Hoeveel rente levert uw spaarrekening op?

Vermogen Budget Sparen – 25 augustus 2015

Geld op een spaarrekening levert u rente op. Hoeveel dat is, verschilt van de ene spaarrekening tot de andere. Voor de meeste spaarrekeningen is de rente samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Hoe worden die juist berekend?

Basisrente: een vergoeding voor het geld op uw rekening

 
Hebt u uw spaargeld nodig op korte termijn? Kies dan voor een spaarrekening met een hoge basisrente. Wie zijn geld meer dan een jaar kan missen, is beter met een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie. Spaarrekeningen vergelijken.

Voor het geld dat op uw spaarrekening staat, krijgt u een basisrente. Die wordt berekend per dag, over de hele periode dat uw geld op uw spaarrekening staat.

De datum vanaf wanneer een storting rente begint op te brengen (of tot wanneer een opgenomen bedrag ophoudt rente op te brengen) is de valutadatum. Voor een storting is dat doorgaans de dag na de storting. Vanaf dan begint het gestorte bedrag dus rente op te brengen.

De berekening van de basisrente gebeurt 1 keer per jaar en wordt op uw spaarrekening gestort met valutadatum 1 januari. Vanaf 1 januari brengt deze rente dus op haar beurt rente op.

Het tarief van de basisrente kan op elk moment gewijzigd worden. De nieuwe intrestvoet geldt vanaf de dag van de aanpassing voor alles wat er op uw spaarrekening staat.

De getrouwheidspremie: na een jaar verworven

Bovenop de basisrente krijgt u ook een getrouwheidspremie voor bedragen die 12 maanden onafgebroken op uw rekening blijven staan. Haalt u uw spaargeld eerder af, dan hebt u enkel recht op de basisrente. Het percentage van de getrouwheidspremie wordt vastgelegd op het ogenblik dat u de storting doet en blijft geldig tijdens de volledige duur van de getrouwheidsperiode van 12 maanden.

Verworven getrouwheidspremies worden driemaandelijks uitbetaald. Ze beginnen dan op hun beurt basisrente op te brengen en er begint een nieuwe getrouwheidsperiode van 12 maanden te lopen.

Concreet: getrouwheidspremies verworven tijdens de maanden januari, februari of maart worden uitbetaald met valutadatum 1 april en brengen vanaf dan basisrente op. Zo ook met getrouwheidspremies verworven tijdens het tweede, derde en vierde kwartaal. Die beginnen basisrente op te brengen vanaf 1 juli, 1 oktober en 1 januari. Tevens start er een nieuwe getrouwheidsperiode.

1 + 1 is niet altijd twee

De basisrente en de getrouwheidspremie worden dus op een andere manier berekend en niet op hetzelfde tijdstip uitbetaald. Spreiding van stortingen in de tijd maar ook afhalingen kunnen het rendement in aanzienlijke mate beïnvloeden. En dat maakt het moeilijker om de evolutie van uw rente op te volgen.

Dat is in het bijzonder zo bij spaaropdrachten, waarbij u automatisch maandelijks een vast of variabel bedrag opzij zet. Stel: u spaart sinds september 2014 maandelijks 200 euro met een automatische betalingsopdracht.

  • Dat brengt vanaf de dag na de storting de op dat ogenblik geldende basisrente op.
  • De basisrente van de eerste 4 stortingen van 2014 (september t.e.m. december) wordt met valutadatum 1 januari 2015 uitgekeerd.
  • Op 1 oktober 2015 ontvangt u vervolgens de getrouwheidspremie op de eerste 200 euro.
  • Op 1 januari 2016 ontvangt u de getrouwheidspremie op de stortingen van oktober, november en december 2014, maar ook de basisrente van de maandelijkse stortingen in 2015.
  • Enzovoort …

Het reële rendement van uw spaarrekening op een bepaald tijdstip is dus meestal niet gelijk aan de som van de basisrente en de getrouwheidspremie in procenten. Houd daarom voor ogen hoe lang u uw spaargeld op uw rekening wilt laten staan. Is dat minder dan een jaar, kies dan voor een spaarrekening met een hoge basisrente. Wie zijn geld meer dan een jaar kan missen, is beter met een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie. Want het tarief van de getrouwheidspremie voor een storting ligt tenslotte vast voor een jaar.

Waarom een basisrentevoet en een getrouwheidspremie?

Bij consumentenorganisaties gaan er stemmen op om het systeem van de rentevoeten te vereenvoudigen en enkel een basisrente te geven. Zo zou je een betere vergelijkingsbasis krijgen. Maar dan gaan ze voorbij aan het feit dat de opbrengst van de getrouwheidspremie op voorhand gekend is (want het tarief ligt vast voor 12 maanden), terwijl de basisrente op elk moment kan wijzigen. Dat is niet onbelangrijk, vooral in een situatie van dalende rentes.

Hoe dan ook, banken volgen gewoon de wet, die bepaalt dat elke gereglementeerde spaarrekening een basisrentevoet en een getrouwheidspremie moet hebben. Als u wilt weten hoeveel een spaarrekening echt opbrengt, kunt u daarvoor best een spaarsimulator gebruiken. Maar hou wel rekening met de beperkingen van simulaties: ze gaan uit van de op dat moment geldende tarieven ...

Bekijk de spaarrekeningen van AXA Bank.

 

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Beleggen: 7 gouden tips voor een vakantie zonder stress!

U bent op vakantie, aan zee of in de bergen, en plots schiet door uw hoofd: wat als er iets gebeurt op de financiële markten? De beurskoersen evolueren dag en nacht, of u nu op vakantie bent of niet. Als belegger hebt u daarover weinig controle. U bent dus maar beter goed voorbereid. Bijvoorbeeld door deze 7 essentiële beleggingstips te volgen.

Lees verder

Flexibele fondsen en dakfondsen: inspelen op de markt

De markten kunnen soms vrij stabiel lijken, en dan weer erg volatiel. Dan stelt zich de vraag: wat nu? Wanneer u belegt in flexibele fondsen of dakfondsen, hoeft u die vraag misschien niet te beantwoorden. Want deze fondsen trachten maximaal in te spelen op kansen die de markten bieden wanneer ze stijgen en het risico op verlies van kapitaal te beperken wanneer ze dalen.

Lees verder

Hebt u al goede voornemens voor uw geld in 2019?

Stoppen met roken, wat kilo's verliezen, opnieuw beginnen te sporten… Welke zijn uw goede voornemens voor dit jaar? En hoe zit het met uw geld? En met uw budget? Onthoud drie tips om uw kapitaal te laten opbrengen en mooie projecten te realiseren later!

Lees verder

Slim beleggen na 50 jaar

Januari is de maand van de goede voornemens. Stoppen met roken, wat kilo's verliezen, in vorm blijven. En hoe zit het met uw geld? Ontdek hier de goede voornemens voor 2019 van Jan (52 jaar) en Mieke (61 jaar). Ze hebben elk een heleboel projecten voor ogen en hebben goede voornemens gemaakt (sparen, onder meer voor hun pensioen, en beleggen volgens hun mogelijkheden) om zich voor te bereiden op hun tweede leven!

Lees verder

Een beleggingsstrategie voor iedere leeftijd

Januari is de maand van de goede voornemens. Stoppen met roken, wat kilo's verliezen, opnieuw beginnen te sporten. En hoe zit het met uw geld? Julie (25 jaar), Peter (34 jaar) en Ellen (45 jaar) hebben elk hun eigen projecten. Ontdek hier hun goede voornemens voor 2019 (sparen, onder meer voor hun pensioen, en beleggen volgens hun mogelijkheden).

Lees verder