Hypothecair krediet: een betere bescherming voor kredietnemers

Wonen Lenen Budget – 11 mei 2017

Consumenten beter informeren en beschermen. Dat is het hoofddoel van de Europese richtlijn Mortgage Credit Directive (MCD), ook wel Richtlijn 2014/17/EU genoemd. Wat betekent dat concreet voor toekomstige kredietnemers? Een kort overzicht.

Hypothecair krediet: ontleners beter beschermd
Ontleners zijn voortaan beter geïnformeerd voordat ze een hypothecair krediet aangaan. Ze zijn ook beter beschermd.

Waarom deze nieuwe wet?

Door de subprimecrisis van 2008 zag de Europese Unie zich genoodzaakt om de markt van het vastgoedkrediet te hervormen. Het is naar aanleiding hiervan dat de richtlijn MCD het levenslicht zag: ze biedt omkadering aan de verschillende spelers in het kader van een vastgoedkrediet, zowel kredietnemers, kredietgevers als tussenpersonen.

De richtlijn uniformiseert de reglementering rond deze sector. Ze wil een beter presterende interne markt voor hypothecair krediet creëren om leningen grotere slaagkansen te bieden door een betere informatie en bescherming van de consumenten.

Deze Europese richtlijn van 4 februari 2014 werd in Belgisch recht omgezet door de wet van 22 april 2016, die op 1 april 2017 van kracht werd. Ze behandelt tal van thema's, sommige zeer technisch. Wij beperken ons hier bewust tot de onderwerpen die betrekking hebben op de consument die op zoek is naar een hypothecair krediet.

Wat heeft de richtlijn te bieden aan toekomstige kredietnemers?

De nieuwe wet verplicht kredietgevers en tussenpersonen om consumenten die op zoek zijn naar een hypothecair krediet gratis transparante informatie te bezorgen met onder andere alle kosten voor het krediet in kwestie, zodat ze gemakkelijk de offertes van verschillende kredietgevers kunnen vergelijken.

Ze geldt voor kredieten die:

  • bedoeld zijn om een onroerend goed aan te kopen of te behouden, ongeacht de waarborg
    of
  • gedekt zijn door een hypothecaire waarborg - inschrijving, mandaat of belofte - ongeacht het doel.

De kandidaat-kredietnemer vindt deze transparante informatie terug in het ESIS-document en het JKP.

Wat is het ESIS-document en waarvoor dient het?

Het gaat om een gestandaardiseerde informatiefiche - European Standardised Information Sheet (ESIS) - met 15 rubrieken die alle kenmerken van het gevraagde krediet bevatten en structureren. Het moet volledig worden ingevuld en er zijn geen afwijkingen mogelijk. Op die manier kan de toekomstige kredietnemer de beschikbare kredietproducten vergelijken, de gevolgen ervan evalueren en met kennis van zaken een beslissing nemen.

Wat is het JKP?

Naast de intrestvoet (debetrentevoet) van het krediet zelf, moet de kredietgever of de tussenpersoon het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) systematisch meedelen aan de consument, zowel mondeling als schriftelijk.

Zoals de naam al aangeeft, houdt dit percentage rekening met:

  • alle eenmalige kosten verbonden aan het krediet
  • alle kosten verbonden aan de producten waarop wordt ingetekend om een betere rentevoet te krijgen.

Als het krediet wordt aangevraagd bij een zelfstandige kredietbemiddelaar (dit wil zeggen iemand anders dan een werknemer van de kredietinstelling), dan vermeldt het ESIS-document, naast de kosten inbegrepen in het JKP, ook de maximale commissie die de tussenpersoon kan krijgen voor het kredietdossier als het wordt goedgekeurd.

Wilt u het verschil zien tussen de intrestvoet van een hypothecair krediet en het JKP? Dan kunt u een simulatie maken.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Meerderheid jongeren verkiest energiezuinige en instapklare woning

3 op 4 Belgen die hun eerste woning kopen, vinden energiezuinig wonen belangrijk. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau InSites Consulting* in opdracht van AXA Bank bij recente en toekomstige huiseigenaars over de aankoop van hun eerste woning. Maar ze lijken minder bereid om voor die energiezuinige woning zelf de handen uit de mouwen te steken, want de meerderheid verkiest nieuwbouw of een instapklare bestaande woning in goede staat boven een bestaand huis dat grondig moet worden gerenoveerd. Waarom? Dat ontdekt u in deze blog.

Lees verder

In 5 stappen naar een energiezuinige woning

Nog niet zo lang geleden stond een nieuwe badkamer of keuken op de eerste plaats bij eigenaars met renovatieplannen. Nu is bezuinigen op energie prioritair. In veel woningen zijn er al energiebesparende renovaties uitgevoerd en bij naar schatting 1 op 3 eigenaars staan er in de komende 5 jaar energetische renovaties op de planning. En dat is nodig ook, want een groot deel van de bestaande woningen scoort nog altijd niet goed op het vlak van energiezuinigheid. Maar hoe pakt u dat aan, van uw huis een energiezuinige woning maken?

Lees verder

Te koop: totaal te renoveren huis. Hoe schat u de kosten in?

U hebt een leuk huis gezien, maar het is volledig te verbouwen en u zou er graag meteen ook ingrijpende energetische renovatiewerken in uitvoeren. U twijfelt of al die renovatie- en verbouwingswerken wel binnen uw budget passen. Maar de buurt bevalt u, er zijn voorzieningen zoals winkels, openbaar vervoer en scholen, en de woning biedt veel ruimte. Hoe komt u te weten hoeveel het huis en de totaalrenovatie zullen kosten?

Lees verder

Vlaanderen zet in op energiezuinig bouwen en renoveren

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in Europa Bijna-EnergieNeutraal (of BEN) zijn. In Vlaanderen wordt het energiepeil of E-peil daarom stapsgewijs aangescherpt tot E30, vanaf 2021 de verplichte norm. De Vlaamse overheid wil ook eigenaars van bestaande woningen stimuleren om energiezuinig te renoveren en stelt tegen 2050 een E-peil van maximum 60 voorop. Hoe goed doen we het in Vlaanderen? En wat krijgt u van de Vlaamse overheid in ruil voor een BEN-woning of renovatiewerken die het energiepeil drastisch verlagen?

Lees verder

Waalse verzekering tegen inkomensverlies: nu met betere voorwaarden voor de bescherming van uw thuis

Op uw verzoek sluit het Waals Gewest gratis in uw naam een ‘verzekering tegen inkomensverlies’ af in het kader van een hypothecaire lening voor de bouw, aankoop of renovatie van uw woning. Die verzekering zal onder bepaalde voorwaarden de afbetalingen van uw lening gedeeltelijk op zich nemen bij totale en onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of op non-actiefstelling. De voorwaarden van die verzekering tegen inkomensverlies zijn nu hervormd en verbeterd. Een overzicht.

Lees verder