2023: komen we in rustiger vaarwater na de storm?

Vermogen Actueel Beleggen – 23 januari 2023

In vergelijking met het turbulente voorbije jaar dient 2023 zich heel wat optimistischer aan. De oorlog woedt nog steeds. De inflatie heeft slechts een bescheiden knikje gemaakt, maar de verwachting is dat dit jaar een jaar wordt van nog steeds hoge, maar dalende inflatie en dat in 2024-2025 de terugkeer richting 2% wordt ingezet. Een optimistische voorspelling of een realistisch scenario? In ieder geval een opportuniteit voor wie bereid is beredeneerde risico’s te nemen.

Van ontsporing naar normalisering van inflatiecijfers

macro economie vooruitblik 2023
De huidige economische situatie is gunstig voor obligaties. De aandelenmarkt is na de correctie in 2022 nog steeds volatiel. Voor koersstijgingen is een trigger nodig, zoals de bevestiging dat een recessie uitblijft of mild is.

Begin 2023 is de inflatie weliswaar wat naar beneden gegaan, maar noteert ze nog steeds op ruim 10%. En toch priemt de zon door de wolken. De inflatiedynamiek is immers gebroken. Deels door de sterk afgekoelde energieprijzen (met dank aan de zachte winter), en deels door het verdwijnen van de meeste ‘flessenhalzen’ en tekorten die de pandemie veroorzaakte.

Bovendien begint de hogere rente van de centrale banken voelbaar te worden in de ‘echte’ economie. Centrale banken kunnen het rentewapen nog niet opbergen - het doel van 2% inflatie is nog lang niet in zicht. Maar ze zijn aan het laatste eind van hun rentetraject bezig. Beleggers zien de beleidsrente van de ECB in het voorjaar pieken rond de 3,5%. De Amerikaanse Fed, die al verder gevorderd is in haar rentebeleid, zou pieken rond de 5%.

Beurzen en financiële markten blikken vooruit

Beleggers vormen zich bepaalde verwachtingen over de toekomstige inflatie, en die wijzen erop dat 2023 een jaar wordt van nog steeds hoge maar dalende inflatie, waarna in 2024-2025 de terugkeer richting 2% wordt ingezet. Eenzelfde beeld zien we trouwens in de inflatieverwachtingen van de ECB. Daarmee komt ook een einde aan de dynamiek die de rente in 2022 ontketend heeft en die tot zoveel schade in de beleggingsportefeuilles leidde.

Dat is althans de inschatting die de markt maakt. Een prognose die fout kan blijken. Inflatie kan  hardnekkiger zijn dan gehoopt. Nieuwe geopolitieke schokken kunnen de situatie radicaal omgooien. Toch is die inschatting van lagere inflatie en een nakende piek van de rente, redelijk en plausibel.

Op de achtergrond speelt immers nog een ontwikkeling die op inflatie en rente zal wegen: de economie koelt af. Het heropeningseffect na de pandemie is uitgewerkt, en de zware aanslag op koopkracht, consumenten- en ondernemersvertrouwen laat zich steeds meer voelen. De eerdere verwachting dat de Eurozone in een zware recessie zou terechtkomen heeft intussen plaatsgemaakt voor een wellicht mildere groeiafkoeling (alweer met dank aan de zachte winter).

Hernieuwde dynamiek voor obligaties

De huidige economische situatie is gunstig voor obligaties. Na het horrorjaar 2022 kunnen ze weer hun traditionele rol in de beleggingsportefeuille spelen. De hogere rentevergoedingen bieden aan fondsenbeheerders opnieuw aantrekkelijke opportuniteiten.

Wat 2022 zo pijnlijk maakte, is dat obligaties en aandelen beide sterk gedaald zijn in waarde. Dat is erg uitzonderlijk. Normaal zijn de koersen van aandelen en obligaties aan verschillende krachten onderhevig, en vormen ze een goede diversificatie voor elkaar: als aandelen het moeilijk hebben, kunnen obligaties de zaak redden, en omgekeerd. Die dynamiek kan nu weer volop spelen.

