Maatschappelijk verantwoord investeren: een strategie om financiële prestaties te koppelen aan duurzame ontwikkeling

Vermogen Beleggen Bewust ondernemen Budget – 08 januari 2021

Duurzame beleggingsfondsen doen het al enkele jaren bijzonder goed. De cijfers spreken voor zich: tussen 2016 en 2020 verviervoudigde het marktaandeel van duurzame fondsen in België. Intussen vertegenwoordigen ze zowat 25 % van de activa in fondsen, goed voor meer dan 50 miljard.

Wat is een duurzame of maatschappelijk verantwoorde investering?

maatschappelijk verantwoord investeren 
Een duurzame of maatschappelijk verantwoorde investering wordt gedefinieerd als een investeringsproces op basis van EMB-criteria.

De klimaatverandering en de energietransitie zijn hete hangijzers. Duurzame investeringen gaan echter verder dan dat.

In grote lijnen wordt een duurzame of maatschappelijk verantwoorde investering gedefinieerd als een investeringsproces op basis van geïntegreerde EMB-criteria. Concreet:

  • Ecologische criteria als: waterverbruik, vervuiling, afvalbeheer, energie-efficiëntie, …
  • Maatschappelijke criteria als: diversiteit, gezondheid, arbeidsomstandigheden, …
  • Beleidscriteria als: een onafhankelijke Raad van Bestuur, verloning, transparantie, ethiek, …
  • Naast traditionele financiële criteria als: rendement, schuldenlast en een stijgende omzet.

Hoe ziet een duurzaam fonds eruit?

In de praktijk zal een duurzaam fonds in eerste instantie de investeringsomgeving bepalen en bedrijven selecteren die voldoen aan een aantal vooraf vastgelegde extra-financiële criteria. In een tweede fase worden binnen die investeringsomgeving die bedrijven geselecteerd die de portefeuille op basis van financiële criteria integreren.

Het ‘Towards Sustainability’-duurzaamheidslabel waarborgt dat de investeringen aan strikte normen beantwoorden.

Momenteel bestaan er nog geen officiële normen rond wat een duurzaam of maatschappelijk verantwoord project hoort te zijn. Naar het voorbeeld van andere landen voerde België eind 2019 echter een label in dat investeerders meer duidelijkheid moet geven. Het ‘Towards Sustainability’-duurzaamheidslabel – dat er kwam op initiatief van Febelfin – waarborgt dat investeringen aan strikte normen beantwoorden. Zo kunnen investeerders er zeker van zijn dat het betrokken fonds voldoet aan een aantal essentiële en duidelijk gedefinieerde duurzaamheidscriteria. Een speciaal daartoe opgerichte onafhankelijke juridische instantie reikt de labels uit en houdt toezicht.

En wat is een ‘impactinvestering’?

Impactinvesteringen zijn een recenter begrip. Ze staan voor een nieuwe fase in de evolutie van verantwoorde investeringen.

Maatschappelijk verantwoorde investeringen impliceren dat er rekening wordt gehouden met ecologische, maatschappelijke en beleidscriteria (EMB) in portefeuilles waaruit bepaalde activa worden geweerd. Impactinvesteringen gaan een stap verder. Ze willen dat positieve financiële prestaties de maatschappij iets opleveren. Impactinvesteringen trachten dan ook een positieve maatschappelijke en/of ecologische impact te genereren die kan worden gemeten (met het oog op transparantie voor de investeerder).

Met andere woorden: het gaat om investeringen die het welzijn van de bevolking en de planeet nastreven.

Impactinvesteringen vinden doorgaans aansluiting bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de VN in september 2015 goedkeurde en tegen 2030 wil waarmaken. Ze spelen in op de mondiale uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd op het vlak van armoede, ongelijkheden, klimaat, afbraak van het leefmilieu en welzijn voor iedereen.

Meer informatie over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen leest u op: https://www.un.org/sustainabledevelopment.

AXA Bank en duurzame investeringen

AXA Bank biedt klanten de mogelijkheid te investeren in duurzame fondsen en impactfondsen beheerd door AXA Investment Managers (AXA IM), een financiële partner die projecten ondersteunt met een link naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Om op lange termijn een positieve impact op de samenleving te generen, gaf AXA IM haar gamma impactfondsen een filantropische dimensie. Het gamma investeert in ondernemingen en projecten die een rechtstreekse, meetbare en positieve impact hebben op de maatschappij en/of het leefmilieu zonder afbreuk te doen aan het rendement van investeringen in de kernthema’s van de duurzame economie.

Concreet betekent dit dat 5 % van de beheerskosten gaat naar projecten die aansluiting vinden bij bepaalde doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling. In 2020 werd zo 500.000 euro geschonken aan de Stichting Access to Medicine, die farmaceutische bedrijven wil stimuleren en helpen om de toegang tot geneesmiddelen in armere landen te verbeteren.

Wil u meer weten over AXA Investment Managers? Surf naar https://private-investors.axa-im.be/welkom.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

En de winnaar is …

Voor het derde jaar op rij een bekroning voor AXA B Fund Equity Belgium, een compartiment van de bevek AXA Belgium Fund, een zelfbeheerde bevek naar Belgisch recht, op de Kristallen Fondsen 2020. Jérôme Antonini, hoofdbeheerder van dit succesvolle compartiment van de bevek AXA Belgium Fund, krijgt het woord.

Lees verder

Uw gedrag zal de belangrijkste factor zijn geweest in de resultaten van uw portefeuille in 2020!

De COVID-19 pandemie is de eerste echte test sinds de laatste inkrimping van de economie die door de financiële crisis van 2008 in gang is gezet. Elke belegger die in de jaren 2008-2010 een portefeuille aanhield, zal zich de ongerustheid en de inadequate reacties van veel beleggers in die tijd herinneren. Het jaar 2020 is niet zo heel anders en de panikerende belegger kan zich vandaag wel voor het hoofd slaan.

Lees verder

En de winnaar is …

Voor het derde jaar op rij een bekroning voor AXA B Fund Equity Belgium, een compartiment van de bevek AXA Belgium Fund, een zelfbeheerde bevek naar Belgisch recht, op de Kristallen Fondsen 2020. Jérôme Antonini, hoofdbeheerder van dit succesvolle compartiment van de bevek AXA Belgium Fund, krijgt het woord.

Lees verder

Een overzicht van het historische beursjaar 2020

2020 was een bijzonder jaar dat door beleggers niet snel vergeten zal worden. De covid pandemie en de lockdownmaatregelen deden de beurzen imploderen. De FED greep drastisch in. Die actie gecombineerd met, wat later bleek, het terechte geloof in een werkend vaccin deed de financiële markten Covid als kortstondig eenmalig feit zien. Een natuurramp eerder dan een echte crisis zeg maar. De markten negeerden de barslechte economie en keken naar 2021. In enkele maanden tijd herstelden de koersen, met een nooit geziene veerkracht.

Lees verder