De impact van de coronacrisis op de beurs

Vermogen Beleggen Corona Actueel – 12 oktober 2020

De coronacrisis die we nu meemaken veroorzaakt een wereldwijde economische crisis. Wat is de impact ervan op de beurs en wat zijn de voorspellingen? Lees hier alles wat u moet weten over de huidige situatie en de toekomst van de beurs.

impact coronacrisis op beurs
De impact van de coronacrisis is zeker niet de eerste crisis die invloed heeft op de aandelenmarkt.

"Never waste a good crisis", zei Winston Churchill.
John F. Kennedy baseerde zich op de oorsprong van dit woord in het Mandarijn, dat bestaat uit twee tekens. Het ene betekent "gevaar" en het andere "kans". Er is de onzekerheid, maar er zijn ook kansen die achter elke crisis schuilgaan. Zo, dat zijn voldoende citaten. U begrijpt ongetwijfeld waar we naartoe willen.

Voor velen is de COVID-19-crisis de ergste economische crisis sinds die van de jaren 1929. De huidige heeft ervoor gezorgd dat de beurzen wereldwijd in een maand tijd bijna 30% hebben verloren (tussen 20 februari en 23 maart 2020). Terwijl de financiële markten, zoals vaak het geval is, er aanvankelijk voor kozen om de gevolgen van de pandemie te negeren, raakten ze vervolgens in paniek toen Europa het epicentrum van de pandemie werd. Tijdens dit paniekmoment verloren veel aandelen, op slechts enkele dagen tijd, de winst die ze jarenlang hadden opgebouwd.

De Bel20 bijvoorbeeld, sloot op 13 maart en, in een tijdsbestek van amper enkele weken, de dag af met 2732 punten, het laagste punt sinds begin 2014. De S&P500, benchmarkindex voor de Amerikaanse aandelenmarkt, beleefde de meest volatiele maand maart en de snelste correctie in zijn geschiedenis.

Risico's en opportuniteiten

Deze cijfers wijzen op de gevaren van beleggen op de beurs in tijden van crisis, maar hoe zit het met de kansen?

Een studie van AXA Investment Managers toont de evolutie van de beurs in de maanden voor en na een economische en financiële crisis. De wederkerende patronen in de afgelopen vijftig jaar van crises is wat deze studie bijzonder interessant maakt.

grafiek1


grafiek2

Bronnen: AXA IM, MSCI, Bloomberg en AXA IM Research. Grafiek: 26/03/2020. We spreken van een baissemarkt bij een marktdaling van 20% of meer ten opzichte van de vorige piek, gebaseerd op maandelijkse gegevens. De gemiddelden van de baissemarkten houden geen rekening met de huidige marktcyclus. We spreken van een haussemarkt bij een marktstijging van 20% of meer ten opzichte van het vorige dieptepunt, gebaseerd op maandelijkse gegevens. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement.

Uit de bovenstaande grafiek kunnen we meerdere conclusies trekken:

  • We hebben al meerdere crises doorgemaakt, gemiddeld één om de tien jaar. In de aandelenmarkt is het resultaat van elke crisis een gemiddelde baissemarkt van 36% met dieptepunten die variëren van -25% tot -50%. De volatiliteit is zowel voor, tijdens als zelfs na deze crisisperiodes erg hoog.
  • Ondanks zware dalingen heeft elk van de geanalyseerde crises geleid tot aanzienlijk hogere stijgingen. Gemiddeld bedraagt de vastgestelde stijging 156% vanaf het dieptepunt. De haussemarkt die na elke crisisperiode volgt, duurt daarentegen aanzienlijk langer dan de initiële baissemarkt.
  • In vergelijking met de andere grote wereldwijde crises, zal de huidige pandemie een veel abrupter effect gehad hebben, zowel wat betreft de eerste schok als het herstel dat nu plaatsvindt.

De prognoses voor de aandelenmarkt

De beurzen hebben al een flinke opleving gekend, is er nog steeds een opwaarts potentieel?

Historisch gezien bereikt de beurs de bodem lang voordat de slechtste economische gegevens, zoals de werkloosheidscijfers, zichtbaar worden. Deze marktvoorspelling geldt ook voor de grootste stijgingen.

In maart van dit jaar heeft de explosie van het aantal coronavirusgevallen in Europa een zeer zware impact gehad op de markten, zoals blijkt uit de historische daling van de aandelen, olie en obligatierendementen. Een paar maanden later, begin juni 2020, toen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aankondigde dat de COVID-19-pandemie wereldwijd verergerde, begonnen verschillende referentiebeurzen aan hun zoveelste week van herstel.

De S&P 500, de Amerikaanse index, is nu terug op het niveau van begin 2020. In Europa heeft de Stoxx600-index al de helft van zijn corona-gerelateerde verliezen terugverdiend, hoewel de situatie minder eenduidig is. Het zijn vooral de stimulansen van centrale bankiers en overheden die de beurzen in de wereld weer hebben doen opleven.

Op basis van de ervaringen uit het verleden en de huidige stimuleringsmaatregelen kan redelijkerwijs worden verwacht dat de economie (en dus de beurs) zich verder zal herstellen naarmate de situatie zich normaliseert.

Hoewel de geschiedenis ons al veel heeft geleerd, is elke situatie anders. Nooit in de moderne geschiedenis zijn we in een vergelijkbare situatie terechtgekomen. De reactie van de financiële markten zou dus ook kunnen verschillen. Het is echter zeer duidelijk dat de beschikbaarheid van tests, de ontwikkeling en uitrol van een vaccin en het herstel van belangrijke economische indicatoren zeer zwaar zullen wegen op de richting die de beurzen in de komende maanden zullen inslaan.

