Wat is het LEI-nummer, voortaan verplicht voor ondernemingen die beleggen?

Groeien is uitbreiden Beleggen – 08 januari 2018

2007: de financiële crisis slaat hard toe. Tien jaar en een hele reeks consumentbeschermende maatregelen later, hebben de financiële autoriteiten beslist dat elke rechtspersoon die in financiële instrumenten belegt, voortaan over een eigen LEI-nummer moet beschikken. Maar wat is dat nummer nu eigenlijk dat verplicht is sedert 3 januari 2018?

LEI of Legal Entity Identifier

LEI: een verplicht nummer voor beleggende ondernemingen!
LEI: een verplicht nummer voor beleggende ondernemingen!

Sinds de financiële crisis van 2007 hebben de financiële wereld en de overheden wereldwijde maatregelen genomen opdat zulke systemische risico's zich niet meer opnieuw zouden voordoen.

Een van de jongste beslissingen van de Europese wetgever binnen het kader van de MiFID II-richtlijn (Markets in Financial Instruments Directive), die sinds 3 januari 2018 van kracht is, betreft een uniek nummer van 20 karakters: de LEI (Legal Entity Identifier).

Het LEI-nummer: transparantie en nog eens transparantie

Het unieke LEI-nummer laat toe om elke rechtspersoon waar ook ter wereld die in financiële instrumenten belegt, te identificeren.

Wie zegt "identificatie" zegt "traceerbaarheid". Wie zegt "traceerbaarheid" zegt "transparantie", wat ten goede komt aan alle spelers op de financiële markten en hun financiële transacties.

Ten laatste tegen 3 januari 2018 moet elke onderneming een LEI-nummer bezitten. Zoniet kunnen ze bepaalde financiële transacties gewoonweg niet meer uitvoeren.

Over welke financiële producten gaat het?

  • Transacties waarvoor een LEI-nummer noodzakelijk is: financiële instrumenten op verhandelingsplatforms (of onderliggende producten die op een platform worden verhandeld), zoals aandelen, obligaties, mandaten, staatsoblibaties en staatsbons.
  • Blijven buiten beschouwing: bepaalde beleggingsfondsen, beleggingsverzekeringen, termijnbeleggingen, beleggingen en kasbons.

Belangrijk: deze verplichting is niet van toepassing op particuliere klanten, die dus geen LEI-nummer hoeven aan te vragen.

AXA Bank neemt het voortouw

Bij AXA Bank is het al sinds 11 december 2017 voor een rechtspersoon niet meer mogelijk om een beleggingsproduct te kopen of te verkopen zonder een actief LEI-nummer.

Sinds 3 januari 2018 moeten alle financiële instellingen beantwoorden aan de rapporteringsverplichtingen zoals die opgelegd worden door de financiële toezichthouder FSMA (de Financial Services and Markets Authority).

Hoe vraagt een onderneming een LEI-nummer aan?

Iedere juridische entiteit moet zelf een LEI-nummer aanvragen. De LEI, die betalend en één jaar geldig is, moet besteld worden bij de organisaties die erkend zijn door de Global Legal Entity Indentifier Foundation (GLEIF), het internationaal organisme dat het wereldwijde kader van de LEI's coördineert en controleert. 

Indien uw onderneming betrokken is, raadpleeg dan de lijst van LEI-emittenten op de website www.gleif.org. In die lijst bevindt zich onder andere de Duitse erkende vennootschap GS1 die de LEI-diensten in België aanbiedt via de site www.mylei.be.

Elke betrokken onderneming zal ook elk jaar gevraagd worden om het LEI-nummer te hernieuwen.

Voor meer informatie

https://www.febelfin.be

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp