De maximumfactuur beperkt de kosten in het lager onderwijs

Dagelijks leven Budget Gezin – 13 augustus 2019

Brengt september weer een nieuw schooljaar in zicht voor uw kind? Zet zoon- of dochterlief de stap naar het lager onderwijs? Dan breekt een nieuwe periode aan in zijn of haar leven. Een eerste schooldag blijft spannend: niet alleen voor uw kind, maar ook voor u als ouders. Een nieuw schooljaar betekent dat er opnieuw flink wat schoolfacturen uw kant uit komen. Gelukkig bestaat er de maximumfactuur, waardoor de kosten in het Nederlandstalig onderwijs worden ingeperkt.

Voor wie geldt de maximumfactuur?

maximumfactuur kleuter- en lager onderwijs
Volgens recente berekeningen kost een kind in het basisonderwijs zo’n 442 euro per maand. De maximumfactuur is een eerste hulpmiddel om de schoolkosten in het lager onderwijs draaglijk te houden.

De maximumfactuur in het onderwijs is een begrensde factuur voor het basisonderwijs om hoop oplopende kosten tegen te gaan. Door dit bedrag vast te leggen, weet u als ouder steeds welke kosten u komend schooljaar maximaal mag verwachten. Het bedrag op de maximumfactuur wordt jaarlijks geïndexeerd.

De maximumfactuur geldt in Vlaanderen niet alleen voor het kleuteronderwijs, maar ook voor het lager onderwijs. Als uw kleuter dus overgaat naar het eerste leerjaar, kunt u opnieuw een beroep doen op de maximumfactuur.

Bovendien wordt er momenteel gepleit om deze maximumfactuur ook in het secundair onderwijs door te voeren, om ook hier een rem te zetten op de hoogoplopende schoolrekeningen. Net zoals in het kleuteronderwijs, hoeft u bovendien ook in de lagere school geen inschrijvingskosten te betalen.

De dubbele maximumfactuur van het lager onderwijs

Het lager onderwijs werkt met een dubbele maximumfactuur. Waar er in het kleuteronderwijs enkel met een scherpe maximumfactuur wordt gewerkt, komt daar bij de lagere school nog de minder scherpe maximumfactuur bij.

De scherpe maximumfactuur geldt voor studiemateriaal dat verplicht via de school moet worden aangekocht en eendaagse uitstapjes zoals een toneelbezoek, sportdag, …

Vanaf de lagere school komt daar de minder scherpe maximumfactuur bij. Deze geldt voor niet-verplichte, meerdaagse uitstapjes via de school, zoals zee- of bosklassen. Deze uitstapjes moeten gedeeltelijk tijdens de schooluren plaatsvinden. Een skivakantie tijdens de kerstperiode die vanuit de school wordt georganiseerd valt hier dus niet onder.

Wat met de bijdrageregeling?

Scholen zijn vrij om extra’s aan te bieden zoals naschoolse opvang, toezicht tijdens de middag, drankjes, een schoolbus, enzovoort. Als ouder bent u volledig vrij om van deze diensten gebruik te maken, maar weet wel dat de uitgaven hiervoor buiten de maximumfactuur vallen. De kostprijs moet in verhouding staan tot wat de school aanbiedt.

In de bijdrageregeling moeten scholen enkele verplichte zaken opnemen:

  • Bijdragelijst
    In deze lijst vermeldt de school alle kosten die aan de ouders kunnen worden doorgerekend. Hier wordt een gedetailleerde inschatting van het te verwachten bedrag opgemaakt, opgesplitst per categorie.
  • Minstens 3 betaalmomenten
    De school mag de kosten niet in een keer aanrekenen, maar is verplicht om minstens 3 betaalmomenten te voorzien gespreid over het hele schooljaar.

Bovendien kan de school ook uitzonderingen opnemen in de bijdrageregeling, zoals een regeling voor mindergegoede ouders.

Zo houdt u de kosten voor uw kind betaalbaar

Volgens recente berekeningen kost een kind in het basisonderwijs zo’n 442 euro per maand. De maximumfactuur is een eerste hulpmiddel om de schoolkosten in het lager onderwijs draaglijk te houden.

Toch is het niet voor iedereen even eenvoudig om alle schoolkosten te betalen. Naast de maximumfactuur kunt u een beroep doen op een studietoelage die vanaf het schooljaar 2019-2020 is omgedoopt naar de schooltoeslag. Die toeslag wordt voortaan automatisch uitgekeerd. U hoeft er dus niets meer voor te doen: zelfs een aanvraag indienen is niet langer nodig. Leer meer over deze nieuwe regelgeving.

Om maanden met hogere uitgaven door te komen, kunt u ook een kredietlijn aanvragen of een persoonlijke lening afsluiten. Dat is een lening voor kleine bedragen, zodat u niet aan uw spaargeld hoeft te komen en al dan niet voorziene hoge kosten kunt blijven betalen.

Bovendien is het is altijd  een goed idee om een apart spaarpotje aan te leggen om te sparen voor de toekomstige kosten van uw kind. Meer weten? Lees dan onze blogpost met handige spaartips.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Een elektrische fiets kopen? Ontdek onze tips voor een fiets op maat

We gaan steeds bewuster om met onze aardbol: we denken meer en meer na over ons consumptiegedrag, energie- en waterverbruik, voedselverspilling… Zo ook met onze vervoerskeuze: de elektrische fiets wordt almaar meer aangeschaft als alternatief transportmiddel. Bovendien heeft de elektrische fiets ook heel wat voordelen: verplaatsingen zijn snel en eenvoudig én bovendien komt u niet puffend en zwetend aan op uw bestemming. Maar hoe zit het met de financiering van deze fiets? En welke fiets kiest u het best? Dat en nog veel meer ontdekt u in deze blogpost.

Lees verder

Problemen om uw krediet af te betalen?

Soms hebt u de omstandigheden niet onder controle en kan het gebeuren dat u door een onverwachte gebeurtenis niet meer in staat bent om uw hypothecaire lening of lening op afbetaling verder af te betalen. Bij AXA Bank begrijpen we dit. We zetten ons dan ook in om mensen in zo’n situatie zo goed mogelijk te helpen.

Lees verder

Tweedehandsauto kopen: waar moet u op letten?

Bent u van plan om een tweedehandsauto te kopen? Houd er dan wel even het hoofd bij, anders koopt u misschien een vierwielse kat in een zak. Hieronder vindt u een checklist met belangrijke tips, opgelijst per categorie, die u kunt gebruiken bij de aankoop van uw tweedehandsauto. Print hem af en neem hem mee in uw zoektocht naar uw droomwagen.

Lees verder