Nalatenschap: de erfovereenkomst, goed geregeld binnen de familie

Vermogen Beleggen Fiscaliteit Gezin – 26 september 2019

Uw nalatenschap regelen: een belangrijke beslissing. Het loont om er op tijd bij te zijn en zich goed te laten informeren. De grote hervorming van september 2018 introduceerde de erfovereenkomst. Zodat uw dierbaren precies krijgen wat u zelf hebt besloten. Zodat uw vermogen volgens de regels van de kunst wordt overgedragen, met instemming van iedereen. En zodat later eindeloze discussies worden vermeden.

De erfovereenkomst, voor uw gemoedsrust

nalatenschap 
Het doel van een erfovereenkomst is meer mogelijkheden en meer flexibiliteit te bieden voor de verdeling van een nalatenschap.

Meer dan een jaar geleden, op 1 september 2018, is de belangrijke hervorming van het Belgische erfrecht in werking getreden.

Het doel: meer mogelijkheden en meer flexibiliteit te bieden voor de verdeling van een nalatenschap.

In nalatenschapskwesties is het noodzakelijk om als familie goede afspraken te maken en zich voldoende ... op later voor te bereiden en zo:

  • discussies te voorkomen;
  • iets aan uw kleinkinderen te geven
  • de waarde van uw schenking in het plan vast te leggen.

Kortom, om gerust te zijn en te weten dat alles volgens uw wensen en de wet gebeurt.

Vóór deze hervorming was het haast onmogelijk om het eens te worden over de erfenis tijdens het leven van de schenker. Voortaan hebt u de keuze tussen de familiale erfovereenkomst en de punctuele erfovereenkomst.

Familiale erfovereenkomst: met instemming van iedereen

Het idee: iedereen zit rond de tafel, schenkers, kinderen, om te controleren of de schenkingen en voordelen correct zijn verdeeld, zonder in een wiskundige berekening te vervallen tot op de euro.

Het sleutelwoord: evenwicht. Iedereen moet er zich in kunnen vinden: de studies die voor het kind Leen worden gefinancierd, zullen bijvoorbeeld de studio geschonken aan het kind Peter gedeeltelijk compenseren.

Schenkingen zullen in de toekomst dus beter beschermd zijn, omdat iedereen er van tevoren mee heeft ingestemd, afhankelijk van de persoonlijke situatie van elk kind of kleinkind

Een voor de partijen bindende erfovereenkomst

Vooral als de nalatenschap en de schenkingen omvangrijk zijn, zal het wellicht wat vergaderingen en weken van bezinning vergen voordat een definitief en onherroepelijk akkoord wordt bereikt, onder begeleiding van de notaris.

De wetgever heeft ook voorzien in strikte formaliteiten: de notaris geeft elke betrokken een ontwerp van de erfovereenkomst die hij of zij pas na één maand kan ondertekenen, de tijd die nodig is om in alle rust te beslissen.

Volgens De Tijd werden er nog maar ca. 1.000 erfovereenkomsten ondertekend (cijfers eind maart 2019).

De punctuele erfovereenkomst

Zoals de naam al doet vermoeden, wordt een punctuele erfovereenkomst opgesteld door een bepaald aantal familieleden om een specifiek aspect van een erfenis of schenking te regelen. Met zo'n specifieke overeenkomst kunnen twee kinderen bijvoorbeeld vooraf afstand doen van hun reserve, die is aangetast door een schenking van een eigendom aan bijvoorbeeld hun gehandicapte broer.

Vier andere veranderingen na de erfenishervorming

  • Een flexibelere erfenissprong: de levensverwachting neemt toe, waardoor veel mensen besluiten om hun nalatenschap rechtstreeks (gedeeltelijk) door te geven aan hun kleinkinderen.
  • Sinds de hervorming zal de reserve (of het minimumdeel van de nalatenschap dat voor uw kinderen is gereserveerd) altijd de helft zijn, ongeacht het aantal kinderen.
  • De reserve van de ouders is niet langer onaantastbaar. Met andere woorden: uw ouders kunnen geheel of gedeeltelijk onterfd worden als u uw partner met wie u getrouwd of samenwonend bent, alles wil toebedelen. Zij behouden wel de mogelijkheid om een onderhoudsvordering in te stellen ten laste van de erfenis.
  • Iedereen die roerende of onroerende goederen krijgt, zal meer zekerheid hebben dat hij of zij de schenking of het testament zal kunnen behouden.

Voor vragen over erfenissen blijft uw notaris ter beschikking.

Lees ookWat verandert er in het erfrecht?

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Pensioensparen: 990 of 1.270 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 990 of 1.270 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 990 of 1.270 euro pensioensparen?

Lees verder

De impact van de coronacrisis op de beurs

De coronacrisis die we nu meemaken veroorzaakt een wereldwijde economische crisis. Wat is de impact ervan op de beurs en wat zijn de voorspellingen? Lees hier alles wat u moet weten over de huidige situatie en de toekomst van de beurs.

Lees verder

De evolutie van de wereldeconomie

Wanneer we kijken we naar het globaal macro-economisch plaatje, dan is de conclusie dat het wereldwijd economisch herstel nog steeds afhankelijk is van de mate waarin de Covid-crisis beperkt wordt. Na een herstel in het derde kwartaal is nu de vraag of dit herstel zich verder zet in het vierde kwartaal en hoe krachtig dit herstel dan wel wordt.

Lees verder