Maatschappelijk verantwoord investeren: een strategie om financiële prestaties te koppelen aan duurzame ontwikkeling

Vermogen Beleggen Bewust ondernemen Budget – 08 januari 2021

Duurzame beleggingsfondsen doen het al enkele jaren bijzonder goed. De cijfers spreken voor zich: tussen 2016 en 2020 verviervoudigde het marktaandeel van duurzame fondsen in België. Intussen vertegenwoordigen ze zowat 25% van de activa in fondsen, goed voor meer dan 50 miljard.

Wat is een duurzame of maatschappelijk verantwoorde investering?

maatschappelijk verantwoord investeren 
Een duurzame of maatschappelijk verantwoorde investering wordt gedefinieerd als een investeringsproces op basis van ESG-criteria.

De klimaatverandering en de energietransitie zijn hete hangijzers. Duurzame investeringen gaan echter verder dan dat.

In grote lijnen wordt een duurzame of maatschappelijk verantwoorde investering gedefinieerd als een investeringsproces op basis van geïntegreerde ESG-criteria (Environmental, Social, Governance). Concreet:

  • Ecologische criteria als: waterverbruik, vervuiling, afvalbeheer, energie-efficiëntie, …
  • Maatschappelijke criteria als: diversiteit, gezondheid, arbeidsomstandigheden, …
  • Beleidscriteria als: een onafhankelijke Raad van Bestuur, verloning, transparantie, ethiek, …
  • Naast traditionele financiële criteria als: rendement, schuldenlast en een stijgende omzet.

Hoe ziet een duurzaam fonds eruit?

In de praktijk zal een duurzaam fonds in eerste instantie de investeringsomgeving bepalen en bedrijven selecteren die voldoen aan een aantal vooraf vastgelegde extra-financiële criteria. In een tweede fase worden binnen die investeringsomgeving die bedrijven geselecteerd die de portefeuille op basis van financiële criteria integreren.

Het ‘Towards Sustainability’-duurzaamheidslabel waarborgt dat de investeringen aan strikte normen beantwoorden.

Momenteel bestaan er nog geen officiële normen rond wat een duurzaam of maatschappelijk verantwoord project hoort te zijn. Naar het voorbeeld van andere landen voerde België eind 2019 echter een label in dat investeerders meer duidelijkheid moet geven. Het ‘Towards Sustainability’-duurzaamheidslabel – dat er kwam op initiatief van Febelfin – waarborgt dat investeringen aan strikte normen beantwoorden. Zo kunnen investeerders er zeker van zijn dat het betrokken fonds voldoet aan een aantal essentiële en duidelijk gedefinieerde duurzaamheidscriteria. Een speciaal daartoe opgerichte onafhankelijke juridische instantie reikt de labels uit en houdt toezicht.

En wat is een ‘impactinvestering’?

Impactinvesteringen zijn een recenter begrip. Ze staan voor een nieuwe fase in de evolutie van verantwoorde investeringen.

Maatschappelijk verantwoorde investeringen impliceren dat er rekening wordt gehouden met ecologische, maatschappelijke en beleidscriteria (ESG) in portefeuilles waaruit bepaalde activa worden geweerd. Impactinvesteringen gaan een stap verder. Ze willen dat positieve financiële prestaties de maatschappij iets opleveren. Impactinvesteringen trachten dan ook een positieve maatschappelijke en/of ecologische impact te genereren die kan worden gemeten (met het oog op transparantie voor de investeerder).

Met andere woorden: het gaat om investeringen die het welzijn van de bevolking en de planeet nastreven.

Impactinvesteringen vinden doorgaans aansluiting bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de VN in september 2015 goedkeurde en tegen 2030 wil waarmaken. Ze spelen in op de mondiale uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd op het vlak van armoede, ongelijkheden, klimaat, afbraak van het leefmilieu en welzijn voor iedereen.

Meer informatie over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen leest u op: https://www.un.org/sustainabledevelopment.

AXA Bank en duurzame investeringen

AXA Bank biedt klanten de mogelijkheid te investeren in duurzame fondsen en impactfondsen beheerd door AXA Investment Managers (AXA IM), een financiële partner die projecten ondersteunt met een link naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Om op lange termijn een positieve impact op de samenleving te generen, gaf AXA IM haar gamma impactfondsen een filantropische dimensie. Het gamma investeert in ondernemingen en projecten die een rechtstreekse, meetbare en positieve impact hebben op de maatschappij en/of het leefmilieu zonder afbreuk te doen aan het rendement van investeringen in de kernthema’s van de duurzame economie.

Concreet betekent dit dat 5% van de beheerskosten gaat naar projecten die aansluiting vinden bij bepaalde doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling. In 2020 werd zo 500.000 euro geschonken aan de Stichting Access to Medicine, die farmaceutische bedrijven wil stimuleren en helpen om de toegang tot geneesmiddelen in armere landen te verbeteren.

Wil u meer weten over AXA Investment Managers? Surf naar https://private-investors.axa-im.be/welkom.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

En de winnaar is …

Beste film, boek, artiest, maar ook restaurant of architecturale blikvanger … er worden jaarlijks heel wat prijzen uitgereikt. En hoe zit dat dan voor beleggingsfondsen? Kunnen die in de prijzen vallen? Jazeker, ook fondsen kunnen prijzen in de wacht slepen.

Lees verder

De invloed van uw gedrag op uw beleggingen

De COVID-19 pandemie is de eerste echte test sinds de laatste inkrimping van de economie die door de financiële crisis van 2008 in gang is gezet. Elke belegger die in de jaren 2008-2010 een portefeuille aanhield, zal zich de ongerustheid en de inadequate reacties van veel beleggers in die tijd herinneren. Het jaar 2020 was niet zo heel anders en de panikerende belegger kan zich vandaag wel voor het hoofd slaan.

Lees verder

Welke gezondheidsverklaring voor de wereldeconomie in februari 2021?

Hoe gaat het met de wereldeconomie in de tweede maand van 2021, een jaar na het begin van de covid19-pandemie? Een lichte algemene verbetering, met natuurlijk verschillen per land. De reden: de lopende vaccinatiecampagnes tegen corona, de ene al sneller dan de andere, met steeds de steun van de Fed en de ECB om de economie te stimuleren, die “stand lijkt te houden”. Rond de wereld, continent per continent.

Lees verder

Belgische zorgvolmacht nu ook elders in Europa erkend

Sinds 1 januari 2021 wordt een in België ingestelde buitengerechtelijke bescherming ook erkend in verschillende andere lidstaten van de Europese Unie. Dit kan handig zijn voor wie zich bijvoorbeeld na zijn pensionering in Frankrijk of Portugal wil vestigen.

Lees verder

Dit moet u weten over de nieuwe taks op de effectenrekening

Het parlement heeft de nieuwe effectentaks definitief goedgekeurd. Deze taks, die op 26 februari 2021 in werking is getreden, heeft volgens de federale regering een louter budgettair doel en moet een structurele bijdrage leveren aan de financiering van de gezondheidszorg. Daarom wordt er ook soms gesproken over een solidariteitsbijdrage in plaats van een effectentaks.

Lees verder