Maatschappelijk verantwoord investeren: een strategie om financiële prestaties te koppelen aan duurzame ontwikkeling

Vermogen Beleggen Bewust ondernemen Budget – 08 januari 2021

Duurzame beleggingsfondsen doen het al enkele jaren bijzonder goed. De cijfers spreken voor zich: tussen 2016 en 2020 verviervoudigde het marktaandeel van duurzame fondsen in België. Intussen vertegenwoordigen ze zowat 25% van de activa in fondsen, goed voor meer dan 50 miljard.

Wat is een duurzame of maatschappelijk verantwoorde investering?

maatschappelijk verantwoord investeren
Een duurzame of maatschappelijk verantwoorde investering wordt gedefinieerd als een investeringsproces op basis van ESG-criteria.

De klimaatverandering en de energietransitie zijn hete hangijzers. Duurzame investeringen gaan echter verder dan dat.

In grote lijnen wordt een duurzame of maatschappelijk verantwoorde investering gedefinieerd als een investeringsproces op basis van geïntegreerde ESG-criteria (Environmental, Social, Governance). Concreet:

  • Ecologische criteria als: waterverbruik, vervuiling, afvalbeheer, energie-efficiëntie, …
  • Maatschappelijke criteria als: diversiteit, gezondheid, arbeidsomstandigheden, …
  • Beleidscriteria als: een onafhankelijke Raad van Bestuur, verloning, transparantie, ethiek, …
  • Naast traditionele financiële criteria als: rendement, schuldenlast en een stijgende omzet.

Hoe ziet een duurzaam fonds eruit?

In de praktijk zal een duurzaam fonds in eerste instantie de investeringsomgeving bepalen en bedrijven selecteren die voldoen aan een aantal vooraf vastgelegde extra-financiële criteria. In een tweede fase worden binnen die investeringsomgeving die bedrijven geselecteerd die de portefeuille op basis van financiële criteria integreren.

Het ‘Towards Sustainability’-duurzaamheidslabel waarborgt dat de investeringen aan strikte normen beantwoorden.

Momenteel bestaan er nog geen officiële normen rond wat een duurzaam of maatschappelijk verantwoord project hoort te zijn. Naar het voorbeeld van andere landen voerde België eind 2019 echter een label in dat investeerders meer duidelijkheid moet geven. Het ‘Towards Sustainability’-duurzaamheidslabel – dat er kwam op initiatief van Febelfin – waarborgt dat investeringen aan strikte normen beantwoorden. Zo kunnen investeerders er zeker van zijn dat het betrokken fonds voldoet aan een aantal essentiële en duidelijk gedefinieerde duurzaamheidscriteria. Een speciaal daartoe opgerichte onafhankelijke juridische instantie reikt de labels uit en houdt toezicht.

En wat is een ‘impactinvestering’?

Impactinvesteringen zijn een recenter begrip. Ze staan voor een nieuwe fase in de evolutie van verantwoorde investeringen.

Maatschappelijk verantwoorde investeringen impliceren dat er rekening wordt gehouden met ecologische, maatschappelijke en beleidscriteria (ESG) in portefeuilles waaruit bepaalde activa worden geweerd. Impactinvesteringen gaan een stap verder. Ze willen dat positieve financiële prestaties de maatschappij iets opleveren. Impactinvesteringen trachten dan ook een positieve maatschappelijke en/of ecologische impact te genereren die kan worden gemeten (met het oog op transparantie voor de investeerder).

Met andere woorden: het gaat om investeringen die het welzijn van de bevolking en de planeet nastreven.

Impactinvesteringen vinden doorgaans aansluiting bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de VN in september 2015 goedkeurde en tegen 2030 wil waarmaken. Ze spelen in op de mondiale uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd op het vlak van armoede, ongelijkheden, klimaat, afbraak van het leefmilieu en welzijn voor iedereen.

Meer informatie over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen leest u op: https://www.un.org/sustainabledevelopment.

AXA Bank en duurzame investeringen

AXA Bank biedt klanten de mogelijkheid te investeren in duurzame fondsen en impactfondsen beheerd door AXA Investment Managers (AXA IM), een financiële partner die projecten ondersteunt met een link naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Om op lange termijn een positieve impact op de samenleving te generen, gaf AXA IM haar gamma impactfondsen een filantropische dimensie. Het gamma investeert in ondernemingen en projecten die een rechtstreekse, meetbare en positieve impact hebben op de maatschappij en/of het leefmilieu zonder afbreuk te doen aan het rendement van investeringen in de kernthema’s van de duurzame economie.

Concreet betekent dit dat 5% van de beheerskosten gaat naar projecten die aansluiting vinden bij bepaalde doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling. In 2020 werd zo 500.000 euro geschonken aan de Stichting Access to Medicine, die farmaceutische bedrijven wil stimuleren en helpen om de toegang tot geneesmiddelen in armere landen te verbeteren.

Wil u meer weten over AXA Investment Managers? Surf naar https://private-investors.axa-im.be/welkom.

Meer weten?

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Pensioensparen: 1.020 of 1.310 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 1.020 of 1.310 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 1.020 of 1.310 euro pensioensparen?

Lees verder

Macro-economie: op naar een harde of zachte landing?

Na het uiterst turbulente 2022 werd 2023 aangekondigd als een terugkeer naar de normaliteit op de markten. Die belofte kwam tot dusver ook grotendeels uit. Aandelen kenden een uitstekende eerste jaarhelft, en ook de zwaar getroffen obligaties konden een stuk van de opgelopen verliezen recupereren.

Lees verder

Duurzaam beleggen: wat zijn uw voorkeuren?

Kiest u voor de zee of de bergen? En de opwarming van de aarde, bent u daarmee een beetje, erg veel of helemaal niet bezig? En in welk opzicht? Op het vlak van duurzaam beleggen wil uw bankagent graag uw voorkeuren kennen, zodat uw portefeuille zo goed mogelijk aansluit bij uw beleggersprofiel en bij de Europese regelgeving die sinds augustus 2022 van kracht is. Er bestaat hierover een brochure waarin alles in eenvoudige bewoordingen wordt uitgelegd.

Lees verder

Macro-economische vooruitzichten voor de zomer: afkalvende inflatie en zwakke economische groei

De inflatie heeft nu in de grote economieën een duidelijke daling ingezet. Hoewel niet alle zorgen van de baan zijn, hebben beleggers het inflatieprobleem als ‘opgelost’ geklasseerd. Dat is wellicht te voortvarend op langere termijn, maar voor de komende maanden is die inschatting terecht. De energieprijzen dalen al sinds het begin van 2023, en zullen binnenkort gevolgd worden door de tweede belangrijkste oorzaak van inflatie tijdens het voorbije jaar: voedingsprijzen.

Lees verder

Beleggen: een kwestie van kennis of van geluk?

Ik zou wel willen, maar … ik heb daar geen tijd voor. Of Het interesseert me eigenlijk niet echt, het is te ingewikkeld, en dan begin ik er beter niet aan, toch? Het zijn een paar van de vaak gehoorde argumenten om niet te beleggen. Herkenbaar, niet? Achter al die redenen gaat een stilzwijgende, onuitgesproken veronderstelling schuil: succesvol beleggen is een kwestie van kunde, expertise, kennis. Maar is dat wel zo?

Lees verder

Neem contact op met uw beleggingsexpert