Kredietwaarborgen voor zelfstandigen en ondernemingen: dit moet u weten

Succesvol ondernemen Bedrijf in groei Professioneel krediet – 04 juli 2022

Wanneer u een ondernemingskrediet wilt aangaan voor een bepaald project, vraagt de bank mogelijk kredietwaarborgen. En die kunnen er zijn in alle vormen, maten en kleuren. Wat dan juist de verschillen zijn tussen de ene of andere kredietwaarborg, is niet altijd eenvoudig te onderscheiden. Een overzicht van de meest voorkomende waarborgen voor professionelen.

Kredietwaarborgen als versterking van een positieve kredietanalyse

kredietwaarborgen voor zelfstandigen en ondernemingen
Waarborgen dienen als bevestiging van een positieve kredietwaardigheid, niet om de kredietwaardigheid van een onderneming op te krikken.

Wanneer een bank een lening verstrekt, loopt zij het risico dat die lening niet correct wordt terugbetaald. Om dat risico in te perken, zal de bank op basis van de beoordeling van de kredietwaardigheid van de onderneming eventueel een kredietwaarborg vragen. De kredietwaardigheid van de onderneming moet de facto positief zijn. Waarborgen dienen dus uitsluitend om een positieve kredietbeoordeling te bevestigen en het risico op niet-terugbetaling in te dijken.

Ontdek in dit blogartikel de belangrijkste indicatoren die uw kredietwaardigheid beïnvloeden.

Hierna vindt u de meest voorkomende kredietwaarborgen.

Hypothecaire inschrijving en hypothecaire volmacht of mandaat: wat is het verschil?

Bij een hypothecaire inschrijving wordt uw bedrijfspand ingeschreven bij het bevoegde hypotheekkantoor. Uw bedrijfsgebouw dient als waarborg voor de lening.  

De meeste banken laten echter toe om een deel van het geleende bedrag te waarborgen via een hypothecaire volmacht of een hypothecair mandaat.  

De kosten hiervan zijn een stuk lager. In dat geval geeft u toestemming aan de bank om op het even welk moment tijdens de looptijd van uw investeringskrediet een hypotheek te nemen op uw bedrijfspand voor een op voorhand bepaald bedrag.  

Wat is hoofdelijke borgstelling?

Laten we de term ‘hoofdelijke borgsteller’ even opsplitsen. 

  • Borgsteller betekent dat iemand zich borg stelt voor een andere persoon om diens verplichtingen na te komen als die daar niet toe in staat is of wil zijn. In het kader van een lening geeft een borgsteller de garantie aan een bank om de lening in plaats van de kredietnemer af te betalen als dit nodig zou zijn.  
  • Hoofdelijk wil zeggen dat de bank zich in geval van wanbetaling rechtstreeks tot de borg kan wenden om terugbetaling van het volledige bedrag van de borgstelling te eisen. Als verschillende personen zich borg hebben gesteld voor dezelfde schuld, mag de bank het volledige borgstellingsbedrag bij één van hen recupereren. 

Niet iedereen kan zich hoofdelijk borgstellen. Hoofdelijke borsteling kan alleen bij professionelen als er een zakelijk belang is, meestal is dat bij de zaakvoerder van een onderneming.

Wat is loonsafstand?

Onder loonsafstand wordt verstaan dat u toezegt om een gedeelte van uw loon rechtstreeks af te staan aan de bank. In geval van wanbetaling zal de bank dan de werkgever of uitkeringsmaatschappij vragen om een gedeelte van het loon of uitkering direct aan de bank te storten.

Loonsafstand heeft als waarborg alleen zin voor privépersonen.

Wat is subrogatie?

Subrogatie of zakelijke indeplaatsstelling in de context van leningen betekent dat:

  • de bank uw plaats inneemt in een transactie die betrekking heeft op het gefinancierde goed;
  • u de bank het recht geeft om bijvoorbeeld uw bedrijfswagen te verkopen en de verkoopwaarde te innen als uw zaak failliet gaat of u nalaat terug te betalen.

Voorbeeld 1: De onderneming Dakwerken Jaspers gaat een lening aan om een nieuwe bestelwagen te financieren, met als waarborg een subrogatieclausule. Indien het bedrijf de wagen verkoopt terwijl de lening nog loopt, heeft de bank het recht om de verkoopopbrengst van de wagen op te eisen om de lening af te lossen.

Voorbeeld 2: Thuisverpleegster Leen Van Heusden gaat een lening aan om een nieuwe bedrijfswagen te financieren, met als waarborg een subrogatieclausule. Indien mevrouw Van Heusden zou stoppen met de aflossing van de lening, heeft AXA Bank het recht om in haar plaats de wagen te verkopen, de verkoopwaarde te innen en af te trekken van de openstaande schuld. (hetzelfde geldt in geval van faillissement).

Professioneel project? Vragen over kredietwaarborgen of kredietwaardigheid?

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Leverancierskrediet of leverancierskorting: welke optie is het interessantst?

Vaak krijgt u van uw leverancier twee betalingsopties: of u betaalt direct binnen de factuurdatum of u doet een beroep op betalingsuitstel. In het eerste geval krijgt u vaak korting (leverancierskorting), in het laatste wordt u een interestkost aangerekend (leverancierskrediet). Wat is nu het beste en zijn er nog andere opties? Lees verder en verken uw opties.

Lees verder

CARO van Codabox: stuur kredietkaartafschriften automatisch door naar uw accountant

Hoe bezorgt u de afschriften van de kredietkaart van uw zaak aan uw accountant? Stuurt u ze nog altijd gewoon door? Dan hoeft u daar vanaf nu geen tijd meer in te steken, want met CARO van Codabox kunt u uw professionele kredietkaartafschriften vanaf nu automatisch laten doorsturen. Als uw accountant al met CodaBox werkt, kan CARO trouwens in één-twee-drie worden geactiveerd.

Lees verder

Waarom een kredietkaart voor ondernemers gebruiken?

Twijfelt u of u een professionele kredietkaart wil aanschaffen? Voor een beperkte jaarlijkse fee kan u met de meest simpele kredietkaart zoals de Visa4pro uw bedrijfsfinanciën beter managen, uw privé-vermogen beschermen en kan u gerust op reis vertrekken. De kaart wordt maandelijks afgerekend op uw professionele zichtrekening: geen rompslomp om op tijd terug te betalen.

Lees verder

Hoge energieprijzen voor ondernemingen: hoe gaat u ermee om?

De huidige energiecrisis is niet alleen voelbaar bij gezinnen, maar zeker ook bij bedrijven. De energieprijzen zijn de voorbije maanden door het dak gegaan en als ondernemer hebt u niet altijd de mogelijkheid om deze prijsstijgingen integraal aan uw klanten door te rekenen. Dit betekent dus een aanslag op uw winstmarges. Via energiebesparende investeringen of investeringen om zelf energie op te wekken kunt u de impact op uw onderneming minimaliseren en soms zelf positief ombuigen.

Lees verder

Energiecrisis: steunmaatregel voor professionele klanten

De energiecrisis hakt er niet alleen sterk in bij gezinnen, maar ook bij ondernemers. Waar gezinnen per overheidsmaatregel betalingsuitstel kunnen vragen op hun woonkrediet, is er niets wettelijk voorzien voor ondernemers. AXA Bank kiest ervoor onze huidige klant-ondernemers over de winter te tillen via een uitzonderlijk energie-kaskrediet.

Lees verder

Uw AXA Bankagent helpt u graag