De maximumfactuur beperkt de kosten in het lager onderwijs

Dagelijks leven Budget Gezin – 04 augustus 2020

Brengt september weer een nieuw schooljaar in zicht voor uw kind? Zet zoon- of dochterlief de stap naar het lager onderwijs? Dan breekt een nieuwe periode aan in zijn of haar leven. Een eerste schooldag blijft spannend: niet alleen voor uw kind, maar ook voor u als ouders. Een nieuw schooljaar betekent dat er opnieuw flink wat schoolfacturen uw kant uit komen. Gelukkig bestaat er de maximumfactuur, waardoor de kosten in het Nederlandstalig onderwijs worden ingeperkt.

Voor wie geldt de maximumfactuur?

maximumfactuur kleuter- en lager onderwijs
Volgens recente berekeningen kost een kind in het basisonderwijs zo’n 445 euro per maand. De maximumfactuur is een eerste hulpmiddel om de schoolkosten in het lager onderwijs draaglijk te houden.

De maximumfactuur in het onderwijs is een begrensde factuur voor het basisonderwijs om hoog oplopende kosten tegen te gaan. Door dit bedrag vast te leggen, weet u als ouder steeds welke kosten u komend schooljaar maximaal mag verwachten. Het bedrag op de maximumfactuur wordt jaarlijks geïndexeerd.

De maximumfactuur geldt in Vlaanderen niet alleen voor het kleuteronderwijs, maar ook voor het lager onderwijs. Als uw kleuter dus overgaat naar het eerste leerjaar, kunt u opnieuw een beroep doen op de maximumfactuur. Net zoals in het kleuteronderwijs, hoeft u bovendien ook in de lagere school geen inschrijvingskosten te betalen.

Darnaast wordt er momenteel gepleit om deze maximumfactuur ook in het secundair onderwijs in te voeren, om ook hier een rem te zetten op de hoog oplopende schoolrekeningen

De dubbele maximumfactuur van het lager onderwijs

Het lager onderwijs werkt met een dubbele maximumfactuur. Waar er in het kleuteronderwijs enkel een scherpe maximumfactuur bestaat, wordt er in het lager onderwijs gewerkt met een scherpe en een minder scherpe maximumfactuur.

  • De scherpe maximumfactuur geldt voor studiemateriaal dat verplicht via de school moet worden aangekocht en eendaagse uitstapjes zoals een toneelbezoek, sportdag …
  • De minder scherpe maximumfactuur geldt voor niet-verplichte, meerdaagse uitstapjes via de school, zoals zee- of bosklassen. Deze uitstapjes moeten gedeeltelijk tijdens de schooluren plaatsvinden. Een skivakantie tijdens de kerstperiode die vanuit de school wordt georganiseerd valt hier dus niet onder.

Wat met de bijdrageregeling?

Scholen zijn vrij om extra’s aan te bieden zoals naschoolse opvang, toezicht tijdens de middag, drankjes, een schoolbus, enzovoort. Als ouder bent u volledig vrij om van deze diensten gebruik te maken, maar weet wel dat de uitgaven hiervoor buiten de maximumfactuur vallen. De kostprijs moet in verhouding staan tot wat de school aanbiedt.

In de bijdrageregeling moeten scholen enkele verplichte zaken opnemen:

  • Bijdragelijst
    In deze lijst vermeldt de school alle kosten die aan de ouders kunnen worden doorgerekend. Hier wordt een gedetailleerde inschatting van het te verwachten bedrag opgemaakt, opgesplitst per categorie.
  • Minstens 3 betaalmomenten
    De school mag de kosten niet in een keer aanrekenen, maar is verplicht om minstens drie betaalmomenten te voorzien gespreid over het hele schooljaar.

Bovendien kan de school ook uitzonderingen opnemen in de bijdrageregeling, zoals een regeling voor mindergegoede ouders.

Hebt u recht op de schooltoeslag?

Volgens recente berekeningen kost een kind in het basisonderwijs zo’n 445 euro per maand. De maximumfactuur is een eerste hulpmiddel om de schoolkosten in het lager onderwijs draaglijk te houden.

Toch is het niet voor iedereen even eenvoudig om alle schoolkosten te betalen. Naast de maximumfactuur kunt u een beroep doen op de schooltoeslag (voorheen bekend als de studietoelage). Wanneer u aan de voorwaarden voor deze toeslag voldoet, wordt deze automatisch uitgekeerd. U hoeft er dus niets meer voor te doen: zelfs een aanvraag indienen is niet langer nodig. Leer meer over deze nieuwe regelgeving.

Een extra steuntje nodig?

Om maanden met hogere uitgaven door te komen, kunt u ook een kredietlijn aanvragen of een persoonlijke lening afsluiten. Dat is een lening voor kleine bedragen, zodat u niet aan uw spaargeld hoeft te komen en al dan niet voorziene hoge kosten kunt blijven betalen.

Bovendien is het is altijd  een goed idee om een apart spaarpotje aan te leggen om te sparen voor de toekomstige kosten van uw kind. Meer weten? Lees dan onze blogpost met handige spaartips.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Een elektrische fiets kopen? Ontdek onze tips voor een fiets op maat

We gaan steeds bewuster om met onze leefwereld: we denken meer en meer na over ons consumptiegedrag, energie- en waterverbruik, voedselverspilling… Zo ook met onze vervoerskeuze: de elektrische fiets wordt almaar meer aangeschaft als alternatief transportmiddel. Bovendien heeft de elektrische fiets ook heel wat voordelen: verplaatsingen zijn snel en eenvoudig én bovendien komt u niet puffend en zwetend aan op uw bestemming. Maar wat als u pech hebt onderweg? En hoe zit het met de financiering van deze fiets? En welke fiets kiest u het best? Dat en nog veel meer ontdekt u in deze blogpost.

Lees verder

Een buitenkeuken aanleggen: 7 slimme tips

Het coronavirus heeft een grote impact op de manier waarop we leven en social distancing zal naar alle waarschijnlijkheid nog een tijd de norm blijven. Wilt u ook in het najaar op een gezellige, maar verantwoorde manier samenkomen met vrienden en familie uit uw bubbel? Dan kan een buitenkeuken een perfecte oplossing zijn. Buitenshuis is de afstand van anderhalve meter immers makkelijker te hanteren dan binnenshuis. Hieronder vindt u 7 tips voor het aanleggen van een sfeervolle en praktische buitenkeuken op maat van uw noden en wensen.

Lees verder