potentieel meer rendement, dan zijn aandelen zo goed als de enige optie.

Maar de centrale banken deden meer. Door gericht en pragmatisch tussen te komen, hielden ze het financieel systeem draaiende.

Voor beleggers is het duidelijk: de centrale banken zijn de ultieme reddende engel. Om het in de woorden van Jérôme Powell of Christine Lagarde te zeggen: centrale bankiers zullen alles doen wat nodig is om het systeem te redden of om de economie zuurstof te geven. En belangrijk: men gaf aan de rente nog vele jaren laag te houden.

Goed nieuws dus voor de economie én voor beleggers.

2. Vierde industriële revolutie

Brede lagen van de bevolking ontdekten de voordelen van digitale oplossingen. E-commerce, videoconferentie, digitaal bankieren, leren op afstand, … het zijn maar enkele voorbeelden.

De vierde industriële revolutie is de samensmelting van de fysieke, digitale en biologische wereld.

Men spreekt zelfs over de vierde industriële revolutie. Dit is de samensmelting van de fysieke, digitale en biologische wereld. Het is de integratie van artificiële intelligentie, robotica, internet of things, 3D-printing, genetische aanpassingen, blockchain, quantum computing en nog andere technologieën.

Wellicht zal de regulator in 2021 initiatieven nemen om die digitale wereld wat meer te kaderen, maar dit zal de digitalisering niet stoppen. De trend is onomkeerbaar. Dus ook in 2021 zal dit beleggingsthema het goed doen.

3. Energietransitie en duurzaamheid

Het gedwongen thuiswerken zorgde in 2020 voor opvallend minder files op de weg. Een frappant feit, dat de koolstofuitstoot-thematiek duidelijk op de agenda zette.

Ook in 2021 krijgt de CO2-problematiek vast veel aandacht. Onder meer de Verenigde Naties focussen hierop, met een bijeenkomst rond koolstofneutraliteit. China kondigde reeds aan de stijging van de kooldioxide-uitstoot vóór 2030 een halt toe te roepen en vóór 2060 koolstofneutraal te worden. President Biden zal de VS ook in die richting duwen en beloofde opnieuw toe te treden tot het klimaatakkoord van Parijs. Denemarken, wat de belangrijkste producent van olie is in de Europese Unie, stopt in 2050 met de exploitatie van olie en gas in de Noordzee. Het zijn maar enkele voorbeelden.

Tal van investeringsmogelijkheden in beursgenoteerde aandelen rond milieu-georiënteerde thema’s.

Koolstofneutraliteit zal vooral bereikt worden door technologische innovatie. Dit vergt de komende jaren triljoenen dollars aan investeringen. Waterstof als groene brandstof, koolstofafvang en -opslag en nieuwe manieren om groene energie te transporteren en op te slaan zijn initiatieven die grote investeringen vergen, maar die potentieel ook zeer winstgevend kunnen zijn. Dit biedt tal van investeringsmogelijkheden in beursgenoteerde aandelen die op dit thema of andere milieu-georiënteerde thema’s actief en innovatief zijn.

4. Van groei naar cyclische aandelen?

Groeiaandelen zijn aandelen die nog in volle groeifase zitten. Typische groeiaandelen zijn eerder technologie aandelen. Dan denken we aan cybersecurity, cloud computing, data centers, geneeskunde, biotech, enzoverder.

De vraag, of potentiële vraag, naar hun producten of services is vaak enorm. Ze groeien dan ook als kool, maar maken ook enorme kosten om die groei te ontwikkelen. In die groeifase zijn ze minder winstgevend, maar door de snelheid waarmee ze groeien en het potentieel dat ze hebben, zijn beleggers bereid die toekomstige winst, nu reeds in de koers te integreren.

Groeiaandelen deden het in 2020, en bij uitbreiding sinds 2009, bijzonder goed. De sterke stijging van de Nasdaq (de technologiebeurs in de VS) is hiervan getuige. Verwacht wordt dat groeiaandelen het ook in 2021 goed zullen doen. De onderliggende trends verdwijnen niet, ze nemen zelfs aan belang toe.

Cyclische aandelen doen het goed als de economie groeit en minder goed als de economie krimpt.

Cyclische aandelen volgen een typische economische cyclus. Ze doen het goed als de economie groeit en doen het minder goed als de economie krimpt. Banken, grondstofaandelen, staalnijverheid, maar ook de uitzendkrachtenindustrie, zijn hier voorbeelden van.

De evolutie van groeiaandelen naar meer cyclische aandelen kende in 2020 reeds een aantal keer een valse start. Toen leek het alsof de switch van groeiaandelen naar cyclische aandelen werd ingezet. Dit bleek voorbarig, want de koppige tweede Corona-golf, en de hieraan verbonden maatregelen, belemmert momenteel een volledig economisch herstel. Daardoor lijkt de markt ook niet echt overtuigd dat de inflatie zal aantrekken en dat de langetermijnrentevoeten zullen stijgen. Dus was het terug naar af voor cyclische aandelen. Het is duidelijk dat de meeste cyclische aandelen vandaag nog goedkoop genoteerd staan.

