Hypothecair krediet: een betere bescherming voor kredietnemers

Wonen Lenen Budget – 11 mei 2017

Consumenten beter informeren en beschermen. Dat is het hoofddoel van de Europese richtlijn Mortgage Credit Directive (MCD), ook wel Richtlijn 2014/17/EU genoemd. Wat betekent dat concreet voor toekomstige kredietnemers? Een kort overzicht.

Hypothecair krediet: ontleners beter beschermd
Ontleners zijn voortaan beter geïnformeerd voordat ze een hypothecair krediet aangaan. Ze zijn ook beter beschermd.

Waarom deze nieuwe wet?

Door de subprimecrisis van 2008 zag de Europese Unie zich genoodzaakt om de markt van het vastgoedkrediet te hervormen. Het is naar aanleiding hiervan dat de richtlijn MCD het levenslicht zag: ze biedt omkadering aan de verschillende spelers in het kader van een vastgoedkrediet, zowel kredietnemers, kredietgevers als tussenpersonen.

De richtlijn uniformiseert de reglementering rond deze sector. Ze wil een beter presterende interne markt voor hypothecair krediet creëren om leningen grotere slaagkansen te bieden door een betere informatie en bescherming van de consumenten.

Deze Europese richtlijn van 4 februari 2014 werd in Belgisch recht omgezet door de wet van 22 april 2016, die op 1 april 2017 van kracht werd. Ze behandelt tal van thema's, sommige zeer technisch. Wij beperken ons hier bewust tot de onderwerpen die betrekking hebben op de consument die op zoek is naar een hypothecair krediet.

Wat heeft de richtlijn te bieden aan toekomstige kredietnemers?

De nieuwe wet verplicht kredietgevers en tussenpersonen om consumenten die op zoek zijn naar een hypothecair krediet gratis transparante informatie te bezorgen met onder andere alle kosten voor het krediet in kwestie, zodat ze gemakkelijk de offertes van verschillende kredietgevers kunnen vergelijken.

Ze geldt voor kredieten die:

  • bedoeld zijn om een onroerend goed aan te kopen of te behouden, ongeacht de waarborg
    of
  • gedekt zijn door een hypothecaire waarborg - inschrijving, mandaat of belofte - ongeacht het doel.

De kandidaat-kredietnemer vindt deze transparante informatie terug in het ESIS-document en het JKP.

Wat is het ESIS-document en waarvoor dient het?

Het gaat om een gestandaardiseerde informatiefiche - European Standardised Information Sheet (ESIS) - met 15 rubrieken die alle kenmerken van het gevraagde krediet bevatten en structureren. Het moet volledig worden ingevuld en er zijn geen afwijkingen mogelijk. Op die manier kan de toekomstige kredietnemer de beschikbare kredietproducten vergelijken, de gevolgen ervan evalueren en met kennis van zaken een beslissing nemen.

Wat is het JKP?

Naast de intrestvoet (debetrentevoet) van het krediet zelf, moet de kredietgever of de tussenpersoon het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) systematisch meedelen aan de consument, zowel mondeling als schriftelijk.

Zoals de naam al aangeeft, houdt dit percentage rekening met:

  • alle eenmalige kosten verbonden aan het krediet
  • alle kosten verbonden aan de producten waarop wordt ingetekend om een betere rentevoet te krijgen.

Als het krediet wordt aangevraagd bij een zelfstandige kredietbemiddelaar (dit wil zeggen iemand anders dan een werknemer van de kredietinstelling), dan vermeldt het ESIS-document, naast de kosten inbegrepen in het JKP, ook de maximale commissie die de tussenpersoon kan krijgen voor het kredietdossier als het wordt goedgekeurd.

Wilt u het verschil zien tussen de intrestvoet van een hypothecair krediet en het JKP? Dan kunt u een simulatie maken.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Kopen of huren, wat doet u best ?

Investeren in een eigen woning als zekerheid voor later, is dat een goed idee? Of kunt u net zo goed blijven huren? De meningen hierover lopen sterk uiteen. Maar wat is dan het beste: kopen of huren? Het antwoord hangt af van uw toekomstplannen en uw persoonlijke situatie, zowel familiaal, financieel als professioneel.

Vastgoedfiscaliteit in Wallonië en Brussel: nieuw in 2018

Op 1 januari 2018 zijn er in Brussel en Wallonië een aantal nieuwe fiscale maatregelen van kracht geworden. Ze hebben meer bepaald betrekking op de registratie- en successierechten en voor één keer is dat goed nieuws voor uw portemonnee!

Vlaanderen: naar 7% registratierechten voor eigen woning

Wie een huis koopt in het Vlaams Gewest, zal daar binnenkort 7 % registratierechten op betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Voor bescheiden woningen komt er een extra korting van 5.600 euro. Het nieuwe systeem zou nog voor de zomer van kracht worden.

Hypothecair krediet: waarvoor dient de ESIS?

Als kandidaat-kredietnemer krijgt u bij de aanvraag van een hypothecair krediet steeds een ESIS-document van uw bank of kredietbemiddelaar. Wat is het en waarvoor dient het?

Hypothecair krediet: wat is het jaarlijks kostenpercentage (JKP)?

Vanaf nu wordt het jaarlijks kostenpercentage (JKP) systematisch vermeld bij iedere simulatie voor een hypothecair krediet met onroerende bestemming. Wat is dat jaarlijks kostenpercentage? En wat is het verschil tussen het JKP en de debetrente voor een bepaalde kredietformule?

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan