2023: komen we in rustiger vaarwater na de storm?

Vermogen Actueel Beleggen – 23 januari 2023

In vergelijking met het turbulente voorbije jaar dient 2023 zich heel wat optimistischer aan. De oorlog woedt nog steeds. De inflatie heeft slechts een bescheiden knikje gemaakt, maar de verwachting is dat dit jaar een jaar wordt van nog steeds hoge, maar dalende inflatie en dat in 2024-2025 de terugkeer richting 2% wordt ingezet. Een optimistische voorspelling of een realistisch scenario? In ieder geval een opportuniteit voor wie bereid is beredeneerde risico’s te nemen.

Van ontsporing naar normalisering van inflatiecijfers

macro economie vooruitblik 2023
De huidige economische situatie is gunstig voor obligaties. De aandelenmarkt is na de correctie in 2022 nog steeds volatiel. Voor koersstijgingen is een trigger nodig, zoals de bevestiging dat een recessie uitblijft of mild is.

Begin 2023 is de inflatie weliswaar wat naar beneden gegaan, maar noteert ze nog steeds op ruim 10%. En toch priemt de zon door de wolken. De inflatiedynamiek is immers gebroken. Deels door de sterk afgekoelde energieprijzen (met dank aan de zachte winter), en deels door het verdwijnen van de meeste ‘flessenhalzen’ en tekorten die de pandemie veroorzaakte.

Bovendien begint de hogere rente van de centrale banken voelbaar te worden in de ‘echte’ economie. Centrale banken kunnen het rentewapen nog niet opbergen - het doel van 2% inflatie is nog lang niet in zicht. Maar ze zijn aan het laatste eind van hun rentetraject bezig. Beleggers zien de beleidsrente van de ECB in het voorjaar pieken rond de 3,5%. De Amerikaanse Fed, die al verder gevorderd is in haar rentebeleid, zou pieken rond de 5%.

Beurzen en financiële markten blikken vooruit

Beleggers vormen zich bepaalde verwachtingen over de toekomstige inflatie, en die wijzen erop dat 2023 een jaar wordt van nog steeds hoge maar dalende inflatie, waarna in 2024-2025 de terugkeer richting 2% wordt ingezet. Eenzelfde beeld zien we trouwens in de inflatieverwachtingen van de ECB. Daarmee komt ook een einde aan de dynamiek die de rente in 2022 ontketend heeft en die tot zoveel schade in de beleggingsportefeuilles leidde.

Dat is althans de inschatting die de markt maakt. Een prognose die fout kan blijken. Inflatie kan  hardnekkiger zijn dan gehoopt. Nieuwe geopolitieke schokken kunnen de situatie radicaal omgooien. Toch is die inschatting van lagere inflatie en een nakende piek van de rente, redelijk en plausibel.

Op de achtergrond speelt immers nog een ontwikkeling die op inflatie en rente zal wegen: de economie koelt af. Het heropeningseffect na de pandemie is uitgewerkt, en de zware aanslag op koopkracht, consumenten- en ondernemersvertrouwen laat zich steeds meer voelen. De eerdere verwachting dat de Eurozone in een zware recessie zou terechtkomen heeft intussen plaatsgemaakt voor een wellicht mildere groeiafkoeling (alweer met dank aan de zachte winter).

Hernieuwde dynamiek voor obligaties

De huidige economische situatie is gunstig voor obligaties. Na het horrorjaar 2022 kunnen ze weer hun traditionele rol in de beleggingsportefeuille spelen. De hogere rentevergoedingen bieden aan fondsenbeheerders opnieuw aantrekkelijke opportuniteiten.

Wat 2022 zo pijnlijk maakte, is dat obligaties en aandelen beide sterk gedaald zijn in waarde. Dat is erg uitzonderlijk. Normaal zijn de koersen van aandelen en obligaties aan verschillende krachten onderhevig, en vormen ze een goede diversificatie voor elkaar: als aandelen het moeilijk hebben, kunnen obligaties de zaak redden, en omgekeerd. Die dynamiek kan nu weer volop spelen.

