Hypothecair krediet: een betere bescherming voor kredietnemers

Wonen Lenen Budget – 16 mei 2017

Consumenten beter informeren en beschermen. Dat is het hoofddoel van de Europese richtlijn Mortgage Credit Directive (MCD), ook wel Richtlijn 2014/17/EU genoemd. Wat betekent dat concreet voor toekomstige kredietnemers? Een kort overzicht.
hypothecair krediet Mortgage Credit Directive
Ontleners zijn voortaan beter geïnformeerd voordat ze een hypothecair krediet aangaan. Ze zijn ook beter beschermd.

Waarom deze nieuwe wet?

Door de subprimecrisis van 2008 zag de Europese Unie zich genoodzaakt om de markt van het vastgoedkrediet te hervormen. Het is naar aanleiding hiervan dat de richtlijn MCD het levenslicht zag: ze biedt omkadering aan de verschillende spelers in het kader van een vastgoedkrediet, zowel kredietnemers, kredietgevers als tussenpersonen.

De richtlijn uniformiseert de reglementering rond deze sector. Ze wil een beter presterende interne markt voor hypothecair krediet creëren om leningen grotere slaagkansen te bieden door een betere informatie en bescherming van de consumenten.

Deze Europese richtlijn van 4 februari 2014 werd in Belgisch recht omgezet door de wet van 22 april 2016, die op 1 april 2017 van kracht werd. Ze behandelt tal van thema's, sommige zeer technisch. Wij beperken ons hier bewust tot de onderwerpen die betrekking hebben op de consument die op zoek is naar een hypothecair krediet.

Wat heeft de richtlijn te bieden aan toekomstige kredietnemers?

De nieuwe wet verplicht kredietgevers en tussenpersonen om consumenten die op zoek zijn naar een hypothecair krediet gratis transparante informatie te bezorgen met onder andere alle kosten voor het krediet in kwestie, zodat ze gemakkelijk de offertes van verschillende kredietgevers kunnen vergelijken.

Ze geldt voor kredieten die:

  • bedoeld zijn om een onroerend goed aan te kopen of te behouden, ongeacht de waarborg
    of
  • gedekt zijn door een hypothecaire waarborg - inschrijving, mandaat of belofte - ongeacht het doel.

De kandidaat-kredietnemer vindt deze transparante informatie terug in het ESIS-document en het JKP.

Wat is het ESIS-document en waarvoor dient het?

Het gaat om een gestandaardiseerde informatiefiche - European Standardised Information Sheet (ESIS) - met 15 rubrieken die alle kenmerken van het gevraagde krediet bevatten en structureren. Het moet volledig worden ingevuld en er zijn geen afwijkingen mogelijk. Op die manier kan de toekomstige kredietnemer de beschikbare kredietproducten vergelijken, de gevolgen ervan evalueren en met kennis van zaken een beslissing nemen.

Wat is het JKP?

Naast de intrestvoet (debetrentevoet) van het krediet zelf, moet de kredietgever of de tussenpersoon het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) systematisch meedelen aan de consument, zowel mondeling als schriftelijk.

Zoals de naam al aangeeft, houdt dit percentage rekening met:

  • alle eenmalige kosten verbonden aan het krediet
  • alle kosten verbonden aan de producten waarop wordt ingetekend om een betere rentevoet te krijgen.

Als het krediet wordt aangevraagd bij een zelfstandige kredietbemiddelaar (dit wil zeggen iemand anders dan een werknemer van de kredietinstelling), dan vermeldt het ESIS-document, naast de kosten inbegrepen in het JKP, ook de maximale commissie die de tussenpersoon kan krijgen voor het kredietdossier als het wordt goedgekeurd.

Wilt u het verschil zien tussen de intrestvoet van een hypothecair krediet en het JKP? Dan kunt u een simulatie maken.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Een EPC-attest, uw energieprestatiecertificaat in vastgoed

Een energieprestatiecertificaat geeft weer in welke mate uw woning energiezuinig is. Wanneer u uw EPC-score wilt verbeteren, kunt u vanaf 2021 een beroep doen op een renovatiekrediet, aanvullend op uw hypothecaire lening. Met de nodige investeringen wordt uw woning energiezuiniger en verbetert u uw EPC-attest.

Lees verder

Hoeveel kost het om een onroerend goed te kopen?

Wilt u een huis of een appartement kopen? Wilt u ruimer gaan wonen, neemt u “de grote stap” of wilt u in bakstenen investeren? Wij zullen zeker niet proberen om het u uit het hoofd te praten. We willen u wel een idee geven van alle, soms onbekende elementen waarmee u bij de aankoop van een onroerend goed in België rekening moet houden. Want een huis kost uiteindelijk meer dan de totaalprijs van het huis zelf. We luisteren stilletjes mee naar een gesprek van een jong koppel (Julie en Peter) dat een huis wil kopen.

Lees verder

Het nieuwe Vlaamse renovatiekrediet uitgelegd

Overweegt u om een woning of appartement aan te kopen in het Vlaams Gewest en bent u van plan om uw nieuwe eigendom grondig te renoveren of te slopen en opnieuw op te bouwen en op die manier energiezuiniger te maken? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor een Vlaamse renovatielening. Zo kunt u tot wel 60.000 euro lenen en genieten van rentesubsidies voor uw geplande renovatie. Ontdek aan welke voorwaarden u moet voldoen, hoe het precies zit met de rentesubsidie van de Vlaamse overheid en hoe u de renovatielening aanvraagt via AXA Bank.

Lees verder

Hoeveel btw betaalt u op renovatiewerken?

Hoeveel btw u verschuldigd bent op renovatie- of verbouwingswerken, hangt af van de ouderdom van uw woonst. Is uw woning nog geen 10 jaar oud? Dan betaalt u op de kostprijs van de werken 21% btw. Voor woningen van meer dan 10 jaar geldt een verlaagd btw-tarief van 6% als uw woning en de renovatiewerken aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Lees verder

Belg goed voorbereid op aankoop eerste woning

Blijven kopers van een eerste woning binnen het budget dat ze hadden vooropgesteld? Hoe veel geld moesten ze op tafel leggen voor de aankoop en zijn er daarin verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel? En welk deel van het maandelijks inkomen gaat er bij kopers van een eerste woning naar de aflossing van hun hypothecair krediet? Pertinente vragen die we voorlegden aan het marktonderzoeksbureau Ipsos, dat in opdracht van AXA Bank 1001 jonge Belgen tussen 22 en 35 jaar bevroeg over de aankoop van hun eerste eigen woning. Dit zijn hun bevindingen.

Lees verder