De volatiliteit: een constant element

Historisch gezien is de volatiliteit op korte tot middellange termijn over het algemeen de prijs die moet worden betaald om te kunnen profiteren van een opleving na de crisis. Het verzekeren van een voldoende lange beleggingshorizon (om de kortetermijncorrecties te kunnen verzilveren) en het diversifiëren van uw beleggingen (om de zwaarst getroffen dalingen van activia te compenseren) blijkt onder alle omstandigheden de winnende strategie te zijn. Dit geldt des te meer tijdens een crisisperiode.

Wanneer de markten onrustig zijn, blijkt wachten en niets doen vaak de beste optie te zijn.

Hoewel perioden van volatiliteit op de aandelenmarkten verontrustend kunnen zijn, is in- en uitstappen om tussentijdse dalingen (en/of winstnames) te voorkomen, soms een misrekening. Wanneer de markten onrustig zijn, blijkt wachten en niets doen vaak de beste optie te zijn. Uit tal van analyses blijkt dat het merendeel van de outperformance van de markt slechts in enkele uitstekende beurssessies wordt bereikt.

Als iemand bijvoorbeeld eind 2000 zonder onderbreking in de MSCI World Index zou zijn beginnen beleggen, zou hij of zij een gemiddeld jaarlijks rendement van 4,1% hebben verdiend. Maar als diezelfde persoon de 10 beste dagen van de marktprestaties in die periode had gemist, dan zou dat gemiddelde zijn gedaald tot 0%!

Gezien het feit dat deze beste sessies uiterst moeilijk (zo niet onmogelijk) te voorzien zijn, blijft investeren de beste manier om ten volle te profiteren van een potentiële haussemarkt.

Coronacrisis: opportuniteit of gevaar?

Als historische patronen zich herhalen, zouden we optimistisch kunnen zijn over de evolutie van de aandelenmarkt, op voorwaarde dat we uitgaan van enige volatiliteit.

Hoe dan ook, terwijl de geschiedenis ons middelen aanreikt om investeringen beter te begrijpen, helpt het ons ook in te zien hoe zwaar de menselijke tol is die het coronavirus heeft veroorzaakt. Hopelijk leren we er voldoende uit om de dramatische gevolgen van een dergelijke crisis in de toekomst te voorkomen.

Bovenstaand artikel houdt geen beleggingsadvies in in de zin van het financieel recht.

Gelieve een AXA Bankagent te raadplegen voor een beleggingsadvies omtrent een transactie in een financieel instrument.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Goede voornemens voor uw geld: zo krijgt u uw spaarcenten in topconditie

Een nieuw jaar brengt goede voornemens met zich mee. Misschien denkt u dan al snel aan meer sporten, maar hebt u ook al eens nagedacht over hoe u uw spaargeld topfit krijgt? Over hoe u die droom wil waarmaken van een zorgeloos pensioen, een duwtje in de rug voor de (klein)kinderen, een verbouwing, of een appartement aan zee? Dankzij de hogere rentes levert sparen vanaf nu meer op, maar als u de hoge inflatie écht wilt verslaan, moet u denken aan beleggen. Mooi meegenomen: bij AXA Bank kan beleggen al voor kleine bedragen. Het is zo simpel dat u dit goede voornemen alvast wél makkelijk volhoudt.

Lees verder

Uw spaargeld splitsen brengt op

Staat al uw spaargeld op dezelfde rekening? Dan zou u dat best opsplitsen in een deel dat u nodig hebt als financiële reserve voor onverwachte of geplande uitgaven en de rest. Die bedragen plaatst u dan op verschillende spaarrekeningen. Hoe gaat u te werk?

Lees verder

Macro-economie: een vroege lente voor de wereldeconomie?

Na maanden van nagelbijten en zenuwachtig op de stoel schuiven, konden beleggers wat ontspannen in de laatste weken van 2022, en bij het inzetten van het nieuwe jaar. Doorheen de donkere wolken die zich sinds de late zomer boven de wereldeconomie hadden samengepakt, boorden zich de eerste lichtstralen, en voor we het goed en wel beseften was een beursrally realiteit geworden. Maar is die ook op stevige fundamenten gebouwd?

Lees verder

Essentiële beleggersinformatie in een nieuw jasje: KIID wordt KID

Bent u van plan om in te stappen in een beleggingsfonds uit het aanbod van AXA Bank? Dan ontvangt u bij het beleggingsgesprek wettelijke documenten zoals het prospectus en een document met essentiële beleggersinformatie. Sinds begin dit jaar bevat dat document veel meer informatie en bestaat het uit drie pagina’s in plaats van twee. Met ook een andere naam: KID, wat staat voor Key Information Document of Essentieel informatiedocument. Waarom een nieuw document en waarin ligt het voordeel voor u, als belegger?

Lees verder

2023: komen we in rustiger vaarwater na de storm?

In vergelijking met het turbulente voorbije jaar dient 2023 zich heel wat optimistischer aan. De oorlog woedt nog steeds. De inflatie heeft slechts een bescheiden knikje gemaakt, maar de verwachting is dat dit jaar een jaar wordt van nog steeds hoge, maar dalende inflatie en dat in 2024-2025 de terugkeer richting 2% wordt ingezet. Een optimistische voorspelling of een realistisch scenario? In ieder geval een opportuniteit voor wie bereid is beredeneerde risico’s te nemen.

Lees verder

Contacteer uw AXA Bankagent