Opportuniteiten op een weifelende aandelenmarkt

Het vooruitzicht voor aandelen is wat troebeler dan voor obligaties. De correctie van het voorbije jaar heeft de waardering van aandelen aantrekkelijker gemaakt. Enkele uitgesproken dure stukken van de markt (zoals technologiebedrijven) zijn flink in waarde gedaald.

Maar goedkope waardering op zich is zelden een aanleiding tot koersstijgingen. Er is een ‘trigger’ nodig, een wijziging die beleggers met een nieuwe blik naar de aandelenmarkt laat kijken. De bevestiging dat een recessie uitblijft of mild is, en de winstgroei van de bedrijven niet te sterk onder druk komt, kan zo’n aanleiding zijn.

Maar beleggers houden er beter rekening mee dat de volatiliteit op de aandelenbeurzen nog een tijdje kan aanhouden. Dat schept mooie kansen: wie op regelmatige tijdstippen een stukje belegt, kan in een volatiele markt mooie instapmomenten benutten. De strategie van helemaal uit de markt te blijven “tot de hemel helemaal is opgeklaard” is veel risicovoller. De geschiedenis leert ons dat beurzen vaak hun kantelpunt kennen op het ogenblik waarop pessimisme over de economie hoge toppen scheert.

Voor meer informatie

Opgelet: dit artikel vormt geen beleggingsadvies in de zin van de financiële wetgeving.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Na de staatsbon: is er een toekomst voor beleggingen met vaste rente?

Na meer dan 10 jaar van extreem lage rentes bieden beleggingen met een vaste rente eindelijk weer een aantrekkelijk rendement met als duidelijkste voorbeeld de Belgische staatsbon waarop begin september 2023 kon worden ingetekend. Voor heel wat beleggers was dat een buitenkans. Hoe kunt u nu als belegger nog van de gestegen rentes profiteren? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Lees verder

Een moeilijke maand september voor de macro-economie

September is wel vaker een moeilijke maand voor de markten. Dit jaar is daar geen uitzondering op. Problemen die als ‘opgelost’ beschouwd werden, komen weer koppig hun plaats opeisen, en dat zaait verwarring bij beleggers. Op de agenda van deze drukke maand: inflatie, olieprijzen en het effect op de aandelenmarkten.

Lees verder

Het beleggingsgesprek: een essentiële stap in het beheren van uw geld

De wereld van financiële beleggingen is fascinerend, rijk aan mogelijkheden maar ook bezaaid met valkuilen. Voor een beginner kan « starten met beleggen » even verwarrend als verleidelijk lijken. Gelukkig staat u er niet alleen voor! Uw bankagent is er om uw beleggingsprofiel te belichten door kennis te nemen van uw persoonlijke en financiële situatie, uw doelstellingen (over duurzaamheid) en uw beleggingskennis en -ervaring. Laten we samen eens kijken waarom een gesprek met uw beleggingsadviseur zo zinvol is!

Lees verder

De beleggingsdriehoek: een kompas voor beleggers

Bij beleggen zijn er drie belangrijke criteria om rekening mee te houden: rendement, liquiditeit en risico. Deze drie criteria kunnen we beschouwen als de drie zijden van een driehoek, bekend als de beleggingsdriehoek. Inzicht in deze driehoek is cruciaal om weloverwogen financiële beslissingen te nemen. Beginnen doen we met het toelichten van enkele definities.

Lees verder

Macro-economie: op naar een harde of zachte landing?

Na het uiterst turbulente 2022 werd 2023 aangekondigd als een terugkeer naar de normaliteit op de markten. Die belofte kwam tot dusver ook grotendeels uit. Aandelen kenden een uitstekende eerste jaarhelft, en ook de zwaar getroffen obligaties konden een stuk van de opgelopen verliezen recupereren.

Lees verder

Contacteer uw bankagent