Opportuniteiten op een weifelende aandelenmarkt

Het vooruitzicht voor aandelen is wat troebeler dan voor obligaties. De correctie van het voorbije jaar heeft de waardering van aandelen aantrekkelijker gemaakt. Enkele uitgesproken dure stukken van de markt (zoals technologiebedrijven) zijn flink in waarde gedaald.

Maar goedkope waardering op zich is zelden een aanleiding tot koersstijgingen. Er is een ‘trigger’ nodig, een wijziging die beleggers met een nieuwe blik naar de aandelenmarkt laat kijken. De bevestiging dat een recessie uitblijft of mild is, en de winstgroei van de bedrijven niet te sterk onder druk komt, kan zo’n aanleiding zijn.

Maar beleggers houden er beter rekening mee dat de volatiliteit op de aandelenbeurzen nog een tijdje kan aanhouden. Dat schept mooie kansen: wie op regelmatige tijdstippen een stukje belegt, kan in een volatiele markt mooie instapmomenten benutten. De strategie van helemaal uit de markt te blijven “tot de hemel helemaal is opgeklaard” is veel risicovoller. De geschiedenis leert ons dat beurzen vaak hun kantelpunt kennen op het ogenblik waarop pessimisme over de economie hoge toppen scheert.

Voor meer informatie

Opgelet: dit artikel vormt geen beleggingsadvies in de zin van de financiële wetgeving.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Pensioensparen: 1.020 of 1.310 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 1.020 of 1.310 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 1.020 of 1.310 euro pensioensparen?

Lees verder

Macro-economie: op naar een harde of zachte landing?

Na het uiterst turbulente 2022 werd 2023 aangekondigd als een terugkeer naar de normaliteit op de markten. Die belofte kwam tot dusver ook grotendeels uit. Aandelen kenden een uitstekende eerste jaarhelft, en ook de zwaar getroffen obligaties konden een stuk van de opgelopen verliezen recupereren.

Lees verder

Duurzaam beleggen: wat zijn uw voorkeuren?

Kiest u voor de zee of de bergen? En de opwarming van de aarde, bent u daarmee een beetje, erg veel of helemaal niet bezig? En in welk opzicht? Op het vlak van duurzaam beleggen wil uw bankagent graag uw voorkeuren kennen, zodat uw portefeuille zo goed mogelijk aansluit bij uw beleggersprofiel en bij de Europese regelgeving die sinds augustus 2022 van kracht is. Er bestaat hierover een brochure waarin alles in eenvoudige bewoordingen wordt uitgelegd.

Lees verder

Macro-economische vooruitzichten voor de zomer: afkalvende inflatie en zwakke economische groei

De inflatie heeft nu in de grote economieën een duidelijke daling ingezet. Hoewel niet alle zorgen van de baan zijn, hebben beleggers het inflatieprobleem als ‘opgelost’ geklasseerd. Dat is wellicht te voortvarend op langere termijn, maar voor de komende maanden is die inschatting terecht. De energieprijzen dalen al sinds het begin van 2023, en zullen binnenkort gevolgd worden door de tweede belangrijkste oorzaak van inflatie tijdens het voorbije jaar: voedingsprijzen.

Lees verder

Beleggen: een kwestie van kennis of van geluk?

Ik zou wel willen, maar … ik heb daar geen tijd voor. Of Het interesseert me eigenlijk niet echt, het is te ingewikkeld, en dan begin ik er beter niet aan, toch? Het zijn een paar van de vaak gehoorde argumenten om niet te beleggen. Herkenbaar, niet? Achter al die redenen gaat een stilzwijgende, onuitgesproken veronderstelling schuil: succesvol beleggen is een kwestie van kunde, expertise, kennis. Maar is dat wel zo?

Lees verder

Contacteer uw bankagent