Maar dankzij werkende vaccins tekent zich, volgens AXA IM, de komende 9 tot 12 maanden een quasi Covid-vrije wereld af. Hierdoor zal de economie terug aantrekken. Op die manier kan de langetermijnrente ook hoger. Dat is bijvoorbeeld gunstig voor banken. Cyclische aandelen zullen op een zeker moment wel degelijk dat nieuwe normaal anticiperen en in waarde toenemen. Voorzichtige stappen in de richting werden reeds vanaf oktober 2020 gezet.

Een shift van groei- naar cyclische aandelen zal niet abrupt gebeuren. Het wordt in 2021 mogelijks niet “óf groeiaandelen óf cyclische aandelen”, maar misschien wel “én groeiaandelen én cyclische aandelen”.

5. Inflatie en obligaties

Wat er met de overheidsobligaties zal gebeuren, zal afhangen van de groei- en inflatieverwachtingen. Zonder aantrekkende inflatie zullen centrale banken de langetermijnrentevoeten laag houden. In een dergelijke omgeving zullen overheidsobligaties niet veel rendement geven.

Maar centrale banken willen inflatie hoger. Daarom pompen ze massaal liquiditeiten in de markt. Ze zullen in 2021 hiermee niet stoppen. Verwacht wordt dat in de tweede helft van 2021 de inflatie kan aantrekken. Zeker in de VS, waar dit kan leiden tot een daling van de dollar. Een daling die reeds in 2020 werd ingezet. Een dalende dollar is dan weer prima voor emerging-markets-aandelen. Die lenen immers in dollar, en hoe lager die staat, hoe minder men moet afbetalen. Een lage dollar is ook goed voor grondstoffenaandelen. Grondstoffen worden in dollar genoteerd, hoe lager de dollar staat, hoe goedkoper het is om grondstoffen te verwerken en te gebruiken. En in een aantrekkende economie zijn die bovendien massaal nodig.

6. Volatiliteit

Natuurlijk kan er in 2021 volatiliteit optreden. Dat is volledig normaal. De beurs stijgt en daalt op korte termijn. Gebeurt dit dan even, hou het hoofd koel en denk eraan dat beleggen een langetermijnoefening is. Neem dan gerust contact met uw AXA bankagent.

Het zal een goed beursjaar 2021 worden

Nogal wat argumenten pleiten voor een goed beursjaar in 2021. Was 2020 vooral een groeiaandelen-verhaal, zullen de aandelenmarkten in 2021 wellicht verbreden, met meerdere sectoren waar rendement te vinden is.

Maar denk er aan: beleggen is een langetermijnverhaal. Diversificatie is een gulden regel. In ieder geval: uw beste belegging, … dat is uw AXA bankagent!

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Pensioensparen: 1.020 of 1.310 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 1.020 of 1.310 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 1.020 of 1.310 euro pensioensparen?

Lees verder

Macro-economie: op naar een harde of zachte landing?

Na het uiterst turbulente 2022 werd 2023 aangekondigd als een terugkeer naar de normaliteit op de markten. Die belofte kwam tot dusver ook grotendeels uit. Aandelen kenden een uitstekende eerste jaarhelft, en ook de zwaar getroffen obligaties konden een stuk van de opgelopen verliezen recupereren.

Lees verder

Duurzaam beleggen: wat zijn uw voorkeuren?

Kiest u voor de zee of de bergen? En de opwarming van de aarde, bent u daarmee een beetje, erg veel of helemaal niet bezig? En in welk opzicht? Op het vlak van duurzaam beleggen wil uw bankagent graag uw voorkeuren kennen, zodat uw portefeuille zo goed mogelijk aansluit bij uw beleggersprofiel en bij de Europese regelgeving die sinds augustus 2022 van kracht is. Er bestaat hierover een brochure waarin alles in eenvoudige bewoordingen wordt uitgelegd.

Lees verder

Macro-economische vooruitzichten voor de zomer: afkalvende inflatie en zwakke economische groei

De inflatie heeft nu in de grote economieën een duidelijke daling ingezet. Hoewel niet alle zorgen van de baan zijn, hebben beleggers het inflatieprobleem als ‘opgelost’ geklasseerd. Dat is wellicht te voortvarend op langere termijn, maar voor de komende maanden is die inschatting terecht. De energieprijzen dalen al sinds het begin van 2023, en zullen binnenkort gevolgd worden door de tweede belangrijkste oorzaak van inflatie tijdens het voorbije jaar: voedingsprijzen.

Lees verder

Beleggen: een kwestie van kennis of van geluk?

Ik zou wel willen, maar … ik heb daar geen tijd voor. Of Het interesseert me eigenlijk niet echt, het is te ingewikkeld, en dan begin ik er beter niet aan, toch? Het zijn een paar van de vaak gehoorde argumenten om niet te beleggen. Herkenbaar, niet? Achter al die redenen gaat een stilzwijgende, onuitgesproken veronderstelling schuil: succesvol beleggen is een kwestie van kunde, expertise, kennis. Maar is dat wel zo?

Lees verder

Neem contact op met uw AXA Bankagent