Nalatenschap: nu regelen… voor later (1)

Vermogen Beleggen Fiscaliteit Gezin – 03 april 2020

U bent elke dag bezig met uw budget en uw vermogen en dat op middellange en lange termijn. Maar denkt u ook op heel lange termijn, wanneer u er niet meer zult zijn? Uw erfgenamen zullen u dankbaar zijn. Erfenis, successieplanning , rechten en plichten … Dit is het eerste van een reeks artikels, een praktisch geheugensteuntje bovenop de informatie van uw notaris.

nalatenschap 
Bereid uw nalatenschap op tijd voor en volgens de regels van de kunst. Uw erfgenamen zullen u er dankbaar om zijn.

1. Hoe staat het met uw successieplanning?

In heel wat zaken is tijd een bondgenoot als u goed voorbereid bent. Door wat opzij te zetten voor uw pensioen bijvoorbeeld, via een spaarplan, pensioensparen of een belegging(s)plan. Aan de laatste twee zijn meer risico’s, kosten en lasten verbonden .

Dat geldt ook voor uw successieplanning. De boodschap is: bereid u voor.

Zo kunt u later het juiste nalaten aan de juiste persoon en de fiscale impact zoveel mogelijk beperken.

Maar bescherm uzelf ook. Het zou jammer zijn als u op een punt komt waarop u bijvoorbeeld fysiek niet meer in staat bent (door dementie bijvoorbeeld) om één van uw kinderen iets te schenken. Uw familiale situatie wordt dan nog zwaarder belast. Als u echter het uitstekende idee hebt gehad om een zorgvolmacht te regelen, dan vermijdt u dit vervelende struikelblok.

2. ‘Papa, wat gebeurt er als je er niet meer bent?’

Als ouder hebt u waarschijnlijk zulke vragen al gekregen van jonge kinderen. Maar als uw kinderen volwassen zijn, komt dit onderwerp veel minder ter sprake Over geld en het levenseinde praten, is een delicaat onderwerp dat sereen aangepakt moet worden.

In werkelijkheid is successieplanning een must. Het is in ieders belang erover te praten en het is in uw belang om dit goed voor te bereiden. Zo vermijdt u bijvoorbeeld dat uw kinderen bij uw overlijden een testament ontdekken ten gunste van een derde partij.

Kortom, bespreek dit gevoelige onderwerp zo snel mogelijk: wat wilt u nalaten, aan wie en om welke reden. Zo vermijdt u een berg frustraties later.

3. Is een testament altijd geldig?

In februari 2020 hadden 620.000 Belgen een testament geregistreerd. Dit komt overeen met 7% van de 8,8 miljoen volwassenen die België begin 2019 telde (bron: De Tijd). Een testament opstellen is dan ook één van de meest gekozen manieren om iets aan een naaste na te laten.

Het is aan te raden om hiervoor bij een notaris langs te gaan. Zo bent u er zeker van dat alles correct wordt opgesteld en dat de voorbehouden erfgenamen niet benadeeld worden.

U kunt ook een testament opstellen zonder notaris, dat heet een eigenhandig geschreven testament. U bent dan verplicht:

  • het met de hand op te stellen;
  • te dateren;
  • en te ondertekenen.

4. Van naderbij te bekijken: de erfovereenkomst

Kent u de erfovereenkomst? Die is in het leven geroepen in september 2018 en is een contract tussen u en uw kinderen, waarmee u aan hen kunt geven wat u zelf samen bent overeengekomen. Zo vermijdt u discussies nadien.

Deze overeenkomst is onderworpen aan strikte regels. We onderscheiden de globale erfovereenkomst en de punctuele erfovereenkomst. Lees ook ons artikel : Nalatenschap: de erfovereenkomst, goed geregeld binnen de familie.

Deze overeenkomst vervangt het testament niet, want het regelt niet wat er met uw eventuele resterende goederen gebeurt na uw overlijden.

5. Denk aan de zorgvolmacht

U hebt het volledige beheer over uw middelen en u neemt met kennis van zaken belangrijke beslissingen. Maar zal dat altijd zo zijn? Wat gebeurt er met uw naasten en uw vermogen als u zelf niet meer ‘in staat’ bent om iets te beslissen? Stel dat u bijvoorbeeld in coma ligt, dan zou er een gerechtelijke bescherming via een vrederechter moeten aangevraagd worden. Deze procedure is complex en de aangestelde bewindvoerder weet niet hoe u uw zaken graag behartigt ziet.

Sinds 2014 kan dit allemaal geregeld worden via een zorgvolmacht. Zo kunt u anticiperen en één of meerdere personen aanstellen die belast worden met het beheer van uw goederen (of een gedeelte ervan) en beslissingen kunnen nemen als u zelf niet meer in staat bent om dat te doen.

Sinds 1 maart 2019 kunnen ook daden van beheer en het vertegenwoordigen van personen hierin opgenomen worden. Deze mandataris kan uw partner zijn en/of één van uw kinderen.

De zorgvolmacht is zonder enige twijfel veel soepeler dan een gerechtelijke bescherming omdat er geen beslissing nodig is van een vrederechter of bewindvoerder. Veel Belgen hebben dat opgepikt, want gemiddeld worden er per maand 2.900 zorgvolmachten geregistreerd (bron: notaris.be).

Ook hier is het sleutelwoord dus: vooruitziend zijn.

Deze materie evolueert voortdurend (hou komende artikels in de gaten) . Daarom is het nuttig om u hierover goed te laten informeren door de notaris. Ook op de website www.notaris.be is heel wat informatie te vinden.

Lees ook

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

De belastingaangifte: hoe minder belastingen betalen?

Juni, de zomer kan beginnen… het mooie weer verzacht enigszins de bittere pil van de belastingbrieven waar u toch altijd wat tegenop ziet. Sommigen hebben jammer genoeg weinig of geen fiscale voordelen om in te geven. Weet dan dat pensioensparen u nu een interessant fiscaal voordeel oplevert en later een aanvullend inkomen.

Lees verder

Sparen of beleggen? Eerst sparen, dan beleggen!

Wilt u starten met beleggen? Zorg er dan eerst voor dat u een veilige geldreserve voor noodgevallen achter de hand hebt. En misschien hebt u nog specifieke plannen waarvoor u ook graag wat geld aan de kant zou zetten. Hoe pakt u het aan om dat allemaal in goede banen te leiden? En welke spaar- en beleggingsformules zijn geschikt voor uw plannen op korte, middellange en lange termijn?

Lees verder

Bereid nu al uw nalatenschap voor... voor later (2)

Nieuw artikel over dit universeel en tegelijk heel persoonlijk thema: de overdracht van uw vermogen wanneer u er niet meer bent. Om ervoor te zorgen dat uw erfgenamen zo weinig mogelijk financiële problemen hebben, op het vlak van erfbelasting, erfplanning, schenkingsrechten...

Lees verder

Inspelen op de beurzen kan ook eenvoudig

De markten kunnen soms vrij stabiel lijken, en dan weer erg volatiel door nieuw economisch nieuws, dalende olieprijzen of andere gebeurtenissen. Dan stelt zich de vraag: wat nu? Wanneer u belegt in flexibele fondsen, hoeft u die vraag misschien niet te beantwoorden. Want deze fondsen trachten maximaal in te spelen op kansen die de markten bieden wanneer ze stijgen en het risico op verlies van kapitaal te beperken wanneer ze dalen.

Lees verder

Hoe omgaan met uw spaargeld tegen de achtergrond van de Covid-19-gezondheidscrisis?

Als gevolg van een uitzonderlijke en onvoorziene situatie zijn de financiële markten sinds eind februari aanzienlijk gedaald en zullen op korte termijn volatiel blijven. De gezondheidscrisis die we doormaken is ongekend en de uitkomst onzeker. Na het buitengewone jaar 2019 wordt de waarde van beleggingen thans ondermijnd. Hier volgen de beste manieren om deze tumultueuze periode het hoofd te bieden.

Lees verder